THỜI KHÓA BIỂU HỌC KÌ I NĂM HỌC 2022 – 2023 KHÓA 13 – 15

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KÌ I NH 2022 – 2023 KHÓA 13 – 15

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KÌ PHỤ NH 2021 – 2022. GV KHOA SP 

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KÌ PHỤ NH 2021 – 2022. GV BM LLCT

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KÌ PHỤ NH 2021 – 2022. GV KHOA CNTT

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KÌ PHỤ NH 2021 – 2022. GV KHOA KT

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KÌ PHỤ NH 2021 – 2022. GV BM GDTC

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

Thời khóa biểu Khóa 15 – Học kỳ I – 2021-2022 (Bắt đầu từ 07/3/2022)

Thời khóa biểu Khóa 12, 13, 14 – Học kỳ II – 2021-2022 (Bắt đầu từ 14/02/2022)

Tuy nhiên, những lớp đang triển khai thực tập sư phạm, thực tập nghề và một số ít học phần mời giảng thì thời hạn mở màn có đổi khác theo Ghi chú trong TKB .
Thời khóa biểu học kỳ II năm học 2021 – 2022 có update phòng học bảo vệ theo sỉ số lớp học và theo kiểm soát và điều chỉnh phân công trình độ .

Thời khóa biểu Khóa 15 – Học kỳ I – 2021-2022 (Áp dụng từ 25/10/2021)

Thời khóa biểu Khóa 12, 13, 14 – Học kỳ I – 2021-2022 (Áp dụng từ 20-9-2021)

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

TKB-HK PHỤ 20-21 ĐỢT 2 ( TỪ 02-8-2021 )

TKB-HK PHỤ 20-21 ( ĐIỀU CHỈNH 17-7-2021 )

Thời khóa biểu Học kỳ II – 2020-2021

Khóa 11 – 13 (Điều chỉnh phòng học)

Khóa 14

Do Trường sử dụng phòng học A1-A10 để tổ chức triển khai thi kết thúc Học phần cho Khóa 14 ( 22-28 / 02 ), nên một số ít có kiểm soát và điều chỉnh Phòng học như sau

Thời khóa biểu Học kỳ II – 2020-2021

Khóa 11 – 13 (bổ sung)

Khóa 11 – 13

Khóa 14

Thời khóa biểu các học phần cải thiện

– Tuần 19

Thời khóa biểu Khóa 14 – Học kỳ I – 2020-2021

– Tuần 12
– Tuần 11

Thời khóa biểu Khóa 11, 12, 13 – Học kỳ I – 2020-2021

– Tuần 12 ( kiểm soát và điều chỉnh ở K13 )
– Tuần 5
– Tuần 3

– Tuần 2

– Tuần 1

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

Thời khóa biểu học kỳ Hè năm học 2019 – 2020 đợt 2 ( đã kiểm soát và điều chỉnh )

Bộ môn Lý luận chính trị ( 20-7 đến 26-7-2020 )
Thời khóa biểu học kỳ Hè năm học 2019 – 2020 ( có kiểm soát và điều chỉnh )
Thời khóa biểu học kỳ Hè năm học 2019 – 2020

Thời khóa biểu Tuần 46

Thời khóa biểu Tuần 45

Thời khóa biểu Tuần 44

Thời khóa biểu Tuần 43

Thời khóa biểu Tuần 42

Thời khóa biểu Tuần 41

Thời khóa biểu Tuần 40

Thời khóa biểu Tuần 39

Thời khóa biểu Tuần 38

Thời khóa biểu dạy – học trực tuyến

1 a. Tuần 36
1 b. Tuần 36 – Ngoài Khoa

1. Thời khóa biểu Khóa 10, 11, 12 – Học kỳ I – 2019-2020

K110, 11,12 – HK1-2019-2020 – KHCB
K10, 11,12 – HK1-2019-2020 – BM NGOAI NGU
K10, 11,12 – HK1-2019-2020 – BM TIEU HOC-MAM NON
K10, 11,12 – HK1-2019-2020 – BM VIET NAM HOC
K10, 11,12 – HK1-2019-2020 – CAC KHOA
K10, 11,12 – HK1-2019-2020 – GV THINH GIANG

2. Thời khóa biểu Khóa 13 – Học kỳ I – 2019-2020

K13-HK1-2019-2020 – BM KHCB
K13-HK1-2019-2020 – BM NGOAI NGU
K13-HK1-2019-2020 – BM TIEU HOC-MAM NON
K13-HK1-2019-2020 – BM VIET NAM HOC
K13-HK1-2019-2020 – CAC KHOA
K13-HK1-2019-2020 – GV THINH GIANG

3. Thời khóa biểu Học kỳ II – Năm học 2019-2020

HK2 – 2019 – 2020 – BM KHCB
HK2 – 2019 – 2020 – BM NGOAI NGU
HK2 – 2019 – 2020 – BM TIEU HOC-MAM NON

HK2 – 2019-2020 – BM VIET NAM HOC

HK2 – 2019 – 2020 – CAC KHOA
HK2 – 2019 – 2020 – GV THINH GIANG

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *