Sơ đồ tư duy (Mindmap) là phương pháp được đưa ra như là một phương tiện mạnh để tận dụng khả năng ghi nhận hình ảnh của bộ não. Đây là cách để lên kế hoạch cũng như trình bày mọi ý tưởng trên 1 giao diện mặt phẳng.

SƠ ĐỒ TƯ DUY HÓA HỌC

Vị trí các nguyên tố thuộc nhóm nitơ trong bảng hệ thống tuần hoàn các nguyên tố hóa học (HTTH).

– Tính chất các đơn chất và hợp chất của nitơ và photpho.

– Tính chất và ứng dụng của các hợp chất nitơ, photpho.

– Cách điều chế nitơ, photpho và các hợp chất quan trọng của chúng. Học sinh hiểu:

– Sự liên quan giữa vị trí của nitơ và photpho trong bảng HTTH với cấu tạo nguyên tử,phân tử của chúng.

Về kĩ năng

– Từ vị trí, cấu tạo nguyên tử, phân tử dự đoán tính chất hóa học của đơn chất và hợp chất.

Chương Nitơ – Photpho là một chương khó, kiến thức rất nhiều nhưng cũng rất quan trọng trong chương trình học. Hãy nghiên cứu thật kỹ các bạn nhé.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *