2012-10-16-1-0099-7720774

2012-10-16-1-0099-53238692012-10-16-1-0100-53958552012-10-16-1-0101-8052399

2012-10-16-1-0102-59560412012-10-16-1-0103-27741412012-10-16-1-0104-1-2774219
Sự xác định đường tròn. Tính chất đối xứng của đường tròn –
Đặt mũi nhọn của Compa ở vị trí nào thì vẽ được đường tròn đi qua ba điểm A, B, C không thẳng hàng ? Trong chương này, ta chỉ xét những điểm nằm trên một mặt phẳng. 98 Đường tròn tâm O nửa đường kính R được kí hiệu là ( O ; R ), ta cũng hoàn toàn có thể kí hiệu là ( O ) khi không cần chú ý quan tâm đến nửa đường kính. Khi điểm M thuộc đường tròn ( O ), ta còn nói : Điểm M nằm trên đường tròn ( O ) hay đường tròn ( O ) đi qua điểm M. Điểm M nằm trên đường tròn ( O : R ) khi và chỉ khi OM = R.Điểm M nằm bên trong ( hay nằm trong, ở trong ) đường tròn ( O : R ) khi và chỉ khi OM < R. Điểm M nằm bên ngoài ( hay nằm ngoài, ở ngoài ) đường tròn ( O : R ) khi và chỉ khi OM > R.Trên hình 53, điểm H nằm bên ngoài đường tròn ( O ), điểm K nằm bên trong đường tròn ( O ). Hãy sosánh OKH ” à OHK.Cách xác dịnh dường tròn • Ta đã biết : Một đường tròn được xác định khi Hình 53 biết tâm và nửa đường kính của đường tròn đó, hoặc khi biết một đoạn thắng là đường kính của đường tròn đó. Cho hai điểm A và B. a ). Hãy về một đường tròn đi qua hai điểm đó. b ) Có bao nhiều đường tròn như vậy ? Tâm của chúng nằm trên đường nào ? Cho ba điểm A, B, C không thẳng hàng. Hãy về đường tròn đi qua ba diéim dó. Qua ba điểm không thẳng hàng, ta vẽ được một * Chú ý. Không về được đường tròn nào đi qua ba điểm thẳng hàng. Thật vậy, giả sử có đường tròn ( O ) đi qua ba điểm thẳng hàng A, B, C ( h. 54 ) thì tâm O là giao điểm của đường trung trực d ! của AB ( vì OA = OB ) và đường trung trực Hill 54T TOAN 9, 1 3. d2 của BC ( vì OB = OC ). Do d ! / / d2 nên không sống sót giao điểm của d ! và d2, xích míc. • Ở lớp 7, ta đã biết : Đường tròn đi qua ba đỉnh A, B, C của tam giác ABC gọi là đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC ( h. 55 ). Khi đó tam giác ABC gọi là tam giác nội tiếp đường tròn. Tâm đối xứng Cho đường tròn ( O ), A là một điểm bất kể thuộc đường tròn. Vẻ A ’ đối xứng với A qua điểm O ( h. 56 ). Chứng minh rằng điểm A ’ cũng thuộc đường tròn ( O ). Đường tròn là hình có tám đối xứng. Tâm củađường tròn là tâm đối xứng của đường tròn đó. Trục đối xứng Cho đường tròn ( O ), AB là một đường kính bất kể và C là một điểm thuộc đường tròn. Về C ’ đối xứng với C qua AB ( h. 57 ). Chứng minh rằng điểm C ’ cũng thuộc đường tròn ( O ). Đường tròn là hình có trục đối xứng. Bất kìđường kính nào cũng là trục đối xứng của đường tròn. Bời fộpHình 55H iri / h 56H ình 57C ho hình chữ nhật ABCD có AB = 12 cm, BC = 5 cm. Chứng minh rằng bốn điểm A, B, C, D thuộc cùng một đường tròn. Tính nửa đường kính củađường tròn đó. 6. ( ) ( ) Hãy nối mỗi ô ở cột trái với một ô ở cột phải để được khẳng định chắc chắn đúng : ( 4 ) thì tâm của đường tròn ngoại tiếp tam giác đó nằm bên ngoài tam giác. ( 1 ) Nếu tam giác có ba góc nhon ( 5 ) thì tâm của đường tròn ngoại tiếp tam giác đó nằm bên trong tam giác. ( 2 ) Nếu tam giác có góc vuông ( 6 ) thì tâm của đường tròn ngoại tiếp tam giác đó là trung điểm của cạnh lớn nhất. ( 3 ) Nếu tam giác có góc tù ( 7 ) thì tâm của đường tròn ngoại tiếp tam giác đó là trung điểm của cạnh nhỏ nhất. Chứng minh những định lí sau : a ) Tâm của đường tròn ngoại tiếp tam giác vuông là trung điểm của cạnh huyền. b ) Nếu một tam giác có một cạnh là đường kính của đường tròn ngoại tiếp thì tam giác đó là tam giác vuông. Trên mặt phẳng toạ độ Oxy, hãy xác định vị trí của mỗi điểm A ( – 1 ; – 1 ), B ( – 1 : – 2 ), C ( N2 : N2 ) so với đường tròn tâm O nửa đường kính 2. Đô. Một tấm bìa hình tròn trụ không còn dấu vết của tâm. Hãy tìm lại tâm của hình tròn trụ đó. Luyện fộp Trong những biển báo giao thông vận tải sau, biển nào có tâm đối xứng, biển nào có trục đối xứng ? a ). Biển cấm đi ngược chiều ( h. 58 ) : b ) Biển cấm ôtô ( h. 59 ). doHill 58 do ( hãy tô màu ) Hình 59 7. Hãy nối mỗi ô ở cột trái với một ô ở cột phải để được khẳng định chắc chắn đúng : ( 1 ) Tập hợp những điểm có khoảng chừng | ( 4 ) là đường tròn tâm A bán kính 2 cm. cách đến điểm A cố định và thắt chặt bằng 2 cm ( 2 ) Đường tròn tâm A bán kính | ( 5 ) có khoảng cách đến điểm A 2 cm gồm tổng thể những điểm nhỏ hơn hoặc bằng 2 cm. ( 3 ) Hình tròn tâm A bán kính 2 cm gồm toàn bộ những điểm ( 6 ) có khoảng cách đến điểm A bằng 2 cm. ( 7 ) có khoảng cách đến điểm A lôn hon 2 cm. Cho góc nhọn xAy và hai điểm B, C thuộc tia AX. Dựng đường tròn ( O ) đi qua B và C sao cho tâm O nằm trên tia Ay. Ꮠ ) Ꮄa ) Về hình hoa bốn Cánh. Hình hoa bốn cánh trên hình 60 được tạo bởi những cung có tâm A, B, C, D ( trong đó A, B, C, D là những đỉnh của một hình vuông vắn và tâm của cung là tâm của đường tròn chứa cung đó ). Hãy vẽ lại hình 60 vào vở, / / ình 60 Hình 6 / b ) Về lọ hoa. Chiếc lọ hoa trên hình 61 được vẽ trên giấy kẻ ô vuông bởi năm cung có tâm A, B, C, D, E. Hãy vẽ lại hình 61 vào giấy kẻ ô vuông. 101 Để tìm tâm của một nắp hộp tròn, ta đặt mép của nắp hộp chạm vào A và B rồi vạch theo CD ta được một đường thẳng đi qua tâm của nắp hộp ( h. 63 ). Xoay nắp hộp và làm tựa như, ta được một đường thẳng nữa đi qua tâm của nắp hộp. Giao điểm của hai đường thẳng vừa kẻ là tâm của nắp hộp .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *