tinh-chat-tam-giac-vuong-can-1-5397641
Tam giác cân là một trong những hình học gặp rất nhiều trong những bài tập trong những dạng bài tập lúc bấy giờ. Chính thế cho nên, trong bài viết dưới đây chúng tôi sẽ san sẻ định nghĩa tam giác giác vuông cân là gì ? Dấu hiệu nhận ra và đặc thù tam giác vuông cân giúp bạn biết cách chứng tỏ tam giác vuông cân đơn thuần .

Tam giác vuông cân là gì?

Tam giác vuông cân vừa là tam giác vuông và vừa là tam giác cân. Trong tam giác vuông cân có hai cạnh góc vuông bằng nhau và mỗi góc nhọn bằng 450
Ví dụ : Tam giác ABC có AB = AC, AB ⊥ AC thì tam giác ABC vuông cân tại A .

tinh-chat-tam-giac-vuong-can-6010388

Tính chất của tam giác vuông cân

  • Tam giác vuông cân có 2 góc đáy bằng nhau và bằng 45 độ
  • Tam giác vuông có 3 đường là đường cao, đường phân giác tính từ đỉnh góc vuông và đường trung tuyến sẽ trùng với nhau và 2 đường thẳng này sẽ có độ dài bằng nửa cạnh huyền

Ví dụ : Cho tam giác ABC vuông cân tại A, D là trung điểm đoạn BC .
Suy ra AD vừa là đường cao, vừa là đường phân giác và đường trung tuyến của BC .
=> AD = BD = DC = ½ BC

Tham khảo thêm:

Dấu hiệu nhận biết tam giác vuông cân

  • Tam giác vuông có hai cạnh góc vuông bằng nhau.
  • Tam giác cân có 1 góc vuông.

Bài tập về tam giác vuông cân

Ví dụ 1 : Cho tam giác vuông cân ABC tại A, tia phân giác của những góc B và C cắt AC và AB lần lượt tại E và D
a, Chứng minh rằng BE = CD, AD = AE
b, Gọi I là giao điểm của BE và CD, AI cắt BC tại M. Chứng minh rằng những tam giác MAB và MAC là tam giác vuông cân
Lời giải
a, Vì tam giác ABC cân tại A nên AB = AC và B ∧ = C ∧
Vì BE là tia phân giác của góc B nên góc ABE = góc EBC
Và CD là tia phân giác của góc C nên góc ACD = góc DCB
Và B ∧ = C ∧ nên góc ABE = góc ACD
Xét tam giác BEA và tam giác CDA có :
A ∧ chung
AB = AC ( gt )
góc ABE = góc ACD
Suy ra tam giác BEA bằng với tam giác CDA ( theo trường hợp g-c-g )
Suy ra BE = CD và AD = AE ( cặp cạnh tương ứng )
b, Có Δ BEA = Δ CDE ⇒ góc AEB = góc ADC
Xét tam giác AID và tam giác AIE có :
góc AEB = góc ADC

AD = AE

AI chung
Suy ra tam giác AID bằng tam giác AIE ( theo trường hợp c-g-c )
Suy ra góc AMB = góc AMC ( hai góc tương ứng )
Lại có AMB ∧ + AMC ∧ = 1800 ⇒ góc AMB = 900
Suy ra hai tam giác AMB và AMC là hai tam giác vuông cân
Ví dụ 2 : Tính số đo mỗi góc nhọn của một tam giác vuông cân

tinh-chat-tam-giac-vuong-can-1-2469465

Lời giải
Giả sử ΔABC vuông cân tại A
∠ A + ∠ B + ∠ C = 180 o
Và ∠ A = 90 o ; ∠ B = ∠ C
⇒ 2. ∠ B = 180 o – 90 o = 90 o
⇒ ∠ B = ∠ C = 90 o : 2 = 45 o
Hy vọng với những kiến thức và kỹ năng mà chúng tôi vừa san sẻ hoàn toàn có thể giúp những bạn nhớ được định nghĩa, tín hiệu phân biệt và đặc thù tam giác vuông cân để vận dụng vào làm bài tập nhé

3.3 / 5 – ( 3 bầu chọn )

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.