Đê hạn chế khí NO2 thoát ra ngoài tốt nhất cần lựa chọn bông tẩm có năng lực phản ứng với NO2 tạo chất rắn bảo đảm an toàn .

Nội dung chính

 • Thí nghiệm với dung dịch HNO3 thường sinh ra khí độc NO2. Để hạn chế khí NO2 thoát ra từ ống nghiệm, người ta nút ống ng?
 • Để hạn chế khí NO2 thoát ra từ ống nghiệm
 • Thí nghiệm với dung dịch HNO3 thường sinh ra khí độc NO2. Để hạn chế khí NO2 thoát ra từ ống nghiệm, người ta nút ống nghiệm bằng
 • Tính chất hóa học của Axit nitric
 • 1. Axit nitric thể hiện tính axit
 • 2. Tính oxi hóa của HNO3
 • Câu hỏi vận dụng liên quan
 • Video liên quan

Thí nghiệm với dung dịch HNO3 thường sinh ra khí NO2 rất độc. Để hạn chế khí NO2 thoát ra từ ống nghiệm, người ta hoàn toàn có thể nút ống nghiệm bằng nhúm bông
A. B. C. D.

nội dung

Thí nghiệm với dung dịch HNO3 thường sinh ra khí độc NO2. Để hạn chế khí NO2 thoát ra từ ống nghiệm, người ta nút ống ng?

Thí nghiệm với dung dịch HNO3 thường sinh ra khí độc NO2. Để hạn chế khí NO2 thoát ra từ ống nghiệm, người ta nút ống nghiệm bằng
(a) bông khô. (b) bông có tẩm nước.
(c) bông có tẩm nước vôi. (d) bông có tẩm giấm ăn.
Trong 4 biện pháp trên, biện pháp có hiệu quả nhất là

A. (d).

B. (c).

C. (a).

D. (b).

Để hạn chế khí NO2 thoát ra từ ống nghiệm

 • Thí nghiệm với dung dịch HNO3 thường sinh ra khí độc NO2. Để hạn chế khí NO2 thoát ra từ ống nghiệm, người ta nút ống nghiệm bằng
 • Tính chất hóa học của Axit nitric
  • 1. Axit nitric thể hiện tính axit
  • 2. Tính oxi hóa của HNO3
 • Câu hỏi vận dụng liên quan

Thí nghiệm với dung dịch HNO3 thường sinh ra khí độc NO2 được VnDoc biên soạn hướng dẫn bạn đọc vấn đáp thắc mắc tương quan đến thí nghiệm với HNO3 thường sinh ra khí độc NO2. Để hạn chế khí NO2 thoát ra từ ống nghiệm, người ta nút ống nghiệm bằng bông có tẩm nước vôi trong .Hy vọng ngoài nội dung thắc mắc, những bạn học viên sẽ vận dụng củng cố làm thêm những dạng câu hỏi bài tập tương quan. Mời những bạn tìm hiểu thêm cụ thể nội dung câu hỏi, bài tập dưới đây .

Thí nghiệm với dung dịch HNO3 thường sinh ra khí độc NO2. Để hạn chế khí NO2 thoát ra từ ống nghiệm, người ta nút ống nghiệm bằng

A. bông khôB. bông có tẩm nướcC. bông có tẩm nước vôi trongD. bông có tẩm giấm ăn

Đáp án hướng dẫn giải chi tiết

Trong 4 giải pháp trên, giải pháp có hiệu suất cao nhất là dùng bông có tẩm nước vôi trong để nút vào ống nghiệm .2C a ( OH ) 2 + 4NO2 → Ca ( NO3 ) 2 + Ca ( NO2 ) 2 + 2H2 O

Đáp án C

Tính chất hóa học của Axit nitric

1. Axit nitric thể hiện tính axit

Axit nitric có đặc thù của một axit thông thường nên nó làm quỳ tím chuyển sang màu đỏ .Tác dụng với bazo, oxit bazo, muối cacbonat tạo thành những muối nitrat2HNO3 + CuO → Cu ( NO3 ) 2 + H2O2HNO3 + Mg ( OH ) 2 → Mg ( NO3 ) 2 + 2H2 O2HNO3 + BaCO3 → Ba ( NO3 ) 2 + H2O + CO2

2. Tính oxi hóa của HNO3

a. Axit nitric tác dụng với kim loại

Tác dụng với hầu hết những kim loại trừ Au và Pt tạo thành muối nitrat và nước .Kim loại + HNO3 đặc → muối nitrat + NO + H2O ( to )Kim loại + HNO3 loãng → muối nitrat + NO + H2OKim loại + HNO3 loãng lạnh → muối nitrat + H2Mg ( rắn ) + 2HNO3 loãng lạnh → Mg ( NO3 ) 2 + H2 ( khí )Nhôm, sắt, crom thụ động với axit nitric đặc nguội do lớp oxit sắt kẽm kim loại được tạo ra bảo vệ chúng không bị oxy hóa tiếp .

b. Tác dụng với phi kim

( Các nguyên tố á kim, ngoại trừ silic và halogen ) tạo thành nito dioxit nếu là axit nitric đặc và oxit nito với axit loãng và nước, oxit của phi kim .C + 4HNO3 đặc → 4NO2 + 2H2 O + CO2

c. Tác dụng với oxit bazo, bazo, muối mà kim loại trong hợp chất này chưa lên hóa trị cao nhất:

FeO + 4HNO3 → Fe ( NO3 ) 3 + NO2 + 2H2 OFeCO3 + 4HNO3 → Fe ( NO3 ) 3 + NO2 + 2H2 O + CO2

d. Tác dụng với hợp chất

3H2 S + 2HNO3 ( > 5 % ) → 3S ↓ + 2NO + 4H2 OAg3PO4 tan trong HNO3, HgS không tính năng với HNO3 .

e. Tác dụng với nhiều hợp chất hữu cơ

Axit nitric có năng lực tàn phá nhiều hợp chất hữu cơ, nên sẽ rất nguy hại nếu để axit này tiếp xúc với khung hình người .

Câu hỏi vận dụng liên quan

Câu 1.Nhóm kim loại tác dụng với dung dịch HNO3 đặc nguội là

A. Zn, Mg, CuB. Cu, Fe, AgC. Al, Zn, AgD. Mg, Al, Cu

Xem đáp án

Đáp án A

Nhóm sắt kẽm kim loại công dụng với dung dịch HNO3 đặc nguội làA. Zn, Mg, Cu3Z n + 8HNO3 → 3Z n ( NO3 ) 2 + 2NO + 4H2 O

3Mg + 8HNO3 → 3Mg(NO3)2 + 2NO + 4H2O

3C u + 8HNO3 → 3C u ( NO3 ) 2 + 2NO ↑ + 4H2 OLoại B vì có Fe thụ động trong HNO3 đặc nguộiLoại C, D vì có Al thụ động trong HNO3 đặc nguội

Câu 2. Kim loại nào sau đây không phản ứng với HNO3 đặc nguội?

A. FeB. CuC. ZnD. Ag

Xem đáp án

Đáp án A

Fe sau phản ứng với HNO3 đặc nguội

Câu 3.Dãy chất nào sau đây phản ứng được với dung dịch HNO3

A. FeCO3, Cu, Zn, P.B. H2S, CO2, BaSO4, ZnOC. Al, Mg, FeS2, FeCO3D. FeCO3, Al, Na2SO4, Fe ( OH ) 2

Xem đáp án

Đáp án A

Dãy chất nào sau đây phản ứng được với dung dịch HNO3 : FeCO3, Cu, Zn, P.3F eCO3 + 10HNO3 → 3F e ( NO3 ) 3 + 3CO2 + NO + 5H2 O3C u + 8HNO3 → 3C u ( NO3 ) 2 + 2NO ↑ + 4H2 O3Z n + 8HNO3 → 3Z n ( NO3 ) 2 + 2NO ↑ + 4H2 OP. + 5HNO3 → H3PO4 + 5NO2 + H2O

Câu 4.Sản phẩm của phản ứng nhiệt phân Cu(NO3)2:

A. CuO, NO và O2B. Cu ( NO2 ) 2 và O2C. Cu ( NO3 ) 2, NO2 và O2D. CuO, NO2 và O2

Xem đáp án

Đáp án D

Sản phẩm của phản ứng nhiệt phân Cu ( NO3 ) 2 : CuO, NO2 và O2

Câu 5.Nhận xét nào sau đây không đúng về axit nitric

A. HNO3 có tính axit mạnh, công dụng được với hầu hết với những sắt kẽm kim loại ( trừ Au, Pt )B. Axit nitric tan trong nước theo bất kể tỉ lệ nàoC. Trong axit nitric, nguyên tố nito có cộng hóa trị là 4D. Phần lớn lượng HNO3 sản xuất trong công nghiệp được dùng để điều chế phân đạm

Xem đáp án

Đáp án A

Đáp án : HNO3 có tính axit mạnh, công dụng được với hầu hết với những sắt kẽm kim loại ( trừ Au, Pt )Vì HNO3 có tính oxi hóa mạnh, nên công dụng với hầu hết kim loại trừ Au, Pt .————————–Trên đây VnDoc đã trình làng tới những bạn Thí nghiệm với dung dịch HNO3 thường sinh ra khí độc NO2. Để hoàn toàn có thể nâng cao tác dụng trong học tập, VnDoc xin trình làng tới những bạn học viên tài liệu Giải bài tập Toán 11, Chuyên đề Hóa học 11, Giải bài tập Hoá học 11. Tài liệu học tập lớp 11 mà VnDoc tổng hợp và đăng tải .Để tiện trao đổi, san sẻ kinh nghiệm tay nghề giảng dạy và học tập môn học trung học phổ thông, VnDoc mời những bạn truy vấn nhóm riêng dành cho lớp 11 sau : Nhóm Tài liệu học tập lớp 11 để hoàn toàn có thể update được những tài liệu mới nhất. VietJackBằng cách ĐK, bạn chấp thuận đồng ý với Điều khoản sử dụng và Chính sách Bảo mật của chúng tôi. Trong phân tử HNO3 nguyên tử N có :Các đặc thù hoá học của HNO3 là :Nhiệt phân trọn vẹn Fe ( NO3 ) 2 trong không khí thu được loại sản phẩm gồm :

Phản ứng nhiệt phân không đúng là :

Kim loại Cu hoàn toàn có thể bị hoà tan trong hỗn hợp dung dịch nào

Phân biệt ba dung dịch axit NaCl ; NaNO3 và Na3PO4 bằng :

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *