Cách làm khóa luận tốt nghiệp trường Đại học Ngoại Thương dành cho các bạn sinh viên đang làm báo cáo tốt nghiệp, chuyên đề tốt nghiệp đề tài về Cách làm khóa luận tốt nghiệp trường Đại học Ngoại Thương  được kham khảo từ báo cáo tốt nghiệp đạt điểm cao hy vọng giúp cho các bạn khóa sau có thêm tài liệu hay để làm bài báo cáo thực tập của mình 

Các bạn sinh viên đang gặp khó khăn trong quá trình làm báo cáo thực tập, chuyên đề tốt nghiệp, nếu cần sự hỗ trợ dịch vụ viết bài khóa luận trọn gói, chất lượng các bạn liên hệ qua SDT/Zalo :0973287149

nội dung

MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU CỦA KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

 1. Mục đích

Mục đích của việc viết khóa luận tốt nghiệp dành cho sinh viên năm cuối nhằm:

 • Giúp sinh viên vận dụng kỹ năng và kiến thức và kiến thức và kỹ năng đã học để nghiên cứu và phân tích và xử lý một yếu tố đơn cử trong nghành ngành / chuyên ngành được đào tạo và giảng dạy .
 • Giúp sinh viên có được cách nhìn nhận, nghiên cứu và phân tích, tổng hợp và nhìn nhận một yếu tố khoa học .
 • Khóa luận tốt nghiệp là một nghiên cứu ứng dụng biểu lộ năng lực ứng dụng kim chỉ nan vào trong thực tiễn của sinh viên. Đây cũng là một dẫn chứng đơn cử về năng lượng viết báo cáo giải trình, tổng hợp yếu tố của sinh viên khi tuyển dụng .
 1. Yêu cầu đối với sinh viên trong quá trình làm khóa luận tốt nghiệp

Trong quy trình viết khóa luận, sinh viên cần dữ thế chủ động liên hệ liên tục với giáo viên hướng dẫn để trao đổi về xu thế triển khai khóa luận, đồng thời bảo vệ quy trình điều tra và nghiên cứu và việc viết Khóa luận tốt nghiệp không bị xô lệch khỏi tiềm năng và nhu yếu khởi đầu .
Trong quy trình làm khóa luận tốt nghiệp, sinh viên cũng nên lấy quan điểm của đơn vị chức năng nơi sinh viên lấy tài liệu nghiên cứu và phân tích về khuynh hướng, nội dung điều tra và nghiên cứu và tính khả thi của những giải pháp yêu cầu trong Khóa luận tốt nghiệp .

 1. Khóa luận tốt nghiệp

 • Hình thức: trình bày theo đúng hướng dẫn ở phần TRÌNH BÀY KHÓA LUẬN(trang 11).

 • Nội dung : Sinh viên vận dụng những kim chỉ nan đã học để xử lý một yếu tố đơn cử ( hoàn toàn có thể là yếu tố học thuật thuần túy hoặc yếu tố mang ý nghĩa thực tiễn ) .
 • Nội dung cơ bản của Khóa luận tốt nghiệp gồm có :
  • Vấn đề cần được xử lý, câu hỏi điều tra và nghiên cứu
  • Mô hình kim chỉ nan vận dụng
  • Phương pháp điều tra và nghiên cứu
  • Phân tích thực trạng ( dựa trên quy mô kim chỉ nan )
  • Đề xuất giải pháp xử lý yếu tố
 • Vấn đề đạo văn ( plagiarism )
  • Nghiêm cấm sinh viên chép bài của người khác. Trong trường hợp phát hiện sinh viên đạo văn, Khóa luận tốt nghiệp của sinh viên đương nhiên bị điểm không ( 0 ) .
  • Trong khi viết bài, sinh viên hoàn toàn có thể tìm hiểu thêm từ nhiều nguồn tài liệu khác nhau nhưng phải trích dẫn khá đầy đủ về tên tác giả, tên tài liệu tìm hiểu thêm … theo qui định về mặt học thuật ( trang 17 ) .

 QUY TRÌNH THỰC HIỆN KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

Bước 1: Đăng ký chọn đề tài

 • Sinh viên chọn ra 3 đề tài trong “ Danh sách gợi ý đề tài Khóa luận tốt nghiệp ” và sắp xếp theo thứ tự ưu tiên 1, 2, 3 và ĐK Giáo viên hướng dẫn ( sinh viên hoàn toàn có thể tự đề xuất kiến nghị đề tài ). Đăng ký tên đề tài theo Form 1 .
 • Sau khi được Khoa duyệt GVHD, sinh viên ĐK tối đa 02 đề tài theo thứ tự ưu tiên theo FORM 2. Sinh viên hoàn toàn có thể chọn đề tài trong “ Danh sách gợi ý đềtài Khóa luận tốt nghiệp ” của Khoa QTKD hoặc tự mình yêu cầu đề tài. Tên đề tài khóa luận phải ngắn gọn, súc tích, mang ý nghĩa khoa học và / hoặc thực tiễn. Hạn chế sử dụng những cụm từ “ tình hình và giải pháp ”. Tên đề tài không được phép trùng trọn vẹn với tên những khóa luận của 1 khóa trước đó .
 • Tên đề tài chỉ hoàn toàn có thể được đổi khác trong vòng 3 tuần kể từ ngày Khoa duyệt tên đề tài lần 1. Thủ tục ĐK tên đề tài lần 2 theo Form 2, có ghi thêm “ ĐĂNG KÝ LẠI ” trong đó nêu rõ tên đề tài được duyệt lần 1 là gì và tên đề tài muốn ĐK lại. Tên đề tài đã được duyệt lần 2 sẽ không được đổi khác trong quy trình viết khóa luận trừ trường hợp được sự chấp thuận đồng ý của Giáo viên hướng dẫn và Chủ nhiệm Khoa .

Bước 2: Xây dựng đề cương khóa luận

 • Sinh viên thực thi trao đổi với giảng viên hướng dẫn để kiến thiết xây dựng đề cương khóa luận .
 • Đề cương này phải được GVHD phê duyệt ( trên bản cứng ) trước khi sinh viết viết bản thảo hoàn hảo. Bản đề cương ( bản cứng ) được duyệt này ( có chữ ký duyệt của GVHD ) sẽ là vật chứng sinh viên đã hoàn thành xong một phần quan trọng trong tiến trình viết khóa luận tốt nghiệp .

Bước 3: Viết bản thảo Khóa luận tốt nghiệp

 • Sau khi GVHD đồng ý chấp thuận đề cương, sinh viên triển khai viết khóa luận tốt nghiệp .
 • Sinh viên triển khai nghiên cứu và điều tra kim chỉ nan, tổng hợp và nhìn nhận một cách khách quan những luận thuyết đã được những học giả đề cập trong quá khứ tương quan đến yếu tố điều tra và nghiên cứu. Đây chính là việc kiến thiết xây dựng cơ sở lý luận cho khóa luận, làm tiền đề cho cách nghiên cứu và phân tích sau này .
 • Sinh viên yêu cầu giải pháp điều tra và nghiên cứu sử dụng và trải qua quan điểm của giáo viên hướng dẫn .
 • Sinh viên cần thu thập dữ liệu cho nghiên cứu và điều tra của mình và triển khai ứng dụng kim chỉ nan vào nghiên cứu và phân tích tình hình thực tiễn, từ đó ghi nhận được những sự độc lạ, nhìn nhận những độc lạ đó .
 • Sinh viên nghiên cứu và điều tra đưa ra giải pháp đơn cử cho yếu tố, để cải tổ và xử lý những sống sót của thực trạng .
 • Sinh viên được khuyến khích sử dụng tài liệu sơ cấp ( primary data ) và / hoặc tài liệu thứ cấp ( secondary data ) cho bài khóa luận của mình .
 • Các nội dung trình bày trong khóa luận tốt nghiệp, gồm có phần cơ sở lý luận, phần nghiên cứu và phân tích tình hình thực tiễn, và những giải pháp yêu cầu phải có sự tương quan ngặt nghèo với nhau để bảo vệ tính đồng nhất trong hàng loạt bài viết. Cụ thể, sinh viên nên dựa trên cơ sở lý luận và cơ sở thực tiễn đã nghiên cứu và điều tra được, sau đó thực thi nghiên cứu và phân tích, nhìn nhận tình hình thực tiễn về đề tài điều tra và nghiên cứu, sau cuối, trên cơ sở nghiên cứu và phân tích tình hình trong thực tiễn ( với những thành công xuất sắc, sống sót hạn chế và nguyên do ), sinh viên đề xuất kiến nghị ra những giải pháp để cải tổ và xử lý những sống sót của thực trạng .
 • Đặc biệt chú ý quan tâm : sinh viên cần dữ thế chủ động liên hệ liên tục với GVHD về cách tiếp cận yếu tố, nguồn tài liệu cần có, cách xử lý số liệu …. để triển khai xong tốt khóa luận .

Bước 4: Hoàn chỉnh và nộp Khóa luận tốt nghiệp

 • Sau khi hoàn thành xong bản thảo tiên phong, sinh viên trình bản thảo khóa luận tốt nghiệp cho giảng viên hướng dẫn đọc và nhận xét. Tùy thuộc và chất lượng khóa luận mà giảng viên hướng dẫn hoàn toàn có thể nhu yếu chỉnh sửa nhiều hơn 1 lần .
 • Sau khi được giảng viên hướng dẫn chấp thuận đồng ý cho nộp, sinh viên cần in và nộp 3 quyển ( 1 quyển bìa cứng và 2 quyển bìa mềm, GVHD ký chấp thuận đồng ý cho nộp trực tiếp vào 2 bản bìa mềm ) và 01 đĩa CD ( xem quy định cụ thể tại trang 11 ) .
 • Giảng viên hướng dẫn sẽ nhận xét khóa luận tốt nghiệp của sinh viên do mình hướng dẫn theo form 3 ( Phụ lục 3 ) và đính kèm vào trang bìa 3 của hai bản khóa luận bìa mềm. Sinh viên không cần phải bảo vệ trước hội đồng .
 • Sinh viên nộp những loại sản phẩm tại Văn phòng Khoa QTKD trong giờ hành chính ( trong thời hạn do nhà trường và Khoa QTKD quy định ), ký nộp vào list tại văn phòng Khoa ) .

Kết cấu khóa luận tốt nghiệp

Một khóa luận tốt nghiệp nên ( tuy nhiên không bắt buộc ) có những phần sau :

LỜI MỞ ĐẦU

 1. Tính cấp thiết của đề tài (Lý do chọn đề tài)

 • Lý do chọn đề tài thường dựa trên : ý nghĩa, tầm quan trọng hay tác dụng góp phần khi xử lý yếu tố .
 • Chú ý phần này cần nêu rõ tên đề tài khóa luận .
 1. Tổng quan về vấn đề nghiên cứu

 • Mô tả toàn cảnh chung của yếu tố điều tra và nghiên cứu
 • Mô tả yếu tố điều tra và nghiên cứu – thường là những yếu tố sống sót hoặc khoảng cách / khoảng chừng trống giữa triết lý và trong thực tiễn quan sát, giữa thực trạng và kỳ vọng của đơn vị chức năng … dựa trên cơ sở quan sát thực tiễn về những quy trình tiến độ nhiệm vụ, những hoạt động giải trí kinh doanh thương mại hay những báo cáo giải trình tại đơn vị chức năng thực tập tương quan đến nghành nghề dịch vụ điều tra và nghiên cứu .
 1. Mục tiêu nghiên cứu

Mục tiêu điều tra và nghiên cứu là một phát biểu ngắn gọn và rõ ràng biểu lộ những tiềm năng đơn cử của người viết để xử lý yếu tố điều tra và nghiên cứu .

Chú ý:  Mục tiêu nghiên cứu nếu thể hiện dưới dạng câu hỏi thường được gọi là câu hỏi nghiên cứu như bạn nghiên cứu vấn đề này để làm gì? Nhằm mục đích gì?

 1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

 • Giới hạn đối tượng người tiêu dùng điều tra và nghiên cứu, khoanh vùng phạm vi nghiên cứu và điều tra về mặt kiến thức và kỹ năng, khoảng trống và thời hạn. Giới hạn về kỹ năng và kiến thức : Khóa luận tập trung chuyên sâu nghiên cứu và điều tra mảng kiến thức và kỹ năng gì ? Giới hạn về khoảng trống : Bối cảnh nghiên cứu và điều tra là ở TP.HN, Nước Ta hay toàn thế giới ? Giới hạn về thời hạn : thời gian điều tra và nghiên cứu, ví dụ quy trình tiến độ 2010 – năm ngoái .
 • Sinh viên trình bày số lượng giới hạn khoanh vùng phạm vi của đề tài thực thi về quy mô, khoảng trống và thời hạn so với nguồn số liệu và yếu tố điều tra và nghiên cứu .
 • Một sai lầm đáng tiếc thông dụng là yếu tố điều tra và nghiên cứu có khoanh vùng phạm vi quá rộng ( hoặc không xác lập số lượng giới hạn ) và do đó, không tìm được nguồn lực tương thích để triển khai điều tra và nghiên cứu này .
 1. Phương pháp nghiên cứu

 • Nêu đơn cử những giải pháp điều tra và nghiên cứu, cách vận dụng những giải pháp trong nghiên cứu và điều tra và triển khai xong khóa luận .
 • Sinh viên hoàn toàn có thể sử dụng giải pháp điều tra và nghiên cứu định tính, những giải pháp phỏng vấn, quan sát, tìm hiểu xã hội học, điều tra và nghiên cứu nổi bật ( case study ) và / hoặc chiêu thức nghiên cứu và điều tra định lượng những quy mô kinh tế tài chính lượng … ( sử dụng số liệu sơ cấp hoặc nghiên cứu và phân tích tài liệu thứ cấp ) .
 1. Bố cục của khóa luận

Phần “ Bố cục của khóa luận ” trình bày những đề mục chính của Khóa luận tốt nghiệp, thường là trình bày tên của những chương chính và nội dung tóm tắt của từng chương .

Chú ý:

 • Không xưng là “ Em / Tôi ” ( TIẾNG VIỆT ) mà xưng là “ Người viết / tác giả ”. Nếu viết TIẾNG ANH thì hoàn toàn có thể xưng “ I ” .
 • Khi đưa tên đề tài nhớ in đậm tên đề tài, tên đề tài để nên trong ngoặc kép “ ”
 • Phần LỜI MỞ ĐẦU nên trình bày trong khoảng2-5 trang

 BỐ CỤC KHÓA LUẬN

Gợi ý bố cục của khóa luận 3 chương:

CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ LÝ THUYẾT CÓ LIÊN QUAN

 • Trình bày cô đọng triết lý tương quan đến yếu tố cần được xử lý. Chỉ đề cập những kim chỉ nan sẽ được sử dụng khi nghiên cứu và phân tích tình hình và yêu cầu giải pháp ở những chương tiếp theo .
 • Khi viết phần cơ sở lý luận, sinh viên không chỉ tóm tắt kim chỉ nan mà cần phải có những nghiên cứu và phân tích và nhận xét về những kim chỉ nan sử dụng để xử lý yếu tố trong khóa luận .
 • Khi trích dẫn những kim chỉ nan, những khu công trình điều tra và nghiên cứu của những tác giả khác, sinh viên cần trích dẫn khá đầy đủ nguồn theo quy định. Xem mục Quy định về trích dẫn tài liệu tìm hiểu thêm ( trang 17 ) .

Chú ý:

 • Tham khảo thêm cấu trúc chương ở Phụ lục 4 .
 • Giới thiệu Công ty :

– Khi viết phải hành văn, chứ không gạch một loạt đầu dòng, đặc biệt quan trọng KHÔNG copy y nguyên trên mạng internet hoặc những báo cáo giải trình của công ty. – Có thể viết tắt tên công ty, nếu công ty có tên gọi theo chữ viết tắt sau khi đã trình làng vừa đủ tên công ty, ví dụ : Công ty Ô tô Toyota Nước Ta ( TMV ), hoặc dùng chữ “ Công ty ” thay cho việc gọi khá đầy đủ tên công ty, quan tâm viết HOA chữ C .
– Viết tắt : Không lạm dụng việc viết tắt trong đề tài. Chỉ viết tắt những từ, cụm từ hoặc thuật ngữ được sử dụng nhiều lần trong đề tài. Không viết tắt những cụm từ dài, những mệnh đề ; không viết tắt những cụm từ ít Open trong đề tài. Nếu khóa luận có nhiều chữ viết tắt thì phải có bảng hạng mục những chữ viết tắt ( xếp theo thứ tự ABC ) ở phần đầu của Khóa luận .

 • Chương 1 nên trình bày trong khoảng chừng 20-25 trang

CHƯƠNG 2:  PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG

 • Chương này tập trung chuyên sâu nghiên cứu và phân tích tình hình của yếu tố nghiên cứu và điều tra hoặc nhìn nhận tình hình thực tiễn tại doanh nghiệp ( nếu có ), trình bày yếu tố cần xử lý. Cần tập trung chuyên sâu nêu bật được những mặt mạnh, yếu của yếu tố điều tra và nghiên cứu, lý giải được nguyên do và yếu tố tác động ảnh hưởng đến yếu tố nghiên cứu và điều tra .
 • Sinh viên triển khai nghiên cứu và phân tích đối tượng người tiêu dùng điều tra và nghiên cứu, tập trung chuyên sâu vào nghiên cứu và điều tra thực chất, nguyên do của yếu tố điều tra và nghiên cứu chứ không chỉ miêu tả những tín hiệu ( chung chung ) của yếu tố. Ở đây, sinh viên cần ứng dụng kim chỉ nan vào nghiên cứu và phân tích tình hình thực tiễn, từ đó ghi nhận được những sự độc lạ, nhìn nhận những độc lạ đó .

Chú ý:

 • Bắt đầu 1 đề mục không bao giờ được đưa bảng số liệu ngay, mà phải dẫn dắt, phân tích sơ lược (hay đưa ra nhận định chung),sau đó mới đưa bảng số liệu để chứng minh, phân tích cụ thể hơn.

 • Khi đưa ra bảng số liệu Bắt buộc phải có: đánh số bảng (Bảng 1), Tên bảng (trích năm số liệu nếu trong bảng ko ghi năm lấy số liệu), Nguồn số liệu (phòng nào của DN)

 • Không để bảng, biểu, đồ thị … bị cắt thành hai trang. Bảng biểu không nên dài hơn 1 trang. Nếu dài quá nên đưa vào phụ lục .
 • Bảng biểu, hình, đồ thị … phải có tên, đơn vị chức năng tính, nguồn ( tên, đơn vị chức năng tính ở phía trên, nguồn ở phía dưới bảng biểu, hình, đồ thị … ) .
 • Số phải được phân làn hàng nghìn bằng dấu chấm và phân làn dấu thập phân bằng dấu phẩy. Ví dụ : 1.025.845,26
 • Tránh sử dụng ngôi nhân xưng là “ Ta ” “ Tôi ” “ Chúng Tôi ” “ Chúng Ta ” à làm mất tính khách quan của bài viết, nên chuyển thành những câu bị động
 • Nên tổng kết những thành công xuất sắc, thành tựu và những sống sót, hạn chế và nguyên do làm địa thế căn cứ đề xuất kiến nghị cho chương sau .
 • Chương 2 nên trình bày trong khoảng chừng 25-30 trang

CHƯƠNG 3. GIẢI PHÁP/BÀI HỌC KINH NGHIỆM

 • Chương 3 ứng dụng triết lý vào thực tiễn để yêu cầu những giải pháp cải tổ tình hình trong thực tiễn. Các giải pháp cần đơn cử, định lượng được, hoàn toàn có thể nhìn nhận được bằng những chỉ tiêu đơn cử, tránh những giải pháp chung chung và không rõ ràng, hoặc những giải pháp chỉ mang tính kim chỉ nan. Thông thường những giải pháp hoặc đề xuất kiến nghị đưa ra nhằm mục đích khắc phục những mặt yếu kém đã được nghiên cứu và phân tích trong Chương 2. Do vậy, nội dung của chương này liên hệ mật thiết với Chương 2 .

Chú ý:

 • Tham khảo thêm cấu trúc chương ở Phụ lục 4 .
 • Chú ý tìm kiếm giải pháp mang tầm vi mô ( cho Doanh Nghiệp / ngành ), KHÔNG tập trung tìm những giải pháp mang tính vĩ mô ( vd : yêu cầu cho Bộ, ban ngànhàkhông khả thi ) à Giái pháp cần mang tính thực tiễn, đơn cử, không chung chung .
 • Chương 3 nên trình bày trong khoảng chừng 15-20 trang

 Gợi ý bố cục của khóa luận 5 chương:

CHƯƠNG 1. LỜI MỞ ĐẦU

 • Giới thiệu về tình hình điều tra và nghiên cứu, nguyên do chọn đề tài, mục tiêu điều tra và nghiên cứu, câu hỏi nghiên cứu và điều tra, cấu trúc của khóa luận, ..
 • Người đọc nắm được cái nhìn tổng quan về thông tin chung của đề tài sinh viên đang làm

CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA ĐỀ TÀI

 • Trình bày cô đọng kim chỉ nan tương quan đến yếu tố cần được xử lý. Chỉ đề cập những kim chỉ nan sẽ được sử dụng khi nghiên cứu và phân tích tình hình và yêu cầu giải pháp .
 • Khi viết phần cơ sở lý luận, sinh viên không chỉ tóm tắt kim chỉ nan mà cần phải có những nghiên cứu và phân tích, nhận xét về những triết lý sử dụng để xử lý yếu tố trong khóa luận .
 • Khi trích dẫn những kim chỉ nan, những khu công trình nghiên cứu và điều tra của những tác giả khác, sinh viên cần trích dẫn khá đầy đủ nguồn theo quy định. Xem mục Quy định về trích dẫn tài liệu tìm hiểu thêm ( trang 17 ) .

CHƯƠNG 3.PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

 • Chương 3 miêu tả chi tiết cụ thể chiêu thức điều tra và nghiên cứu được sử dụng để đạt được mục tiêu nghiên cứu và điều tra của tác giả
 • Nội dung trình bày gồm có việc thiết kế xây dựng quy mô và giả thuyết điều tra và nghiên cứu, mẫu khảo sát, phương pháp chọn mẫu khảo sát, cách thiết kế xây dựng bộ câu hỏi khảo sát / phỏng vấn cũng như cách tích lũy và phân tích số liệu khảo sát

CHƯƠNG 4:  PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG/SỐ LIỆU

 • Chương này tập trung chuyên sâu nghiên cứu và phân tích tình hình của yếu tố điều tra và nghiên cứu hoặc nhìn nhận tình hình thực tiễn tại doanh nghiệp ( nếu có ), trình bày yếu tố cần xử lý. Cần tập trung chuyên sâu nêu bật được những mặt mạnh, yếu của yếu tố nghiên cứu và điều tra, lý giải được nguyên do và yếu tố tác động ảnh hưởng đến yếu tố nghiên cứu và điều tra .
 • Sinh viên triển khai nghiên cứu và phân tích đối tượng người tiêu dùng điều tra và nghiên cứu, tập trung chuyên sâu vào điều tra và nghiên cứu thực chất, nguyên do của yếu tố điều tra và nghiên cứu chứ không chỉ diễn đạt những tín hiệu ( chung chung ) của yếu tố. Ở đây, sinh viên cần ứng dụng triết lý vào nghiên cứu và phân tích tình hình thực tiễn, từ đó ghi nhận được những sự độc lạ, nhìn nhận những độc lạ đó .

CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ GIẢI PHÁP

 • Tổng kết lại những nội dung trước ( tóm tắt những gì khóa luận đã làm được, những góp phần của khóa luận ) .
 • Nêu một sốgiải pháp để khắc phục / hoàn thành xong dựa vào những nghiên cứu và phân tích trước đó. Ngoài ra, phần này hoàn toàn có thể viết Kết luận đóng lại yếu tố hoặc mở yếu tố ( những hướng điều tra và nghiên cứu hoàn toàn có thể liên tục để tăng trưởng yếu tố ) .

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

Người viết chỉ liệt kê những tài liệu đã đọc và trích dẫn tương quan đế đề tài điều tra và nghiên cứu trong quy trình viết đề cương thực tập. Danh mục tài liệu tìm hiểu thêm cần tuân thủ một cách khắt khe theo hướng dẫn ở phân cuối cuốn Cẩm nang này .

Trình bày khóa luận tốt nghiệp

Khóa luận thường được sắp xếp theo thứ tự sau :

 1. Trang bìa chính (theo mẫu ở Phụ lục 5 của tài liệu này):

 • 01 quyển : in bìa cứng màu đỏ, chữ mạ vàng, ở gáy in tên đề tài và tên tác giả
 • 02 quyển : in giấy bìa mềm màu đỏ, đóng quyển bìa mềmcó giấy bóng kính ( mêka ) ở bên ngoài .
 1. Trang bìa phụ (theo mẫu ở Phụ lục 5 của tài liệu này): in giấy trắng thường

 2. Trang “Mục lục”: nên trình bày trong giới hạn khoảng 2 trang với 3 cấp (1.,1.1, 1.1.1)

 3. Trang “Danh mục các từ viết tắt

 4. Trang“Danh mục bảng biểu

 5. Trang“Danh mục hình vẽ, sơ đồ

 6. Nội dung của khóa luận: trình bày theo hướng dẫn kết cấu nói trên, không kể các phần phụ (phụ lục, mục lục, …), độ dài tối thiểu của khóa luận là 60 trang, tối đa là 80 trang, không kể phụ lục.

 7. Trang “Danh mục tài liệu tham khảo”

 8. Phần“Phụ lục” (nếu có): ghi các nội dung có liên quan đến khóa luận hoặc các tài liệu gốc được dùng để làm khóa luận. Nếu có nhiều hơn 2 phụ lục thì các phụ lục phải được phân biệt bằng số (Phụ lục 1, Phụ lục 2, …) hoặc bằng chữ cái (Phụ lục A, Phụ lục B,…) và phải có tên.

Ví dụ : Phụ lục 1 : Bảng cân đối kế toán của công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn A
Phụ lục 2 : Các chứng từ của công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn A

 1. Nhận xét của giáo viên hướng dẫn” và “Phiếu chấm điểm khóa luận tốt nghiệp” (đã ghi đầy đủ thông tin của sinh viên và tên đề tài): gập đôi và ghim vào trang cuối cùng của khóa luận

 2. Quy định về số lượng bản nộp ( theo Quyết định 1660 ) :

Sinh viên nộp 03 ( ba ) quyển KLTN có bìa màu đỏ về Văn phòng Khoa QTKD, gồm :

Xem Thêm ==> Kho chuyên đề tốt nghiệp Quản trị kinh doanh 

+ 01 quyển đóng bìa cứng
+ 02 quyển có bìa mềm, bên ngoài có bìa mica

 1. Quy định về xác nhận và nhận xét của GVHD, phiếu chấm điểm KLTN :

+ 02 quyển bìa mềm KLTN phải có chữ ký xác nhận của GVHD vào trang bìa đỏ, mặt ngoài, ngay dưới họ tên của GVHD. ( phụ lục 5 )

+ Về nhận xét của GVHD:  GVHD phải có ý kiến nhận xét về KLTN của từng sinh viên. Nhận xét được làm thành 02 bản để sinh viên dập ghim vào trang cuối của 02 quyển KLTN bìa mềm (để tránh thất lạc)..

+ Về phiếu chấm điểm KLTN : Sinh viên cần đính sẵn 02 phiếu này ( Mẫu phiếu chấm điểm KLTN hoàn toàn có thể tải trên website của Khoa QTKD ), đã điền khá đầy đủ thông tin cá thể và tên đề tài khóa luận, vào trang cuối của 02 quyển bìa mềm. ( Phụ lục 6 )

Chú ý:

Yêu cầu chung về Khóa luận tốt nghiệp :

 • Được trình bày ngắn gọn, rõ ràng, mạch lạc, sạch sẽ và đẹp mắt và dễ đọc ;
 • Được đánh số trang liên tục từ 1 đến hết ( không được dùng những ký hiệu khác chữ số để đánh số trang, khởi đầu từ lời khởi đầu đến hết phần Kết luận ) .
 • Đánh số và trích nguồn bảng biểu, h ́ ình vẽ, đồ thị rõ ràng và không thiếu ;
 • Không sử dụng header, footer

 ĐỊNH DẠNG KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

 1. Khổ giấy: A4 (210 mm x 297 mm); in một mặt

 2. Định lề (margin):

 • Lề trên ( Top ) : 2,5 cm
 • Lề dưới ( Bottom ) : 2,5 cm
 • Lề trái ( Left ) : 3,5 cm
 • Lề phải ( Right ) : 2 cm
 1. Kiểu chữ (font): Times New Roman, font Unicode của hệ soạn thảo MS Word hoặc tương đương;

 • Tiêu đề cấp 1 ( heading 1 ) : viết hoa, cỡ chữ 16, in đậm, căn giữa .
 • Tiêu đề cấp 2 ( heading 2 ) : viết thường, cỡ 13, in đậm, mở màn bằng số thứ tự của chương, căn trái .
 • Tiêu đề cấp 3 ( heading 3 ) : viết thường, in đậm, nghiêng, cỡ chữ 13, căn trái
 • Tiêu đề cấp 4 ( heading 4 ) : viết thường, cỡ 13, nghiêng, căn trái .
 • Văn bản ( body toàn thân text ) : viết thường, cỡ chữ 13, căn justified .
 • Tên chương và những tiểu mục : xem quy định đơn cử ở mục 6
 • Tên bảng, biểu, sơ đồ … : xem quy định ở phần trình bày bảng biểu, hình vẽ, công thức .
 1. Giãn dòng (Paragraph):

 • Cách dòng (line spacing): 1.5 lines

 • Cách đoạn (spacing): Before 6 pt; After 6 pt

 1. Đánh số trang: đánh máy, dưới mỗi trang, căn giữa

 • Từ mục ( 3 ) đến mục ( 6 ) và mục ( 9 ) ở phần “ Trình bày khóa luận ” : đánh số thứ tự trang theo kiểu i, ii, iii, …
 • Từ mục ( 7 ) đến mục ( 8 ) ở phần “ Trình bày khóa luận ” : đánh số thứ tự trang theo kiểu 1, 2, 3 …
 1. Đánh số các chương mục: đánh theo số Ả Rập (1, 2, 3…), không đánh theo số La Mã (I, II, III,…) và chỉ đánh số tối đa 4 cấp theo qui định sau:

 • Tên đề mục cấp 1 ( Tên chương ) : định dạng theo tiêu đề cấp 1 ( heading 1 ) :
 • Tên đề mục cấp 2 : định dạng theo tiêu đề cấp 2 ( heading 2 ) : khởi đầu bằng số thứ tự của chương .
 • Tên đề mục cấp 3 : định dạng theo tiêu đề cấp 3 ( heading 3 )
 • Tên đề mục cấp 4 : định dạng theo tiêu đề cấp 4 ( heading 4 )

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ KẾ TOÁN QUẢN TRỊ VÀ TỔ CHỨC KẾ TOÁN QUẢN TRỊ TRONG DOANH NGHIỆP

1.1 Khái niệm và vai trò của kế toán quản trị

1.1.1 Khái niệm thực chất của kế toán quản trị

 Trình bày bẢng, biỂu, hình vẼ, công thỨc

 • Bảng, biểu, hình vẽ phải có tên, có đơn vị chức năng tính, có nguồn .
 • Tên bảng, biểu, hình vẽ … : viết thường, cỡ chữ 13, in đậm, canh giữa ; tên bảng trình bày ở phía trên của bảng, tên hình vẽ, sơ đồ trình bày phía dưới hình vẽ, sơ đồ .
 • Nguồn : viết thường, cỡ chữ 11, in nghiêng, trình bày ở phía dưới và bên phải của bảng, biểu hay hình vẽ. Nguồn được trích dẫn phải được liệt kê đúng chuẩn trong hạng mục Tài liệu tìm hiểu thêm. Mọi đồ thị, bảng biểu lấy từ những nguồn khác phải được trích dẫn vừa đủ theo nguyên tắc trích dẫn tài liệu tìm hiểu thêm .
 • Tên, đơn vị chức năng tính của bảng biểu ở phía trên, nguồn ở phía dưới. Đơn vị tính viết thường, cỡ chữ 13, căn phải .
 • Việc đánh số bảng biểu, hình vẽ, phương trình phải gắn với số chương. Ví dụ :

Sơ đồ 1.2. Cơ cấu tổ chức nhân sự của công ty XYZ

Nguồn : Phòng Nhân sự, năm trước

 • Thông thường, những bảng ngắn và đồ thị nhỏ phải đi liền với phần nội dung đề cập tới những bảng và đồ thị này ở lần thứ nhất. Các bảng dài hoàn toàn có thể để ở những trang riêng nhưng cũng phải tiếp theo ngay phần nội dung đề cập tới bảng này ở lần tiên phong. Đối với những bảng biểu được vẽ trên khổ giấy lớn hơn A4, chú ý quan tâm gấp giấy này như minh họa ở hình dưới sao cho số và đầu đề của hình vẽ hoặc bảng vẫn hoàn toàn có thể nhìn thấy ngay mà không cần lan rộng ra tờ giấy. Cách làm này cũng giúp để tránh bị đóng vào gáy của khóa luận phần mép gấp bên trong hoặc xén rời mất phần mép gấp bên ngoài. Tuy nhiên nên hạn chế sử dụng những bảng quá rộng này .

Hình 1: Minh họa cách gấp giấy bảng lớn kẹp vào bài.

 • Trong khóa luận, những hình vẽ phải được vẽ thật sạch bằng màu đen để hoàn toàn có thể sao chụp lại, có đánh số và ghi vừa đủ đầu đề ; cỡ chữ phải bằng cỡ chữ sử dụng trong văn bản khóa luận. Khi đề cập đến những bảng biểu và h ́ ình vẽ phải nêu rõ số của hình và bảng biểu đó, ví dụ : “ … được nêu trong Bảng 3.2 ” hoặc “ ( Xem hình 3.2 ) mà không được viết “ … được nêu trong bảng dưới đây ” hoặc “ trong đồ thị của X và Y sau. ”
 • Không được sử dụng những hình vẽ chụp từ màn hình hiển thị ( print màn hình hiển thị )
 • Trình bày số :
  • Số phải được ngăn cách hàng ngàn bằng dấu chấm (. ) và ngăn cách dấu thập phân bằng dấu phẩy (, ) ;
  • Số phải được căn giữa ;
  • Số trong cùng một bảng, biểu hay hình vẽ phải có cùng số lượng số thập phân ( tức là nếu lấy 2 số thập phân thì hàng loạt số trong cùng một bảng đều phải có 2 số thập phân ) .
 • Không nên để một bảng, biểu, hình vẽ cũng như tên và nguồn của bảng, biểu, hình nằm ở hai trang .
 • Nếu bảng biểu, h ́ ình vẽ trình bày theo chiều ngang khổ giấy th ́ ì đầu bảng là lề trái của trang ( 3.5 cm ) .
 • Công thức : hoàn toàn có thể được soạn thảo bằng những ứng dụng tương ứng ;

Bảng 1.1: Kết quả kinh doanh giai đoạn 2010- 2012

Đơn vị : VND

Năm

2010

2011

2012

Doanh thu

1.037.425,86 1.101.008,32 1.123.005,06

Nguồn : Báo cáo hiệu quả hoạt động giải trí kinh doanh thương mại của Công ty XYZ năm 2010, 2011, 2012

 QUY ĐỊNH VỀ TRÍCH DẪN TÀI LIỆU THAM KHẢO

 Cách sắp xếp danh mục tài liệu tham khảo

Tài liệu xếp theo thứ tự ABC họ tên tác giả theo thông lệ của từng nước bảo vệ những nhu yếu sau :

 • Tác giả là người Nước Ta : xếp thứ tự ABC theo tên nhưng vẫn giữ nguyên thứ tự thường thì của tên người Nước Ta, không hòn đảo tên lên trước họ .
 • Tác giả là người nước ngoài: xếp thứ tự ABC theo họ.

 • Tài liệu không có tên tác giả thì xếp theo thứ tự ABC từ đầu của tên cơ quan phát hành. Ví dụ : Chính Phủ, Quốc hội, Bộ Tài chính .
 • Riêng so với những tài liệu tìm hiểu thêm tích lũy từ những trang Web, phải vừa đủ những thông tin về tài liệu như : địa chỉ trang Web, ngày tháng truy vấn, tên bài, địa chỉ đường link … Danh sách những website được đưa xuống phần cuối của hạng mục tài liệu tìm hiểu thêm .

Cách ghi thông tin về mỗi tài liệu tham khảo

tin tức về mỗi tài liệu tìm hiểu thêm phải được sắp xếp theo thứ tự sau : Tên tác giả hoặc cơ quan phát hành, Năm xuất bản, Tên tài liệu tìm hiểu thêm ( in nghiêng ), Nhà xuất bản / Tên tạp chí, Nơi xuất bản ( nếu có ), Số tạp chí ( nếu là tạp chí ), Từ trang …. – trang … ( nếu là tạp chí ) .

 • Đối với tài liệu tìm hiểu thêm là Sách : Nguyễn Thu Thủy, 2011, Giáo trình Quản trị kinh tế tài chính doanh nghiệp, NXB Lao động, Thành Phố Hà Nội .
 • Đối với tài liệu tìm hiểu thêm là bài báo trên tạp chí : Nguyễn Văn A, 2011, Bàn về chủ trương cạnh tranh đối đầu, Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế, số … .. tháng …. / 2011, tr. 55-60 .
 • Nếu một tác giả có nhiều tài liệu cùng xuất bản trong một năm thì sẽ đặt thứ tự A, B, C : ví dụ : Nguyễn Thu Thủy, 2011 A, Giáo trình Quản trị kinh tế tài chính doanh nghiệp …. ; 2. Nguyễn Thu Thủy, 2011 B, … … … … ..

 Cách trích dẫn tài liệu tham khảo

 • Việc trích dẫn những tài liệu để làm luận cứ, luận chứng cho đề tài yên cầu phải đúng mực, ghi rõ nguồn gốc, nguồn gốc của tài liệu. Nghiêm cấm việc sao chép .
 • Cách trích dẫn tài liệu tìm hiểu thêm được triển khai theo hình thức ghi tên tác giả và năm xuất bản ngay sau nội dung đã tìm hiểu thêm .

Ví dụ : “ Hệ thống báo cáo giải trình kinh tế tài chính doanh nghiệp tại Nước Ta gồm có những báo cáo giải trình phản ánh những mặt khác nhau trong hoạt động giải trí kinh tế tài chính và kinh tế tài chính ” ( Nguyễn Thu Thủy, 2011, tr. 46 ) .
Lưu ý : Cách trích dẫn nguồn tài liệu tìm hiểu thêm dựa trên mạng lưới hệ thống trích nguồn của ĐH Harvard. Sinh viên hoàn toàn có thể tìm hiểu thêm chi tiết cụ thể tại địa chỉ http://libweb.anglia.ac.uk/referencing/harvard.htm

Cách trích dẫnbảng biểu, đồ thị, hình, sơ đồ…

 • Bảng biểu, hình, đồ thị, sơ đồ … phải đánh số theo từng loại và gồm có luôn cả thứ tự của chương .

Ví dụ : Hình 1.1, Hình 1.2, …. ( Trong đó số 1 tiên phong là số thứ tự của chương 1, số 1, 2, … tiếp theo là số thứ tự hình trong chương đó ) .
Bảng 1.1., Bảng 1.2, … ( Trong đó số 1 tiên phong là số thứ tự của chương 1, số 1, 2, … tiếp theo là số thứ tự bảng trong chương đó ) .

 • Bảng biểu, hình, đồ thị … phải có tên, đơn vị chức năng tính, nguồn ( tên, đơn vị chức năng tính ở phía trên, nguồn ở phía dưới bảng biểu, hình, đồ thị … ) .
 • Số phải được ngăn cách hàng nghìn bằng dấu chấm và ngăn cách dấu thập phân bằng dấu phẩy .

Ví dụ : 1.025.845,26

 • Không để bảng, biểu, đồ thị … bị cắt thành hai trang .

Xem Thêm ==> 29 đề tài Quản trị kinh doanh quốc tế 

Các lưu ý khác về trích dẫn tài liệu tham khảo

 • Các tác giả, đồng tác giả và nguồn của bất kể quan điểm, định nghĩa, bảng biểu, công thức, vv … nào đều phải được chỉ rõ trong phần tài liệu tìm hiểu thêm. Nếu không, khóa luận sẽ không được duyệt để bảo vệ .
 • Không trích dẫn những kỹ năng và kiến thức thông dụng, mọi người đều biết cũng như không làm khóa luận nặng nề với những tìm hiểu thêm trích dẫn. Việc trích dẫn nhằm mục đích giúp người đọc hiểu sâu mạch tâm lý của tác giả .
 • Nếu không có điều kiện kèm theo tiếp cận được một vài tài liệu gốc mà phải trích dẫn trải qua một tài liệu khác thì phải nêu rõ cách trích dẫn này, đồng thời tài liệu gốc đó không được liệt kê trong hạng mục tài liệu tìm hiểu thêm của khóa luận .
 • Khi cần trích dẫn một đoạn ít hơn hai câu hoặc bốn dòng đánh máy thì hoàn toàn có thể sử dụng dấu ngoặc kép để mở màn và kết thúc trích dẫn. Nếu cần trích dẫn dài hơn thì phải tách phần này thành một đoạn riêng khỏi phần nội dung đang trình bày, với lề trái là 5.5 cm. Mở đầu và kết thúc đoạn trích này không phải sử dụng dấu ngoặc kép .
 • Nếu tài liệu dài hơn một dòng thì nên trình bày sao cho từ dòng thứ 2 lùi vào so với dòng thứ nhất 1 cm để phần tài liệu tìm hiểu thêm được rõ ràng và dễ theo dõi .
 • Việc trích dẫn những tài liệu để làm luận cứ, luận chứng cho đề tài yên cầu phải đúng mực, ghi rõ nguồn gốc, nguồn gốc của tài liệu. Nghiêm cấm việc sao chép .
 • Cách trích dẫn tài liệu tìm hiểu thêm được triển khai theo hình thức ghi tên tác giả và năm xuất bản ngay sau nội dung đã tìm hiểu thêm. Có hai hình thức trích dẫn như sau :
 • Nếu trích nguyên văn thì dùng ngoặc kép “ ” và phải ghi tên tác giả, năm xuất bản và trang số mấy ; Hoặc trích dẫn thẳng : Theo Nguyễn Hiến Lê ( 2002, tr. 31 ) …

Lưu ý:Cách trích dẫn nguồn tài liệu tham khảo dựa trên hệ thống trích nguồn của ĐH Harvard. Sinh viên có thể tham khảo chi tiết tại địa chỉhttp://libweb.anglia.ac.uk/referencing/harvard.htm

 MỘT SỐ LƯU Ý KHI TRÌNH BÀY

 1. Bìa chính, bìa phụ

Ghi học vị của người hướng dẫn khoa học :

 • Thạc sỹ = ThS.
 • Tiến sỹ = TS .
 • Phó giáo sư, tiến sỹ : PGS.TS.
 • Giáo sư, tiến sỹ : GS.TS.
 1. Mục lục

 • Không viết tắt tại những đề mục chính ( chương, 1.1 )
 • Không đặt tên chương trùng với tên đề tài, tên chương trùng với mục nhỏ
 1. Một số lỗi thường gặp trong trình bày

 • Lỗi văn bản, chính tả
 • Lẫn lộn tiếng Anh – tiếng Việt ( số liệu … )
 • Viết câu, ngữ pháp
 • Ý lộn xộn, lặp
 • Không logic, xích míc giữa những phần
 • Không trích dẫn nguồn tìm hiểu thêm

4.Văn phong, ngôn ngữ khoa học

 • Khách quan, sử dụng sự kiện và số liệu để dẫn chứng
 • Đơn giản, không cầu kỳ, hoa mỹ
 • Không dùng văn báo chí truyền thông, văn nói …
 • Lập luận có địa thế căn cứ, có nguồn gốc, có trích dẫn
 • Liên kết những chương, mục, tiểu mục, … tránh xích míc
 • Không cần Tóm lại chương

PHỤ LỤC 4 : MINH HỌA KẾT CẤU ĐỀ CƯƠNG

ĐỀ CƯƠNG

Đề tài: XÂY DỰNG MÔ HÌNH KẾ TOÁN QUẢN TRỊ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ TRUYỀN THÔNG BIỂN XANH

 1. MỤC LỤC ..
 2. DANH MỤC BẢNG BIỂU.. .

 3. DANH MỤC HÌNH VẼ, SƠ ĐỒ.. .

 4. LỜI MỞ ĐẦU ..

CHƯƠNG 1 : TỔNG QUAN VỀ KẾ TOÁN QUẢN TRỊ VÀ TỔ CHỨC KẾ TOÁN QUẢN TRỊ TRONG DOANH NGHIỆP .

1.1 Khái niệm và vai trò của kế toán quản trị
1.1.1 Khái niệm thực chất của kế toán quản trị

1.1.2   Đối tượng, vai trò của kế toán quản trị .

1.1.3   Nhiệm vụ của kế toán quản trị .

1.1.4 Nội dung và khoanh vùng phạm vi của kế toán quản trị
1.2 Tổ chức kế toán quản trị trong doanh nghiệp .

1.2.1   Khái niệm tổ chức kế toán quản trị .

1.2.2   Các yếu tố ảnh hưởng đến tổ chức kế toán quản trị trong doanh nghiệp. .

1.2.3   Nội dung tổ chức kế toán quản trị trong doanh nghiệp. .

1.3   Các mô hình kế toán quản trị tiêu biểu và các yếu tố tác động đến xây dựng mô hình kế toán quản trị .

1.3.1   Các mô hình kế toán quản trị tiêu biểu. .

1.3.2   Các yếu tố tác động tới mô hình. .

CHƯƠNG 2:THỰC TRẠNG TỔ CHỨC KẾ TOÁN QUẢN TRỊ TẠI CÔNG TY BLUESEA .

2.1   Giới thiệu tổng quan về  Công ty cổ phần công nghệ & truyền thông Biển Xanh (BLUESEA). .

2.1.1   Quá trình hình thành và phát triển của công ty. .

2.1.2 Lĩnh vực hoạt động giải trí kinh doanh thương mại .

2.1.4   Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý tại BLUESEA.. .

2.1.5   Một số chỉ tiêu hoạt động kinh doanh của công ty BLUESEA.. .

2.2   Hoạt động kế toán quản trị tại công ty BLUSEA.. .

2.2.1   Tổ chức bộ máy kế toán. .

2.2.2 Tổ chức tích lũy những thông tin .

2.2.3   Tổ chức lập kế hoạch và dự toán. .

2.2.4 Tổ chức báo cáo giải trình và nghiên cứu và phân tích những thông tin kế toán quản trị ship hàng cho việc ra những quyết định hành động thời gian ngắn và dài hạn .
2.3 Đánh giá tình hình tổ chức triển khai kế toán quản trị tại công ty BLUESEA. .

2.3.1   Những kết quả đạt được trong tổ chức kế toán quản trị tại công ty BLUESEA.. .

2.3.2   Nhữngtồn tại trong tổ chức kế toán quản trị tại công ty BLUESEA.. .

CHƯƠNG 3: XÂY DỰNG MÔ HÌNH KẾ TOÁN QUẢN TRỊ TẠI CÔNG TY BLUESEA .

3.1   Sự cần thiết phải xây dựng mô hìnhmô hình Kế toán quản trị tại công ty BLUESEA.. .

3.2   Các yếu tố tác động đến xây dựng mô hình kế toán quản trị .

3.2.1   Các yếu tố bên ngoài doanh nghiệp. .

3.2.2   Các yếu tố bên trong doanh nghiệp. .

3.3   Các yêu cầu và nguyên tắc hoàn thiện tổ chức kế toán quản trị tại công ty BLUESEA.. .

3.4 Nội dung quy mô kế toán quản trị tại công ty BLUESEA. .

3.4.1   Mô hình kế toán quản trị .

3.4.2   Hoàn thiện bộ máy kế toán trong công ty BLUESEA để đảm bảo thực hiện kế toán quản trị .

3.4.3 Xây dựng mạng lưới hệ thống thu nhận thông tin trong kế toán quản trị
3.4.4 Xây dựng tổ chức triển khai lập kế hoạch và dự trù tại công ty BLUESEA. .
3.4.5 Xây dựng tổ chức triển khai mạng lưới hệ thống báo cáo giải trình và nghiên cứu và phân tích thông tin kế toán quản trị trong công ty BLUESEA. .

 1. KẾT LUẬN ..
 2. DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO.. .

 3. PHỤ LỤC ..

PHỤ LỤC 5 : BÌA KHÓA LUẬN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG

KHOA …………………..

( Font Times New Roman, size 17 )
— — — * * * — — –

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

( Font Times New Roman, size 24, in đậm, cạnh giữa )

Chuyên ngành:

( Font Times New Roman, size 18, in đậm, cạnh giữa )

 

TÊN ĐỀ TÀI SINH VIÊN THỰC HIỆN

( Font Times New Roman, size 18, in đậm, canh giữa )

Duyệt nộp

( Chữ ký )

Họ và tên GVHD
( Font Times New Roman, size 12 )

Họ và tên sinh viên: Nguyễn Văn A

Mã sinh viên: ………………..

Lớp: ……………

Khóa: …………….

Người hướng dẫn khoa học: Phạm Văn B

( Font Times New Roman, size 14, in đậm )

Hà Nội, tháng ……năm…..

( Font Times New Roman, size 14, in đậm, canh giữa )

PHỤ LỤC 6 : PHIẾU CHẤM ĐIỂM KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG

Khoa……………………………..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Mẫu PHIẾU CHẤM ĐIỂM KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

( Dành cho những ngành Kinh tế, QTKD, TCNH )
Họ và tên SV : … … … … … … … … … … … .. MSSV : … … … … … … … … … … … Lớp … … … … Khóa … … …
Tên đề tài : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .
.. … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

NỘI DUNG NHẬN XÉT

TT

Tiêu chí

Điểm

tối đa

Nhận xét cụ thể

 (nếu có)

Điểm chấm

(Có thể lẻ đến 1 số thập phân)

1

Hình thức trình bày: tuân thủ các qui định của Nhà trường về font chữ, cách dòng, chừa lề, số trang, trình bày các bảng số liệu, tài liệu tham khảo…

1,0

   

2

Phương pháp nghiên cứu: Tên các phương pháp, việc áp dụng các phương pháp đã liệt kê trong bài viết, tính hợp lý khi sử dụng các phương pháp nghiên cứu.

1,0

   

3

Nội dung khoa học

6,0

 

 

3.1 Tính cấp thiết, mục tiêu, đối tượng người dùng, khoanh vùng phạm vi nghiên cứu và điều tra được xác lập rõ ràng, tương thích ; Ngôn ngữ sử dụng trong sáng, khoa học . 1,0    
3.2 Kết cấu của đề tài : tính ngặt nghèo, hài hòa và hợp lý, cân đối ; sự tương thích giữa tên những chương, mục với tên đề tài ; sự tương thích giữa nội dung những mục với tên đề mục và đề tài . 1,0  
3.3 Nếu được cơ sở lý luận không thiếu, vững chãi, update, gắn với nội dung điều tra và nghiên cứu . 1,0  
3.4 Phân tích tình hình đơn cử, chi tiết cụ thể, dựa trên cơ sở lý luận đã nêu, nêu được những sống sót, hạn chế của thực tiễn và lý giải được nguyên do ; số liệu, thông tin vừa đủ, update . 1,5  
3.5 Các giải pháp, yêu cầu, đề xuất kiến nghị … kết nối với cơ sở lý luận và tình hình, có tính đơn cử và khả thi . 1,5  

4

Tài liệu tham khảo: phong phú, phù hợp, được trình bày trong danh mục và trích dẫn trong nội dung đúng quy định, từ các nguồn hàn lâm đáng tin cậy.

1,0

   

5

Điểm chuyên cần: dựa trên đánh giá của Người hướng dẫn khoa học về tinh thần, thái độ làm việc của sinh viên  trong quá trình viết khoá luận (Bản nhận xét của Người hướng dẫn khoa học được đính kèm theo KLTN)

1,0

   
 

Tổng điểm

10

   

Điểm chấm bằng chữ : … … … … … … … … … … … … … … … … .
TP. Hà Nội, ngày … tháng … năm 20 …

                                                                                           Giảng viên chấm

                                                                                            (Ký và ghi rõ họ tên)

PHỤ LỤC 7 : HÌNH MINH HỌA CÁC DANH MỤC

 • Danh mục những từ viết tắt

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

( Font Times New Roman, size 13, in hoa, đậm, canh giữa )

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT TIẾNG VIỆT

Từ viết tắt Từ không thiếu
   

Sắp xếp từ viết tắt theo thứ tự A, B, C

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT TIẾNG ANH

Từ viết tắt Nghĩa tiếng Anh Nghĩa tiếng VIệt
     
     
     

Sắp xếp từ viết tắt theo thứ từ A, B, C

 • Danh mục bảng, biểu

Cách làm khóa luận tốt nghiệp trường Đại học Ngoại Thương  được chia sẻ miễn phí, các bạn có thể bấm vào nút tải dưới đây. Tài liệu trên đây có thể chưa đáp ứng được nhu cầu các bạn sinh viên, nếu các bạn có nhu cầu viết bài theo đề tài của mình có thể liên hệ dịch vụ báo cáo thực tập để được hỗ trợ qua SDT/Zalo :0973287149

TẢI FILE MIỄN PHÍ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *