1. Khoa Luật

1.1. Giới thiệu chung về Khoa

– Khoa Luật được xây dựng năm năm trước, tiền thân là khoa Nhà nước – Pháp luật, một trong những khoa quan trọng của Trường Đảng Nguyễn Văn Cừ, sau này là Trường Chính trị Nguyễn Văn Cừ, Trường Cán bộ Thành phố, nay là Học viện Cán bộ Thành phố .

– Khoa Luật lúc bấy giờ có 8 giảng viên và 1 thư ký Khoa, trong đó có 01 PGS, 03 tiến sỹ, 05 thạc sỹ và 01 củ nhân .

1.2. Ngành đào tạo và giảng dạy chính : Ngành Luật học ( hệ chính quy )

Tên ngành đào tạo và giảng dạy : Ngành Luật học

Mã ngành tuyển sinh : 52380101

Trình độ giảng dạy : Đại học

Hình thức huấn luyện và đào tạo : Hệ chính quy ( theo tín chỉ )

Văn bằng : Tốt nghiệp ĐH – Cử nhân Luật

Thời gian giảng dạy : 4 năm

Sinh viên tốt nghiệp cử nhân Luật tại Học viện Cán Bộ Thành phố Hồ Chí Minh sẽ có kiến thức và kỹ năng giáo dục đại cương, kỹ năng và kiến thức giáo dục chuyên nghiệp ( kiến thức và kỹ năng cơ sở ngành, kiến thức và kỹ năng ngành chính, kỹ năng và kiến thức sâu xa ) và kỹ năng và kiến thức hỗ trợ. Trong đó :

* Kiến thức giáo dục đại cương

– Nắm vững những nguyên tắc cơ bản, phương pháp luận của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, nội dung cơ bản Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam để tiếp cận, lý giải những yếu tố về nhà nước, pháp lý và những yếu tố xã hội khác ;

– Có những kiến thức và kỹ năng cơ bản trong nghành nghề dịch vụ khoa học tự nhiên, khoa học xã hội tương thích với ngành luật, như logic học, tâm lý học, xã hội học ,

* Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp

– Kiến thức cơ bản về nhà nước và pháp lý ; những yếu tố cơ bản về nhà nước và pháp | luật xã hội chủ nghĩa Việt Nam ;

– Kiến thức cơ bản về Luật Hiến pháp như chính sách chính trị, quyền con người, quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm cơ bản của công dân, tổ chức triển khai và hoạt động giải trí của cỗ máy nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ;

– Kiến thức cơ bản về pháp luật hành chính và tố tụng hành chính như cơ quan hành chính nhà nước, cán bộ, công chức, công vụ, quyết định hành động hành chính, hành vi hành chính, thanh tra và xử lý khiếu nại tố cáo ;

– Kiến thức cơ bản về pháp luật dân sự như quyền sở hữu, gia tài, hợp đồng, thừa kế, bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng ; thủ tục xử lý những vấn đề dân sự, thủ tục xử lý vụ án dân sự, thi hành án dân sự ;

– Kiến thức cơ bản về nghành pháp lý kinh tế tài chính, pháp lý đất đai ; pháp lý lao động ; pháp lý hôn nhân gia đình mái ấm gia đình, bình đẳng giới, pháp luật hình sự và tố tụng hình sự ; công pháp và tư pháp quốc tế .

* Kiến thức hỗ trợ :

Gồm những kỹ năng và kiến thức về tin học, ngoại ngữ tương quan đến những việc làm thuộc nghành nghề dịch vụ pháp lý. Sinh viên đạt chuẩn kiến thức và kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo pháp luật về chuẩn kiến thức và kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin của Bộ tin tức và Truyền thông tại Thông tư số 03/2014 / TT-BTTTT ngày 11/3/2014, đạt chuẩn ngoại ngữ theo pháp luật của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Thông tư 05/2012 / TT-BGDĐT ngày 15/02/2012, đơn cử là :

– Ngoại ngữ Tiếng Anh đạt tối thiểu TOEIC 450 hoặc B1 chuẩn Châu u hoặc đạt chuẩn đầu ra tiếng Anh theo pháp luật của Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh .

– Tin học đạt IC 3 hoặc trình độ tương tự hoặc theo pháp luật của Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh .

Sinh viên tốt nghiệp chương trình huấn luyện và đào tạo cử nhân luật của Học viện Cán Bộ Thành phố Hồ Chí Minh sẽ có những kỹ năng và kiến thức sau :

* Kỹ năng trình độ :

– Nhận thức, nghiên cứu và phân tích, nhìn nhận, những trường hợp dưới góc nhìn pháp lý ; tra cứu, lựa chọn và vận dụng đúng những lao lý pháp lý để xử lý những yếu tố phát sinh trong thực tiễn pháp lý ;

– Kỹ năng điều tra và nghiên cứu, lập luận và nghiên cứu và phân tích luật ;

– Thực hành một số ít hoạt động giải trí tố tụng dân sự, hình sự, hành chính ;

– Biết cách soạn được văn bản hành chính riêng biệt và những văn bản hành chính thường thì như công văn, thông tin, tờ trình .

* Kỹ năng mềm :

– Có kiến thức và kỹ năng thao tác nhóm và thao tác độc lập ;

– Có năng lực thích ứng với nhu yếu nghề nghiệp ;

– Có kiến thức và kỹ năng tiếp xúc, lập luận, thuyết trình, viết báo cáo giải trình .

Sinh viên tốt nghiệp cử nhân luật tại Học viện Cán Bộ :

– Trung thành với Tổ quốc, tin yêu, chấp hành chủ trương, đường lối, chủ trương của Đảng, pháp lý của Nhà nước ;

– Có ý thức, nghĩa vụ và trách nhiệm công dân ; có ý thức bảo vệ quyền lợi vương quốc, dân tộc bản địa ; gìn giữ và phát huy truyền thống cuội nguồn đạo đức, văn hoá Nước Ta ;

– Có tận tâm, yêu nghề, có nghĩa vụ và trách nhiệm với việc làm, có đạo đức nghề nghiệp ;

– Có ý thức cầu tiến, hợp tác, thân thiện với những đồng nghiệp ; có ý thức kỉ luật và tác phong công nghiệp .

Sau khi tốt nghiệp, sinh viên Học viện Cán Bộ Thành phố Hồ Chí Minh hoàn toàn có thể thao tác tại nhiều cơ quan, đơn vị chức năng, tổ chức triển khai với những việc làm như :

+ Chuyên viên làm công tác làm việc tổ chức triển khai, hành chính văn phòng, pháp chế trong những cơ quan nhà nước, tổ chức triển khai chính trị, tổ chức triển khai chính trị – xã hội, những doanh nghiệp thuộc những thành phần kinh tế tài chính .

+ Chuyên viên hoặc tương tự trong những cơ quan bảo vệ pháp lý ; như Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân ..

+ Luật sư tham gia tố tụng, tư vấn pháp lý .

+ Chuyên viên pháp lý trong những doanh nghiệp, tham gia đàm phán ký kết những hợp đồng, xử lý tranh chấp thương mại giữa những tổ chức triển khai kinh tế tài chính .

+ Làm việc trong những cơ sở giáo dục huấn luyện và đào tạo, những trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp ; những trường Trung học ; những Viện nghiên cứu và điều tra …

+ Những việc làm khác tương quan đến pháp lý .

Sau khi tốt nghiệp, sinh viên Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh hoàn toàn có thể học tập nâng cao trình độ với những loại lớp như :

– Học tập ở bậc học cao hơn : cao học, nghiên cứu sinh .

– Học những khóa đào tạo và giảng dạy chức vụ tư pháp như Thẩm phán, Thư ký Tòa án, Kiểm sát viên, Luật sư, Công chứng viên, Thừa phát lại …

Ngoài ra, Khoa còn đào tạo và giảng dạy cử nhân Luật hệ vừa làm vừa học văn bằng 1, văn bằng 2, cử nhân Luật hệ vừa làm vừa học tích hợp với chương trình Trung cấp lý luận chính trị – Hành chính ; link với những Khoa khác đào tạo và giảng dạy Cử nhân Quản lý nhà nước, Cử nhân kiến thiết xây dựng Đảng và chính quyền sở tại nhà nước, Cử nhân chính trị học, Cử nhân công tác làm việc xã hội ; huấn luyện và đào tạo tuy nhiên ngành .

Ngoài huấn luyện và đào tạo những chương trình cử nhân kể trên, Khoa còn triển khai trách nhiệm tham gia giảng dạy trong chương trình Trung cấp lý luận chính trị – hành chính ; chương trình tu dưỡng kiến thức và kỹ năng quản trị nhà nước ngạch nhân viên, ngạch nhân viên chính ; những lớp tu dưỡng theo chức vụ ; những lớp thi tuyển công chức, nâng ngạch công chức …

E-Mail : khoaluat@homca.edu.vn

2. Khoa Xây dựng Đảng và Tư tưởng Hồ Chí Minh

– Tên khoa : Xây dựng Đảng và Tư tưởng Hồ Chí Minh

– Giảng viên : 10 giảng viên cơ hữu ( 3 tiến sỹ, 3 nghiên cứu sinh, 4 thạc sỹ ) và 10

giảng viên kiêm chức, thỉnh giảng ( 3 tiến sỹ, 7 thạc sỹ )

– Các ngành đào tạo và giảng dạy : Xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước

– Thời lượng đào tạo và giảng dạy : 4 năm

– Tổng số tín chỉ : 120

– Yêu cầu về tiếng Anh : tương tự 450 điểm TOEIC

– Định hướng tiềm năng :

+ Mục tiêu tổng quát :

Chương trình huấn luyện và đào tạo cử nhân ĐH ngành Xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước nhằm mục đích giảng dạy cán bộ có phẩm chất chính trị, đạo đức tư cách tốt, nắm vững kiến thức và kỹ năng trình độ và năng lượng vận dụng vào thực tiễn công tác làm việc, có năng lực thực hành thực tế tốt, năng lực thao tác độc lập và phát minh sáng tạo, có đủ trình độ năng lượng hoàn thành xong tốt trách nhiệm được giao ,

+ Mục tiêu đơn cử :

Cử nhân ngành Xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước được trang bị kỹ năng và kiến thức cơ bản và nâng cao về chuyên ngành được học, có lập trường giai cấp công nhân vững vàng, trung thành với chủ với Đảng, Nhà nước và chủ nghĩa xã hội, nhạy bén về chính trị, gắn lý luận với đường lối của Đảng, thực tiễn cách mạng và đời sống xã hội, có phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống và sức khỏe thể chất tốt, hoàn thành xong tốt trách nhiệm được giao, có năng lực điều tra và nghiên cứu và học tiếp ở bậc cao hơn .

Sinh viên tốt nghiệp ngành học này có năng lực chớp lấy những yếu tố chính trị – xã hội phát sinh trong thực tiễn, có năng lượng xử lý những yếu tố lý luận và thực tiễn, năng lực giải quyết và xử lý trường hợp, năng lực tham gia điều tra và nghiên cứu khoa học về Đảng, Chính quyền Nhà nước, năng lực chỉ huy trong những tổ chức triển khai của mạng lưới hệ thống chính trị .

Người học nắm vững nhiệm vụ và biết thực hành thực tế công tác làm việc thiết kế xây dựng Đảng và xây đựng Chính quyển Nhà nước, có năng lực soạn thảo và chuẩn bị sẵn sàng những văn bản, những giải pháp công tác làm việc, thực hành thực tế lý luận, nhiệm vụ về thiết kế xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước .

– Triển vọng nghề nghiệp :

Sinh viên tốt nghiệp một ngành như hoàn toàn có thể làm nhiều nghề hoàn toàn có thể lựa chọn những vị trí, việc làm sau :

Làm việc trong cơ quan Đảng, chính quyền sở tại, những tổ chức triển khai đoàn thể xã hội từ Trung ương đến cơ sở

Chuyên trách công tác làm việc Đảng trong những cơ quan hành chính, đơn vị chức năng sự nghiệp, những doanh nghiệp ( doanh nghiệp nhà nước, tư nhân, doanh nghiệp có vốn góp vốn đầu tư quốc tế )

Là giảng viên giảng dạy bộ môn thiết kế xây dựng Đảng, quản trị nhà nước tại những trường chính trị tỉnh, thành phố. Giảng viên dạy lý luận chính trị trong những trường ĐH, cao đẳng trên cả nước

Là phóng viên báo chí, biên tập viên của phân mục thiết kế xây dựng Đảng …

E-Mail : khoa xd@hcmc.edu.vn

3. Khoa Quản lý hành chính

– Tên khoa : Quản lý hành chính

– Giảng viên : 15 giảng viên cơ hữu ( 4 tiến sỹ, 11 thạc sỹ )

– Các ngành đào tạo và giảng dạy : Quản lý nhà nước

– Thời lượng giảng dạy : 4 năm

– Tổng số tín chỉ : 120

– Yêu cầu về tiếng Anh : tương tự 450 điểm TOEIC

3.1. Thông tin cơ bản về ngành đào tạo và giảng dạy

Khối lượng kỹ năng và kiến thức huấn luyện và đào tạo : Tổng số tín chỉ : 120 tín chỉ ( Không kể kỹ năng và kiến thức giáo dục Thể chất và Quốc phòng-An ninh ), đơn cử :

Kiến thức giáo dục đại cương : 45 tín chỉ / 17 học phần, gồm có :

1. Lý luận chính trị : 10 tín chi / 3 học phần ;

2. Khoa học xã hội : 16 tín chỉ / 7 học phần ;

3. Khoa học tự nhiên : 04 tín chỉ / 2 học phần :

4. Ngoại ngữ ( Anh văn ) : 15 tín chỉ / 5 học phần .

Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp: 75 tín chỉ/32 học phần, bao gồm:

1. Kiến thức cơ sở ngành : 16 tín chỉ / 6 học phần ;

2. Kiến thức ngành chính : 39 tín chỉ / 15 học phần ;

3. Kiến thức nâng cao ngành : 15 tín chỉ / 7 học phần ;

4. Thực tập tốt nghiệp : 05 tín chỉ / 1 học phần ;

5. Khóa luận TN hoặc HP sửa chữa thay thế :

Khóa luận Tốt nghiệp : 05 tín chỉ / 1 học phần ;

Học phần thay thế sửa chữa : 05 tin chỉ / 2 học phần .

Các chuyên ngành đào tạo và giảng dạy sâu xa : 02 khối kỹ năng và kiến thức chuyên ngành, gồm :

Chuyên ngành : Nội chính – Văn xã ( Chuyên ngành 1 ) ;

Chuyên ngành : Kinh tế – Đô thị ( Chuyên ngành 2 ) .

Những lợi thế điển hình nổi bật của chương trình đào tạo và giảng dạy ĐH QLNN

Thứ nhất, chương trình có sự tích hợp tối đa những chương trình đào tạo và giảng dạy khác để khi sinh viên ra trường có đủ chuẩn để cấp chứng từ về ngoại ngữ, tin học theo nhu yếu của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ tin tức và Truyền thông. .

Thứ hai, chương trình đào tạo và giảng dạy được thiết kế xây dựng gọn nhẹ, khoa học, với 120 tín chỉ / 48 học phần ), trong đó : Kiến thức giáo dục đại cương : 45 tín chỉ / 18 học phần và kỹ năng và kiến thức giáo dục chuyên nghiệp 75 tín chỉ / 31 học phần, trong đó kiến thức và kỹ năng cơ sở ngành 16 tín chỉ / 06 học phần, kiến thức và kỹ năng ngành chính 59 tín chỉ / 25 học. Chương trình huấn luyện và đào tạo được tổ chức triển khai triển khai trong 08 kỳ học, trong đó 07 học kỳ tích luỹ kỹ năng và kiến thức tại cơ sở giảng dạy và học kỳ thực tập tốt nghiệp, làm khoá luận tốt nghiệp hoặc học tính lũy những học phần thay thế sửa chữa khoá luận tốt nghiệp, với thời hạn đào tạo và giảng dạy 4,0 năm. Tuy nhiên, sinh viên hoàn toàn có thể rút ngắn thời hạn học ( dưới 4 năm ) hoặc lê dài thời hạn học ( tối đa không quá 6 năm ) tuỳ theo điều kiện kèm theo, thực trạng của bản thân .

Thứ ba, kỹ năng và kiến thức thực hành nghề nghiệp cao, vì tổng thể những học phần đều được sắp xếp thời lượng thực hành thực tế ( bàn luận ) tương tự hoặc nhiều hơn thời lượng học triết lý. Điều này khắc phục triệt để tính triết lý suông mà nhiều chương trình giảng dạy ĐH lúc bấy giờ chưa khắc phục được .

Thứ tư, Học viện bảo vệ điều kiện kèm theo tốt nhất cho sinh viên trong quy trình học tập và rèn luyện tại cơ sở huấn luyện và đào tạo, với đội ngũ giảng viên đủ chuẩn, có kinh nghiệm tay nghề thực tiễn trong công tác làm việc quản trị nhà nước và công tác làm việc giảng dạy, có rất đầy đủ cơ sở vật chất ( giảng đường, thư viện, phòng máy tính, khu rèn luyện thể thao, .. vv ) thuộc diện văn minh nhất so với những cơ sở giảng dạy ĐH trên địa phận Thành phố Hồ Chí Minh .

Thứ năm, mức học phí thấp, vì Học viện là sở đào tạo và giảng dạy thuộc mạng lưới hệ thống giáo dục công lập. Học viện cam kết không thu thêm bất kể một khoản nào về học phí ngoài lao lý của nhà nước .

Thứ sáu, sinh viên tốt nghiệp ra trường có rất nhiều thời cơ để tiếp cận vị trí công tác làm việc ( thuộc những nghành nghề dịch vụ quản trị nhà nước, hành chính văn phòng, hành chính nhân sự, hành chính doanh nghiệp ) không chỉ trong khu vực cơ quan nhà nước, những cơ quan Đảng, tổ chức triển khai Chính trị-xã hội mà còn hoàn toàn có thể thao tác trong những mô hình doanh nghiệp trong và ngoài nước .

Thứ bảy, hiện tại Học viện đang tổ chức triển khai kiến thiết xây dựng Chương trình link giảng dạy ĐH quản trị nhà nước với Thụy Sỹ ( chương trình này hiện đang chờ Bộ Giáo dục và Đào tạo đánh giá và thẩm định và phê duyệt ) và Chương trình giảng dạy thạc sĩ quản trị công để tạo điều kiện kèm theo cho sinh viên sau khi tốt nghiệp ra trường hoàn toàn có thể theo học .

Việc Bộ Giáo dục và Đào tạo được cho phép Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh mở ngành đào tạo và giảng dạy ĐH quản trị nhà nước từ năm học năm nay – 2017 ( đến năm học 2017 – 2018 liên tục được cho phép Học viện mở thêm 4 ngành đào tạo và giảng dạy ĐH ) không chỉ khẳng định chắc chắn sự vững mạnh của Học viện mà còn mở ra thời cơ để những Q., huyện, ban ngành, đoàn thể, doanh nghiệp trên địa phận có điều kiện kèm theo để chuẩn hoá đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, phân phối nhu yếu yên cầu của công tác làm việc quản trị nhà nước, quản trị doanh nghiệp trong quy trình tiến độ thay đổi và hội nhập .

E-Mail : khoaqlhc@hcmca.edu.vn

4. Khoa Lý luận chính trị

4.1. Thông tin về Khoa

Tên khoa : Khoa Lý luận chính trị – Năm xây dựng : Ngày 01/5/2015

– Lịch sử xây dựng : Khoa lý luận Chính trị được xây dựng ngày 01/5/2015 trên cơ sở khoa Lý luận Mác – Lênin của Trường Cán bộ TP.HCM.

– Đội ngũ giảng viên : Tổng số 13 : Hiện tại khoa có 03 giảng viên chính, 10 giảng viên, về trình độ trình độ có 03 tiến sỹ, 10 thạc sỹ ( có 3 giảng viên đang học nghiên cứu sinh )

– Khoa Lý luận chính trị được phân công giảng dạy 02 phần học trong chương trình Trung cấp lý luận chính trị – hành chính : Những yếu tố cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin ; Đường lối, chủ trương của Đảng trên những nghành ; thực thi nghiên cứu và điều tra khoa học, nghiên cứu và điều tra thực tiễn, thay đổi chiêu thức để nâng cao chất lượng giảng dạy, đào tạo và giảng dạy đội ngũ giảng viên trẻ. Từ năm 2017 khoa tiếp đón giảng dạy chương trình cử nhân Chính trị học .

* Mục tiêu đào tạo và giảng dạy : nhằm mục đích trang bị một mạng lưới hệ thống kiến thức và kỹ năng cơ bản và tổng lực về chủ nghĩa Mác – Lênin, Đường lối chủ trương của Đảng trên những nghành đời sống xã hội cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của thành phố, góp thêm phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ trong mạng lưới hệ thống chính trị thành phố Hồ Chí Minh .

a. Thông tin về ngành Chính trị học

– Thời lượng huấn luyện và đào tạo : 4 năm

– Tổng số tín chỉ : 120 tín chỉ : 46 học phần

– Yêu cầu về tiếng Anh : Trình độ Anh ngữ B1 ( CEFR ) và tiếng Anh chuyên ngành .

– Định hướng tiềm năng giảng dạy :

Mục tiêu chung :

Đào tạo đội ngũ cán bộ thao tác trong những cơ quan, tổ chức triển khai thuộc mạng lưới hệ thống chính trị ( những cơ quan của Đảng, Nhà nước, những tổ chức triển khai chính trị – xã hội ) và trong những tổ chức triển khai kinh tế tài chính, xã hội .

Đào tạo đội ngũ cán bộ giảng dạy, nghiên cứu và điều tra Chính trị học cho những trường ĐH, cao đẳng ; những trường chính trị tỉnh, thành phố ; những TT giáo dục chính trị Q., huyện ; những trường trung học chuyên nghiệp, dạy nghề ; những viện nghiên cứu và điều tra .

Mục tiêu đơn cử

– Về kỹ năng và kiến thức

+ Kiến thức chung

Sinh viên được trang bị kiến thức và kỹ năng cơ bản, mạng lưới hệ thống về chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh ; chủ trương, đường lối của Đảng, chủ trương, pháp lý của Nhà nước ; kiến thức và kỹ năng liên ngành về khoa học xã hội nhân văn .

Có giải pháp tư duy khoa học, biện chứng ; có năng lượng vận dụng kiến thức và kỹ năng đã học vào công tác làm việc trình độ, đủ trình độ triển khai xong tốt trách nhiệm tại những cơ quan thuộc mạng lưới hệ thống chính trị và những tổ chức triển khai kinh tế tài chính, xã hội .

Có kiến thức và kỹ năng, năng lượng và chiêu thức đấu tranh chống lại những quan điểm sai lầm, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng, đường lối, chủ trương của Đảng và Nhà nước, bảo vệ chính sách xã hội chủ nghĩa ở Nước Ta .

+ Kiến thức nâng cao

Sinh viên được trang bị kỹ năng và kiến thức nâng cao về Chính trị học như thể chế chính trị quốc tế đương đại, quyền lực tối cao chính trị và cầm quyền, mạng lưới hệ thống chính trị, địa chính trị quốc tế, những yếu tố về chủ trương công, giải quyết và xử lý trường hợp chính trị …

– Về kiến thức và kỹ năng

+ Kỹ năng cơ bản :

Sinh viên nắm vững và có năng lực vận dụng những kiến thức và kỹ năng hoạt động giải trí lý luận như : kỹ năng và kiến thức điều tra và nghiên cứu, viết, thuyết trình, giảng dạy chuyên ngành Chính trị học, kiến thức và kỹ năng tích lũy và giải quyết và xử lý những thông tin chính trị .

Sinh viên nắm vững và có năng lực vận dụng những kỹ năng và kiến thức hoạt động giải trí thực tiễn như : kiến thức và kỹ năng tiếp cận và giải quyết và xử lý trường hợp chính trị, kiến thức và kỹ năng nghiên cứu và phân tích chủ trương, hoạch định, tổ chức triển khai và thực thi chủ trương ; kiến thức và kỹ năng nghiên cứu và điều tra, nhìn nhận truyền thông online và khai thác truyền thông online trong chính trị ; kiến thức và kỹ năng tác nghiệp khi tham gia những hoạt động giải trí chính trị – xã hội .

+ Kỹ năng mềm :

Kỹ năng thao tác theo nhóm, kỹ năng và kiến thức kiến thiết xây dựng nhóm, chỉ huy nhóm, quản lý và vận hành nhóm và tăng trưởng nhóm .

Kỹ năng quản trị và chỉ huy : kỹ năng và kiến thức phong cách thiết kế và quản lý và vận hành tổ chức triển khai, kỹ năng và kiến thức chỉ huy, quản trị

Kỹ năng tiếp xúc chính trị : kỹ năng và kiến thức thuyết phục công chúng và giải quyết và xử lý những trường hợp chính trị phát sinh .

– Về thái độ :

+ Có lập trường tư tưởng vững vàng, có lý tưởng cộng sản, tin yêu và tuyệt đối trung thành với chủ với sự nghiệp cách mạng, kiên trì tiềm năng độc lập dân tộc bản địa gắn liền với chủ nghĩa xã hội .

+ Có phẩm chất đạo đức tốt, có lối sống trung thực, lành mạnh, có niềm tin nghĩa vụ và trách nhiệm cao với việc làm

+ Ý thức tôn trọng và chấp hành pháp lý, có bổn phận triển khai nghĩa vụ và trách nhiệm công dân, có ý thức bảo vệ quyền lợi của nhà nước, quyền lợi của hội đồng và quyền lợi của người khác .

+ Có thái độ chuẩn mực, thân thiện trong tiếp xúc và ứng xử với nhân dân, có ý thức hợp tác, thiện chí với đồng nghiệp, đối tác chiến lược .

+ Tinh thần cầu thị, biết tôn trọng, lắng nghe, tiếp thu và san sẻ quan điểm với người khác để tự triển khai xong mình và trợ giúp người khác

+ Có ý thức đấu tranh chống mọi biểu lộ xấu đi, nhất quyết đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu tốn lãng phí trong cơ quan, đơn vị chức năng .

4.3. Các nghành, triển vọng về nghề nghiệp trong tương lai

+ Làm công tác làm việc tư vấn, tham mưu trong những cơ quan hoạch định đường lối, chủ trương của Đảng và Nhà nước ; trong những cơ quan, tổ chức triển khai chính trị – xã hội, những tổ chức triển khai kinh tế tài chính .

+ Chuyên viên trong những cơ quan của Đảng, chính quyền sở tại và những đoàn thể nhân dân + Làm công tác làm việc điều tra và nghiên cứu trong những cơ quan lý luận chính trị

+ Làm phóng viên báo chí, biên tập viên, bình luận viên về thời sự, chính trị tại những cơ quan thông tấn báo chí truyền thông, những đài phát thanh, truyền hình ở Trung ương và địa phương .

+ Làm công tác làm việc nghiên cứu và điều tra và giảng dạy Chính trị học trong mạng lưới hệ thống những trường Đảng, những Học viện, những trường ĐH, cao đẳng và trung học chuyên nghiệp, dạy nghề .

+ Ngành Chính trị học mở ra thời cơ lớn để trở thành chính khách, nhà chỉ huy chính trị tương lai .

4.4. Mô hình link, hợp tác quốc tế

Ngành Chính trị học hoàn toàn có thể link giảng dạy với 1 số ít trường quốc tế như :

+ Trường Chính sách công và quản trị Fulbright, Hoa Kỳ + Trường chủ trương công Lý Quang Diệu, Singapore + Học viện Hành chính Bắc Kinh, Trung Quốc 6. Khoa Dân vận và Công tác xã hội 5.1. Giới thiệu Khoa

Khoa Dân vận và Công tác xã hội xây dựng theo Quyết định 357 / QĐ-HVCB của Giám đốc Học viện Cán bộ Thành Phố Hồ Chí Minh phát hành ngày 24/4/2015. Khoa đảm nhiệm những bộ môn :

– Dân vận ;

– Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại ;

– Kỹ năng chỉ huy, quản trị .

Ngày 9/8/2016 tại Quyết định 911 / QĐ-HVCB do nhu yếu trách nhiệm, bộ môn kỹ năng và kiến thức chỉ huy quản trị được chuyển về Khoa Đại cương đảm nhiệm .

Ngày 3/3/2017, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phát hành quyết định hành động số : 630 / QĐ BGDĐT về việc được cho phép học viện Cán bộ TP Hồ Chí Minh huấn luyện và đào tạo những ngành trình độ ĐH hệ chính quy. Học viện Cán bộ được phép huấn luyện và đào tạo chương trình cử nhân ngành Công tác xã hội do Khoa Dân vận và Công tác xã hội đảm nhiệm .

Hiện nay, 100 % giảng viên của Khoa có trình độ Thạc sĩ trở lên ( trong đó : 1 Phó Giáo sư, 2 Tiến sĩ ) và nhiều chuyên viên có kinh nghiệm tay nghề giảng dạy cung ứng chương trình đào tạo và giảng dạy của ngành. Các giảng viên được giảng dạy tương thích về trình độ, đa phần đều trải qua thực tiễn công tác làm việc tại cơ sở .

5.2. Giới thiệu chương trình đào tạo và giảng dạy ngành Công tác xã hội

Chương trình đào tạo và giảng dạy ngành Công tác xã hội nhằm mục đích đào tạo và giảng dạy người học trở thành nhân viên cấp dưới xã hội chuyên 11 ghiệp có phẩm chất chính trị, đạo đức ; có kiến thức và kỹ năng thực hành nghề nghiệp ; có năng lượng nghiên cứu và điều tra và năng lực phát minh sáng tạo để xử lý những yếu tố tương quan đến con người, mái ấm gia đình, hội đồng và xã hội ; có nghĩa vụ và trách nhiệm nghề nghiệp, chuẩn bị sẵn sàng thích nghi với thiên nhiên và môi trường thao tác phong phú .

Hoạt động nghề nghiệp của cử nhân Công tác xã hội hướng tới việc tạo ra sự “ đổi khác ” tích cực trong xã hội, nhằm mục đích nâng cao chất lượng đời sống cho tổng thể mọi người đặc biệt quan trọng là những nhóm người yếu thế, Thông qua hoạt động giải trí công tác làm việc xã hội thôi thúc sự đổi khác xã hội, tăng cường những mối tương tác giúp hài hoà giữa cá thể, mái ấm gia đình và xã hội hướng tới văn minh và công minh xã hội .

Chương trình giảng dạy ngành Công tác xã hội tại Học viện Cán bộ được kiến thiết xây dựng hướng đến 2 tiềm năng cơ bản :

Một là, trang bị kiến thức và kỹ năng thao tác cho người học để xử lý những vấn để xảy ra so với cá thể, mái ấm gia đình và hội đồng có những thực trạng khác nhau .

Hai là, trang bị phẩm chất đạo đức và kiến thức và kỹ năng ứng xử tương thích với tình hình chính trị xã hội của nước ta trước những yếu tố xã hội qua đó cải tổ môi trường tự nhiên sống bằng những dịch vụ cung ứng giúp thân chủ triển khai những công dụng, vai trò của họ hiệu suất cao .

Để đạt được tiềm năng đó, chương trình giảng dạy được thiết kế xây dựng yên cầu người học sau khi tốt nghiệp phải phân phối những tiêu chuẩn đơn cử :

– Có phẩm chất chính trị, ý thức ship hàng nhân dân và nghĩa vụ và trách nhiệm công dân ; sống và thao tác theo pháp lý. Người học nắm vững những văn bản pháp lý tương quan đến nghề. công tác làm việc xã hội. Am hiểu những giá trị, đạo đức nghề nghiệp .

– Có kiến thức và kỹ năng tiếp xúc tốt ship hàng cho quy trình thực thi việc làm như : tham vấn, đối thoại, ngoại ngữ, tin học và kỹ năng và kiến thức thao tác nhóm .

– Có năng lực xử lý và tương hỗ thân chủ vit qua những yếu tố khác nhau của : cá thể, mái ấm gia đình, nhóm, tổ chức triển khai đến hội đồng .

5.3. Thông tin về giảng dạy Cử nhân Công tác xã hội

Tổng số tín chỉ : 120 Tín chỉ Thời gian dào tạo : 4 năm Yêu cầu về tiếng anh, tương tự 450 điểm TOEIC

5.4. Triển vọng nghề nghiệp trong tương lai

Tốt nghiệp ngành Công tác xã hội tại Học viện Cán bộ, người học có năng lực thực thi những dịch vụ xã hội khác nhau trong nhiều thiên nhiên và môi trường như cơ sở xã hội, trường học, bệnh viện, tổ chức triển khai lao động xã hội, TT giáo dục hoà nhập, những dự án Bất Động Sản tăng trưởng hội đồng, những tổ chức triển khai phi chính phủ trong và ngoài nước, ….

Cán bộ quản trị, nhân viên điều tra và nghiên cứu tại những tổ chức triển khai chính trị xã hội, những tổ chức triển khai xã hội nghề nghiệp, tổ chức triển khai nghề nghiệp, tổ chức triển khai xã hội, tổ chức triển khai phi chính phủ nhằm mục đích tiến hành dự án Bất Động Sản hoặc tham gia triển khai những chương trình pit tiền hội đồng, xóa đói giảm nghèo, tăng trưởng kinh tế tài chính – xã hội của địa phương hoặc vương quốc .

E-Mail : khoadv@hcmca.edu.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *