Chọn câu sai về sự phản xạ sóng.
A. Tại điểm phản xạ sóng tới và sóng phản xạ có thể cùng pha.
B. Tại điểm phản xạ sóng tới và sóng phản xạ có thể ngược pha.
C. Có thể coi biên độ sóng tới và sóng phản xạ tại điểm phản xạ là trái dấu.

D. Sóng tới và sóng phản xạ trên sợi dây đàn hồi truyền ngược chiều nhau.

1. Sóng tới: là sóng lan truyền đến một điểm trên phương truyền sóng.

2. Sóng phản xạ:

 • Sóng phản xạ là sóng khi lan truyền thì gặp một vật cản. 
 • Đặc điểm: Giả sử năng lượng sóng không hao hụt trong quá trình truyền sóng.
  • Sóng phản xạ có cùng biên độ, tần số với sóng tới. 
  • Nếu vật cản di động : Sóng phản xạ cùng pha sóng tới.
  • Nếu vật cản cố định : Sóng phản xạ ngược pha với sóng tới nên tại điểm phản xạ 

u ( phản xạ ) = – u ( tới )

3. Sóng dừng:

 • Nóng dừng là sóng có những bụng và nút sóng cố định và thắt chặt .
 • Sóng dừng là sự giao thoa giữa sóng tới và sóng phản xạ .
 • Bụng sóng là những điểm có biên độ giao động cực lớn A = 2 a
 • Nút sóng là những điểm có biên độ xê dịch cực tiểu A = 0

 Sóng dừng 2 đầu dây là nút: N-N


Sóng dừng 2 đầu là bụng: B-B


4. Phương trình sóng dừng:

 • Xét sóng dừng trên dây đàn hồi. Sóng nguồn âm tại A. Dao động của một thành phần M đặt cách đầu B cố định và thắt chặt một khoảng chừng d .

 • Phương trình sóng tới điểm B :
 • Phương trình sóng phản xạ tại điểm B :

 • Phương trình sóng tới điểm M : ( sớm pha hơn điểm B )

 • Phương trình sóng phản xạ tại M : ( Chậm pha hơn sóng phản xạ tại B )

 • Tại M nhận được sóng tới và sóng phản xạ, phương trình dao động tổng hợp tại M là:

uM = uM + u’M. Dùng công thức cos + cos, ta được :

 • Công thức biên độ dao động tổng hợp là:

 • Khoảng cách giữa hai bụng sóng liên tiếp là:   l / 2
 • Nếu M là nút sóng thì vị trí của những nút sóng được tính trải qua biểu thức

 • Nếu M là bụng sóng thì vị trí bụng tính bởi công thức :

Với k là số bụng sóng có trên đoạn MB, không tính nửa bụng tại M .

5. Điều kiện có sóng dừng

 • Khi hai đầu dây đều là nút sóng : chiều dài dây = nl / 2

với n là số bó sóng .

 • Khi một đầu dây là nút, một đầu là bụng:  chiều dài dây = nl / 2 +l / 4

                    với n là số bó.

 • Số bụng ( B ), số nút ( N ), số bó ( n )
  • Khi hai đầu là nút sóng :
  • Khi một đầu là nút sóng, một đầu là bụng :

6. Ứng dụng:

 • Quan sát hiện tượng kỳ lạ giao thoa giữa sóng tới và sóng phản xạ .
 • Đo vận tốc truyền sóng .
 • Đo bước sóng.

THÍ NGHIỆM HOẶC MÔ PHỎNG SÓNG DỪNG

1. Thí nghiệm sóng dừng với âm thanh .

2. Thí nghiệm sóng dừng trên mặt nước : Đây là thí nghiệm rất qui mô. Nhà trường PT không đủ phương tiện đi lại cho thí nghiệm này .
3. Mô phỏng thí nghiệm sóng dừng trên dây :

 • Bấm PLAY để quan sát tổng lực .
 • Bấm STEP để quan sát sự hình thành N và B.

           http://science.sbcc.edu/physics/flash/oscillationswaves/standingwaves.html
4. Sóng dừng trong tự nhiên :                 Sóng dừng trên cửa sông Waimea ở đảo Kauai quần đảo Hawaii (USA)

Câu 7: SGK Vật lí 12, trang 49:

Chọn câu đúng .Tại điểm phản xạ thì sóng phản xạ :A. luôn ngược pha với sóng tới .B. ngược pha với sóng tới nếu vật cản là cố định và thắt chặt .C. ngược pha với sóng tới nếu vật cản là tự do .D. cùng pha với sóng tới nếu vật cản là cố định và thắt chặt.

Chọn đáp án B.

Giải thích : Dựa vào phần triết lý chúng tôi đã trình diễn trong Bài 9. Sóng dừng. ta hoàn toàn có thể vấn đáp được câu hỏi này
Trắc nghiệm vật lý 12 bài 9: Sóng dừng

Từ khóa tìm kiếm Google: giải câu 7 trang 49 sgk vật lý 12, giải bài tập 7 trang 49 vật lí 12, Lý 12 câu 7 trang 49, Câu 7 trang 49 bài 9 sóng dừng vật lí 12

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *