GDCD – Lớp 9/Sách giáo khoa

Tại sao cần học giáo dục công dân?

Mỗi chúng ta nên cố gắng trở thành một công dân tích cực tham gia vào quá trình quản trị của chúng ta. Giáo dục công dân không chỉ giới hạn ở việc tham gia vào chính trị và xã hội, nó còn bao gồm việc tham gia vào các lớp học, khu dân cư, nhóm và tổ chức. Trong môn giáo dục công dân, học sinh học cách đóng góp vào các quy trình công cộng và thảo luận về các vấn đề thực tế. Học sinh cũng có thể học các thực hành công dân như bỏ phiếu, tình nguyện, dịch vụ bồi thẩm đoàn, và tham gia với những người khác để cải thiện xã hội. Giáo dục công dân cho phép học sinh không chỉ nghiên cứu cách những người khác tham gia, mà còn thực hành tham gia và tự mình thực hiện hành động có hiểu biết.

Giáo dục đào tạo công dân giúp tất cả chúng ta trở thành những công dân tích cực, có rất đầy đủ thông tin và cho tất cả chúng ta thời cơ để biến hóa quốc tế xung quanh. Nó là một phần quan trọng của bất kể nền dân chủ nào, và trang bị cho những người thông thường kỹ năng và kiến thức về nền dân chủ và Hiến pháp của tất cả chúng ta. Ví dụ, bỏ phiếu là một nghĩa vụ và trách nhiệm chính mà mọi công dân nên tận dụng .

Nôi dung Giáo dục công dân 9

Bài 1. Chí công vô tư
Bài 2. Tự chủ
Bài 3. Dân chủ và kỉ luật
Bài 4. Bảo vệ hoà bình
Bài 5. Tình hữu nghị giữa những dân tộc bản địa trên quốc tế
Bài 6. Hợp tác cùng tăng trưởng
Bài 7. Kế thừa và phát huy truyền thống lịch sử tốt đẹp của dân tộc bản địa

Bài 8. Năng động, phát minh sáng tạo
Bài 9. Làm việc có hiệu suất, chất lượng, hiệu suất cao
Bài 10. Lí tưởng sống của người trẻ tuổi
Bài 11. Trách nhiệm của người trẻ tuổi trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá quốc gia
Bài 12. Quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm của công dân trong hôn nhân gia đình
Bài 13. Quyền tự do kinh doanh thương mại và nghĩa vụ và trách nhiệm đóng thuế
Bài 14. Quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm lao động của công dân
Bài 15. Vi phạm pháp lý và nghĩa vụ và trách nhiệm pháp lí của công dân
Bài 16. Quyền tham gia quản lí nhà nước, quản lí xã hội của công dân

Bài 17. Nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc
Bài 18. Sống có đạo đức và tuân theo pháp lý

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.