Đăng ký môn học – Thời khóa biểu

A. Quy định chung 

– Tất cả sinh viên phải có thời khóa biểu chính thức vào các học kỳ chính (HK1, HK2) để duy trì tình trạng đang học của sinh viên, nếu không có thì sẽ bị tạm dừng học 1 học kỳ. Thời khóa biểu chính thức được công bố tại myBK >> Xem TKB (myBK >> Thông tin sinh viên >> Thời khóa biểu).

– Tất cả sinh viên phải thực hiện đăng ký môn học. Chú ý thực hiện đúng lịch đăng ký môn học tại trang web Trường (hcmut.edu.vn) >> Đào tạo >> Lịch học vụ hoặc thông báo ĐKMH qua chức năng TIN NHẮN trên trang BKeL (Hãy cài đặt Moodle Mobile App để được nhắc nhở ngay trên thiết bị di động của cá nhân).

HK221: Xem chi tiết lịch đăng ký môn học tại trang web Trường (hcmut.edu.vn) >> Đào tạo >> Lịch học vụ >> Lịch học vụ năm học 2022-2023 >> Học kỳ 1.

– Trong thời hạn tạm dừng học, sinh viên không được cấp Giấy ghi nhận sinh viên. Để được liên tục học vào học kỳ kế, sinh viên phải ĐK thu nhận lại trước đợt ĐK môn học của học kỳ kế. Các sinh viên tạm dừng học quá 2 học kỳ liên tục sẽ bị buộc thôi học .
– Các sinh viên có điểm trung bình học kỳ bằng 0 được xem như bỏ học và bị buộc thôi học vào học kỳ kế. Để được liên tục học, sinh viên phải làm đơn cứu xét và phải ĐK môn học .

Thông tin thêm:

– Xem Quy chế đào tạo và giảng dạy và học vụ tại website Trường ( hcmut.edu.vn ) >> Đào tạo >> Quy chế, Quy định .
– Xem hướng dẫn chi tiết cụ thể tại BK-wiki ( wiki.hcmut.edu.vn )

B. Đăng ký môn học

SV thực hiện đăng ký môn học tại myBK (mybk.hcmut.edu.vn) >> Đăng ký môn học:

– SV chính quy, bằng 2 ban ngày, bằng 2 buổi tối : chọn đợt ĐK môn học tương ứng .
– SV dự thính chuyển hệ : chọn đợt ĐK chuyển hệ ( SV dự thính chuyển hệ là những Học viên cao học, SV VLVH, ĐTTXa ĐK lớp chính quy hoặc bằng 2 ; SV CQ ĐK lớp B2 tối ( chỉ được ĐK khi môn học này không mở cho lớp CQ hoặc đã hết chỗ ) .

Các trường hợp không được đăng ký môn học và cách khắc phục:

– Nộp trễ học phí / Chưa nộp học phí : SV phải triển khai xong học phí để được mở cho đợt ĐK môn học tiếp theo .
– Tạm dừng : SV tải mẫu đơn : Thu nhận tại website : hcmut.edu.vn >> Biểu mẫu >> Biểu mẫu Điền rất đầy đủ thông tin nộp trực tiếp tại Phòng đào tạo và giảng dạy hoặc qua BKSI .
– Vi phạm lao lý của P.CTCT – SV ( về hoạt động và sinh hoạt công dân, khám sức khỏe thể chất, bảo hiểm y tế, … ), Thư viện : SV phải khắc phục những điều kiện kèm theo còn thiếu để được ĐKMH .
– Sinh viên chưa hoàn thành xong ĐK thông tin văn bằng xem chi tiết cụ thể tại trang web hcmut.edu.vn >> Thông báo >> Phòng Đào tạo >> Tổng kiểm tra văn bằng nguồn vào và số hóa hồ sơ sinh viên .

Các bước thực hiện đăng ký môn học:

1. Xem Chương trình đào tạo và Lịch đăng ký môn học

– Xem Chương trình giảng dạy tại website Trường ( hcmut.edu.vn ) >> Đào tạo >> Chương trình giảng dạy

– Xem Lịch đăng ký môn học mỗi học kỳ tại trang web Trường (hcmut.edu.vn) >> Đào tạo >> Lịch học vụ

2. Đăng ký kế hoạch học tập (Đợt 1)

– Đăng ký tại myBK ( mybk.hcmut.edu.vn ) >> Đăng ký môn học >> Chọn đợt ĐK kế hoạch tương ứng

–  Sinh viên đăng ký tất cả các môn học cần học trong đợt này, nếu SV không đăng ký môn học đợt này có thể sẽ gặp khó khăn vào các đợt sau (Đợt đăng ký hiệu chỉnh và Đợt ĐKMH bổ sung) do lớp không mở hoặc lớp đã đủ sĩ số.

3. Đăng ký môn học (Đợt 2)

Đăng ký tại myBK >> Đăng ký môn học >> Chọn đợt ĐK tương ứng

SV kiểm tra TKB sơ bộ, có thể đăng ký thêm, điều chỉnh nhóm hoặc hủy môn.

Lưu ý :
– Nếu SV không hiệu chỉnh là gật đầu TKB sơ bộ đã được xếp .
– PĐT sẽ hậu kiểm những điều kiện kèm theo ĐKMH và kiểm soát và điều chỉnh để xếp TKB chính thức .

4. Kiểm tra TKB chính thức

Xem TKB chính thức tại myBK >> tin tức sinh viên >> Thời khóa biểu

SV không có TKB chính thức sẽ bị tạm dừng học.

Lưu ý :
– Không xem TKB tại công cụ Đăng ký môn học .
– Có thể có 1 số ít môn học đã có ĐK nhưng không có trong TKB chính thức do không thỏa điều kiện kèm theo ĐKMH ( môn tiên quyết / học trước, số tín chỉ tích góp, chuẩn tiếng Anh, … ) hoặc lớp bị hủy ( do sĩ số ít ). SV xem lịch sử vẻ vang ĐK môn học để biết nguyên do đơn cử. SV xem nguyên do tại sao có ĐK môn học mà không có TKB tại website : mybk.hcmut.edu.vn >> Đăng ký môn học >> bấm vào mục Đăng ký mới >> chọn mô hình ĐK >> xem Lịch sử ĐK .
– Không được hủy môn hoặc đổi nhóm sau khi có TKB chính thức .
– Phải liên tục kiểm tra TKB để biết những đổi khác ( nếu có ) .

5. Đăng ký bổ sung (Đợt 3)

Đăng ký tại myBK >> Đăng ký môn học >> Chọn đợt ĐK tương ứng

SV đăng ký bổ sung các môn học, hoặc đăng ký lại các môn học đã đăng ký trước đây nhưng chưa có trong TKB chính thức.

Lưu ý: SV không được hủy môn học hoặc đổi nhóm. Nếu không có nhu cầu học nữa, SV có thể thực hiện quy trình rút môn học (có tính học phí). SV đăng ký Rút môn học (có tính học phí) tại trang mybk.hcmut.edu.vn >> Ứng dụng cho Sinh viên >> 13. Đăng ký Rút Môn học

6. Bắt đầu học kỳ

SV kiểm tra lại TKB cập nhật sau đợt bổ sung.

7. Thanh toán học phí

SV giao dịch thanh toán học phí tại myBK >> BKPay

SV phải thanh toán đúng hạn các đợt thanh toán học phí.

  • Học phí HK1 và HK2 được thanh toán:
    • 100% học phí: từ tuần học thứ 14 (thời gian thanh toán trong 1 tuần).

( Tuần học được tính theo học kỳ của những khóa chính quy trừ năm 1 )

  • Học phí các HK dự thính: trong tuần đầu tiên của HK dự thính.
  • Học phí HK hè và HK dự thính hè: trong tuần đầu tiên của HK hè.
  • Xem chi tiết lịch thời gian nộp học phí tại trang web PĐT (aao.hcmut.edu.vn) >> Sinh viên >> Lịch học vụ năm học.

 

8. Xem lịch thi

Tại mybk.hcmut.edu.vn >> tin tức sinh viên >> Lịch thi

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *