Phòng Đào tạo (PĐT) trân trọng gửi tới toàn thể sinh viên bậc đại học Thời khóa biểu chính thức học kỳ II năm học 2021-2022, cụ thể như sau:

    1. Thời khóa biểu bắt đầu thực hiện từ thứ Hai ngày 14/02/2022; lịch thực hành/bài tập bắt đầu chậm hơn 1 tuần so với lịch học lý thuyết.

   Việc giảng dạy – học tập được triển khai theo hình thức trực tuyến qua hệ thống Website môn học tại địa chỉ https://courses.uet.vnu.edu.vn cho đến khi có thông báo mới tùy theo tình hình dịch bệnh.

    2. Thời gian bắt đầu đăng ký học từ 9h00 ngày 21/01/2022 đến hết ngày 24/01/2022.

     Ngày 10/02/2022 PĐT công bố kết quả đăng ký học học kỳ II năm học 2021-2022, yêu cầu sinh viên kiểm tra kết quả đăng ký học của mình tại địa chỉ http://112.137.129.87/qldt/.

    3. Đối với khóa QH-2021-I/CQ, khóa QH-2020-I/CQ và khóa QH-2019-I/CQ: PĐT đăng ký học sẵn các học phần bắt buộc cho từng sinh viên theo lịch trình học tập thông thường (không bao gồm các học phần tự chọn và học phần thuộc khối kiến thức định hướng chuyên sâu). Sinh viên kiểm tra, nếu thấy chưa phù hợp thì thay đổi (thêm/bớt/điều chỉnh) lớp học phần trong thời gian đăng ký học trực tuyến qua cổng thông tin đào tạo tại địa chỉ: https://daotao.vnu.edu.vn/dkmh.

4. Đối với Khóa QH-2018-I / CQ quay trở lại trước : sinh viên tự ĐK học trong thời hạn ĐK học trực tuyến qua cổng thông tin đào tạo và giảng dạy .

   5. Trong 2 tuần đầu học kỳ (từ ngày 14/02/2022 ÷ 25/02/2022), sinh viên có thể tự thay đổi (thêm/bớt/điều chỉnh) lớp học phần trực tuyến qua cổng thông tin đào tạo. Kết quả đăng ký học chính thức sẽ được thông báo trong tuần 3 của học kỳ (từ ngày 28/02/2022 ÷ 04/03/2022), yêu cầu sinh viên tự kiểm tra lại kết quả đăng ký học chính thức của mình tại địa chỉ: http://112.137.129.87/qldt/.

6. Sinh viên chú ý quan tâm :
– Đọc và điều tra và nghiên cứu kỹ Khung chương trình đào tạo và giảng dạy ;

       – Xem kỹ Thời khóa biểu học kỳ II năm học 2021-2022 và ghi chú (kèm theo) kết hợp với sổ tay học vụ và tư vấn của Cố vấn học tập (CVHT) để lựa chọn học phần/lớp học phần phù hợp.

– Đăng ký đúng đối tượng người tiêu dùng. Sinh viên thuộc chương trình đào tạo và giảng dạy chuẩn không được ĐK những lớp học phần dành cho chương trình chất lượng cao và ngược lại. Quy định mã lớp học phần dành cho CTĐT tương ứng ( không vận dụng cho những lớp học phần Giáo dục đào tạo sức khỏe thể chất ) :
+ Các lớp học phần mã từ 1 ÷ 19 : dành cho Chương trình giảng dạy chuẩn ;
+ Các lớp học phần mã từ 20 ÷ 39 : dành cho Chương trình huấn luyện và đào tạo Chất lượng cao 23 ( trừ CTĐT Công nghệ thông tin chất lượng cao C-CLC ) ;
7. Trong quy trình triển khai, nếu gặp vướng mắc sinh viên liên hệ qua những kênh sau để PĐT tương hỗ xử lý :

Trân trọng thông tin !

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *