Tập làm văn – Đoạn văn trong bài văn kể chuyện. 1. Hãy nêu những sự việc tạo thành cốt truyện Những hạt thóc giống. Cho biết mỗi sự việc ấy được kể trong đoạn văn nào.

TẬP LÀM VĂN – ĐOẠN VĂN TRONG BÀI VĂN KỂ CHUYỆN

I – Nhận xét

1. Hãy nêu những sự việc tạo thành cốt truyện Những hạt thóc giống. Cho biết mỗi sự việc ấy được kể trong đoạn văn nào.

a ) Những vấn đề tạo thành diễn biến Những hạt thóc giống :
Sự việc 1 : ……………………………….
Sự việc 2 : ……………………………….
Sự việc 3 : ……………………………….
Sự việc 4 : ……………………………….
b ) Mỗi vấn đề được kể trong đoạn văn nào ?
Sự việc 1 : được kể trong đoạn .. ( 3 dòng đầu )
Sự việc 2 : đoạn …. ( từ …………. đến …………… )
Sự việc 3 : đoạn …. ( từ …………. đến …………… )
Sự việc 4 : đoạn …. ( từ …………. đến …………… )

2. Dấu hiệu giúp em nhận ra chỗ mở đầu và chỗ kết thúc của đoạn văn là gì ?

– Chỗ khởi đầu đoạn văn : ………………………………….
– Chỗ kết thúc đoạn văn : …………………………………

3. Từ hai bài tập trên, hãy cho biết :

a ) Mỗi đoạn văn trong bài văn kể chuyện kể điều gì ?
b ) Đoạn văn được nhận ra nhờ tín hiệu nào ?

II – Luyện tập

Dưới đây là ba đoạn văn được viết theo cốt truyện Hai mẹ con và bà tiên, trong đó có hai đoạn đã hoàn chỉnh, còn một đoạn mới chỉ có phần mở đầu và phần kết thúc. Hãy viết tiếp phần còn thiếu :

a ) Ngày xưa, ở làng kia, có hai mẹ con cô bé sống trong một túp lều. Họ phài làm lụng vất và quanh năm mới đủ ăn .
b ) Một hôm, người mẹ không may bị bệnh nặng. Cô bé ngày đêm chăm nom mẹ, nhưng bệnh mẹ mỗi ngày một nặng thêm .
Có người mách :
– Ở vùng bên có ông thầy thuốc giỏi chữa được bệnh này. Cô bé nhờ bà con hàng xóm trông nom mẹ, ngay hôm ấy lên đường .
c ) Vừa đi, cô bé hiếu thảo vừa lo mấy đồng bạc mang theo không đủ trả tiền thuốc cho mẹ. Bỗng cô thấy bên đưòng có vật gì như chiếc tay nải ai bỏ quên .
………………………………………….
………………………………………….
………………………………………….
Bà lão cười hiền hậu :
Khen cho con đã hiếu thảo lại ngay thật. Ta chính là tiên thử lòng con đấy thôi. Con thạt đáng được giúp sức. Hãy đưa ta về nhà chữa bệnh cho mẹ

TRẢ LỜI:

I  – Nhận xét

1. Hãy nêu những sự việc tạo thành cốt truyện Những hạt thóc giống. Cho biết mỗi sự việc ấy được kể trong đoạn văn nào.

a ) Những vấn đề tạo thành diễn biến Những hạt thóc giống .

–  Sự việc 1 : Nhà vua muốn tìm người trung thực để truyền ngôi báu, bèn nghĩ ra kế luộc chín thóc giống rồi gieo cho dân chúng, gieo hẹn; ai thu hoạch được nhiều thóc thì sẽ truyền ngôi cho.

– Sự việc 2 : Chú bé Chôm dốc công chăm nom nhưng thóc chẳng nảy mầm .
– Sự việc 3 : Chôm lo ngại tâu với nhà vua, trước sự quá bất ngờ của mọi người .
– Sự việc 4 : Nhà vua khen ngợi Chôm trung thực quả cảm và quyết định hành động truyền ngôi cho Chôm .
b ) Mỗi vấn đề kể được trong đoạn văn nào ?
– Sự việc 1 : được kể trong đoạn 1 ( 3 dòng đầu )
– Sự việc 2 : đoạn 2 ( từ Có chú bé mồ côi đến nảy mầm. )
– Sự việc 3 : đoạn 3 ( tì ’ Dêh vụ thu hoạch đến thóc giống của ta Ị )
– Sự việc 4 : đoạn 4 ( từ Rồi vua đến ông vua hiền minh. )

2. Dấu hiệu giúp em nhận ra chỗ mở đầu và chỗ kết thúc của đoạn văn là gì ?

– Chỗ khởi đầu đoạn văn : chỗ đầu dòng của đoạn ( thục vào một ô ) .
– Chỗ kết thúc đoạn văn : chỗ chấm xuống dòng .

3. Từ hai bài tập trên, hãy cho biết :

a ) Mỗi đoạn văn trong bài văn kể chuyện kể điều gì ?
Mỗi đoạn văn trong bài văn kể chuyện nêu một vấn đề trong một chuỗi những sự kiện làm nòng cốt cho diễn biến của câu truyện .
b ) Đoạn văn được nhận ra nhờ tín hiệu nào ?
Đoạn văn được nhận ra nhờ dấu chấm khi hết một đoạn văn cần chấm xuống dòng .

II – Luyện tập

Dưới đây là ba đoạn văn được viết theo diễn biến Hai mẹ con và bà tiên. Trong đó có hai đoạn đã hoàn hảo, còn một đoạn mới chỉ có phần khởi đầu và phần kết thúc. Hãy viết tiếp phần còn thiếu :
a ) Ngày xưa, ở làng kia, có hai mẹ con cô bé sống trong một túp lều. Họ phải làm lụng khó khăn vất vả quanh năm mới đủ ăn .
b ) Một hôm, người mẹ không may bị bệnh nặng. Cô bé ngày đêm chăm nom mẹ. Nhưng bệnh mẹ mỗi ngày một nặng thêm. Có người mách :
– Ở vùng bên có ông thầy thuốc giỏi chữa được bệnh này .
– Cô bé nhờ bà con hàng xóm trông rom mẹ, ngay hôm ấy lên đường .
c ) Vừa đi, cô bé hiếu thảo vừa lo mấy đồng bạc mang theo không đủ trả tiền thuốc cho mẹ. Bỗng cô thấy bên đường có vật gì như chiếc tay nải ai bỏ quên .
Cô bé nhặt tay nải lên – Miệng túi để lộ ra nhiều vàng bạc. Nhìn lên, cô chợt thấy phía trước có bóng một bà cụ sống lưng còng đang đi chầm chậm. Cô bé đoán chiếc tay nải của bà cụ đánh rơi, bèn chạy đuổi theo bà cụ, vừa đi vừa gọi .
– Bà ơi, bà. Bà đánh rơi tay nải rồi !
Nghe tiếng gọi, bà cụ bèn dừng lại. Cô bé tới nơi hổn hển nói .
– Bà ơi, có phải bà làm rơi tay nải ở đằng kia không ạ ?
Bà lão cười hiền hậu :
Khen cho con đã hiếu thảo lại ngay thật. Ta chính là tiên thử lòng con đấy thôi. Con thật đáng được giúp sức. Hãy đưa ta về nhà chữa bệnh cho mẹ con

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo next-3178652

Xem lời giải SGK – Tiếng Việt 4 – Xem ngay

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.