hinh1-300x45-1244969
 1. Nội dung
 2. Loại bài giảng và yêu cầu nền tảng ứng dụng

– Bài giảng trực tuyến dự thi là bài tích hợp. Nội dung dạy học thuộc chương trình mô đun mà nhà giáo được phân công giảng dạy và có thời hạn từ 1 đến 2 giờ dạy thực tiễn trên lớp .
– Bài giảng trực tuyến dự thi được cấu trúc trên nền tảng Moodle hoặc Google Classroom ( cấp địa phương ) ; cấu trúc trên nền tảng Moodle ( cấp toàn nước ) .
– Các bài dự thi phải là ý tưởng sáng tạo, loại sản phẩm của chính tác giả và chưa được công bố hay tham gia bất kể cuộc thi nào .

 1. Kết cấu bài dự thi
 2. a) Phần thuyết minh sản phẩm (được trình bày trong một tệp văn bản): Là một kế hoạch dạy học (giáo án) thể hiện ý tưởng sư phạm về thiết kế khóa học trên nền tảng Google Classroom hoặc Moodle (cấp toàn quốc). Trong đó, nêu đầy đủ các thông tin về Tên bài dự thi, Chủ đề, Thông tin nhà giáo, email và số điện thoại liên lạc, đơn vị công tác, địa chỉ; công nghệ sử dụng trong bài giảng, ý tưởng về phương pháp sư phạm, tháng/năm hoàn thành sản phẩm.
 3. b) Phần nội dung sản phẩm (Cấu trúc bài giảng trên nền tảng Google Classroom hoặc Moodle): Phải hoàn chỉnh một nội dung giảng dạy cụ thể, trình bày theo kịch bản giảng dạy của nhà giáo. Ngoài ra, ghi rõ trang thông tin về tài liệu tham khảo, cần ghi rõ nguồn gốc của thông tin tham khảo sử dụng trong bài dự thi. Tài liệu tham khảo không vi phạm bản quyền (được cấp phép sử dụng theo giấy phép phù hợp). Bài giảng trực tuyến được cấu trúc trên nền tảng LMS theo kết cấu sau:

* Giới thiệu bài giảng: Đặt vấn đề, mô tả mục tiêu, đề cương và hướng dẫn học (khai thác) bài giảng.

– Mục tiêu : liên hệ nội dung học tập mới với thực tiễn để tạo nhu yếu và động cơ học tập cho người học
– Nội dung : diễn đạt tóm tắt tiềm năng, nội dung bài giảng và những ứng dụng hay những yếu tố thực tiễn cần xử lý tương quan đến nội dung học tập
– Dữ liệu số : nội dung miêu tả dạng text ; file pdf tóm tắt tiềm năng, nội dung bài bài giảng ( dạng đề cương ) ; hình ảnh hoặc videoclip liên hệ thực tiễn
Ví dụ : ra mắt môn học ( hoàn toàn có thể tìm hiểu thêm để cấu trúc nội dung trình làng bài giảng )

hinh1-300x45-8800771

* Nội dung bài giảng: Lý thuyết liên quan, quy trình thực hành và hướng dẫn mẫu quy trình thực hành

– Mục tiêu : hình thành và tăng trưởng những kỹ năng và kiến thức, kỹ năng và kiến thức và năng lượng mới cho người học
– Nội dung : trình diễn kim chỉ nan tương quan, quá trình thực hành thực tế và hướng dẫn thực hành thực tế theo tiến trình
– Dữ liệu số : file pdf / slide ; mô phỏng / videoclip / bảng ; khảo sát / tích lũy số liệu đánh triển khai tiến trình và mẫu sản phẩm thực hành thực tế ; forum trao đổi
Ví dụ : cấu trúc một phần của kim chỉ nan tương quan ( hoàn toàn có thể tìm hiểu thêm để cấu trúc cho những phần trong nội dung bài giảng )

hinh2-300x69-1313342 

* Luyện tập – Vận dụng: Hệ thống câu hỏi ôn tập, bài tập vận dụng và những minh họa vận dụng nội dung học tập vào thực tiễn (nếu có)

– Mục tiêu : củng cố kỹ năng và kiến thức, kiến thức và kỹ năng và vận dụng thực tiễn ( nếu có )
– Nội dung : câu hỏi ôn tập, bài tập vận dụng và những vận dụng minh họa thực tiễn ( nếu có )
– Dữ liệu số : câu hỏi ôn tập / trắc nghiệm / bài tập vận dung ; hình ảnh / videoclip ; số liệu liệu thống kê ; forum trao đổi
Ví dụ : cấu trúc một phần của Luyện tập – Vận dụng ( hoàn toàn có thể tìm hiểu thêm để cấu trúc cho phần Luyện tập – Vận dụng )

hinh3-300x44-4625885

* Kiểm tra – Đánh giá: Hệ thống câu hỏi, bài tập kiểm tra kết quả học tập của người học được áp dụng trong bài giảng

– Mục tiêu : nhìn nhận mức độ đạt được tiềm năng dạy học của người học
– Nội dung : câu hỏi kiểm tra kim chỉ nan, kiểm tra thực thi quy trình tiến độ, kiểm tra loại sản phẩm thực hành thực tế
– Dữ liệu số : câu hỏi kiểm tra / trắc nghiệm ; tiêu chuẩn nhìn nhận thực thi quy trình tiến độ ; tiêu chuẩn nhìn nhận mẫu sản phẩm thực hành thực tế
Ví dụ : cấu trúc một phần của Kiểm tra nhìn nhận ( hoàn toàn có thể tìm hiểu thêm để cấu trúc cho phần này )

hinh4-300x44-6537996

* Tương tác giữa người học với hệ thống: Người học cung cấp hoặc phản hồi thông tin liên quan đến hoạt động học; người dạy phản hồi thông tin, hướng dẫn học tập cho người học; liên lạc giữa người dạy hoặc người hướng dẫn với người học trong suốt thời gian học tập với bài giảng.

– Mục tiêu : phân phối hoặc phản hồi thông tin cho người học
– Nội dung : câu hỏi / nội dung tra lời ; yếu tố tranh luận
– Dữ liệu số : Forum / Chat .
Các tài liệu số này hoàn toàn có thể cấu trúc thành mục riêng học tích hợp vào mục nội dung bài giảng

* Tài liệu tham khảo: Hệ thống tài liệu học tập điện tử (văn bản, hình ảnh và video) cung cấp cho người học tham khảo thêm ngoài bài giảng.

– Mục tiêu : phân phối tài liệu đọc thêm cho người học
– Nội dung : tài liệu điện tử tương quan đến nội dung bài giảng
– Dữ liệu số : file pdf / slide ; hình ảnh / videoclip .
Các tài liệu số này hoàn toàn có thể cấu trúc thành mục riêng học tích hợp vào mục nội dung bài giảng

 1. Hướng dẫn hoàn thiện, đóng gói sản phẩm dự thi (để nộp trên hệ thống quản lý học tập tại website Cuộc thi)
 2. Định dạng sản phẩm

Tùy theo bài giảng được phong cách thiết kế trên mạng lưới hệ thống nào hoặc ứng dụng nào thí sinh dự thi hoàn toàn có thể đóng giói theo loại sản phẩm dự thi theo một trong 2 cách sau :

* Dạng sao lưu (backup) .mbz

Dạng mẫu sản phẩm này được sử dụng so với những bài giảng được phong cách thiết kế trên mạng lưới hệ thống LMS Moodle. Các bước thực thi tạo bản đóng gói sao lưu trên LMS Moode :
– Giảng viên truy vấn vào bài giảng của mình
– Lựa chọn công dụng bảng tinh chỉnh và điều khiển hành vi
– Chọn Sao lưu
– Thực hiện những bước theo quy trình tiến độ sao lưu
– Tải bản sao lưu về
– Phục hồi bản sao lưu lên mạng lưới hệ thống quản trị học tập của cuộc thi

* Dạng chuẩn SCORMS

Dạng chuẩn này được sử dụng để đóng gói bài giảng được phong cách thiết kế trên những mạng lưới hệ thống quản trị học tập không phải Moodle hoặc trên những ứng dụng phong cách thiết kế bài giảng khác như : Powerpoint, Violet, Libre Office Impress, Flash, Web, google Classroom … Tùy theo ứng dụng cũng như mạng lưới hệ thống mà có cách đóng giói khác nhau, so với mạng lưới hệ thống có sẵn tính năng kết xuất bài giảng về dạng Scorms thì thí sinh chỉ cần sử dụng tính năng này kết xuất thành tệp tin đóng gói chuẩn Scorm tệp tin này thường được nén dưới dạng. zip file bên trong có cấu trúc chuẩn scorm đã đóng gói. Đối với những ứng dụng hoặc mạng lưới hệ thống không tương hỗ xuất bản dưới dạng chuẩn SCORM thí sinh hoàn toàn có thể sử dụng thêm một ứng dụng tương hỗ để đóng giói thành chuẩn SCORM hoặc thiết kế xây dựng chuẩn cấu trúc SCORM rồi đóng giói thành một file nén zip .
Các bước triển khai bản đóng giói SCORM với mạng lưới hệ thống có tương hỗ :
– Truy cập vào ứng dụng hoặc mạng lưới hệ thống tương hỗ học tập
– Xuất bản bài giảng sang SCORM
– Tải bài giảng SCORM
– Import vào mạng lưới hệ thống quản trị học tập của cuộc thi
Các bước triển khai bản đóng giói SCORM với mạng lưới hệ thống không tương hỗ thí sinh sử dụng một ứng dụng đóng giói từ hãng thứ 3 :
– Tải dữ liệu bài giảng về
– Sử dụng ứng dụng chỉnh sửa và biên tập tương hỗ đóng giói dạng chuẩn SCORM
– Đóng giói bài giảng thành dạng SCORM
– Import file đóng gói SCORM vào mạng lưới hệ thống quản trị học tập của cuộc thi
Một số ứng dụng tương hỗ kiến thiết xây dựng bài giảng đóng giói bài giảng SCORM mà thí sinh hoàn toàn có thể tìm hiểu thêm trong quy trình phong cách thiết kế bài giảng : Adobe Presenter, MicroSoft Office Mix, iSpring, …
Các bước thực thi bản đóng giói SCORM với mạng lưới hệ thống không tương hỗ đóng giói SCORM thí sinh tự cấu trúc bài giảng và đóng không sử dụng ứng dụng của hãng thứ 3 :
– Tạo 1 thư mục gốc để chứa những file thành phần
– Tạo ( copy ) những file mạng lưới hệ thống của SCORM vào thư mục gốc
– Tạo ( copy ) những file của bài học kinh nghiệm vào thư mục gốc
– Biên tập file imsmanifest.xml cho tương thích với những file của bài học kinh nghiệm
– Đóng gói toàn bộ những file vào một file zip .
– Import file đóng gói SCORM vào mạng lưới hệ thống quản trị học tập của cuộc thi
Để đóng giói theo cách này thí sinh hoàn toàn có thể tải những file mạng lưới hệ thống của SCORM cũng như xem cấu trúc tệp tin chỉnh sửa và biên tập imsmanifest.xml trên website scorm.com hoàn toàn có thể tìm hiểu thêm tại link https://scorm.com/scorm-explained/technical-scorm/content-packaging/xml-schema-definition-files/ .

 1. Nộp trên hệ thống quản lý dạy học tại website Cuộc thi

– Từ ngày 15/9 – 25/9/2021, Tổng cục GDNN sẽ cung ứng cho những Sở LĐTBXH thông tin tài khoản để đăng nhập mạng lưới hệ thống quản trị dạy học tại website Cuộc thi để gửi những bài đạt giải cấp địa phương hoặc những bài giảng có chất lượng được Sở LĐTBXH xác nhận cử tham gia .
– Mỗi Sở LĐTBXH lựa chọn 02 bài giảng trực tuyến đạt giải tại cuộc thi cấp Sở tổ chức triển khai để ĐK dự thi toàn nước trên mạng lưới hệ thống quản trị dạy học tại website Cuộc thi. Riêng những thành phố thường trực Trung ương ( TP.HN, TP Hồ Chí Minh, TP. Đà Nẵng, Hải Phòng Đất Cảng và Cần Thơ ) hoàn toàn có thể lựa chọn, ĐK dự thi từ 03 – 05 bài giảng trực tuyến được chọn từ những giải cao tại cuộc thi cấp Sở tổ chức triển khai .

 1. Tiêu chí đánh giá cơ bản
 2. Giới thiệu bài giảng (mục tiêu, nội dung chính): 03 điểm.
 3. Nội dung bài giảng (lý thuyết liên quan, quy trình, nội dung hướng dẫn): 03 điểm.
 4. Luyện tập – Vận dụng (câu hỏi trắc nghiệm, tự luận, bài tập củng cố, vẫn dụng mở rộng): 03 điểm.
 5. Kiểm tra – Đánh giá (nội dung, tiêu chí, phương pháp đánh giá): 03 điểm.
 6. Tương tác với người học (phản hồi thông tin, kênh thông tin): 03 điểm.
 7. Tài liệu tham khảo (đa dạng, phù hợp): 02 điểm.
 8. Đa phương tiện (hình thức, thời lượng, nội dung): 03 điểm.

III. Quy trình tổ chức cấp toàn quốc

– Từ ngày 26/9/2021 đến hết ngày 10/10/2021 ( theo ngày gửi trên mạng lưới hệ thống ), Ban Tổ chức tiếp nhập những bài dự thi đạt giải cấp địa phương. Sau 05 ngày kể từ hạn ở đầu cuối gửi bài dự thi, Ban Tổ chức sẽ đăng tải thông tin cụ thể bài dự thi của những nhà giáo lên mạng lưới hệ thống của Cuộc thi hoặc Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Giáo dục đào tạo nghề nghiệp để nhà giáo có vướng mắc sẽ gửi đến Ban Tổ chức trong vòng 03 ngày kể từ ngày thông tin bài dự thi được công bố. Ban Tổ chức không giải đáp bất kể vướng mắc nào của nhà giáo ngoài thời hạn trên .
– Từ ngày 11/10/2021 đến 20/10/2021, Ban Giám khảo tổ chức triển khai chấm toàn bộ những bài ĐK dự thi theo hình thức trực tuyến để lựa chọn ra từ 08-10 bài giảng tiêu biểu vượt trội nhất vào Vòng 3 của cuộc thi .
– Từ ngày 20/10 – 27/10/2021, Ban tổ chức triển khai thông tin 08-10 bài giảng trực tuyến được lựa chọn vào Vòng Chung kết toàn nước. Các nhà giáo báo cáo giải trình, sắp xếp tham gia trực tiếp tại Hội giảng ( nếu điều kiện kèm theo được cho phép ) .

– Từ ngày 29/10/2021 đến 02/11/2021, Ban Giám khảo tổ chức chấm bài theo hình thức phỏng vấn trực tiếp nhà giáo của 08-10 bài giảng tiêu biểu (tại Hội giảng nhà giáo GDNN toàn quốc năm 2021). Thời gian trình bày, phỏng vấn và trả lời cho mỗi bài giảng dự thi là 30 phút.

– Công bố tác dụng : Ngày 03/11/2021 .
– Lễ tổng kết và trao giải cuộc thi : Tại Lễ bế mạc Hội giảng nhà giáo GDNN toàn nước ( ngày 05/11/2021 ), TP Vinh, Nghệ An .

TỔNG CỤC GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *