THI247. com ra mắt đến bạn đọc file PDF Sách giáo khoa Công nghệ 12 ( tải xuống không tính tiền ), nhằm mục đích giúp những bạn tra cứu nhanh kim chỉ nan, kiến thức và kỹ năng và nội dung chương trình SGK Công nghệ 12 .

Mục lục Sách giáo khoa Công nghệ 12:
Mở đầu.
Phần một. KĨ THUẬT ĐIỆN TỬ.
Bài 1. Vai trò và triển vọng phát triển của ngành kĩ thuật điện tử trong sản xuất và đời sống.
Chương 1. LINH KIỆN ĐIỆN TỬ.
Bài 2. Điện trở – Tụ điện – Cuộn cảm.
Bài 3. Thực hành – Điện trở – Tụ điện – Cuộn cảm.
Bài 4. Linh kiện bán dẫn và IC.
Bài 5. Thực hành – Điốt – Tirixto – Triac.
Bài 6. Thực hành – Tranzito.
Chương 2. MỘT SỐ MẠCH ĐIỆN TỬ CƠ BẢN.
Bài 7. Khái niệm về mạch điện tử – Chỉnh lưu – Nguồn một chiều.
Bài 8. Mạch khuếch đại – Mạch tạo xung.
Bài 9. Thiết kế mạch điện tử đơn giản.
Bài 10. Thực hành – Mạch nguồn điện một chiều.
Bài 11. Thực hành – Lắp mạch nguồn chỉnh lưu cầu có biến áp nguồn và tụ lọc.
Bài 12. Thực hành – Điều chỉnh các thông số của mạch tạo xung đa hài dùng tranzito.
Chương 3. MỘT SỐ MẠCH ĐIỆN TỬ ĐIỀU KHIỂN ĐƠN GIẢN.
Bài 13. Khái niệm về mạch điện tử điều khiển.
Bài 14. Mạch điều khiển tín hiệu.
Bài 15. Mạch điều khiển tốc độ động cơ điện xoay chiều một pha.
Bài 16. Thực hành – Mạch điều khiển tốc độ động cơ điện xoay chiều một pha.
Chương 4. MỘT SỐ THIẾT BỊ ĐIỆN TỬ DÂN DỤNG.
Bài 17. Khái niệm về hệ thống thông tin và viễn thông.
Bài 18. Máy tăng âm.
Bài 19. Máy thu thanh.
Bài 20. Máy thu hình.
Bài 21. Thực hành – Mạch khuếch đại âm tần.
Phần hai. KĨ THUẬT ĐIỆN.
Chương 5. MẠCH ĐIỆN XOAY CHIỀU BA PHA.
Bài 22. Hệ thống điện quốc gia.
Bài 23. Mạch điện xoay chiều ba pha.
Bài 24. Thực hành – Nối tải ba pha hình sao và hình tam giác.
Chương 6. MÁY ĐIỆN BA PHA.
Bài 25. Máy điện xoay chiều ba pha – Máy biến áp ba pha.
Bài 26. Động cơ không đồng bộ ba pha.
Bài 27. Thực hành – Quan sát và mô tả cấu tạo của động cơ không đồng bộ ba pha.
Chương 7. MẠNG ĐIỆN SẢN XUẤT QUY MÔ NHỎ.
Bài 28. Mạng điện sản xuất quy mô nhỏ.
Bài 29. Thực hành – Tìm hiểu một mạng điện sản xuất quy mô nhỏ.
Bài 30. Ôn tập.
Chịu trách nhiệm xuất bản: Chủ tịch Hội đồng Thành viên kiêm Tổng Giám đốc NGƯT NGÔ TRẦN ÁI.
Phó Tổng Giám đốc kiêm Tổng biên tập GS.TS VŨ VĂN HÙNG.
Biên tập lần đầu: TRẦN NGỌC KHÁNH – PHẠM THỊ PHƯỢNG.
Biên tập tái bản: NGUYỄN DUY MẠNH.
Thiết kế sách: LƯU CHÍ ĐÔNG.
Trình bày bìa: HOÀNG MẠNH DỨA.
Sửa bản in: VƯƠNG THỊ TRÌNH.
Chế bản: CÔNG TY CỔ PHẦN MĨ THUẬT VÀ TRUYỀN THÔNG.

[ads]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *