133-1628015513-3807154
Tailieumoi. vn xin ra mắt đến những quý thầy cô, những em học viên lớp 12 tài liệu Lý thuyết, trắc nghiệm Sinh học 12 Bài 13 : Ảnh hưởng của thiên nhiên và môi trường lên sự bộc lộ của gen khá đầy đủ, cụ thể. Tài liệu có 21 trang tóm tắt những nội dung chính về kim chỉ nan Bài 13 : Ảnh hưởng của thiên nhiên và môi trường lên sự bộc lộ của gen và 38 câu hỏi trắc nghiệm tinh lọc có đáp án. Bài học Bài 13 : Ảnh hưởng của thiên nhiên và môi trường lên sự bộc lộ của gen có những nội dung sau :
Các nội dung được Giáo viên nhiều năm kinh nghiệm tay nghề biên soạn chi tiết cụ thể giúp học viên thuận tiện hệ thống hóa kỹ năng và kiến thức, ôn luyện trắc nghiệm từ đó thuận tiện nắm vững được nội dung Bài 13 : Ảnh hưởng của thiên nhiên và môi trường lên sự biểu lộ của genSinh học lớp 12 .
Mời qúy bạn đọc tải xuống để xem vừa đủ tài liệu Lý thuyết, trắc nghiệm Sinh học 12 Bài 13 : Ảnh hưởng của thiên nhiên và môi trường lên sự bộc lộ của gen :

SINH HỌC 12 BÀI 13: ẢNH HƯỞNG CỦA MÔI TRƯỜNG LÊN SỰ BIỂU HIỆN CỦA GEN

Bài giảng Sinh học 12 Bài 13: Ảnh hưởng của môi trường lên sự biểu hiện của gen

Phần 1: Lý thuyết Sinh Học 12 Bài 13: Ảnh hưởng của môi trường lên sự biểu hiện của gen

I. Mối quan hệ giữa gen và tính trạng

  • Mối quan hệ giữa gen và tính trạng :

134-1628015489-3409028

  • Sự biểu lộ của gen qua nhiều bước nên chịu sự chi phối của nhiều yếu tố môi trường tự nhiên bên trong và bên ngoài khung hình .

II. Sự tương tác giữa kiểu gen và môi trường

  • Nhiều yếu tố môi trường tự nhiên hoàn toàn có thể tác động ảnh hưởng đến sự bộc lộ của kiểu gen .

133-1628015513-7340461

  • Kết luận : Kiểu hình là tác dụng của sự tương tác giữa kiểu gen với môi trường tự nhiên đơn cử .

III. Mức phản ứng của kiểu gen

1. Khái niệm: Tập hợp các kiểu hình của cùng một kiểu gen tương ứng với các môi trường khác nhau là mức phản ứng của một KG.

VD : Con tắc kè hoa

132-1628015555-2173566

Tập hợp những kiểu hình trên của một con tắc kè ( một kiểu gen ) tương ứng với những chính sách môi trường tự nhiên được gọi là mức phản ứng .
– Mức phản ứng được chia thành 2 loại :
+ Mức phản ứng rộng : thường là những tính trạng về số lựng như : hiệu suất sữa, khối lượng, vận tốc sinh trưởng, sản lượng trứng, sữa
+ Mức phản ứng hẹp : là những tính trạng chất lượng .

2. Xác định mức phản ứng của một kiểu gen.

– Tạo ra những thành viên sinh vật có cùng một kiểu gen .
– Đối với cây sinh sản sinh dưỡng cắt cành hàng loạt của cùng một cây đem trồng ở những điều kiện kèm theo môi trường tự nhiên khác nhau và theo dõi đặc thù của chúng .

3. Sự mềm dẻo kiểu hình (thường biến)

131-1628015572-1466260

– Hiện tượng một kiểu gen hoàn toàn có thể đổi khác kiểu hình trước những điều kiện kèm theo thiên nhiên và môi trường khác nhau được gọi là sự mềm dẻo kiểu hình ( thường biến ) .
– Sự mềm dẻo kiểu giúp sinh vật thích nghi với những biến hóa của thiên nhiên và môi trường .
– Mức độ mềm dẻo của kiểu hình nhờ vào vào kiểu gen .
– Mỗi kiểu gen chỉ hoàn toàn có thể kiểm soát và điều chỉnh kiểu hình của mình trong một khoanh vùng phạm vi nhất định .

Phần 2: Trắc nghiệm Sinh Học 12 Bài 13: Ảnh hưởng của môi trường lên sự biểu hiện của gen

Câu 1: Nhiệt độ cao ảnh hưởng đến sự biểu hiện của gen tổng hợp mêlanin tạo màu lông ở giống thỏ Himalaya như thế nào theo cơ chế sinh hoá?

A. Nhiệt độ cao làm gen tổng hợp mêlanin ở phần thân bị đột biến nên không tạo được mêlanin, làm lông ở thân có màu trắng .
B. Nhiệt độ cao làm biến tính enzim điều hoà tổng hợp mêlanin, nên những tế bào ở phần thân không có năng lực tổng hợp mêlanin làm lông trắng
C. Nhiệt độ cao làm gen tổng hợp mêlanin hoạt động giải trí, nên những tế bào ở phần thân tổng hợp được mêlanin làm lông có màu trắng .
D. Nhiệt độ cao làm gen tổng hợp mêlanin không hoạt động giải trí, nên những tế bào ở phần thân không có năng lực tổng hợp mêlanin làm lông trắng .

Đáp án:

Nhiệt độ cao làm biến tính enzim điều hoà tổng hợp mêlanin, nên những tế bào ở phần thân không có năng lực tổng hợp mêlanin làm lông trắng .
Đáp án cần chọn là : B

Câu 2: Bệnh phêninkêtô niệu ở người do đột biến gen lặn nằm trên nhiễm sắc thể thường. Người mắc bệnh có thể biểu hiện ở nhiều mức độ năng nhẹ khác nhau phụ thuộc trực tiếp vào

A. Hàm lượng phêninalanin có trong máu .
B. Hàm lượng phêninalanin có trong khẩu phần ăn .
C. Khả năng chuyển hoá phêninalanin thành tirôxin .
D. Khả năng thích ứng của tế bào thần kinh não .

Đáp án:

Người mắc bệnh hoàn toàn có thể biểu lộ ở nhiều mức độ năng nhẹ khác nhau nhờ vào trực tiếp vào hàm lượng phêninalanin có trong máu .
Đáp án cần chọn là : A

Câu 3: Các cây  hoa cẩm tú cầu mặc dù có cùng một kiểu gen nhưng màu hoa có thể biểu hiện ở các dạng trung gian khác nhau giữa tím và đỏ tùy thuộc vào

A. Hàm lượng phân bón
B. Nhiệt độ môi trường tự nhiên
C. Độ pH của đất
D. Chế độ ánh sáng của môi trường tự nhiên .

Đáp án:

Màu sắc hoa của cây hoa cẩm tú cầu phụ thuộc vào vào độ pH của đất
Đáp án cần chọn là : C

Câu 4: Chọn câu đúng trong các phát biểu sau

A. Cùng một kiểu gen có khi kiểu hình khác nhau
B. Kiểu gen như nhau chắc như đinh có kiểu hình như nhau
C. Kiểu hình như nhau khi nào cũng có cùng kiểu gen
D. Cùng một kiểu hình chỉ có một kiểu gen

Đáp án:

Cùng một kiểu gen nhưng sống ở môi trường tự nhiên khác nhau thì sự tương tác giữa KG và thiên nhiên và môi trường hoàn toàn có thể tạo ra kiểu hình khác nhau .
Đáp án cần chọn là : A

Câu 5: Khẳng định nào dưới đây không đúng?

A. Kiểu gen lao lý năng lực phản ứng của khung hình trước điều kiện kèm theo thiên nhiên và môi trường
B. Kiểu hình của một khung hình không riêng gì nhờ vào vào kiểu gen mà còn nhờ vào vào môi trường tự nhiên .
C. Bố mẹ truyền đạt cho con kiểu gen và những tính trạng đã hình thành sẵn .
D. Mức phản ứng là tập hợp những kiểu hình của cùng một kiểu gen tương ứng với những môi trường tự nhiên khác nhau .

Đáp án:

Khẳng định không đúng là C
Bố mẹ chỉ truyền đạt cho con kiểu gen – trải qua quy trình giảm phân và hình thành hợp tử
Đáp án cần chọn là : C

Câu 6: Cho những nhận xét về thường biến và đột biến:

1. Thường biến là những biến dị kiểu hình còn đột biến là những biến hóa về kiểu gen .
2. Thường biến phát sinh trong quy trình tăng trưởng thành viên còn hầu hết đột biến phát sinh trong quy trình sinh sản .
3. Thường biến Open do ảnh hưởng tác động của môi trường tự nhiên còn đột biến không chịu tác động ảnh hưởng của thiên nhiên và môi trường .
4. Thường biến là biến dị không di truyền còn đột biến là những biến dị di truyền .
5. Thường biến thường hàng loạt, đinh hướng còn đột biến Open thành viên, theo hướng không xác lập .
Có bao nhiêu nhận xét đúng về đặc thù khác nhau giữa thường biến và đột biến .
A. 4
B. 1
C. 3
D. 2

Đáp án:

Các nhận xét đúng là : ( 1 ), ( 5 )
Ý ( 2 ) sai vì : nhiều đột biến phát sinh ở tế bào sôma trong quy trình tăng trưởng của thành viên
Ý ( 3 ) sai vì đột biến cũng chịu tác động ảnh hưởng của thiên nhiên và môi trường .
Ý ( 4 ) sai vì : chỉ những đột biến phát sinh ở trong quy trình sinh sản mới hoàn toàn có thể di truyền cho đời sau .
Đáp án cần chọn là : D

Câu 7: Các cây hoa cẩm tú cầu mặc dù có cùng một kiểu gen nhưng màu hoa có thể biểu hiện ở các dạng trung gian khác nhau giữa màu tím và đỏ tùy thuộc vào độ pH của đất. Có bao nhiêu phát biểu dưới đây là đúng khi nói về hiện tượng trên?

( 1 ) Màu hoa cẩm tú cầu hoàn toàn có thể bộc lộ ở những dạng trung gian khác nhau giữa màu tím và đỏ gọi là sự mềm dẻo kiểu hình .
( 2 ) Sự bộc lộ màu hoa khác nhau là do sự tác động ảnh hưởng cộng gộp .
( 3 ) Tập hợp những sắc tố khác nhau của hoa cẩm tú cầu tương ứng với từng thiên nhiên và môi trường khác nhau được gọi là mức phản ứng .
( 4 ) Sự đổi khác độ pH của đất đã làm đổi khác kiểu gen những cây hoa cẩm tú cầu dẫn đến sự đổi khác kiểu hình .
A. 3
B. 4
C. 2
D. 1

Đáp án:

( 1 ), ( 3 ) đúng
( 2 ) sai vì sự bộc lộ màu hoa nhờ vào pH của đất, không phải do tương tác cộng gộp
( 4 ) sai vì KG của cây không bị biến hóa, sự biến hóa kiểu hình là do KG tương tác với những môi trường tự nhiên khác nhau tạo thành .
Đáp án cần chọn là : C

Câu 8: Các cây hoa cẩm tú cầu mặc dù có cùng một kiểu gen nhưng màu hoa có thể biểu hiện ở các dạng trung gian khác nhau giữa màu tím và đỏ tùy thuộc vào độ pH của đất. Có bao nhiêu phát biểu dưới đây là đúng khi nói về hiện tượng trên?

( 1 ) Màu hoa cẩm tú cầu hoàn toàn có thể bộc lộ ở những dạng trung gian khác nhau giữa màu tím và đỏ gọi là sự mềm dẻo kiểu hình .
( 2 ) Vì kiểu gen bị đổi khác nên kiểu hình của nó cũng đổi khác theo .
( 3 ) Màu của hoa không phụ thuộc vào thiên nhiên và môi trường .
( 4 ) Tính trạng do gen tương tác cộng gộp .
A. 3
B. 4
C. 2
D. 1

Đáp án:

( 1 ) đúng
( 2 ), ( 3 ), ( 4 ) sai vì sự bộc lộ màu hoa phụ thuộc vào pH của đất ( phụ thuộc vào vào thiên nhiên và môi trường ), không phải do tương tác cộng gộp ( không phải do kiểu gen ) .
Đáp án cần chọn là : D

Câu 9: Mức phản ứng của một kiểu gen được xác định bằng

A. Số thành viên có cùng một kiểu gen đó .
B. Số alen hoàn toàn có thể có trong kiểu gen đó .
C. Số kiểu gen hoàn toàn có thể đổi khác từ kiểu gen đó
D. Số kiểu hình hoàn toàn có thể có của kiểu gen đó .

Đáp án:

Mức phản ứng của một kiểu gen được xác lập bằng Số kiểu hình hoàn toàn có thể có của kiểu gen đó .
Đáp án cần chọn là : D

Câu 10: Một giống lúa được trồng bởi những gia đình nông dân khác nhau thì cho năng suất khác nhau: 3 tạ/sào; 2,5 tạ/sào; 2,3 tạ/sào; 1,5 tạ/sào/… Tập hợp các kiểu hình năng suất của giống lúa này được gọi là

A. Thường biến
B. Sự mềm dẻo kiểu hình
C. Hệ số di truyền
D. Mức phản ứng

Đáp án:

Tập hợp các kiểu hình của một kiểu gen trong các môi trường khác nhau được gọi là mức phản ứng.

Đáp án cần chọn là : D

Câu 11: Mối quan hệ giữa gen và tính trạng được biểu hiện qua sơ đồ:

A. Gen ( ADN ) → tARN → Pôlipeptit → Prôtêin → Tính trạng .
B. Gen ( ADN ) → mARN → tARN → Prôtêin → Tính trạng .
C. Gen ( ADN ) → mARN → Pôlipeptit → Prôtêin → Tính trạng .
D. Gen ( ADN ) → mARN → tARN → Pôlipeptit → Tính trạng .

Đáp án:

Mối quan hệ giữa gen và tính trạng là Gen ( ADN ) → mARN → Pôlipeptit → Prôtêin → Tính trạng
Theo trình tự truyền thông tin di truyền từ gen bộc lộ thành tính trạng .
Đáp án cần chọn là : C

Câu 12: Mối quan hệ từ gen đến tính trạng được truyền thông qua:

A. ARN, Pôlipeptit, Prôtêin .
B. mARN, tARN, Prôtêin
C. mARN, tARN, Pôlipeptit .
D. mARN, Pôlipeptit, Prôtêin .

Đáp án:

Mối quan hệ giữa gen và tính trạng là Gen ( ADN ) → mARN → Pôlipeptit → Prôtêin → Tính trạng
Theo trình tự truyền thông tin di truyền từ gen biểu lộ thành tính trạng .
Đáp án cần chọn là : D

Câu 13: Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về mối quan hệ giữa kiểu gen, môi trường sống và kiểu hình?

A. Kiểu hình chỉ phụ thuộc vào vào kiểu gen mà không chịu tác động ảnh hưởng của những yếu tố môi trường tự nhiên .
B. Kiểu gen pháp luật năng lực phản ứng của khung hình trước thiên nhiên và môi trường .
C. Bố mẹ không truyền cho con những tính trạng đã hình thành sẵn mà truyền một kiểu gen .
D. Kiểu hình là hiệu quả tương tác giữa kiểu gen và môi trường tự nhiên .

Đáp án:

Kiểu hình được bộc lộ ra nhờ vào vào sự tương tác giữa kiểu gen và môi trường tự nhiên .
Đáp án cần chọn là : A

Câu 14: Kiểu hình của cơ thể là kết quả của

A. Quá trình phát sinh đột biến .
B. Sự truyền đạt những tính trạng của cha mẹ cho con cháu .
C. Sự tương tác giữa kiểu gen với thiên nhiên và môi trường .
D. Sự phát sinh những biến dị tổng hợp .

Đáp án:

Kiểu hình được bộc lộ ra phụ thuộc vào vào sự tương tác giữa kiểu gen và thiên nhiên và môi trường
Đáp án cần chọn là : C

Câu 15: Thỏ Himalaya bình thường có lông trắng, riêng chòm tai, chóp đuôi, đầu bàn chân và mõm màu đen. Nếu cạo ít lông trắng ở lưng rồi chườm nước đá vào đó liên tục thì:

A. Lông mọc lại ở đó có màu trắng .
B. Lông mọc lại ở đó có màu đen .
C. Lông ở đó không mọc lại nữa .
D. Lông mọc lại đổi màu khác .

Đáp án:

Ở thỏ Himalaya thông thường, những vị trí tiếp xúc với nhiệt độ thấp sẽ mọc ra màu lông đen do có năng lực tổng hợp được sắc tố melanin. Tính trạng màu lông của thỏ chịu ảnh hưởng tác động bởi nhiệt độ môi trường tự nhiên, nếu cạo ít lông trắng ở sống lưng rồi chườm nước đá vào đó liên tục thì lông mọc ở đó lại có màu đen .
Đáp án cần chọn là : B

Câu 16: Thường biến là những biến đổi về

A. Cấu trúc di truyền .
B. Kiểu hình của cùng một kiểu gen .
C. Bộ nhiễm sắc thể .
D. Một số tính trạng .

Đáp án:

Thường biến là những biến hóa về kiểu hình của cùng một kiểu gen .
Đáp án cần chọn là : B

Câu 17: Thường biến là những biến đổi

A. hàng loạt, không xác lập, không di truyền .
B. hàng loạt, xác lập, một số ít trường hợp di truyền .
C. hàng loạt, xác lập, không di truyền .
D. riêng không liên quan gì đến nhau, không xác lập, di truyền

Đáp án:

Thường biến là loại biến dị hàng loạt theo một hướng xác lập ( tương thích với ngọai cảnh tác động ảnh hưởng ) so với 1 nhóm thành viên cùng KG, cùng điều kiện kèm theo sống .
Thường biến không do những đổi khác của KG nên không di truyền .
Đáp án cần chọn là : C

Câu 18: Cho 1 số hiện tượng biến dị sau ở sinh vật thường gặp trong tự nhiên:

1. Lúa lùn, cứng, có năng lực chịu được gió mạnh .
2. Bàng và xoan rụng lá vào mùa đông .
3. Cây ngô bị bạch tạng .
4. Cây hoa anh thảo đỏ thuần chủng khi trồng ở 350C thì ra hoa màu trắng .
Những biến dị thường biến là :
A. 1, 2
B. 1, 3
C. 2, 3
D. 2, 4

Đáp án: 

Hiện tượng thường biến là hiện tượng kỳ lạ khung hình sinh vật có những biến hóa nhất định khi điều kiện kèm theo thiên nhiên và môi trường đổi khác .
→ Hiện tượng 2 và 4
Đáp án cần chọn là : D

Câu 19: Ví dụ nào sau đây không phải là thường biến?

A. Sâu xanh ăn rau có màu xanh như lá rau .
B. Cây rau mác chuyển từ thiên nhiên và môi trường trên cạn xuống thiên nhiên và môi trường nước thì có thêm lá hình bán dài .
C. Con tắc kè hoa đổi màu theo nền thiên nhiên và môi trường .
D. Một số loài thú ở xứ lạnh về mùa đông có bộ lông dày màu trắng, về mùa hè lông thưa hơn và chuyển sang màu vàng hoặc xám .

Đáp án:

Sâu xanh ăn rau có màu xanh như lá rau không phải là hiện tượng kỳ lạ thường biến .
Đáp án cần chọn là : A

Câu 20: Điều không đúng về điểm khác biệt giữa thường biến và đột biến là: Thường biến thì

A. Phát sinh do tác động ảnh hưởng của thiên nhiên và môi trường như khí hậu, thức ăn … trải qua trao đổi chất .
B. Di truyền được và là nguồn nguyên vật liệu của chọn giống cũng như tiến hóa .
C. Biến đổi liên tục, hàng loạt, theo hướng xác lập, tương ứng với đều kiện môi trường tự nhiên .
D. Bảo đảm sự thích nghi của khung hình trước sự biến hóa của thiên nhiên và môi trường .

Đáp án:

Đột biến di truyền được và là nguồn nguyên vật liệu của chọn giống cũng như tiến hóa còn thường biến thì không di truyền được .
Đáp án cần chọn là : B

Câu 21: Những tính trạng có mức phản ứng rộng thường là những tính trạng:

A. Số lượng
B. Chất lượng
C. Trội lặn trọn vẹn
D. Trội lặn không trọn vẹn

Đáp án:

Các tính trạng có mức phản ứng rộng thường là những tính trạng số lượng
Đáp án cần chọn là : A

Câu 22: Loại tính trạng có mức phản ứng hẹp là:  

A. Số hạt lúa / bông
B. Số lượng trứng gà đẻ 1 lứa .
C. Cà chua quả bầu hay dài .
D. Lượng sữa bò vắt trong một ngày .

Đáp án:

Những tính trạng có mức phản ứng hẹp thường là những tính trạng chất lượng do gen lao lý, ít chịu tác động ảnh hưởng của thiên nhiên và môi trường
Đáp án cần chọn là : C

Câu 23: Hiện tượng 1 kiểu gen có thể thay đổi kiểu hình trước các điều kiện môi trường khác nhau được gọi là?

A. Sự thích nghi kiểu gen
B. Sự thích nghi của sinh vật .
C. Sự mềm dẻo kiểu hình .
D. Mức phản ứng

Đáp án:

Hiện tượng 1 kiểu gen hoàn toàn có thể đổi khác kiểu hình trước những điều kiện kèm theo thiên nhiên và môi trường khác nhau được gọi là sự mềm dẻo kiểu hình ( thường biến )
Đáp án cần chọn là : C

Câu 24: Tập hợp các kiểu hình của cùng một kiểu gen tương ứng với các môi trường khác nhau được gọi là

A. sự mềm dẻo của kiểu hình ( thường biến ) .
B. biến dị tổng hợp .
C. mức phản ứng của kiểu gen .
D. thể đột biến .

Đáp án:

Tập hợp những kiểu hình của cùng 1 kiểu gen tương ứng với những thiên nhiên và môi trường khác nhau được gọi là : mức phản ứng của kiểu gen
A sai, sự mềm dẻo của kiểu hình là hiện tượng kỳ lạ 1 kiểu gen hoàn toàn có thể đổi khác kiểu hình trước những điều kiện kèm theo môi trường tự nhiên khác nhau
Đáp án cần chọn là : C

Câu 25: Để xác định mức phản ứng của 1 kiểu gen ở cây trồng, người ta thường

A. Dùng phép lai nghiên cứu và phân tích .
B. Tạo nhiều cây có kiểu gen giống nhau rồi đem trồng trong những điều kiện kèm theo môi trường tự nhiên khác nhau
C. Tạo nhiều cây có kiểu gen khác nhau rồi đem trồng trong những điều kiện kèm theo môi trường tự nhiên khác nhau

D.   Tạo nhiều cây có kiểu gen khác nhau rồi đem trồng trong các điều kiện môi trường giống nhau

Đáp án:

Để xác lập mức phản ứng của 1 kiểu gen ở cây xanh, người ta thường tạo nhiều cây có kiểu gen giống nhau rồi đem trồng trong những điều kiện kèm theo thiên nhiên và môi trường khác nhau
Đáp án cần chọn là : B

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.