TÓM TẮT:

Trong bối cảnh công nghiệp 4.0 mở ra nhiều cơ hội cho sự phát triển nhưng cũng tạo ra không ít thách thức. Việt Nam đang chứng kiến sự trỗi dậy của một thế hệ doanh nhân ngày càng trẻ hơn về tuổi đời, đặc biệt là thế hệ sinh viên với khả năng đổi mới sáng tạo và tinh thần khởi nghiệp mạnh mẽ đã tạo ra những làn sóng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và thành lập doanh nghiệp, đóng góp vào sự phát triển chung trong công cuộc tái cấu trúc và tăng trưởng kinh tế của đất nước. Bài viết này làm rõ khái niệm khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và hạn chế của sinh viên trong việc tiếp cận các Quỹ Hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại Việt Nam. Qua đó, giới thiệu mô hình Quỹ Hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo dành cho sinh viên tại các trường đại học và vai trò của Quỹ trong thúc đẩy ý định khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của sinh viên Việt Nam.

Từ khóa: Sinh viên, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, đại học.

nội dung

1. Khái niệm khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

Đổi mới sáng tạo có vai trò rất quan trọng trong việc nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, phát triển bền vững doanh nghiệp và là tiền đề quan trọng để tạo ra năng lực cạnh tranh (Đỗ Anh Đức, 2020). Theo đó, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo (startup) là quá trình khởi nghiệp dựa trên các giải pháp kỹ thuật, công nghệ, giải pháp quản lý để nâng cao năng suất, chất lượng, giá trị gia tăng của sản phẩm, hàng hóa và có khả năng tăng trưởng nhanh. Như vậy, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo phải đảm bảo được hai yếu tố là “start” và “up”. “Start”có nghĩa là “bắt đầu”, “khởi đầu”,“Up” có nghĩa là “tăng, đi lên”. Do vậy startup là bắt đầu, khởi đầu một ý tưởng mới, hoặc nếu ý tưởng đó không mới thì cách làm phải đột phá và thường gắn với ứng dụng công nghệ.

Bên cạnh đó, khởi nghiệp thay đổi phát minh sáng tạo còn cần tương quan đến năng lực thương mại kinh doanh hóa và quy mô của thị trường, nghĩa là ý tưởng sáng tạo đó phải có năng lực tiến hành trong thực tiễn, có người mua hoặc người mua tiềm năng, đồng thời phải có năng lực lan rộng ra được để tăng trưởng trong thời hạn càng nhanh càng tốt. Luật số 04/2017 / QH14 của Quốc hội : Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa định nghĩa : “ Doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp phát minh sáng tạo là doanh nghiệp nhỏ và vừa được xây dựng để triển khai ý tưởng sáng tạo trên cơ sở khai thác gia tài trí tuệ, công nghệ tiên tiến, quy mô kinh doanh thương mại mới và có năng lực tăng trưởng nhanh “. Ông Trương Gia Bình, Chủ tich Tập đoàn FPT đã từng phát biểu rằng : “ Khởi nghiệp là phải thay đổi phát minh sáng tạo. Lập nghiệp cũng hoàn toàn có thể trở thành doanh nghiệp lớn nhưng startup phải là khoa học công nghệ tiên tiến, là điều quốc tế chưa từng làm, còn bán cafe, bán phở thì không hề gọi là khởi nghiệp ”. Điều đó cho thấy, yếu tố tăng trưởng và ứng dụng khoa học công nghệ tiên tiến được nhấn mạnh vấn đề và là điểm tạo nên sự độc lạ giữa khởi nghiệp thường thì và khởi nghiệp thay đổi phát minh sáng tạo .
Như vậy, khởi nghiệp thay đổi phát minh sáng tạo hoàn toàn có thể được định nghĩa là quy trình khởi nghiệp dựa trên những giải pháp kỹ thuật, công nghệ tiên tiến, giải pháp quản trị để nâng cao hiệu suất, chất lượng, giá trị ngày càng tăng của mẫu sản phẩm, sản phẩm & hàng hóa và có năng lực tăng trưởng nhanh .

2. Thực trạng Quỹ Hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cho sinh viên tại Việt Nam

2.1. Quỹ Hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp

Quỹ Hỗ trợ người trẻ tuổi khởi nghiệp ( Business Startup Support Center – BSSC ) do Hội Liên hiệp Thanh niên Nước Ta Thành phố Hồ Chí Minh quản lý và được điều hành quản lý bởi Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên Khởi nghiệp. BSSC được xây dựng theo Quyết định số 4532 / QĐ-UBND của quản trị Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ngày 13/10/2010 về tổ chức triển khai lại Trung tâm tin tức Tư vấn Kinh tế Thanh niên thành Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên Khởi nghiệp thường trực Hội Liên hiệp Thanh niên Nước Ta – TP. Hồ Chí Minh .
Mục đích chính của Quỹ Hỗ trợ Thanh niên Khởi nghiệp khuyến khích ý thức kinh doanh thương mại, cổ vũ khát vọng làm giàu chân chính cho những người trẻ, trở thành nơi giao thoa và chuyển giao mọi kinh nghiệm tay nghề, kiến thức và kỹ năng và nguồn lực hữu dụng từ những cá thể, tổ chức triển khai trong và ngoài khoanh vùng phạm vi vương quốc để tạo nền tảng bền vững và kiên cố cho quy trình khởi nghiệp của người trẻ tuổi Nước Ta. Nguồn kinh tế tài chính của Quỹ gồm có :
BSSC lúc bấy giờ là đơn vị chức năng duy nhất nhận được sự ủy thác nguồn vốn từ Ủy Ban Nhân Dân TP. Hồ Chí Minh cho hoạt động giải trí tương hỗ người trẻ tuổi Khởi nghiệp tại TP. Hồ Chí Minh với số vốn ủy thác là 30 tỷ đồng ( Quỹ Hỗ trợ Thanh niên Khởi nghiệp ). Mỗi năm, BSSC xét chọn và tương hỗ khoảng chừng 20 tỷ đồng cho những dự án Bất Động Sản kinh doanh thương mại tiềm năng. Ngoài ra, Quỹ Hỗ trợ Thanh niên Khởi nghiệp do Trung tâm trực tiếp quản lý. Trung tâm còn hoàn toàn có thể giúp những bạn trẻ khởi nghiệp kêu gọi nguồn vốn từ những nguồn Quỹ của Đoàn, Hội, của Ngân hàng, của những nhà đầu tư cá thể và những doanh nghiệp lớn trên thị trường .
Hội đồng Bảo trợ BSSC : Hội đồng Bảo trợ là cơ quan cao nhất của Quỹ, gồm có đại diện thay mặt của những tổ chức triển khai sáng lập ra Quỹ và những tổ chức triển khai, cá thể tự nguyện tham gia, có quyền quyết định hành động hàng loạt nội dung tương quan đến Quỹ và có nghĩa vụ và trách nhiệm về mọi mặt của Quỹ. Hội đồng bảo trợ có trách nhiệm :
– Hoạt động theo quy định riêng ;
– Giúp đỡ về mọi mặt cho hoạt động giải trí của Quỹ tăng trưởng ;
– Đề ra chủ trương, phương hướng hoạt động giải trí của Quỹ ;
– Quyết định những giải pháp kêu gọi nhằm mục đích tăng nguồn vốn của Quỹ ;
– Lựa chọn những cá thể, đơn vị chức năng cần tương hỗ giúp sức, những giải pháp kỹ thuật cần vận dụng để có kế hoạch tương hỗ .
Đối tượng tương hỗ của BSSC : Thanh niên có nguyện vọng làm kinh tế tài chính, có dự án Bất Động Sản kinh doanh thương mại nhưng thiếu vốn ; Thanh niên thuộc mái ấm gia đình diện nghèo, có sức lao động, giải pháp sử dụng vốn ; Thanh niên nhu yếu làm kinh tế tài chính tại 1 số ít vùng nông thôn mới .
Một số nhu yếu khi vay vốn từ BSSC : Có năng lực kinh tế tài chính bảo vệ trả nợ trong thời hạn cam kết ; Có dự án Bất Động Sản góp vốn đầu tư, dự án Bất Động Sản kinh doanh thương mại đang hoạt động giải trí ; Dự án mang tính khả thi và có hiệu suất cao ; Lĩnh vực kinh doanh thương mại không bị pháp lý cấm ; Mục đích sử dụng vốn vay hài hòa và hợp lý và hợp pháp ; Thực hiện ĐK kinh doanh thương mại và triển khai xong nghĩa vụ và trách nhiệm thuế theo đúng lao lý của pháp lý ; Không thuộc những đối tượng người tiêu dùng đã được sử dụng những nguồn Quỹ do Đoàn – Hội ra mắt hoặc ủy thác .
Hình thức tương hỗ của BSSC : Hỗ trợ về kinh tế tài chính : Cho vay tín chấp, góp vốn đầu tư ; Hỗ trợ đào tạo và giảng dạy : tư vấn, chuyên viên ; Vườn ươm doanh nghiệp .

2.2. Quỹ Khởi nghiệp Doanh nghiệp Khoa học Công nghệ Việt Nam

Quỹ Khởi nghiệp Doanh nghiệp Khoa học – Công nghệ Nước Ta ( Startup Vietnam Foundation – SVF ) sẽ kêu gọi vốn cho Quỹ từ những thành viên góp vốn, những tổ chức triển khai, cá thể trong xã hội … Đặc biệt là những tổ chức triển khai quốc tế, tổ chức triển khai phi chính phủ. Ngoài ra, Quỹ Phát triển hệ sinh thái cho cộng đồng Khởi nghiệp Nước Ta, liên kết Cộng đồng Doanh nghiệp Khởi nghiệp ( Start-ups ), Hệ thống Hỗ trợ doanh nghiệp ( Business Acceelerator ) và những Quỹ Đầu tư mạo hiểm ( Venture Capital ) .

Đối tượng hỗ trợ của SVF: Quỹ khuyến khích, thúc đẩy sự tham gia của các tổ chức, cá nhân, nhà khoa học có ý tưởng, phương án lập doanh nghiệp, đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh dựa trên nền tảng ứng dụng Khoa học và công nghệ nhưng thiếu vốn tài chính, nguồn lực đề thực hiện.
Hình thức hỗ trợ của SVF: Quỹ đầu tư thông qua việc tài trợ về vốn, vật tư, kỹ thuật, tư vấn, kết nối đối tác, mở rộng thị trường, đào tạo phát triển nguồn nhân lực, thực hiện các hoạt động thương mại hóa sản phẩm, xúc tiến chuyển giao, đầu tư đổi mới hoàn thiện công nghệ.

2.3. Quỹ Đầu tư Khởi nghiệp và Sáng tạo TP. Hồ Chí Minh

Quỹ Đầu tư Khởi nghiệp và Sáng tạo TP. Hồ Chí Minh ( HSIF ) được khởi xướng và sáng lập bởi Hội LHTN Nước Ta TP. Hồ Chí Minh, đồng sáng lập bởi Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước TP. Hồ Chí Minh ( HFIC ) và Ngân hàng TMCP Hồ Chí Minh – TP. Hà Nội ( Ngân Hàng SHB ). Ngân hàng TMCP Phương Đông Nước Ta ( OCB ) và Ngân hàng TMCP Phát triển TP. Hồ Chí Minh ( HDBank ) sẽ là những đơn vị chức năng tiên phong hưởng ứng với vai trò góp vốn góp vốn đầu tư cho Quỹ. Quỹ Đầu tư Khởi nghiệp và Sáng tạo phấn đấu đạt qui mô nguồn vốn trong quá trình năm nay – 2020 là 100 tỷ đồng .
Phương thức tương hỗ của HFIC : góp vốn đầu tư mạo hiểm .
Đối tượng góp vốn đầu tư của HFIC :
– Là những doanh nghiệp có ĐK kinh doanh thương mại và hoạt động giải trí doanh nghiệp tại TP. Hồ Chí Minh, đồng thời phải có tối thiểu 01 nhà sáng lập có tuổi đời dưới 35 tuổi .

– Quỹ có cơ chế ưu tiên đầu tư cho các dự án tốt, đã từng vay vốn từ Quỹ Hỗ trợ Thanh niên khởi nghiệp do Hội Hồ Chí Minh Thành phố quản lý và điều hành.
– Ưu tiên đầu tư vào các doanh nghiệp khởi nghiệp và không giới hạn các lĩnh vực ngành nghề sẽ tham gia đầu tư. Quyết định đầu tư tùy thuộc vào đánh giá của Hội đồng quản lý Quỹ về tiềm năng phát triển của các doanh nghiệp.
– Khuyến khích các doanh nghiệp có định hướng công nghệ: Ứng dụng trên Mobile, Internet, ứng dụng công nghệ trong nông nghiệp… có tiềm năng áp dụng với qui mô rộng tại Việt Nam và các nước có điều kiện phát triển tương tự trong khu vực và thế giới;

2.4. Quỹ Tăng tốc khởi nghiệp Việt Nam

Quỹ Tăng tốc khởi nghiệp Nước Ta ( The Vietnam Innovative Startup Accelerator – VIISA ) là một trong những chương trình tăng cường khởi nghiệp uy tín tại Nước Ta được điều hành quản lý bởi những công ty lớn là FPT, Dragon Capital Group và Tập đoàn Hanwha ( Nước Hàn ). VIISA lôi cuốn những sáng tạo độc đáo khởi nghiệp thuộc nhiều nghành nghề dịch vụ khác nhau, trong đó phần nhiều sáng tạo độc đáo đã được đưa vào thực tiễn kinh doanh thương mại .

VIISA dựa trên các tiêu chí: Có một đội ngũ mạnh để thực hiện ý tưởng kinh doanh; ý tưởng công nghệ đã được ứng dụng trên thực tế; khả năng mở rộng kinh doanh và phát triển bền vững trong tương lai, VIISA sẽ lựa chọn startup vào vòng đào tạo kéo dài 3 tháng. Mỗi startup được VIISA đầu tư 30.000 USD (trong đó có 15.000 USD tiền mặt và các chi phí khác như nhà ở, văn phòng, kỹ thuật…). Không chỉ nhận được sự đầu tư về vốn và cơ sở vật chất, trong 3 tháng qua, các startup trong chương trình đào tạo của VIISA còn được đào tạo nhiều kỹ năng quan trọng trong khởi nghiệp như phát hiện và tìm kiếm khách hàng tiềm năng, gọi vốn, bán hàng,… từ những nhà đầu tư và doanh nghiệp hàng đầu khu vực như NSI Ventures, Golden Gate Ventures, FPT, Dragon Capital Group,… Ngoài ra, VIISA cũng sẽ tiếp tục dành từ 200.000 – 500.000 USD để đầu tư cho các startup.
Thực trạng của một số Quỹ Hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cho sinh viên cho thấy sinh viên hiện nay vẫn còn khó tiếp cận được với nguồn vốn từ các Quỹ này, do đối tượng hỗ trợ thường là các dự án phải có người bảo lãnh hoặc phải có sản phẩm cụ thể. Điều này là trở ngại lớn đối với các sinh viên khi đang ngồi trên ghế nhà trường hoặc mới tốt nghiệp, kinh nghiệm tích luũy còn ít và chưa được hỗ trợ từ khi còn đang theo học. Bên cạnh đó, một số quỹ cũng giới hạn theo khu vực, nên những sinh viên ở các khu vực khác cũng khó có cơ hội tiếp cận vốn. Bởi bên cạnh việc đầu tư cho dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của bản thân, sinh viên vẫn còn đang theo học chương trình học chính khoóa trong Trường nên khoảng thời gian di chuyển hay tới các không gian khởi nghiệp của Quỹ còn nhiều hạn chế.

3. Quỹ Hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo dành cho sinh viên tại các trường đại học trong bối cảnh công nghiệp 4.0

Trong toàn cảnh công nghiệp 4.0 sẽ tạo ra những bước nhảy vọt về hiệu suất lao động trong những ngành nghề nhưng đồng thời cũng đặt ra những thử thách so với lực lượng lao động khi máy móc sẽ dần thay thế sửa chữa lao động chân tay và dần thay thế sửa chữa cả những lao động có kỹ thuật và nhân viên cấp dưới văn phòng ( Đỗ Anh Đức, 2020 ). Khả năng thay đổi phát minh sáng tạo và tư duy khởi nghiệp thay đổi phát minh sáng tạo ngày càng trở thành tác nhân quyết định hành động sống còn của những doanh nghiệp. Ngoài ra, những giá trị tri thức mới được tạo ra trong những trường ĐH trải qua quy trình trình giảng dạy và nghiên cứu và điều tra cũng cần được chăm sóc đưa vào đời sống xã hội, vào sản xuất và kinh doanh thương mại ( Đỗ Anh Đức và Trương Thị Huệ, 2018 ). Trường ĐH cần có những kế hoạch và hành vi đơn cử, để bắt kịp xu thế thay đổi của xã hội, biểu lộ vai trò tiên phong của mình để thực thi thiên chức thay đổi phát minh sáng tạo và khởi nghiệp thay đổi phát minh sáng tạo. Rotefoss và tập sự ( 2005 ) Kết luận rằng giáo dục có ý nghĩa nhiều hơn so với những người kinh doanh mới khởi nghiệp. Hynes và tập sự ( 2007 ) thừa nhận rằng, giáo dục có ý nghĩa so với khởi nghiệp và nó không chỉ số lượng giới hạn trong trường ĐH. Vì vậy, việc điều tra và nghiên cứu và vận dụng những mô hình Quỹ Hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp thay đổi phát minh sáng tạo dành cho sinh viên là rất thiết yếu so với những trường ĐH tại Nước Ta có khuynh hướng thôi thúc khởi nghiệp thay đổi phát minh sáng tạo so với sinh viên .
Quỹ Hỗ trợ khởi nghiệp thay đổi phát minh sáng tạo dành cho sinh viên là mô hình Quỹ thuộc chiếm hữu tập thể, có đặc thù xã hội ( góp vốn đầu tư phi doanh thu ), có khoanh vùng phạm vi trong một đơn vị chức năng / tổ chức triển khai và nằm trong mạng lưới hệ thống Quỹ họỗ trợ. Đây là Quỹ chuyên biệt, là cầu nối giữa những doanh nghiệp, nhà đầu tư tới những ý tưởng sáng tạo và dự án Bất Động Sản khởi nghiệp của sinh viên. Bên cạnh đó, Quỹ cũng kêu gọi những nguồn vốn, góp vốn đầu tư kinh tế tài chính cho những đề tài, dự án Bất Động Sản khởi nghiệp thay đổi phát minh sáng tạo do sinh viên làm chủ trì. Mục đích của Quỹ là tìm kiếm và thôi thúc năng lực thay đổi phát minh sáng tạo và giúp sinh viên có thể hiện thực hoóa những ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp của mình, góp vốn đầu tư kinh phí đầu tư trọn vẹn không vì doanh thu .
Tại Nước Ta, Quỹ tương hỗ cho hoạt động giải trí khởi nghiệp thay đổi phát minh sáng tạo của sinh viên đã được pháp lý hóa trong những văn bản pháp lý sau : Nghị định số 30/2012 / NĐ-CP ngày 12/4/2012 của nhà nước về tổ chức triển khai, hoạt động giải trí của quỹ xã hội, quỹ từ thiện và Quyết định số 844 của Thủ tướng nhà nước về việc phê duyệt đề án “ Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp thay đổi phát minh sáng tạo vương quốc đến năm 2025 ” ký ngày 18/05/2016 .
Trong đó có lao lý rõ “ Các Bộ, ngành, địa phương, tổ chức triển khai chính trị xã hội – nghề nghiệp, cơ sở nghiên cứu và điều tra, cơ sở đào tạo và giảng dạy có tiềm năng tăng trưởng hoạt động giải trí khởi nghiệp thay đổi phát minh sáng tạo tương hỗ kinh phí đầu tư cho việc thuê khu vực, quầy bán hàng, tọa lạc, luân chuyển trang thiết bị, tiếp thị quảng cáo cho những sự kiện, cuộc thi khởi nghiệp thay đổi phát minh sáng tạo thuộc những ngành, nghành nghề dịch vụ, tại những địa phương, đơn vị chức năng cơ sở. ” Về tổ chức triển khai và hoạt động giải trí của Quỹ, “ Quỹ được tổ chức triển khai và hoạt động giải trí nhằm mục đích mục tiêu tương hỗ và khuyến khích tăng trưởng văn hóa truyền thống, giáo dục, y tế, thể dục, thể thao, khoa học, từ thiện, nhân đạo và những mục tiêu tăng trưởng hội đồng, không vì mục tiêu doanh thu ”. Về kinh phí đầu tư cho hoạt động giải trí khởi nghiệp thay đổi phát minh sáng tạo, ghi rõ : “ Khuyến khích sử dụng những quỹ tăng trưởng khoa học và công nghệ tiên tiến của Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc nhà nước, tỉnh, thành phố thường trực Trung ương và của doanh nghiệp để hỗ trợ vốn, tương hỗ một phần kinh phí đầu tư điều tra và nghiên cứu, thử nghiệm công nghệ tiên tiến, thử nghiệm thị trường, cho vay với lãi suất vay thấp hoặc không lấy lãi, góp vốn góp vốn đầu tư vào doanh nghiệp khởi nghiệp thay đổi phát minh sáng tạo .

4. Vai trò của Quỹ hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo dành cho sinh viên tại các trường đại học

Thứ nhất, Quỹ Hỗ trợ khởi nghiệp thay đổi phát minh sáng tạo dành cho sinh viên trong những trường ĐH sẽ phân phối nhu yếu kinh tế tài chính khi mở màn khởi nghiệp thay đổi phát minh sáng tạo. Khởi nghiệp phát minh sáng tạo là một quy trình thực sự khó khăn vất vả và rủi ro đáng tiếc, tỷ suất thành công xuất sắc của khởi nghiệp phát minh sáng tạo lúc bấy giờ là không quá 10 %. Giai đoạn khởi sự là thời kỳ gian truân nhất trong vòng đời của những dự án Bất Động Sản khởi nghiệp. Đa phần sinh viên khi bắt tay vào một dự án Bất Động Sản khởi nghiệp thay đổi phát minh sáng tạo, đều sẽ thiếu kinh nghiệm tay nghề, gặp nhiều khó khăn vất vả về thủ tục pháp lý, năng lực tiếp cận với những nguồn vốn góp vốn đầu tư thấp .
Do vậy, việc tìm kiếm nguồn hỗ trợ vốn từ những nhà đầu tư, ngân hàng nhà nước thương mại là không triển khai được do không chứng tỏ được năng lượng, gia tài bảo vệ, chứng tỏ tính khả thi và hiệu suất cao của giải pháp vay vốn, hồ sơ chứng từ giải ngân cho vay. Mặt khác, những nhà đầu tư hoặc ngân hàng nhà nước đều chưa có cơ sở và địa thế căn cứ để tin cậy vào những dự án Bất Động Sản của sinh viên. Bởi vậy, việc tiếp cận vốn của sinh viên khởi nghiệp là điều rất khó khăn vất vả, dẫn đến những sáng tạo độc đáo khởi nghiệp của sinh viên không hề tiến hành và biến thành hiện thực. Do đó, thiết yếu phải sinh ra Quỹ Hỗ trợ khởi nghiệp thay đổi phát minh sáng tạo dành cho sinh viên trong những trường ĐH, một phần vừa là cầu nối giữa những dự án Bất Động Sản khởi nghiệp của sinh viên với nguồn vốn, một phần góp vốn đầu tư cho những dự án Bất Động Sản, sáng tạo độc đáo khoa học công nghệ tiên tiến trong chặng đường khó khăn vất vả tiên phong của quy trình khởi nghiệp .
Thứ hai, Quỹ Hỗ trợ khởi nghiệp thay đổi phát minh sáng tạo dành cho sinh viên trong những trường ĐH góp thêm phần thôi thúc dự tính khởi nghiệp thay đổi phát minh sáng tạo của sinh viên. Với mục tiêu góp thêm phần giúp sinh viên có kinh phí đầu tư thực thi dự án Bất Động Sản khởi nghiệp thay đổi phát minh sáng tạo, Quỹ Hỗ trợ khởi nghiệp thay đổi phát minh sáng tạo dành cho sinh viên trong những trường ĐH sẽ đóng vai trò rất lớn trong việc thôi thúc dự tính và năng lực khởi nghiệp thay đổi phát minh sáng tạo của sinh viên khi còn đang ngồi trên ghế nhà trường. Điều này cũng sẽ giúp nhà trường khuynh hướng về nghề nghiệp cho sinh viên, tận dụng và phát huy nguồn nhân lực một cách hiệu suất cao. Kolvereid và tập sự ( 2006 ) phát hiện ra người có cảm hứng khởi nghiệp có dự tính khởi nghiệp cao hơn người có cảm nhận rủi ro đáng tiếc khi khởi nghiệp .
Thứ ba, Quỹ Hỗ trợ khởi nghiệp thay đổi phát minh sáng tạo dành cho sinh viên trong những trường ĐH góp thêm phần tăng trưởng và nhân rộng trào lưu khởi nghiệp thay đổi phát minh sáng tạo cho sinh viên. Tìm kiếm và thôi thúc dự tính khởi nghiệp thay đổi phát minh sáng tạo của sinh viên đồng nghĩa tương quan với việc Quỹ có vai trò gián tiếp trong việc tăng trưởng và nhân rộng trào lưu khởi nghiệp thay đổi phát minh sáng tạo cho sinh viên trong nhà trường. Thực tế cho thấy, lúc bấy giờ trào lưu khởi nghiệp thay đổi phát minh sáng tạo của sinh viên đã dần phổ cập nhưng mới chỉ dừng lại ở mức độ tham gia cho có trào lưu, có thành tích, vì nguyên do chính là thiếu vốn góp vốn đầu tư. Với quy mô tại những cuộc thi, sân chơi thì số tiền nhận được từ phần thưởng sau cuộc thi không đủ để những sinh viên có thể hiện thực hoóa những ý tưởng sáng tạo và đề án khởi nghiệp thay đổi phát minh sáng tạo của mình .
Mặc dù, Nhà trường rất tạo điều kiện kèm theo và chú trọng cho sinh viên điều tra và nghiên cứu và phát huy những ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp thay đổi phát minh sáng tạo, nhưng với kinh phí đầu tư hạn chế, những dự án Bất Động Sản khởi nghiệp thay đổi phát minh sáng tạo của sinh viên phần nhiều vẫn phải tự thân hoạt động. Như vậy, hoàn toàn có thể nhận thấy tầm quan trọng của việc hình thành một nguồn vốn dành riêng cho khởi nghiệp thay đổi phát minh sáng tạo của sinh viên trong thiên nhiên và môi trường giáo dục ĐH lúc bấy giờ. Vì nó phân phối được nhu yếu của sinh viên, thôi thúc được sự thay đổi phát minh sáng tạo và quyết tâm của sinh viên khi điều tra và nghiên cứu và tiến hành dự án Bất Động Sản khởi nghiệp thay đổi phát minh sáng tạo của bản thân, từ đó tăng trưởng được trào lưu khởi nghiệp thay đổi phát minh sáng tạo của sinh viên trong nhà trường .
Thứ tư, Quỹ Hỗ trợ khởi nghiệp thay đổi phát minh sáng tạo dành cho sinh viên trong những trường ĐH có vai trò liên kết những nguồn lực tương hỗ hoạt động giải trí khởi nghiệp thay đổi phát minh sáng tạo của sinh viên. Vấn đề tương hỗ khởi nghiệp thay đổi phát minh sáng tạo lúc bấy giờ đã nhận được sự chăm sóc của khá nhiều cơ quan, đơn vị chức năng trong và ngoài khu vực Nhà nước. Tuy nhiên, để hoàn toàn có thể phối hợp và đồng điệu những giải pháp tương hỗ từ nhiều phía thì lại chưa làm được, nhiều quy mô Open một cách tự phát, tổ chức triển khai thực thi chưa sâu và chưa đến được với những dự án Bất Động Sản thực sự cần tương hỗ. Quỹ Hỗ trợ khởi nghiệp thay đổi phát minh sáng tạo trong nhà trường sinh ra sẽ kêu gọi, liên kết những nhà đầu tư, cơ quản quản trị nhà nước, những tổ chức triển khai kinh tế tài chính, chuyên viên trong cùng một chương trình tương hỗ theo hướng chuyên nghiệp và chuyên môn hoá hơn .
Ngoài ra, Quỹ cũng là địa chỉ để lôi cuốn những nguồn vốn từ những tổ chức triển khai quốc tế, những nhà đầu tư mạo hiểm, nhà đầu tư thiên thần góp vốn đầu tư vào những dự án Bất Động Sản khởi nghiệp, trở thành kênh liên kết quan trọng giữa nhà đầu tư và người có dự án Bất Động Sản khởi nghiệp thay đổi phát minh sáng tạo có tính khả thi và hiệu suất cao, liên kết những tấm gương khởi nghiệp đạt nhiều thành công xuất sắc, giàu kinh nghiệm tay nghề với những sinh viên trẻ đang ấp ủ những ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp thay đổi phát minh sáng tạo để cùng nhau hợp tác .

5. Kết luận

Trong toàn cảnh công nghiệp 4.0, khởi nghiệp thay đổi phát minh sáng tạo là yếu tố cốt lõi tạo ra thành công xuất sắc của những doanh nghiệp ngày này. Đổi mới phát minh sáng tạo không chỉ cần khi người ta mở màn mở ra một doanh nghiệp mới, mà còn thiết yếu trong suốt quy trình hoạt động giải trí của mọi doanh nghiệp, vì nó giúp họ thay đổi không ngừng để thích ứng với toàn cảnh và tạo ra thế mạnh cạnh tranh đối đầu. Vì vậy, khởi nghiệp thay đổi phát minh sáng tạo cần được gieo trồng, vun đắp trong quy trình huấn luyện và đào tạo ở ĐH. Truyền cảm hứng cho những thế hệ sinh viên và trang bị cho họ những kiến thức và kỹ năng kỹ năng và kiến thức cần cho hoạt động giải trí khởi nghiệp thay đổi phát minh sáng tạo, chính là nhà trường đang tạo ra những người chủ doanh nghiệp thành công xuất sắc trong tương lai .
Hơn thế nữa, trường ĐH còn hoàn toàn có thể đóng một vai trò tích cực trong việc tạo ra thiên nhiên và môi trường khuyến khích khởi nghiệp thay đổi phát minh sáng tạo trong xã hội, trải qua liên kết với giới doanh nghiệp và giới làm chủ trương và tham gia vào những dự án Bất Động Sản nhằm mục đích cải tổ môi trường tự nhiên khởi nghiệp thay đổi phát minh sáng tạo. Đó chính là cách tăng cường sứ mạng thứ ba của nhà trường, kết nối nhà trường với xã hội nhằm mục đích tái định hình trường ĐH. Việc thiết kế xây dựng một quy mô Quỹ chuyên biệt góp vốn đầu tư cho hoạt động giải trí khởi nghiệp thay đổi phát minh sáng tạo của sinh viên trong trường ĐH vào thời gian này sẽ là thời cơ tốt để Trường phát hiện và thôi thúc năng lực thay đổi phát minh sáng tạo của người học. Quỹ Hỗ trợ khởi nghiệp thay đổi phát minh sáng tạo dành cho sinh viên trọn vẹn có tính khả thi cao khi được vận dụng xây dựng, phân phối nhu yếu về kinh tế tài chính khi khởi nghiệp thay đổi phát minh sáng tạo của sinh viên trong nhà trường .

TÀI LIỆU THAM KHẢO:

  1. Đỗ Anh Đức (2020). Đổi mới sáng tạo tại Việt Nam trong bối cảnh công nghiệp 4.0. Tạp chí Kinh tế và Quản lý, số 33, 57-60.
  2. Đỗ Anh Đức, Trương Thị Huệ (2018). Xây dựng mô hình đại học định hướng đổi mới sáng tạo trong bối cảnh cách mạng công nghệ 4.0. Tạp chí Kinh tế Châu Á Thái Bình Dương, số 512, 25-27.
  3. Hynes, B., Richardson, I. (2007). Entrepreneurship education: A mechanism for engaging and exchanging with the small business sector. Education and Training, 49(8-9), 732 – 744.
  4. Kolvereid, L., Isaksen, E. (2006). New business start-up and subsequent entry into self-employment. Journal of Business Venturing, 21, 866 – 885.
  5. Rotefoss, B., Kolvereid, L. (2005). Aspiring, nascent and fledging entrepreneurs: an investigation of the business startup process. Entrepreneurship and Regional Development, 17(2), 109 – 127.

The startup funds for students in Vietnam in the context

of Industry 4.0

Master. Le Anh Duc

National Economics University

ABSTRACT:

Industry 4.0 brings many opportunities for development but also creates many challenges and Vietnam has experienced the rise of a younger generation of entrepreneurs in terms of age, especially the generation of students with innovative ability and strong entrepreneurial spirit. This generation of entrepreneurs has created waves of start-up and business establishment, contributing to the overall development of Vietnam. This paper clearly presents the concept of startup and the limitations of students in accessing the startup funds in Vietnam. This paper also introduces the starup funds for students and the role of these funds in promoting the entrepreneurship of Vietnamese students .

Keywords: Students, startups, university.

[Tạp chí Công Thương – Các kết quả nghiên cứu khoa học và ứng dụng công nghệ, Số 23, tháng 9 năm 2020]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *