Câu hỏi:

Tập hợp các số hữu tỉ được kí hiệu là?

A.N
B.N ∗

C.Q

D.R

Đáp án đúng C.

Tập hợp những số hữu tỉ được kí hiệu là Q., số hữu tỉ là những số x hoàn toàn có thể trình diễn dưới dạng phân số a / b, trong đó a và b là những số nguyên với b # 0, tập hợp những số hữu tỉ là tập hợp đếm được, trường hợp nếu như số hữu tỉ là số hữu tỉ dương, thì số đối của nó là số hữu tỉ âm và ngược lại, tổng số hữu tỉ và số đối của nó sẽ bằng 0 .

Giải thích lý do chọn đáp án đúng là C

Số hữu tỉ là những số x hoàn toàn có thể trình diễn dưới dạng phân số a / b, trong đó a và b là những số nguyên với b # 0 .
Tập hợp những số hữu tỉ, hay còn gọi là trường số hữu tỉ ký hiệu là Q. ( chữ đậm ) hoặc ℚ ( chữ viền ) .
Ví dụ :
Ta hoàn toàn có thể viết : 3 = 3/1 = 6/2 = 9/3 = …
Tính chất của số hữu tỉ :
– Tập hợp những số hữu tỉ là tập hợp đếm được ;
– Đối với phép nhân số hữu tỉ sẽ có dạng : a / b * c / d = a * c / b * d
– Đối với phép chia số hữu tỉ sẽ có dạng : a / b : c / d = a * d / b * c
– Trường hợp nếu như số hữu tỉ là số hữu tỉ dương, thì số đối của nó là số hữu tỉ âm và ngược lại. Tổng số hữu tỉ và số đối của nó sẽ bằng 0 .

Số vô tỉ là số được viết dưới dạng số thập phân vô hạn không tuần hoàn.

Nói cách khác số vô tỉ là số không phải số hữu tỉ, nghĩa là số không hề trình diễn được dưới dạng abab ( với a, b là những số nguyên ) .
– Kí hiệu số vô tỉ : Tập hợp những số vô tỉ được kí hiệu là I .
Ví dụ về số vô tỉ :
π = 6,198792345695234 …
Tính chất số vô tỉ :
– Khác vố số hữu tỉ, thì tập hợp số vô tỉ có đặc thù là tập hợp không đếm được .
– Theo đó, tất cả chúng ta có ví dụ sau đây :
Số vô tỉ : 0,1010010001000010000010000001 … ( số thập phân vô hạn không tuần hoàn ) .
– Mối quan hệ giữa những tập hợp số
Dù số hữu tỉ và số vô tỉ có sự khác nhau nhưng giữa chúng vẫn có mỗi quan hệ kết nối sau đây .
Để hiểu được mối quan hệ giữa những tập hợp số, trước hết tất cả chúng ta cần hiểu ký hiệu những tập hợp số cơ bản sau đây :
N : Tập hợp số tự nhiên .

N*: Tập hợp số tự nhiên khác 0.

Z : Tập hợp số nguyên .
Q. : Tập hợp số hữu tỉ .
I : Tập hợp số vô tỉ .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.