159-9304833

Chuyên Đề số thập phân hữu hạn. Số thập phân vô hạn tuần hoàn

Số thập phân hữu hạn là gì ? Số thập phân vô hạn tuần hoàn là gì ? Các dạng toán cơ bản của số thập phân hữu hạn và số thập phân vô hạn tuần hoàn ra làm sao ? Những câu hỏi đó sẽ được THPT Sóc Trăng giải đáp trong bài viết sau đây. Nếu bạn còn phân vẫn về mảng kiến thức và kỹ năng Đại số 7 này, hãy nhanh tay san sẻ nhé !

I. LÝ THUYẾT CHUNG VỀ SỐ THẬP PHÂN

Lý thuyết chung về số thập phân học sinh đã được tìm hiểu trong chương trình Toán 5 và trong chương trình Toán 7, phân môn đại số các em được tìm hiểu nâng cao hơn: tìm hiểu về Số thập phân hữu hạn, Số thập phân vô hạn tuần hoàn. Nhưng trước khi tìm hiểu vấn đề đó, chúng ta cùng nhắc lại phần lý thuyết chung về số thập phân đã nhé ! 

Bạn đang xem : Chuyên Đề số thập phân hữu hạn. Số thập phân vô hạn tuần hoàn

1. Khái niệm:

Các số : 1,8 ; 6,26 ; 0,534 được gọi là những số thập phân .

2. Cấu tạo số thập phân

Mỗi số thập phân gồm hai phần : Phần nguyên và phần thập phân, chúng được phân làn bởi dấu phẩy .
on-li-thuyet-toan-lop-5-khai-niem-so-thap-phan-3-1-3543240Những chứ số ở bên trái dấu phẩy thuộc về phần nguyên, những chữ số ở bên trái dấu phẩy thuộc về phần thập phân .

3. Cách đọc, viết số thập phân

Ví dụ :
50, 429 đọc là : năm mươi phẩy bốn trăm hai chín
Phần nguyên gồm có : 5 chục, 0 đơn vị chức năng
Phần thập phân gồm có : 4 phần mười, 2 Phần Trăm, 9 phần nghìn .
Muốn đọc 1 số ít thập phân, ta đọc lần lượt từ hàng cao đến hàng thấp, trước hết đọc phần nguyên, đọc dấu ” phẩy ”, sau đó đọc phần thập phân .
Muốn viết 1 số ít thập phân, ta viết lần lượt từ hàng cao đến hàng thấp : trước hết viết phần nguyên, viết dấu “ phẩy ”, sau đó viết phần thập phân .

II. LÝ THUYẾT SỐ THẬP PHÂN HỮU HẠN. SỐ THẬP PHÂN VÔ HẠN TUẦN HOÀN

vzuahfh0ul4pegmbppa8zbbzcpwnyjpwsgmzzs8l-7922381

1. Số thập phân hữu hạn là gì? 

Khái niệm: Nếu một phân số tối giản với mẫu dương mà mẫu không có ước nguyên tố khác 2 và 5 thì phân số đó viết được dưới dạng số thập phân hữu hạn. 

Ví dụ 1: Viết các phân số: 3/20; 37/25; 23/40 dưới dạng số thập phân.

Ở lớp dưới, ta đã biết quy tắc chia 1 số ít tự nhiên cho 1 số ít tự nhiên. Sau đây, ta sẽ vận dụng quy tắc đó để biến hóa một phân số về dạng số thập phân .
Ta có :

1_1623685379-1030769                      2_1623685635-2670087                       3_1623686065-9392897

Như vậy, ta có thể viết các phân số trên dưới dạng số thập phân như sau:
3/20 = 0,15

37/25 = 1,48
23/40 = 0,575

Vậy các số 0,15; 1,48; 0,575 trong ví dụ trên được gọi là số thập phân hữu hạn.

2. Số thập phân vô hạn tuần hoàn là gì? 

Khái niệm: Nếu một phân số tối giản với mẫu dương mà mẫu có ước nguyên tố khác 2 và 5 thì phân số đó viết được dưới dạng số thập phân vô hạn tuần hoàn.

Ví dụ : Viết số 5/12 dưới dạng số thập phân.

Ta triển khai tựa như như trên với quy tắc chia hai số tự nhiên :

4_1623689932-5976183

Dễ thấy, phép chia trên không khi nào chấm hết. Nếu liên tục triển khai chia thì chữ số 6 trong thương sẽ lặp đi lặp lại. Ta nói : khi chia 5 cho 12 ta được thương là 0,4166 … .

Ta gọi số 0,4166 … là một số thập phân vô hạn tuần hoàn và có thể viết gọn là 0,14(6)

III. CÁC DẠNG TOÁN SỐ THẬP PHÂN HỮU HẠN. SỐ THẬP PHÂN VÔ HẠN TUẦN HOÀN

Dạng 1: Viết một tỉ số hoặc một phân số dưới dạng số thập phân

Phương pháp giải:

Để viết một tỉ số hoặc một phân số a / b dưới dạng số thập phân ta làm phép chia a : b .

Ví dụ :

159-9707201

Đáp số

244-1531781

Dạng 2: Viết số thập phân hữu hạn dưới dạng phân số tối giản

Phương pháp giải:

  • Viết số thập phân hữu hạn dưới dạng một phân số có tử là số nguyên tạo bởi phần nguyên và phần thân của số đó, mẫu là một lũy thừa của 10 với số mũ bằng số chữ số ở phần thập phân của số đã cho ;
  • Rút gọn phân số nói trên.

Ví dụ:

Viết những số thập phân hữu hạn dưới dạng phân số tối giản
a, 0,32
b, – 0,124
c, 1,28
d, – 3,12
Bài giải :

329-6941354

Dạng 3: Viết số thập phân vô hạn tuần hoàn dưới dạng phân số tối giản

Phương pháp giải.

Để giải dạng toán này cần có kiến thức và kỹ năng bổ trợ sau đây :

  • Số thập phân vô hạn tuần hoàn gọi là đơn nếu chu ì bắt đầu ngay sau dấu phẩy, ví dụ 0,(31) ; gọi là tạp nếu chu kì không bắt đầu ngày sau dấu phẩy, ví dụ 0,3(13). Phần thập phân đứng trước chu kì gọi là phần bất thường.
  • Người ta đã chứng minh các chu kì sau: 

a) Muốn viết phần thập phân của số thập phân vô hạn tuần hoàn đơn dưới dạng phân số, ta lấy chu kì làm tử, còn mẫu là một số gồm các chữ số 9, số chữ số 9 bằng số chữ số của chu kì.

427-3538603

b) Muốn viết phần thập phân của số thập phân vô hạn tuần hoàn tạp dưới dạng phân số, ta lấy số gồm phần bất thường và chu kì trừ đi phần bất thường làm tử, còn mẫu là một số gồm các chữ số 9 kèm theo các chữ số 0, số chữ số 9 bằng số chữ số của chu kì, số chữ số 0 bằng số chữ số của phần bất thường.

528-2488219

Dạng 4: Nhận biết một số viết được dưới dạng số thập phân hữu hạn hoặc vô hạn tuần hoàn

Phương pháp giải:

  • Viết phân số dưới dạng phân số tối giản với mẫu dương.
  • Phân tích mẫu dương đó ra thừa số nguyên tố.
  • Nhân xét: Nếu mẫu này không có ước nguyên tố khác 2 và 5 thì phân số đó viết được dưới dạng số thập phân hữu hạn ; nếu mẫu này có ước nguyên tố khác 2 và 5 thì phân số đó viết được dưới dạng số thập phân vô hạn tuần hoàn.

Ví dụ:

Trong những phân số sau đây phân số nào viết được dưới dạng số thập phân hữu hạn, phân số nào viết được dưới dạng số thập phân vô hạn tuần hoàn ? Viết dạng thập phân của những phân số đó .

a-4309572

Trả lời .

b-3994852

IV. BÀI TẬP SỐ THẬP PHÂN HỮU HẠN. SỐ THẬP PHÂN VÔ HẠN TUẦN HOÀN

Bài 1:

Đố. Các số sau đây có bằng nhau không ? 0, ( 31 ) ; 0,3 ( 13 ) .

Lời giải:

Ta có 0, ( 31 ) – 0,3 ( 13 ) = 0,313131 … – 0,31313 … = 0
Vậy 0, ( 31 ) = 0,3 ( 13 )

Bài 2:

Viết những phân số

giai-bai-tap-sgk-toan-lop-7-bai-9-so-thap-phan-huu-han-so-thap-phan-vo-han-tuan-hoan-17-9607160

dưới dạng số thập phân.

Lời giải:

giai-bai-tap-sgk-toan-lop-7-bai-9-so-thap-phan-huu-han-so-thap-phan-vo-han-tuan-hoan-18-7432853

Bài 3:

Dùng dấu ngoặc để chỉ rõ chu kì trong thương ( viết dưới dạng số thập phân vô hạn tuần hoàn ) của những phép chia sau :
a ) 8,5 : 3 ; b ) 18,7 : 6
c ) 58 : 11 ; d ) 14,2 : 3,33

Lời giải:

a ) 8,5 : 3 = 2,8 ( 3 )
b ) 18,7 : 6 = 3,11 ( 6 )
c ) 58 : 11 = 5, ( 27 )
d ) 14,2 : 3,33 = 4, ( 246 )

Bài 4:

a ) Trong những phân số sau đây phân số nào viết được dưới dạng số thập phân hữu hạn phân số nào viết được dưới dạng sô thập phân vô hạn tuần hoàn. Giải thích .

giai-bai-tap-sgk-toan-lop-7-bai-9-so-thap-phan-huu-han-so-thap-phan-vo-han-tuan-hoan-11-8967613

b ) Viết những phân số trên dưới dạng số thập phân hữu hạn hoặc số thập phân vô hạn tuần hoàn ( viết gọn với chu kì trong dấu ngoặc )

Lời giải:

Các phân số đươc viết dưới dạng phân số tối giản là

giai-bai-tap-sgk-toan-lop-7-bai-9-so-thap-phan-huu-han-so-thap-phan-vo-han-tuan-hoan-12-4733888

– Ta có những mẫu của những phân số trên không chứa thừa số nguyên tố nào khác 2 và 5 là 8, 20, 5 nên những phân số

giai-bai-tap-sgk-toan-lop-7-bai-9-so-thap-phan-huu-han-so-thap-phan-vo-han-tuan-hoan-13-5607864

viết được dưới dạng số thập phân hữu hạn .
Kết quả là

giai-bai-tap-sgk-toan-lop-7-bai-9-so-thap-phan-huu-han-so-thap-phan-vo-han-tuan-hoan-14-4749657

– Các phân số còn lại viết được dưới dạng số thập phân vô hạn tuần hoàn .
Kết quả là

giai-bai-tap-sgk-toan-lop-7-bai-9-so-thap-phan-huu-han-so-thap-phan-vo-han-tuan-hoan-15-5260150

Bài 5:

giai-bai-tap-sgk-toan-lop-7-bai-9-so-thap-phan-huu-han-so-thap-phan-vo-han-tuan-hoan-8-6767175

Hãy tìm số nguyên tố x có một chữ số để A viết được dưới dạng số thập phân hữu hạn. Có thể điền đươc mấy số như vậy ?

Lời giải:

Các số nguyên tố có một chữ số là 2, 3, 5, 7
Điền vào ô vuông ta được

giai-bai-tap-sgk-toan-lop-7-bai-9-so-thap-phan-huu-han-so-thap-phan-vo-han-tuan-hoan-9-1657145

Trong những phân số trên những phân số viết được dưới dạng số thập phân hữu hạn là

giai-bai-tap-sgk-toan-lop-7-bai-9-so-thap-phan-huu-han-so-thap-phan-vo-han-tuan-hoan-10-8662919

Vậy hoàn toàn có thể điền 2, 3, 5

Bài 6:

Trong những phân số sau đây phân số nào viết được dưới dạng số thập phân hữu hạn, phân số nào viết được dưới dạng số thập phân vô hạn tuần hoàn ? Viết dạng thập phân của những phân số đó .

giai-bai-tap-sgk-toan-lop-7-bai-9-so-thap-phan-huu-han-so-thap-phan-vo-han-tuan-hoan-1-3116542

Lời giải

Ta có : Xét mẫu số của những phân số đã cho
4 = 22 ; 6 = 2.3 ; 50 = 52.2 ; 125 = 53 ; 45 = 32.5 ; 14 = 2.7
– Phân số viết được dưới dạng số thập phân hữu hạn là :

giai-bai-tap-sgk-toan-lop-7-bai-9-so-thap-phan-huu-han-so-thap-phan-vo-han-tuan-hoan-2-7400046

Vì mẫu của chúng không có ước nguyên tố khác 2 và 5
– Phân số viết được dưới dạng số thập phân vô hạn tuần hoàn là :

giai-bai-tap-sgk-toan-lop-7-bai-9-so-thap-phan-huu-han-so-thap-phan-vo-han-tuan-hoan-3-8535654

Vì mẫu của chúng có ước nguyên tố khác 2 và 5

Bài 7:

Giải thích vì sao những phân số sau viết được dưới dạng số thập phân vô hạn tuần hoàn rồi viết chúng dưới dạng đó

giai-bai-tap-sgk-toan-lop-7-bai-9-so-thap-phan-huu-han-so-thap-phan-vo-han-tuan-hoan-6-1104283

Lời giải:

Các phân số đã cho có mẫu dương và những mẫu đó đều có chứa thừa số nguyên tố khác 2 và 5 nên chúng được viết dưới dạng số thập phân vô hạn tuần hoàn .
Ta được :

giai-bai-tap-sgk-toan-lop-7-bai-9-so-thap-phan-huu-han-so-thap-phan-vo-han-tuan-hoan-7-7350705

Bài 8: Tìm số hữu tỉ a số cho x
a ) x = 213,6784 ; y = 214,5769 … .
b ) x = – 25,4832 … ; y = – 24,9736 …

Lời giải:

a ) Chẳng hạn a = 213,68 hoặc a = 214,56 ;
b ) Chẳng hạn a = – 25,47 hoặc a = – 24,98 .

Bài 9: Khi một phân số vô hạn tuần hoàn 0,481818181 … được viết dưới dạng một phân số tối giản thì mẫu lớn hơn tử là:

a, 13
b, 14
c, 29
d, 57
e, 126
Hãy chọn câu vấn đáp đúng .

Lời giải:

Câu vấn đáp đúng là D. 57 .
Giải thích :

2215-9733726

Rõ ràng : 110 – 53 = 57 .

Bài 10: Tìm x, biết : 0,(26).x = 1,2(31)

295-3080081

Vậy là THPT Sóc Trăng đã chia sr trọn vẹn Chuyên Đề số thập phân hữu hạn. Số thập phân vô hạn tuần hoàn. Hi vọng, các bạn đã nắm vững hơn phần kiến thức Toán 7 tối quan trọng này. Lũy thừa của một số hữu tỉ cũng đã được chúng tôi giới thiệu rất chi tiết. Bạn đừng bỏ lỡ nhé !

Đăng bởi : trung học phổ thông Sóc Trăng

Chuyên mục: Giáo dục

Bản quyền bài viết thuộc trường trung học phổ thông Sóc Trăng. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận !
Nguồn san sẻ : Trường trung học phổ thông TP Sóc Trăng ( thptsoctrang.edu.vn )

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.