1. Mục đích:

Quy định được phát hành nhằm mục đích thống nhất công tác làm việc phản biện, chỉnh sửa và biên tập và xuất bản bài báo khoa học gửi đăng trên Tạp chí Công Thương – Các tác dụng điều tra và nghiên cứu khoa học và ứng dụng công nghệ tiên tiến .
Quy định này là cơ sở để Tạp chí Công Thương – Các hiệu quả điều tra và nghiên cứu khoa học và ứng dụng công nghệ tiên tiến đánh giá và thẩm định duyệt đăng và xuất bản những bài báo có chất lượng .

2. Phạm vi áp dụng:

Quy định được phát hành nhằm mục đích thống nhất công tác làm việc phản biện, chỉnh sửa và biên tập và xuất bản bài báo khoa học gửi đăng trên Tạp chí Công Thương – Các hiệu quả điều tra và nghiên cứu khoa học và ứng dụng công nghệ tiên tiến, dành cho tổng thể những đối tượng người tiêu dùng là những nhà khoa học, chuyên viên kinh tế tài chính, giảng viên, nghiên cứu sinh, …

3. Căn cứ pháp lý:

Căn cứ Luật Báo chí số 103 / 2016 / QH13 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, phát hành ngày 05 tháng 04 năm 2016 ;
Căn cứ công văn 37 / HĐCDGSNN của Hội đồng Chức danh Giáo sư Nhà nước về việc nhu yếu về chất lượng khoa học và thể thức đăng bài trong những tạp chí khoa học được tính điểm, phát hành ngày 04 tháng 04 năm 2016 ;
Căn cứ Giấy phép hoạt động giải trí báo chí truyền thông in số 60 / GP-BTTTT ngày 05 tháng 3 năm 2013 của Bộ tin tức và Truyền thông về việc cấp giấy phép xuất bản Tạp chí Công Thương ( trên cơ sở hợp nhất 2 Tạp chí : Tạp chí Công nghiệp và Tạp chí Thương mại thuộc Bộ Công Thương ) .

4. Quy trình:

4.1. Lưu đồ quy trình:

anh_1-5438686

4.2. Mô tả chi tiết quy trình:

Tạp chí Công Thương – Các tác dụng điều tra và nghiên cứu khoa học và ứng dụng công nghệ tiên tiến vận dụng hình thức phản biện kín theo chuẩn mực tạp chí khoa học quốc tế .
Các bài báo sau khi được nhận vào quy trình tiến độ phản biện của Tạp chí sẽ được gửi đến những chuyên viên phản biện. Trong đó, những chuyên viên phản biện được lựa chọn trên những tiêu chuẩn quan trọng gồm : đúng trình độ và tương thích trình độ tương ứng với từng chủ đề nghiên cứu và điều tra. Theo đó, trong suốt quy trình phản biện, người phản biện không được biết thông tin về tác giả bài viết và ngược lại .
Quy trình phản biện Tạp chí Công Thương – Các hiệu quả nghiên cứu và điều tra khoa học và ứng dụng công nghệ tiên tiến gồm 3 quy trình tiến độ chính :
Giai đoạn 1 – sơ loại ;
Giai đoạn 2 – phản biện kín ;
Giai đoạn 3 – duyệt đăng bài .

Giai đoạn 1- Sơ loại

Sau khi đảm nhiệm bài báo gửi qua email của tạp chí, tác giả sẽ nhận được email xác nhận của tòa soan. Sau đó, bài báo sẽ được kiểm tra mức độ phân phối những nhu yếu của Tạp chí Công Thương – Các tác dụng điều tra và nghiên cứu khoa học và ứng dụng công nghệ tiên tiến ( về tôn chỉ, mục tiêu, cấu trúc và hình thức trình diễn bài báo khoa học ). Kết quả sơ loại hoàn toàn có thể là :
Chấp nhận sơ loại : Nếu bài báo đáp ứng những tiêu chuẩn đặt ra, tác giả sẽ nhận được thư phản hồi thông tin bài báo đã được chuyển vào quá trình phản biện của Tạp chí .
Từ chối sơ loại : Nều bài báo vẫn chưa cung ứng được những tiêu chuẩn đặt ra của tạp chí, tác giả sẽ nhận được thư phản hồi thông tin tiếp theo về thực trạng của bài báo : ( 1 ) Từ chối nhận bài ; hoặc ( 2 ) Chỉnh sửa theo Quy định bài viết gửi đăng Tạp chí Công Thương – Các hiệu quả điều tra và nghiên cứu khoa học và ứng dụng công nghệ tiên tiến và gửi lại .

Giai đoạn 2 – Quy trình phản biện kín

Sau Giai đoạn 1 – Sơ loại, Ban chỉnh sửa và biên tập sẽ gửi bài báo đến phản biện theo sự phân công phản biện của Quản lý tạp chí. Các phản biện sẽ thao tác trang nghiêm để cho quan điểm nhận xét bài báo địa thế căn cứ vào những tiêu chuẩn đơn cử để đánh giá và thẩm định bài viết. Tổng thể nội dung phản biện tập trung chuyên sâu vào 7 tiêu chuẩn sau :

 1. Tính cấp thiết và tính mới của nghiên cứu;
 2. Cơ sở lý thuyết dựa trên nghiên cứu trích dẫn;
 3. Mô hình và/hoặc nội dung chủ đề nghiên cứu;
 4. Phương pháp nghiên cứu được vận dụng;
 5. Tính phản biện khoa học và tin cậy của kết quả nghiên cứu;
 6. Các hàm ý/giải pháp cho vấn đề nghiên cứu;
 7. Logic nội dung, văn phong và thể thức bài báo khoa học.

Kết luận của tiến trình phản biện hoàn toàn có thể là :

 • Không nên đăng (Cần giải thích rõ lý do trong bản nhận xét);
 • Đồng ý cho đăng không cần chỉnh sửa;
 • Sửa các phần cần thiết theo ý kiến phản biện và gửi lại cho tòa soạn để phản biện lần kế tiếp;
 • Đồng ý cho đăng sau khi chỉnh sửa một số lỗi nhỏ.

Tác giả nhận được nhận xét phản biện nên nỗ lực chỉnh sửa thận trọng, nhanh gọn và gửi lại để chuyển phản biện xem xét .
Thời gian phản biện đọc và gửi lại nhận xét : Từ 1 đến 10 ngày, tính từ ngày Tòa soạn gửi cho mỗi phản biện ( 1 số ít trường hợp đặc biệt quan trọng, Tòa soạn hoàn toàn có thể đề xuất phản biện đọc và cho quan điểm nhận xét nhanh hoặc lê dài hơn ) .
Thời gian tác giả chỉnh sửa và gửi lại bài báo : Từ 1 đến 10 ngày, tính từ ngày Tòa soạn gửi nhận xét cho tác giả ( 1 số ít trường hợp đặc biệt quan trọng, Tòa soạn hoàn toàn có thể nhu yếu tác giả chỉnh sửa và gửi lại nhanh hoặc lê dài hơn ) .

Giai đoạn 3 – Duyệt đăng bài

Sau khi bài báo đã qua quá trình phản biện kín, Quản lý tạp chí sẽ là người đưa ra quyết định hành động sau cuối ( duyệt đăng hay phủ nhận xuất bản ) khi :

 • Phản biện kín đồng ý cho đăng và Quản lý tạp chí đồng ý với phản biện kín: Tác giả sẽ được thông báo và bài báo sẽ được đưa vào danh sách chờ duyệt đăng.
 • Phản biện kín đồng ý cho đăng và Quản lý tạp chí yêu cầu tác giả chỉnh sửa (trường hợp này thường do yêu cầu về quản lý báo chí): Tác giả sẽ được thông báo để chỉnh sửa theo yêu cầu của Quản lý tạp chí và gửi lại. Nếu đạt yêu cầu của Tạp chí, bài báo sẽ được đưa vào danh sách chờ duyệt đăng. Nếu chưa đạt yêu cầu, tác giả bài báo sẽ được yêu cầu sửa tiếp.
 • Phản biện kín không đồng ý cho đăng và Quản lý tạp chí đồng ý với phản biện kín: Trường hợp này tác giả sẽ nhận được thông báo từ Tòa soạn.
 • Phản biện kín không đồng ý cho đăng và Quản lý tạp chí không đồng ý với phản biện kín: Trường hợp này bài báo sẽ được gửi đến một phản biện kín thứ hai để đảm bảo tính khách quan. Nếu phản biện kín thứ hai cũng không đồng ý, tác giả sẽ nhận được thông báo từ Tòa soạn.

Chính sách xuất bản

Sau khi được đồng ý duyệt đăng, bài báo sẽ được chuyển đến biên tập viên để chỉnh sửa về văn phong, cách trình diễn, và định dạng. Tác giả sẽ được nhu yếu tương hỗ ở quy trình tiến độ này và hoàn toàn có thể được thông tin về những đổi khác chính về bài báo .
Bước 1 – Ban chỉnh sửa và biên tập lập list bài báo sẽ xuất bản, trình thư ký tòa soạn và quản trị tạp chí duyệt .
Bước 2 – Biên tập : Các biên tập viên chỉnh sửa định dạng và bố cục tổng quan bài báo đồng thời kiểm tra những lỗi sai. Những đổi khác hoặc chỉnh sửa thiết yếu được thực thi để tương thích với định dạng, văn phong, ngôn từ, và cách trình diễn theo tiêu chuẩn của Tạp chí .

Bước 3 – Kỹ thuật viên dàn trang thiết kế và trình bày bài báo theo tiêu chuẩn định dạng của Tạp chí và sau đó in Bản in 1. Bản in này sẽ được kiểm tra cẩn thận bởi các biên tập viên và thư ký tòa soạn. Những thông tin cần thiết về bài báo như tóm tắt và từ khóa phải được đặt đúng vị trí. Sau khi kiểm tra, bản in 1 sẽ được gửi lại cho bộ phận dàn trang.

Bước 4 – bộ phận dàn trang chỉnh sửa theo hướng dẫn và in bản in 2, biên tập viên so sánh bản in 2 với bản in 1 để tìm ra lỗi sai, nếu có. Bản in 2 liên tục được kiểm tra lại bởi Thư ký tòa soạn .
Bước 5 – Sau khi toàn bộ những bài báo được kiểm tra và sắp xếp cẩn trọng, Thư ký tòa soạn in bản in 3 gồm mục lục và toàn bộ những bài báo trong số đó gửi cho Quản lý tạp chí duyệt. Lần sắp xếp và chỉnh sửa sau cuối được thực thi nếu thiết yếu trước khi gửi in .
Bước 6 – Kiểm tra lần cuối : Sauk hi được Quản lý tạp chí chấp thuận đồng ý, bản in 3 sẽ được chuyển đến bộ phận dàn trang để in bản mẫu và chuyển đến nhà in. Sau khi in ấn, sẽ được triển khai việc phát hành và nộp lưu chiểu theo pháp luật .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *