Ngày đăng: 2020 – 04-14 18:15:02 – Số lần xem: 7205

Nguyên tắc kế toán

a ) Tài khoản này dùng để phản ánh trị giá hiện có và tình hình dịch chuyển tăng, giảm những loại sản phẩm & hàng hóa của doanh nghiệp gồm có sản phẩm & hàng hóa tại những kho hàng, quầy hàng, hàng hoá bất động sản. Hàng hóa là những loại vật tư, mẫu sản phẩm do doanh nghiệp mua về với mục tiêu để bán ( bán sỉ và kinh doanh nhỏ ). Trường hợp sản phẩm & hàng hóa mua về vừa dùng để bán, vừa dùng để sản xuất, kinh doanh thương mại không phân biệt rõ ràng giữa hai mục tiêu bán lại hay để sử dụng thì vẫn phản ánh vào tài khoản 156 “ Hàng hóa ” .
Trong thanh toán giao dịch xuất nhập – khẩu ủy thác, tài khoản này chỉ sử dụng tại bên giao ủy thác, không sử dụng tại bên nhận ủy thác ( bên nhận giữ hộ ). Mua, bán sản phẩm & hàng hóa tương quan đến những thanh toán giao dịch bằng ngoại tệ được triển khai theo pháp luật tại Điều 69 – hướng dẫn kế toán chênh lệch tỷ giá hối đoái .
b ) Những trường hợp sau đây không phản ánh vào tài khoản 156 “ Hàng hóa ” :
– Hàng hóa nhận bán hộ, nhận giữ hộ cho những doanh nghiệp khác ;
– Hàng hóa mua về dùng cho hoạt động giải trí sản xuất, kinh doanh thương mại ( ghi vào những tài khoản 152 “ Nguyên liệu, vật tư ”, hoặc tài khoản 153 “ Công cụ, dụng cụ ”, … ) .
c ) Kế toán nhập, xuất, tồn dư sản phẩm & hàng hóa trên tài khoản 156 được phản ánh theo nguyên tắc giá gốc lao lý trong Chuẩn mực kế toán “ Hàng tồn dư ”. Giá gốc sản phẩm & hàng hóa mua vào, gồm có : Giá mua, ngân sách thu mua ( luân chuyển, bốc xếp, dữ gìn và bảo vệ hàng từ nơi mua về kho doanh nghiệp, ngân sách bảo hiểm, … ), thuế nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt quan trọng, thuế bảo vệ thiên nhiên và môi trường ( nếu có ), thuế GTGT hàng nhập khẩu ( nếu không được khấu trừ ). Trường hợp doanh nghiệp mua sản phẩm & hàng hóa về để bán lại nhưng vì nguyên do nào đó cần phải gia công, sơ chế, tân trang, phân loại tinh lọc để làm tăng thêm giá trị hoặc năng lực bán của sản phẩm & hàng hóa thì trị giá hàng mua gồm cả ngân sách gia công, sơ chế .
– Giá gốc của sản phẩm & hàng hóa mua vào được tính theo từng nguồn nhập và phải theo dõi, phản ánh riêng không liên quan gì đến nhau trị giá mua và ngân sách thu mua sản phẩm & hàng hóa .
– Để tính giá trị sản phẩm & hàng hóa tồn dư, kế toán hoàn toàn có thể vận dụng một trong những giải pháp sau :
+ Phương pháp nhập trước – xuất trước ;
+ Phương pháp trong thực tiễn đích danh ;
+ Phương pháp bình quân gia quyền ;
– Một số đơn vị chức năng có đặc trưng ( ví dụ như những đơn vị chức năng kinh doanh thương mại nhà hàng hoặc tựa như ) hoàn toàn có thể vận dụng kỹ thuật xác lập giá trị hàng tồn dư cuối kỳ theo giải pháp Giá bán lẻ. Phương pháp này thường được dùng trong ngành kinh doanh bán lẻ để tính giá trị của hàng tồn dư với số lượng lớn những loại sản phẩm đổi khác nhanh gọn và có doanh thu biên tương tự như mà không hề sử dụng những chiêu thức tính giá gốc khác. Giá gốc hàng tồn dư được xác lập bằng cách lấy giá cả của hàng tồn dư trừ đi doanh thu biên theo tỷ suất Phần Trăm hài hòa và hợp lý. Tỷ lệ được sử dụng có tính đến những mẫu sản phẩm đó bị hạ giá xuống thấp hơn giá bán khởi đầu của nó. Thông thường mỗi bộ phận kinh doanh bán lẻ sẽ sử dụng một tỷ suất Phần Trăm trung bình riêng .
– Chi tiêu thu mua sản phẩm & hàng hóa trong kỳ được tính cho sản phẩm & hàng hóa tiêu thụ trong kỳ và sản phẩm & hàng hóa tồn dư cuối kỳ. Việc lựa chọn tiêu thức phân chia ngân sách thu mua sản phẩm & hàng hóa tuỳ thuộc tình hình đơn cử của từng doanh nghiệp nhưng phải triển khai theo nguyên tắc đồng điệu .
d ) Trường hợp mua sản phẩm & hàng hóa được nhận kèm theo loại sản phẩm, sản phẩm & hàng hóa, phụ tùng sửa chữa thay thế ( đề phòng hỏng hóc ), kế toán phải xác lập và ghi nhận riêng loại sản phẩm, sản phẩm & hàng hóa, phụ tùng sửa chữa thay thế theo giá trị hài hòa và hợp lý. Giá trị hàng hóa nhập kho là giá đã trừ giá trị mẫu sản phẩm, sản phẩm & hàng hóa, thiết bị, phụ tùng thay thế sửa chữa .
đ ) Kế toán chi tiết cụ thể sản phẩm & hàng hóa phải thực thi theo từng kho, từng loại, từng nhóm sản phẩm & hàng hóa .

Kết cấu và nội dung phản ánh của tài khoản 156 – Hàng hóa

Bên Nợ:

– Trị giá mua vào của sản phẩm & hàng hóa theo hóa đơn mua hàng ( gồm có những loại thuế không được hoàn trả ) ;
– Chi tiêu thu mua sản phẩm & hàng hóa ;

– Trị giá của hàng hóa thuê ngoài gia công (gồm giá mua vào và chi phí gia công);

– Trị giá sản phẩm & hàng hóa đã bán bị người mua trả lại ;
– Trị giá sản phẩm & hàng hóa phát hiện thừa khi kiểm kê ;
– Kết chuyển giá trị sản phẩm & hàng hóa tồn dư cuối kỳ ( trường hợp doanh nghiệp kế toán hàng tồn dư theo chiêu thức kiểm kê định kỳ ) ;
– Trị giá hàng hoá bất động sản mua vào hoặc chuyển từ bất động sản góp vốn đầu tư .

Bên Có:

– Trị giá của sản phẩm & hàng hóa xuất kho để bán, giao đại lý, giao cho doanh nghiệp nhờ vào ; thuê ngoài gia công, hoặc sử dụng cho sản xuất, kinh doanh thương mại ;
– Chi tiêu thu mua phân chia cho sản phẩm & hàng hóa đã bán trong kỳ ;
– Chiết khấu thương mại hàng mua được hưởng ;
– Các khoản giảm giá hàng mua được hưởng ;
– Trị giá sản phẩm & hàng hóa trả lại cho người bán ;
– Trị giá sản phẩm & hàng hóa phát hiện thiếu khi kiểm kê ;
– Kết chuyển giá trị sản phẩm & hàng hóa tồn dư đầu kỳ ( trường hợp doanh nghiệp kế toán hàng tồn dư theo chiêu thức kiểm kê định kỳ ) ;
– Trị giá hàng hoá bất động sản đã bán hoặc chuyển thành bất động sản góp vốn đầu tư, bất động sản chủ sở hữu sử dụng hoặc gia tài cố định và thắt chặt .

Số dư bên Nợ:

– Trị giá mua vào của sản phẩm & hàng hóa tồn dư ;
– Ngân sách chi tiêu thu mua của sản phẩm & hàng hóa tồn dư .

Tài khoản 156 – Hàng hóa có 3 tài khoản cấp 2:

– Tài khoản 1561 – Giá mua hàng hóa: Phản ánh trị giá hiện có và tình hình biến động của hàng hóa mua vào và đã nhập kho (tính theo trị giá mua vào);

– Tài khoản 1562 – Chi phí thu mua hàng hóa: Phản ánh chi phí thu mua hàng hóa phát sinh liên quan đến số hàng hóa đã nhập kho trong kỳ và tình hình phân bổ chi phí thu mua hàng hóa hiện có trong kỳ cho khối lượng hàng hóa đã bán trong kỳ và tồn kho thực tế cuối kỳ (kể cả tồn trong kho và hàng gửi đi bán, hàng gửi đại lý, ký gửi chưa bán được). Chi phí thu mua hàng hóa hạch toán vào tài khoản này chỉ bao gồm các chi phí liên quan trực tiếp đến quá trình thu mua hàng hóa như: Chi phí bảo hiểm hàng hóa, tiền thuê kho, thuê bến bãi, … chi phí vận chuyển, bốc xếp, bảo quản đưa hàng hóa từ nơi mua về đến kho doanh nghiệp; các khoản hao hụt tự nhiên trong định mức phát sinh trong quá trình thu mua hàng hóa.

– Tài khoản 1567 – Hàng hóa bất động sản: Phản ánh giá trị hiện có và tình hình biến động của các loại hàng hoá bất động sản của doanh nghiệp. Hàng hoá bất động sản gồm: Quyền sử dụng đất; nhà; hoặc nhà và quyền sử dụng đất; cơ sở hạ tầng mua để bán trong kỳ hoạt động kinh doanh bình thường; Bất động sản đầu tư chuyển thành hàng tồn kho khi chủ sở hữu bắt đầu triển khai cho mục đích bán.

Sơ đồ hạch toán tài khoản

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.