Thao tác được dùng để chỉ việc thực hiện những động tác theo trình tự và yêu cầu kỹ thuật nhất định. Thao tác lập luận là quá trình triển khai lí lẽ một cách lô gic nhằm phát hiện thêm một chân lí mới từ chân lí đã có.

Phân biệt thao tác lập luận với những khái niệm khác :

  • Yếu tố lập luận: lí lẽ, chứng cứ, kết luận
  • Cách triển khai lập luận: diễn dịch, quy nạp, tổng – phân – hợp, nêu phản đề, so sánh, vấn đáp, phân tích nhân quả.
  • Phương tiện diễn đạt trong lập luận: miêu tả, tự sự, thuyết minh

Các thao tác lập luận

1/ Thao tác lập luận giải thích

– Là cắt nghĩa một sự vật, hiện tượng kỳ lạ, khái niệm để người khác hiểu rõ, hiểu đúng yếu tố .

– Giải thích trong văn nghị luận là làm cho người đọc hiểu rõ được tư tưởng, đạo lí, phẩm chất, quan hệ cần được giải thích nhằm nâng cao nhận thức, trí tuệ, bồi dưỡng tâm hồn, tình cảm.

Bạn đang đọc: Thao tác lập luận

– Cách lý giải : Tìm đủ lí lẽ để giảng giải, cắt nghĩa yếu tố đó. Đặt ra mạng lưới hệ thống câu hỏi để vấn đáp .

2/ Thao tác lập luận phân tích

– Là cách chia nhỏ đối tượng người tiêu dùng thành nhiều yếu tố bộ phận để đi sâu xem xét một cách tổng lực về nội dung, hình thức của đối tượng người dùng .– Cách nghiên cứu và phân tích : Chia tách đối tượng người dùng thành nhiều yếu tố bộ phận theo những tiêu chuẩn, quan hệ nhất định .

3/ Thao tác lập luận chứng minh

– Dùng những bằng chứng chân thực, đã được thừa nhận để chứng tỏ đối tượng.

– Cách chứng tỏ : Xác định vấn đè chứng tỏ để tìm nguồn dẫn chứng tương thích. Dẫn chứng phải đa dạng và phong phú, tiêu biểu vượt trội, tổng lực sát hợp với yếu tố cần chứng tỏ, sắp xếp dẫn chứng phải lô gic, ngặt nghèo và hợp lý .

4/ Thao tác lập luận so sánh

– Làm sáng tỏ đối tượng người tiêu dùng đang nghiên cứu và điều tra trong mối đối sánh tương quan với đối tượng người dùng khác .– Cách so sánh : Đặt đối tượng người dùng vào cùng một bình diện, nhìn nhận trên cùng một tiêu chuẩn, nêu rõ quan điểm, quan điểm của người viết .

5/ Thao tác lập luận bình luận

– Bình luận là bàn bạc, nhận xét, đánh giá về một vấn đề .

– Cách phản hồi : Trình bày rõ ràng, trung thực yếu tố được phản hồi, đề xuất kiến nghị và chứng tỏ được quan điểm nhận định và đánh giá, nhìn nhận là xác đáng. Thể hiện rõ chủ ý của mình .

6/ Thao tác lập luận bác bỏ

– Là cách trao đổi, tranh luận để bác bỏ quan điểm được cho là sai .– Cách bác bỏ : Nêu quan điểm sai lầm, sau đó nghiên cứu và phân tích, bác bỏ, chứng minh và khẳng định quan điểm đúng ; nêu từng phần quan điểm sai rồi bác bỏ theo cách cuốn chiếu từng phần .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.