Thời gian khóa học và đơn vị chức năng thời gian trong chương trình đào tạo và giảng dạy trình độ tầm trung, trình độ cao đẳng được hướng dẫn tại Điều 5 Thông tư 03/2017 / TT-BLĐTBXH lao lý về tiến trình thiết kế xây dựng, thẩm định và đánh giá và phát hành chương trình ; tổ chức triển khai biên soạn, lựa chọn, thẩm định và đánh giá giáo trình đào tạo và giảng dạy trình độ tầm trung, cao đẳng ( Có hiệu lực thực thi hiện hành từ 14/04/2017 ), theo đó :
Điều 5. Thời gian khóa học và đơn vị chức năng thời gian trong chương trình huấn luyện và đào tạo
1. Thời gian khóa học được tính theo năm học, kỳ học và theo tuần .

a) Thời gian khóa học theo niên chế:

Thời gian khóa học so với trình độ cao đẳng từ 2 đến 3 năm học và phải bảo vệ khối lượng kiến thức và kỹ năng tối thiểu theo từng ngành, nghề giảng dạy là 60 tín chỉ .
Thời gian khóa học so với trình độ tầm trung từ 1 đến 2 năm học và phải bảo vệ khối lượng kiến thức và kỹ năng tối thiểu theo từng ngành, nghề huấn luyện và đào tạo là 35 tín chỉ so với người có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông, 50 tín chỉ so với người có bằng tốt nghiệp trung học cơ sở .
Thời gian học tập gồm có : thời gian thực học và thời gian thi, kiểm tra kết thúc môn học, mô đun, thời gian ôn và thi tốt nghiệp. Trong đó, thời gian thực học là thời gian học viên, sinh viên nghe giảng trên lớp, thời gian thí nghiệm, đàm đạo, thực tập hoặc học theo chiêu thức tích hợp giữa kim chỉ nan và thực hành thực tế tại nơi thực hành thực tế .
Thời gian cho những hoạt động giải trí chung gồm có : khai giảng, bế giảng, sơ kết học kỳ, tổng kết năm học, nghỉ hè, lễ, tết, lao động và dự trữ .
b ) Thời gian khóa học theo tích góp mô đun hoặc tín chỉ : là thời gian người học tích góp đủ số lượng mô đun hoặc tín chỉ lao lý cho từng chương trình huấn luyện và đào tạo đơn cử .
Thời gian học tập gồm có : thời gian thực học, thời gian thi, kiểm tra kết thúc môn học, mô đun. Thời gian thực học được tính bằng thời gian tổ chức triển khai học tập những môn học, mô đun. Mỗi môn học, mô đun có khối lượng từ 2 đến 6 tín chỉ tùy theo cấu trúc của từng môn học, mô đun được phong cách thiết kế ; với một số ít môn học, mô đun đặc trưng hoặc được pháp luật riêng hoàn toàn có thể có số lượng tín chỉ nhỏ hơn 2 hoặc lớn hơn 6 .
Thời gian cho những hoạt động giải trí chung gồm có : khai giảng, bế giảng, sơ kết học kỳ, tổng kết năm học ; thời gian nghỉ hè, lễ, tết, lao động và dự trữ .

c) Thời gian học lý thuyết và thời gian thực hành, thực tập, thí nghiệm tùy theo từng ngành, nghề đào tạo phải đảm bảo tỷ lệ sau:

Đối với trình độ tầm trung : kim chỉ nan chiếm từ 25 % – 45 % ; thực hành thực tế, thực tập, thí nghiệm từ 55 % – 75 % .
Đối với trình độ cao đẳng : kim chỉ nan chiếm từ 30 % – 50 % ; thực hành thực tế, thực tập, thí nghiệm từ 50 % – 70 % .
2. Đơn vị thời gian trong chương trình huấn luyện và đào tạo
Thời gian học tập tính theo giờ và được quy ra đơn vị chức năng tín chỉ để xác lập khối lượng học tập tối thiểu so với từng cấp trình độ giảng dạy. Đơn vị thời gian trong chương trình giảng dạy được tính quy đổi như sau :
a ) Một tín chỉ được lao lý tối thiểu bằng 15 giờ học kim chỉ nan và 30 giờ tự học, chuẩn bị sẵn sàng cá thể có hướng dẫn hoặc bằng 30 giờ thực hành thực tế, thí nghiệm, luận bàn và 15 giờ tự học, sẵn sàng chuẩn bị cá thể có hướng dẫn hoặc bằng 45 giờ thực tập tại cơ sở, làm tiểu luận, bài tập lớn, đồ án, khóa luận tốt nghiệp. Thời gian tự học, chuẩn bị sẵn sàng cá thể có hướng dẫn là điều kiện kèm theo để người học tiếp thu kỹ năng và kiến thức, kiến thức và kỹ năng nhưng không tính quy đổi ra giờ tín chỉ trong chương trình .
b ) Một giờ học thực hành thực tế / tích hợp là 60 phút ; một giờ học triết lý là 45 phút .
c ) Một ngày học thực hành thực tế / tích hợp không quá 8 giờ ; một ngày học kim chỉ nan không quá 6 giờ .

d) Mỗi tuần học không quá 40 giờ thực hành/tích hợp hoặc 30 giờ lý thuyết.

đ ) Thời gian khóa học so với chương trình giảng dạy những ngành, nghề thuộc nghành văn hóa truyền thống thẩm mỹ và nghệ thuật, thể dục, thể thao có đặc thù đặc trưng do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thống nhất pháp luật .
Trên đây là vấn đáp của Ban chỉnh sửa và biên tập Thư Ký Luật về Thời gian khóa học và đơn vị chức năng thời gian trong chương trình huấn luyện và đào tạo trình độ tầm trung, trình độ cao đẳng, được pháp luật tại Thông tư 03/2017 / TT-BLĐTBXH. Bạn vui mừng tìm hiểu thêm văn bản này để hoàn toàn có thể hiểu rõ hơn .
Trân trọng !

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *