* Lẵng hoa chúc mừng từ các cơ quan, đơn vị và cá nhân

1. Tỉnh ủy Quảng Trị2. UBND tỉnh

3. Sở Giáo dục và Đào tạo

4. Công an tỉnh5. Sở Xây dựng6. Hội khuyến học tỉnh7. Báo Nhân dân thường trú tại Quảng Trị8. Phân viện Đại Học Huế tại Quảng Trị9. Thành ủy, HĐND, UBMTTQVN Thành phố Đông Hà10. Công An Thành phố Đông Hà11. Phòng GD&ĐT Thành phố Đông Hà12. Ủy Ban Nhân Dân P. 513. Trường Đại Học Duy Tân, TP. Đà Nẵng14. Trường CĐ sư phạm Quảng Trị15. Trường CĐ Y tế Quảng Trị16. Trường trung học phổ thông Đông Hà ; Trường trung học phổ thông Lê Lợi17. Công ty Bảo Việt18. VNPT Quảng Trị19. Công ty TNHH Song Lam20. Vietcombank Trụ sở tỉnh Quảng Trị21. Ngân hàng Sacombank Trụ sở Quảng Trị22. Công ty Nguyễn Trần Plus23. Hội CMHS trường trung học phổ thông chuyên Lê Quý Đôn24. Hội CMHS lớp 12 Toán25. Hội CMHS lớp 12 Lý26. Hội CMHS lớp 11 Anh27. Hội CMHS lớp 11 Lý28. Cựu giáo chức Trường trung học phổ thông Chuyên Lê Quý Đôn29. Cựu học sinh lớp Toán-Lý khóa 1992 – 199530. Cựu học sinh lớp chuyên Tin khóa 1992 – 199531. Cựu học sinh khóa 1994 – 199932. Cựu học sinh chuyên Toán-Tin khóa 1995 – 199833. Cựu học sinh lớp Hóa-Sinh khóa 1995 – 199834. Cựu học sinh khóa 1995 – 200035. Cựu học sinh chuyên Hóa khóa 2002 – 200536. Cựu học sinh lớp chuyên Hóa khóa 2011 – năm trước37. Cựu học sinh chuyên Lý khóa năm trước – 201738. Cựu học sinh chuyên Tin khóa năm ngoái – 201839. Căn tin trường trung học phổ thông Chuyên Lê Quý Đôn

* Các đơn vị, cá nhân hỗ trợ buổi Gặp mặt truyền thống

1. Công an tỉnh Quảng Trị : 2.000.000 đ2. Sở Nội vụ tỉnh Quảng Trị : một triệu đ3. Sở Xây dựng : một triệu đ4. Thành ủy, HĐND, UBMTTQVN Thành phố Đông Hà : 10.000.000 đ5. Công ty Điện lực tỉnh Quảng Trị : một triệu đ6. Bệnh viện tỉnh Quảng Trị : một triệu đ7. Chi Cục Thủy Lợi Quảng Trị : 500.000 đ8. Công ty Bảo Việt : một triệu đ9. Công ty Nguyễn Trần Plus : 3.000.000 đ10. Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Song Lam : 2.000.000 đ11. Công ty Xăng dầu Quảng Trị : một triệu đ12. VNPT Quảng Trị : 2.000.000 đ13. Phân viện Đại học Huế tại Quảng Trị : một triệu đ14. Trường Cao đẳng sư phạm Quảng Trị : 500.000 đ15. Trường trung học phổ thông Đông Hà : 500.000 đ16. Cựu học sinh lớp Hóa khóa 1992 – 1995 : 5.000.000 đ17. Cựu học sinh khóa 1989 – 1992 : 5.000.000 đ18. Cựu học sinh khóa 1994 – 1999 : 3.000.000 đ19. Cựu học sinh khóa 1995 – 2000 : 10.000.000 đ20. Cựu học sinh khóa 1998 – 2001 : 10.000.000 đ21. Cựu học sinh khóa 1999 – 2002 : 5.000.000 đ22. Cựu học sinh lớp Hóa khóa 2003 – 2006 : 2.000.000 đ23. Cựu học sinh lớp Hóa khóa 2005 – 2008 : 2.000.000 đ

24. Cựu học sinh lớp Lý khóa 2000-2003: 4.000.000đ

25. Cựu học sinh lớp Lý-Hóa khóa 1994 – 1997 : 5.000.000 đ26. Cựu học sinh lớp Sinh khóa 2004 – 2007 : 3.000.000 đ27. Cựu học sinh lớp Tin khóa 1992 – 1995 : 30.000.000 đ28. Cựu học sinh lớp Tin khóa 1999 – 2002 : 5.000.000 đ29. Cựu học sinh lớp Toán khóa 1998 – 2001 : 10.000.000 đ30. Cựu học sinh lớp Toán khóa 2001 – 2004 : 10.000.000 đ31. Cựu học sinh lớp Toán khóa 2006 – 2009 : 10.000.000 đ32. Cựu học sinh lớp Toán khóa 2009 – 2012 : 1.800.000 đ33. Cựu học sinh lớp Toán-Lý khóa 1990 – 1993 : 5.000.000 đ34. Cựu học sinh lớp Toán-Lý khóa 1991 – 1994 : 10.000.000 đ35. Cựu học sinh lớp Toán-Tin khóa 1994 – 1997 : 16.200.000 đ36. Cựu học sinh lớp Toán-Tin khóa 1995 – 1998 : 20.000.000 đ37. Cựu học sinh lớp Văn-Sử-Địa khóa 2000 – 2003 : 2.000.000 đ38. Hội CMHS lớp 10 Sinh : 500.000 đ39. Hội CMHS lớp 10 Sử-Địa : một triệu đ40. Hội CMHS lớp 10 Toán : một triệu đ41. Hội CMHS lớp 10 Văn : một triệu đ42. Hội CMHS lớp 11 Anh : một triệu đ43. Hội CMHS lớp 11 Hóa : một triệu đ44. Hội CMHS lớp 11 Sinh : một triệu đ45. Hội CMHS lớp 11 Tin : một triệu đ46. Hội CMHS lớp 11 Văn : một triệu đ47. Hội CMHS lớp 12 Anh : một triệu đ48. Hội CMHS lớp 12 Lý : một triệu đ49. Hội CMHS lớp 12 Sinh : một triệu đ50. Hội CMHS lớp 12 Toán : 500.000 đ51. Hội CMHS lớp 12 Văn : một triệu đ52. Ông Lê Phi Hùng ( Trưởng Công an TP Đông Hà ) : 2.000.000 đ53. Ông Minh ( cựu học sinh lớp Hóa-Sinh khóa 1995 – 1998 ) : 500.000 đ54. Ông Nguyễn Đương ( nguyên hội trưởng Hội CMHS ) : một triệu đ55. Ông Nguyễn Trần Vinh ( Ngân hàng Sacombank Trụ sở Quảng Trị ) : một triệu đ56. Ông Phan Đình Đạt ( cựu học sinh lớp Hóa khóa 1995 – 1998 ) : 2.000.000 đ57. Ông Phan Văn Vĩnh ( cha mẹ lớp 10 Anh ) : 2.000.000 đ58. Ông Trần Minh Hưng ( Sao Việt Group ) : 20.000.000 đ59. Bà Hồ Thị Thu ( Cựu CBGVNV nhà trường ) : 500.000 đ60. Bà Thái Thị Hồng Minh ( cựu học sinh lớp Văn-Anh khóa 1999 – 2002 ) : 2.000.000 đ61. Phụ huynh em Lê Nguyễn Trí Dũng lớp 10 Sử-Địa : 500.000 đ62. Phụ huynh em Trần Thị Thảo Nhi lớp 10 Sử-Địa : 500.000 đ

* Các đơn vị, cá nhân hỗ trợ trao học bổng cho học sinh

1. Bà Phan Lan Phương ( cựu học sinh lớp Anh khóa 1993 – 1996 ) : 5.000.000 đ ( Học bổng cho học viên chuyên Anh có thực trạng khó khăn vất vả )2. Cựu học sinh khóa 1993 – 1996 : 15.000.000 đ ( Học bổng học viên khó khăn vất vả vượt khó )3. Cựu học sinh khóa 1995 – 2000 : 10.000.000 đ ( Học bổng HSGQG )4. Cựu học sinh khóa 1999 – 2002 : 5.000.000 đ5. Cựu học sinh lớp Anh khóa 2005 – 2008 : 5.000.000 đ ( Học bổng học viên chuyên Anh )6. Cựu học sinh lớp Hóa-Sinh khóa 1995 – 1998 : 5.000.000 đ ( 5 suất )7. Cựu học sinh lớp Lý khóa 2000 – 2003 : 4.000.000 đ ( Học bổng đội tuyển HSGQG môn Vật lý )8. Cựu học sinh lớp Sinh khóa 2002 – 2005 : 5.500.000 đ ( Học bổng đội tuyển HSGQG môn Sinh )9. Cựu học sinh lớp Sinh khóa 2005 – 2008 : 5.000.000 đ ( Học bổng học viên khó khăn vất vả vượt khó )10. Cựu học sinh lớp Toán-Lý khóa 1991 – 1994 : 10.000.000 đ ( Học bổng học viên chuyên Toán, Vật lý )11. Cựu học sinh lớp Toán-Tin khóa 1994 – 1997 : 17.000.000 đ ( Học bổng học viên chuyên Toán, Tin : 10 triệu, Học bổng chung cho học viên : 7 triệu )

* Các đơn vị, cá nhân hỗ trợ chương trình “Bữa cơm gắn kết yêu thương”

1. Cựu học sinh lớp Hóa-Sinh khóa 2001 – 2004 : 2.000.000 đ2. Cựu học sinh lớp Toán khóa 2004 – 2007 : 5.000.000 đ3. Cựu học sinh khóa 1993 – 1996 : 10.000.000 đ

* Các đơn vị, cá nhân hỗ trợ in tập san

1. Công ty Bảo Minh Quảng Trị : 5.000.000 đ2. Ngân Hàng Đầu tư Quảng Trị : 10.000.000 đ3. Hội CMHS trường trung học phổ thông Chuyên Lê Quý Đôn : 35.000.000 đ4. Điện lực Quảng Trị : 5.000.000 đ5. Tổng Công ty Cổ phẩn Thương mại Quảng Trị : 15.000.000 đ

* Các đơn vị, cá nhân hỗ trợ tặng phẩm

1. Cựu học sinh lớp Toán khóa 2003 – 2006 : Quạt phòng chờ giáo viên ( 11.000.000 đ )2. Cựu học sinh lớp Toán khóa 2009 – 2012 : Quạt ( 4.200.000 đ )3. Cựu học sinh lớp Văn-Anh khóa 1991 – 1994 : Sách tìm hiểu thêm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *