Nền tảng để học tốt một ngôn ngữ đó chính là từ vựng, bởi vì từ vựng luôn là một phần tất yếu không thể thiếu đối với người học ngôn ngữ. Vì vậy kênh học tiếng Anh online Studytienganh đã xây dựng một chuỗi các bài học về những từ vựng trong tiếng Anh. Bài viết hôm nay chúng ta sẽ cùng học từ repeat thường xuyên sử dụng trong ngôn ngữ viết cũng như trong giao tiếp. Repeat là từ tiếng Anh rất quen thuộc đối với các bạn, nhưng nó là từ loại gì? và ngoài ý nghĩa là nhắc lại thì nó còn có ý nghĩa gì? Chúng ta sẽ cùng bắt đầu bài học với định nghĩa từ repeat nhé.

( hình ảnh minh họa cho từ repeat )

nội dung

1 Repeat là gì?

Theo từ điển Cambridge thì Repeat khi là động từ thì nó có nghĩa là:

-Để nói hoặc nói với mọi người điều gì đó nhiều lần, nói lặp lại khi người nào đó chưa nghe rõ hay chưa hiểu câu nói.

Repeat vừa là một động từ vừa là một danh từ, nó có phiên âm quốc tế và phát âm theo giọng Anh-Mỹ hay Anh-Anh cũng đều là /rɪˈpiːt/.

Ví dụ :

Can you repeat what you just said?

Bạn có thể lặp lại những gì bạn vừa nói không?

Bạn đang đọc: Repeat tiếng Anh là gì

Please don’t repeat what she has just told you to anyone else.

Xin đừng lặp lại những gì cô ấy vừa nói với bạn với bất kể ai khác .

He repeated that he had no intention of running for president.

Anh ấy nhắc lại rằng anh ấy không có dự tính tranh cử tổng thống .

-Điều gì đó xảy ra, hoặc làm cái gì đó, nhiều hơn một lần.

Ví dụ :

Then repeat another six times, this time holding for thirty seconds.

Sau đó lặp lại sáu lần nữa, lần này giữ trong ba mươi giây .

Repeat your program four times a week, making sure you leave a day to rest between each workout.

Lặp lại chương trình của bạn bốn lần một tuần, bảo vệ rằng bạn dành một ngày để nghỉ ngơi giữa mỗi lần tập luyện .

Henry had to repeat a year/class at school.

Henry phải học lại một năm / lớp ở trường .

They just repeat the same results year by year.

Họ chỉ lặp lại cùng một tác dụng qua từng năm .

-Để nói lại cùng một điều hoặc lặp đi lặp lại những điều tương tự

Ví dụ :

The teachers speech was dreadful – he just kept repeating himself.

Bài giảng của thầy giáo thật kinh khủng – ông ta cứ lặp đi lặp lại chính mình .

I find him endlessly repeating the same phrases.

Tôi thấy anh ấy lặp đi lặp lại những cụm từ giống nhau không ngừng .

Are you doomed to repeat the mistakes of the past?

Bạn có cam chịu lặp lại những sai lầm đáng tiếc của quá khứ không ?( hình ảnh minh họa cho repeat )

-Khi repeat là một danh từ thì nó mang ý nghĩa là sự nhắc lại, sự lặp lại, cái lặp lại, -Trong âm nhạc phần được hát lặp lại, giấy đặt hàng lặp lại (trong kinh doanh); chuyến hàng y như trước

Ví dụ :

The match was basically a repeat of last years game at Western.

Trận đấu về cơ bản là sự tái diễn của trận đấu năm ngoái tại Western .

It was a terrible journey  He hopes we dont have a repeat performance

Đó là một hành trình khủng khiếp – Anh ấy hy vọng chúng ta sẽ không có màn trình diễn lặp lại

Xem thêm: REVIT – VN

-Trên sân khấu tiết mục được biểu diễn lại khi khán giả yêu cầu, trên radio chương trình phát thanh lặp lại.

Ví dụ :

The program it a repeat? No, its a new series.

Một chương trình lặp lại ? không, nó là một chương trình mới .

-Tiếng lóng ở Mỹ đây là từ chỉ những học sinh ở lại lớp, lưu bang

Ví dụ :

if you don’t study hard will have far-reaching consequences – bad reviews, the need to repeat a class.

nếu bạn không học tập chịu khó sẽ có hậu quả sâu rộng – bị nhìn nhận xấu, cần phải học lại một lớp .

The parents, who are anxious that their children should not repeat a year.

Các bậc cha mẹ, những người lo ngại rằng con họ không nên học lại một năm .

2 Cấu trúc và cách dùng từ repeat

Qua phần một tất cả chúng ta đã hoàn toàn có thể nắm được repeat là gì, giờ đây tất cả chúng ta cùng bước qua phần cấu trúc và cách sử dụng từ repeat .

Repeat something : Lặp lại điều gì

Ví dụ :

The teacher’s question is then repeated by the students.

Câu hỏi của giáo viên sau đó được học viên tái diễn .

He repeated the word 10 times

Anh ấy lặp lại từ này 10 lần .

Repeat something after somebody : Lặp lại điều gì đó sau khi ai đó nói

Ví dụ :

Listen and repeat each sentence after the teacher.

Nghe và lặp lại sau giáo viên

The parrot repeats after the baby’s words

Chú vẹt lặp lại sau lời nói của em bé( hình ảnh minh họa cho từ repeat )

Repeat what : Lặp lại cái điều mà

Ví dụ :

Can you repeat what He has just said word for word?

Bạn hoàn toàn có thể lặp lại những gì anh ấy vừa nói từng chữ không ?

Repeat + speech : lặp lại câu nói, lời nói gián tiếp.

Ví dụ :

Me and my friend were both asleep and didnt hear anything, she repeated.

” Tôi và bạn của tôi đều đang ngủ và không nghe thấy gì “, cô ấy nhắc lại .

Repeat something to somebody: lặp lại điều gì đó với ai đó

Ví dụ:

He doesn’t want you to repeat a word of this to anyone.

Anh ấy không muốn bạn lặp lại một lời nào về điều này với bất kể ai .Qua bài viết ngày hôm nay kỳ vọng những bạn học thân mến đã hoàn toàn có thể hiểu được repeat là gì, cũng như cách sử dụng từ này sao cho đúng. Bên cạnh những ví dụ trên, thì bạn cũng hãy tự đặt cho mình những ví dụ về từ repeat để ghi nhớ được từ này lâu hơn. Mong rằng những bạn luôn ủng hộ và theo dõi những bài viết sắp đến của trang Studytienganh. Chúc toàn bộ những bạn có một ngày học tập và thao tác thật nhiều nguồn năng lượng .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *