nội dung

5. Cách đọc giờ trong tiếng Anh

Giờ trong tiếng Anh

Giờ tiếng Anh gọi là “ hour ”, phát âm giống từ “ our ” – vì chữ “ h ” ở đầu câm. “ 1 hour ” thì bằng “ 60 minutes ” .
Nhưng nếu nói : “ 4 giờ rồi ” – thì mình không nói “ it’s already 4 hours ”, mà nói “ it’s 4 o’clock ” .
Lý do là “ hour ” thường được sử dụng để chỉ độ dài của thời gian hơn là chỉ định thời gian đơn cử trong ngày .

A.m. là gì? p.m. là gì

Người Việt mình hay nói 8h sáng và 8h tối. Người Mỹ cũng vậy, buổi sáng trước 12h thì mình thêm a.m, ví dụ, 10h sáng thì nói “10 a.m.”.

Vậy, “ a. m. ” nghĩa là gì ? Đó là viết tắt của tiếng Latin : “ Ante meridiem ” có nghĩa là “ before noon ” – trước buổi trưa .
Còn “ p. m. ” là viết tắt của “ Post meridiem ” có nghĩa là sau buổi trưa ( after noon ) .

12h trưa và 12h đêm nói thế nào

“ Noon ” trong tiếng Việt dịch là “ chính Ngọ ” tức 12 h trưa .
Còn 12 h đêm thì gọi là “ midnight ” .
Trước 12 h trưa thì thêm “ a. m. ”, sau 12 h trưa thì thêm “ p. m. ” .
Câu hỏi là, 12 h trưa ( noon ) là “ 12 a. m. ” hay “ 12 p. m. ? ”
Nếu bạn chọn “ 12 p. m. ”, đó là lựa chọn trọn vẹn đúng chuẩn. “ Midnight ” mới là “ 12 a. m. ” .

Lúc nào chào good morning, good afternoon, good evening?

Tương tự, khi chào hỏi nhau, cứ trước “ noon ” thì mình chào “ good morning ”, sau “ noon ” mình chào “ good afternoon ” .
Còn thời gian mình khởi đầu chào “ good evening ” thay vì “ good afternoon ” ? Đó là một câu hỏi sẽ gây nhiều tranh cãi, thường thì sau “ 6 p. m. ” gặp nhau, mọi người hoàn toàn có thể chào “ good evening ” mà không phải tâm lý nhiều. Đôi khi, người ta cháo “ good evening ” từ sau 4 p. m .

Hỏi giờ tiếng Anh thế nào?

Cách hỏi mấy giờ đơn giản nhất là: what time is it, please?

Xem thêm: REVIT – VN

Nhưng ngoài những bạn hoàn toàn có thể hỏi : “ what’s the time ? ” hoặc “ do you have the time ? ”

Cách đọc giờ trong tiếng Anh

Cách nói giờ hơn

Khi được hỏi giờ, cách vấn đáp đơn thuần và hay sử dụng nhất ở Mỹ là nói giờ trước, phút sau, ví dụ : “ giờ đây là 2 h20 ” – “ it’s two twenty ” .
Còn 1 cách khác là dùng từ “ past ”. 2 h20 hoàn toàn có thể nói là : “ It’s 20 past 2 ” .
Tại sao lại “ phút trước, giờ sau ”, thật ra đây là “ 20 past 2 ” là cách nói ngắn gọn của “ 20 minutes past 2 o’clock ” ( 20 phút sau 2 h ) .
Từ “ past ” hoàn toàn có thể được thay bằng “ after ” : “ 20 after 2 ” là 2 h20 .
Nếu nói 2 h15, bạn hoàn toàn có thể nói : It’s 15 past 2, hoặc : It’s a quarter past 2 ( quarter là 1/4, ý nói 15 ′ là 1/4 của 1 giờ )
Còn Nếu nói 2 rưỡi, bạn hoàn toàn có thể nói : It’s 2 : 30, hoặc : It’s half past 2 ( half là một nửa giờ )
Tất nhiên, nếu gặp nhau lúc 3 h kém 10, bạn trọn vẹn hoàn toàn có thể nói “ see you at 2.50 ” .

Cách nói giờ kém

Đó là cách dễ dùng nhất, nhưng trong tiếng Anh, người ta vẫn nói giờ kém. Ví dụ, 3 giờ kém 10 phút – có nghĩa là 10 phút nữa thì tới 3 giờ – người ta nói “ 10 to 3 ”, có nghĩa “ 10 minutes to 3 o’clock ”. Người Mỹ hoàn toàn có thể thay từ “ to ” thành từ “ before ” : “ 10 before 3 ” .

Những đơn vị thời gian ít khi dùng đến

Đơn vị thời gian nhỏ nhất thường được sử dụng là “giây” – “second”. Thực ra, còn có những đơn vị nhỏ hơn, như “1 millisecond” = 1/1000 “second”, hoặc “1 microsecond = 1/1 000 000” second. Nhưng viết đến đây thấy hình như mình sa đà vào toán học quá rồi…

“ Have a good TIME, my friends ”

Tác giả: Quang Nguyen

Bài đăng trên vnexpress.net : ý nghĩa của thời gian trong tiếng Anh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *