**Chào bạn Đăng Nhập — — – Font — — – Font Unicode Font ABC Font Vni Text không dấu
Đang xem : Tkb sgu

Quên mật khẩu!   Tên Đăng Nhập  Mật Khẩu

Thông tin đào tạo cuối HK I, đầu HK II – Năm học 2020 – 2021

*

(17/11/2020)

+ Thông tin về hoạt động đào tạo của Trường: mời truy cập trang web Phòng Đào tạo (daotao.bocdau.com.edu.vn) (các quy định, văn bản, thông báo, thông tin tuyển sinh, thông báo xét tốt nghiệp và kết quả xét tốt nghiệp, …)
+ Khi có thắc mắc về ĐKMH, về học phí, về lịch thi, … SV hãy liên hệ với cố vấn học tập để được chính thức hướng dẫn, giải thích về quy chế, quy định. Nếu còn chưa thỏa đáng, SV hãy đăng nhập và gửi ý kiến vào mục Góp ý kiến để quản trị viên nắm tình hình cụ thể từng SV để có thể kiểm tra, giải thích và nếu cần hướng dẫn cách xử lí kịp thời, đúng đơn vị chức năng (tránh tồn đọng gây rắc rối về sau). 
+ Nếu không đăng nhập được do sai mật khẩu đăng nhập, SV đến trực tiếp P. Đào tạo (C.C007) (đem theo thẻ SV để xác thực). Chức năng tự động phục hồi mật khẩu bằng email hiện không hoạt động do giới hạn của hộp thư Google.
+ Để có nhiều không gian cho phần chính, các chi tiết đã đăng sẽ được truy cập ở phần Xem chi tiết (ở cuối trang)
—————–

ĐĂNG KÝ MÔN HỌC HỌC KỲ II, NĂM HỌC 2020 – 2021
dành cho Sinh viên chính quy và Sinh viên hệ vừa làm vừa học đào tạo theo tín chỉ
+ Học kì II – 2020-2021 bắt đầu từ ngày 18/01/2021
+ Thông báo Đăng kí môn học – 30/10/2020
+ Thi Khảo sát Tiếng Anh đầu vào đợt 1, năm học 2020 – 2021 (đợt thi ngày 28/11/2020) 
+ Danh sách SV đã ĐKMH nhưng không đóng học phí ở HK trước
+ Danh sách SV chưa hoàn tất học phí Học kì I, 2020 – 2021 (theo Thông báo của P.KHTC)
+ Danh sách SV không chấp hành việc nộp bản sao bằng tốt nghiệp THPT
+ Thông báo đóng học phí (của Phòng Kế hoạch – Tài chính) ngày 08/12/2020
   Lưu ý: Thời gian đóng học phí được điều chỉnh lại là từ 04/01 đến 08/01/2021
LỊCH ĐĂNG KÍ MÔN HỌC HỌC KÌ II, NĂM HỌC 2020 – 2021
+ Kiểm tra học phí Học kì I (đối với SV Khóa 20) – trước 01/12/2020
+ Tập ĐKMH dành cho SV Khóa 20 – 26/11/2020
1. Xem sổ tay ĐKMH (và thông tin nhóm lớp) (01/12/2020)
2. Đăng kí môn học (đợt chính) (từng khóa, theo lịch Thông báo ĐKMH) (02/12 – 09/12/2020)
   + Xử lí SV dùng công cụ để can thiệp khi ĐKMH
   + Về việc học lại/ cải thiện học phần khác (mã) với học phần đã học
3. Xem danh sách nhóm lớp bị hủy (do số lượng ĐK quá ít)  (11/12/2020)
4. Đăng kí môn học (đợt bổ sung) (theo từng khóa) (14/12 – 17/12/2020)
   – SV báo cáo ĐKMH chưa bảo đảm tiến độ (xem ở phần Xem chi tiết)
   – SV đăng kí dưới số tín chỉ quy định (14 tín chỉ)  (xem ở phần Xem chi tiết)
5. Đóng học phí (theo thông báo của Phòng Kế hoạch – Tài chính)
6. Xem Danh sách nợ học phí (Phòng Kế hoạch – Tài chính) (từ 18g, 13/01/2021)
    * DSSV Ngoài sư phạm: SV sẽ bị hủy tất cả kết quả ĐKMH
    * DSSV Sư phạm nợ học phí học lại: SV sẽ bị hủy tất cả học phần ĐK học lại
    * DSSV Sư phạm nợ học phí Tiếng Anh tăng cường: SV sẽ bị hủy học phần TATC
      (lưu ý SV sư phạm (và SV diện miễn giảm) không được miễn giảm học phí TATC)
    * DSSV hệ VLVH nợ học phí: SV sẽ bị hủy tất cả kết quả ĐKMH
      (lưu ý các SV Khóa 17 và Khóa 18 hệ VLVH đang chuẩn bị thực tập, khẩn trương theo dõi và trình báo v/v đóng học phí trước khi bắt đầu thời gian thực tập)
    * DSSV các lớp chất lượng cao: sẽ thông tin sau 
7. Xem Thời khóa biểu chính thức (15/01/2021)
* Đăng kí học lại/ cải thiện sau khi có kết quả học kì (sau kì thi kết thúc HP)
   Từ 23/02/2021 đến 25/02/2021 theo lịch của “Thông báo ĐKMH bổ sung” (đã đăng 11/12/2020 tại web P. Đào tạo)
   Thời gian đóng học phí được điều chỉnh là ngày 01/03/2021
  + Nếu SV không nộp học phí bổ sung theo quy định, đến giữa học kì, trước đợt ĐKMH học kì sau, SV sẽ có tên trong Danh sách nợ học phí và không được phép ĐKMH.
  + Nếu có bất cập, SV phải báo cáo với Phòng Đào tạo, trước ngày 01/03/2021.
     Sau 01/03/2021 Danh sách nhóm lớp sẽ không bổ sung nữa để chuẩn bị phát hành (dưới hình thức Bảng ghi điểm quá trình của nhóm lớp).
   +   Không bổ sung kết quả vừa ĐK vào nhóm lớp học online.
    Nhắc nhở SV năm cuối không ĐKMH HK do đã hoàn thành các học phần theo tiến độ thiết kế: SV phải báo cáo với cố vấn học tập để được kiểm tra. SV nộp tờ trình (có xác nhận của CVHT) về Phòng Đào tạo trước ngày 28/03/2021. Nếu không SV sẽ bị cảnh báo kết quả học tập vào cuối HK.

*

 Các SV bị buộc thôi học (sau HK I) do vi phạm quy chế đào tạo đã được xử lí trên hệ thống và cập nhật web từ 17/03/2021.

Xem thêm: Xin Mẫu Biên Bản Phạt Chậm Tiến Độ Trong Hợp Đồng? Chậm Tiến Độ

Xem thêm : đáp án cuộc thi bảo đảm an toàn giao thông vận tải 2018 – 2019

Kết quả ĐKMH HK kế tiếp (HK II, 2020 – 2021) của SV này (nếu có) đã bị hủy. SV có thể làm thủ tục xin hoàn trả học phí, SV liên hệ với P. Kế hoạch – Tài chính.
* Xử lí Danh sách SV bị đình chỉ học tập, buộc thôi học vì kết quả điểm rèn luyện (theo thông báo của P. Công tác SV)
* Xử lí tương đương môn học (đợt cuối)
* Rút môn học (từ tuần thứ 3 của học kì)
   Bắt đầu nhận đơn Rút môn học từ 22/02/2021, tại Phòng Đào tạo (C.C007). Hạn chót nhận đơn: 26/03/2021.

———————– CÁC THÔNG TIN KHÁC
+ Rút môn học HK I, 2020 – 2021
+ Kỳ thi kết thúc học phần Học kì I, năm học 2020-2021 (từ 28/12/2020)
+ Kết quả học tập học kì Học kì I, năm học 2020-2021
   – Điểm quá trình:  từ 12g, 19/01/2021 (ngành GD Tiểu học từ 11g, 20/01/2021)
  – Điểm thi kết thúc học phần: từ 21g, 27/01/2021 (các ngành DKH, DVI, DQT, DCT chưa nộp điểm).
   Phúc khảo điểm thi kết thúc học phần:
   Nhận đơn phúc khảo từ ngày 28/01/2021 đến ngày 04/02/2021: môn chung tại Phòng Đào tạo (C.C008), môn chuyên môn tại Khoa.
   Điểm sau phúc khảo đã được cập nhật từ 11g, 10/03/2021. Kết quả phúc khảo được thông tin (tra cứu) tại web Phòng từ 11/03/2021.
—————————-
TỔNG KẾT HỌC KÌ I, NĂM HỌC 2020 – 2021
+ Bảng điểm tổng hợp học kì
    Được thông tin từ 14g ngày 29/01/2021 tại trang web Phòng Đào tạo.
    Sẽ không được phát hành (cập nhật) lại nếu có các thay đổi điểm sau thời điểm này (do phúc khảo kết quả thi, do phục hồi điểm do SV trình báo cam đoan,…). SV và GV cố vấn học tập chủ động theo dõi kết quả học tập cập nhật (nếu có) trực tiếp tại trang web Thông tin đào tạo.
+ Xét cấp chứng chỉ Giáo dục Quốc phòng và An ninh; Giáo dục thể chất
   Kết quả xét dự kiến (27/02/2021) 
   * DSSV được cấp chứng chỉ GDQP và AN (tải danh sách)
   * DSSV hoàn thành chương trình môn học GDTC (tải danh sách)
   SV khóa 17 lưu ý: chứng chỉ GDQP&AN và hoàn thành chương trình GDTC là các điều kiện tốt nghiệp, SV kiểm tra, phản hồi (nếu cần, trước 05/03/2021)
  Kết quả xét chính thức được thông tin tại web Phòng Đào tạo từ 11/03/2021.
+ Xét cảnh báo kết quả học tập, buộc thôi học đợt 1 năm 2021 (đợt xét ngày 02/03/2021)
    Kết quả xét dự kiến đã được chuyển đến các khoa/ ngành từ 26/02/2021.
   Kết quả xét chính thức đã được chuyển đến khoa/ ngành từ 12/03/2021. 
   Phòng Công tác SV đã ra QĐ và xử lí buộc thôi học trên hệ thống từ 16/03/2021. Đã cập nhật trang web Thông tin đào tạo từ 17/03/2021.

 Trường đã ra QĐ buộc thôi học do vượt quá thời gian tối đa học tại trường tính đến Đợt xét ngày 02/03/2021. Danh sách đã được gửi chi tiết đến từng ngành từ 26/03/2021. Hệ thống web đã cập nhật DS buộc thôi học từ 26/03/2021. 

XÉT CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP NĂM 2021
+ Quy định về xét công nhận tốt nghiệp hình thức đào tạo chính quy
(xem tại web Phòng Đào tạo, mục Tra cứu văn bản) 
    – Hệ chính quy  
    (Quy định 2800/QyĐ-ĐHSG-ĐT v/v xét công nhận tốt nghiệp đối với trình độ đại học, cao đẳng theo hệ thống tín chỉ)
    – Hệ liên thông và bằng đại học thứ hai 
    (Thông báo 2545/TB-ĐHSG về việc xét công nhận tốt nghiệp năm 2019 hệ đại học bằng thứ hai và hệ liên thông, hình thức chính quy)
+ Quy định về xét công nhận tốt nghiệp hình thức đào tạo vừa làm vừa học 
(bắt đầu áp dụng từ năm 2020)  
(xem tại web Phòng Đào tạo, mục Tra cứu văn bản)
    – Hệ đại học vừa làm vừa học
    (Quy định 2695/QyĐ-ĐHSG, 21/10/2019, về việc xét công nhận tốt nghiệp đối với trình độ đại học hình thức vừa làm vừa học)
    – Hệ liên thông từ trình độ cao đẳng lên đại học vừa làm vừa học
    (Thông báo 2696/TB-ĐHSG, 21/10/2019, về việc xét công nhận tốt nghiệp đối với hệ liên thông từ trình độ cao đẳng lên trình độ đại học, hình thức vừa làm vừa học)
+ Chuẩn đầu ra ngoại ngữ trong xét công nhận tốt nghiệp (áp dụng từ năm 2021)
    (Thông báo 536/ĐHSG-ĐT, 30/03/2020; xem tại web Phòng Đào tạo, mục Tra cứu văn bản)
+ Các đợt xét công nhận tốt nghiệp năm 2021 
    Căn cứ Biên chế năm học 2020-2021 (ban hành ngày 09/06/2020)
   Đợt 1: ngày 02/03/2021; Đợt 2: 25/06/2021; Đợt 3: 13/07/2021; Đợt 4: 07/09/2021
   Xét công nhận tốt nghiệp Đợt 1 năm 2021 (ngày 02/03/2021)
   Phòng Đào tạo nhận hồ sơ chuẩn đầu ra và đơn xét tốt nghiệp sớm/ trễ hạn từ ngày 04/01/2021 đến ngày 05/02/2021.
    Kết quả xét tốt nghiệp (dự kiến) đã được gửi đến các khoa/ ngành từ 26/02/2021, SV liên hệ với khoa/ ngành để kiểm tra, phản hồi (nếu cần)
   Kết quả xét tốt nghiệp (chính thức) đã được thông tin tại web Phòng Đào tạo từ 12/03/2021.
   SV có nhu cầu cấp Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời, mời liên hệ với Phòng Đào tạo (C.C008). SV nhận Bằng tốt nghiệp sau ngày kí Quyết định 01 tháng.

— — — — — — – Xem cụ thể — — — — — — — — >

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *