Để chuẩn bị cho năm học mới, Phòng Đào tạo (PĐT) trân trọng gửi tới toàn thể sinh viên (SV) bậc đại học trong Trường Thời khóa biểu chính thức học kỳ I năm học 2021-2022, cụ thể như sau:

   1. Đối với Khóa QH-2020-I/CQ, Khóa QH-2019-I/CQ: PĐT đăng ký học sẵn các học phần bắt buộc cho từng SV theo lịch trình học tập thông thường, SV kiểm tra, nếu thấy chưa phù hợp thì thay đổi (thêm/bớt/điều chỉnh) lớp học phần trong thời gian đăng ký học trực tuyến qua cổng thông tin đào tạo tại địa chỉ: https://daotao.vnu.edu.vn/dkmh

2. Đối với Khóa QH-2018-I / CQ quay trở lại trước : sinh viên tự ĐK học trong thời hạn ĐK học trực tuyến qua cổng thông tin đào tạo và giảng dạy .

     Sinh viên chú ý:

– Đọc và điều tra và nghiên cứu Khung chương trình giảng dạy ;
– Xem kỹ Thời khóa biểu học kỳ I năm học 2021 – 2022 và ghi chú ( kèm theo ) phối hợp với sổ tay học vụ và tư vấn của Cố vấn học tập ( CVHT ) để lựa chọn học phần / lớp học phần tương thích .

       – Thời gian bắt đầu đăng ký học từ 10h00 thứ Ba, 17/08/2021 ÷ 21/08/2021.

3. Ngày 03/09/2021 PĐT công bố hiệu quả ĐK học học kỳ I năm học 2021 – 2022, nhu yếu sinh viên kiểm tra hiệu quả ĐK học của mình tại địa chỉ http://112.137.129.87/qldt/ .
4. Thời khóa biểu khởi đầu triển khai từ ngày 06/09/2021 ; lịch thực hành thực tế / bài tập khởi đầu chậm hơn 1 tuần so với lịch học kim chỉ nan .

   Việc giảng dạy – học tập trong 2 tuần đầu học kỳ được triển khai theo hình thức trực tuyến qua hệ thống Website môn học tại địa chỉ: https://courses.uet.edu.vn/. Tùy vào tình hình dịch bệnh, PĐT sẽ có thông báo tiếp.

  5. Trong 2 tuần đầu học kỳ (từ ngày 06/09/2021 ÷ 17/09/2021), SV có thể tự thay đổi (thêm/bớt/điều chỉnh) lớp học phần tại cổng thông tin đào tạo. Kết quả đăng ký học chính thức sẽ được thông báo trong tuần từ 20/09/2021 ÷ 24/09/2021, yêu cầu SV tự kiểm tra kết quả đăng ký học của mình tại địa chỉ: http://112.137.129.87/qldt/.

6. Trong quy trình triển khai, nếu gặp vướng mắc SV liên hệ qua những kênh sau để PĐT tương hỗ xử lý :

Lưu ý:

– CL : Cả lớp ;
– TA : Các lớp học phần giảng dạy bằng ngôn từ Tiếng Anh ;
– 1 ÷ 10 : Nhóm ( thực hành thực tế / bài tập ) 1 ÷ 10 ;

– Các lớp học phần mã từ 1÷19: dành cho Chương trình đào tạo chuẩn;

– Các lớp học phần mã từ 20 ÷ 39 : dành cho Chương trình đào tạo và giảng dạy Chất lượng cao 23 ;

– Hệ thống Website môn học: https://courses.uet.edu.vn:

* Tài khoản truy vấn website môn học : thông tin tài khoản email VNU

* Tài liệu hướng dẫn sử dụng: tại website môn học hoặc tại địa chỉ: https://www.youtube.com/watch?v=u3O_DGjTXeA

* Vào giờ học theo Thời khóa biểu đang thực thi, sinh viên đăng nhập mạng lưới hệ thống để học theo hướng dẫn và lao lý của từng lớp học phần
* Sinh viên cần liên tục theo dõi những thông tin cũng như điều tra và nghiên cứu tài liệu, nội dung những lớp học phần trước mỗi giờ học trực tuyến ; tích cực tham gia những hoạt động giải trí của môn học trên mạng lưới hệ thống để bảo vệ chất lượng học tập .

 – Các lớp thuộc khóa tuyển sinh QH-2019-I/CQ học theo khung Chương trình đào tạo cập nhật đối với các khóa tuyển sinh từ năm 2019 tương ứng tại https://thcsbevandan.edu.vn/category/dao-tao/dao-tao-dai-hoc/;

– Các lớp học phần có dấu ( * ), ( * * ), ( * * * ) và mã học phần có chữ ( E ) : nhu yếu sinh viên bắt buộc phải học đúng lớp học phần được tư vấn trong TKB nếu không sẽ bị xóa ĐK học ;
– Các lớp học phần thực hành thực tế, thực tập học theo hướng dẫn đơn cử của Khoa, Viện, Bộ môn ;
– Các lớp học phần Thực hành vật lý đại cương : PĐT sẽ thông tin đơn cử phương pháp tiến hành sau .
– Các lớp học phần Thể dục : PĐT sẽ thông tin học theo thông tin đơn cử sau khi có hướng dẫn của Trung tâm Giáo dục đào tạo sức khỏe thể chất và thể thao. Thời gian học học phần thể dục :

                                    + Tiết 1-2: 7h00 – 8h40;  Tiết 3-4: 9h00 – 10h40

+ Tiết 7-8 : 13 h30 – 15 h10 ; Tiết 9-10 : 15 h10 – 16 h50

– Thời khóa biểu và lịch ĐK học những lớp học phần dành cho sinh viên năm nhất ( khóa QH-2021 ) theo tiến trình giảng dạy sẽ được PĐT thông tin sau .
Trân trọng thông tin !

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *