Bài tập đọc nhạc số 4 lớp 7

Your browser is no longer supported. Update it to get the best YouTube experience and our latest features. Learn more

  • Bài tập đọc nhạc số 4 lớp 7
  • Bài tập đọc nhạc số 4 lớp 7
  • Bài tập đọc nhạc số 4 lớp 7
  • Bài tập đọc nhạc số 4 lớp 7

Remind me later Ca sĩ : Melody Album : amnhacthcs.tk Sáng tác : Phan Trần Bảng góp phần : pé vy. Bong binh bong ! binh bung binh !. Chiêng trống đang hòa vang lừng vang. Theo con suối, theo nương ngàn. Chiêng trống đang gọi mùa xuân về. Chiêng trống ngợi ca mùa xuân. Nốt Son la son đố si đố. Son la son son đố si đố. La la si la la son. Son la son pha pha son mi .Son la son son đố si đố.

Trong bài học này Top lời giải sẽ cùng các bạn Tóm tắt lý thuyết và hướng dẫn soạn Tập đọc nhạc số 4: Mùa xuân về trong sách giáo khoa Âm nhạc lớp 7. 

Giờ tất cả chúng ta cùng nhau khởi đầu học bài nhé :

Hướng dẫn Soạn Âm nhạc lớp 7 Tập đọc nhạc số 4

Bài Mùa xuân về

Nhạc và lời : Phan Trần Bảng

1. Đọc nhạc

Son lá son đô xi đô
Son lá son son đố xi
Đố la la xi la la son
Son lá son fa fa son mi
Son la son son đố xin đố

2. Lời bài hát

Bong binh bong ! binh bung binh ! .
Chiêng trống đang hòa vang lừng vang .
Theo con suối, theo nương ngàn .
Chiêng trống đang gọi mùa xuân về .
Chiêng trống ngợi ca mùa xuân .

Vậy là chúng ta đã cùng nhau soạn xong Tập đọc nhạc số 4: Mùa xuân về trong SGK Âm nhạc lớp 7. Mong rằng bài viết trên đã giúp các bạn nắm vững kiến thức lí thuyết, soạn được các câu hỏi trong nội dung bài học dễ dàng hơn và thêm yêu bộ môn Âm nhạc. Chúc các bạn học giỏi!

(1)

Tập đọc nhạc số 4 lớp 7Bài Mùa xuân về

Nhạc và lời: Phan Trần BảngĐọc nhạc

Son lá son đô xi đô

Son lá son son đố xi

Đố la la xi la la son

Son lá son fa fa son mi

Son la son son đố xin đố

Lời bài hát

Bong binh bong! binh bung binh!.

Chiêng trống đang hòa vang lừng vang.

Theo con suối, theo nương ngàn.

Chiêng trống đang gọi mùa xuân về.

Chiêng trống ngợi ca mùa xuân.

Trong bài học này Top lời giải sẽ cùng các bạn Tóm tắt lý thuyết và hướng dẫn soạn Tập đọc nhạc số 4: Mùa xuân về trong sách giáo khoa Âm nhạc lớp 7. 

Giờ tất cả chúng ta cùng nhau khởi đầu học bài nhé :

Hướng dẫn Soạn Âm nhạc lớp 7 Tập đọc nhạc số 4

Bài Mùa xuân về

Nhạc và lời : Phan Trần Bảng

1. Đọc nhạc

Son lá son đô xi đô
Son lá son son đố xi
Đố la la xi la la son
Son lá son fa fa son mi
Son la son son đố xin đố

2. Lời bài hát

Bong binh bong ! binh bung binh ! .
Chiêng trống đang hòa vang lừng vang .
Theo con suối, theo nương ngàn .

Chiêng trống đang gọi mùa xuân về.

Chiêng trống ngợi ca mùa xuân.

Vậy là chúng ta đã cùng nhau soạn xong Tập đọc nhạc số 4: Mùa xuân về trong SGK Âm nhạc lớp 7. Mong rằng bài viết trên đã giúp các bạn nắm vững kiến thức lí thuyết, soạn được các câu hỏi trong nội dung bài học dễ dàng hơn và thêm yêu bộ môn Âm nhạc. Chúc các bạn học giỏi!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.