Tuần 01
03/9/2018-09/9/2018
Lớp CĐ Dược K3,4,5;
Y sĩ đa khoa K6,7;

Y sĩ VB2 K3; Dược sĩ VB2 K3,4:
Xem tại đây
Lớp CĐ Điều dưỡng K3,4,5:
Xem tại đây

Tuần 02
10/9/2018-16/9/2018
Lớp CĐ Dược K3,4,5;
Y sĩ đa khoa K6,7;

Y sĩ VB2 K3;
Dược sĩ VB2 K3,4:

Xem tại đây
Lớp CĐ Điều dưỡng K3,4,5:
Xem tại đây
Tuần 03

17/9/2018-23/9/2018

Lớp CĐ Dược K3,4,5;
Y sĩ đa khoa K6,7;

Y sĩ VB2 K3;
Dược sĩ VB2 K3,4:

Xem tại đây
Lớp CĐ Điều dưỡng K3,4,5:
Xem tại đây

  Tuần 04

24/9/2018-30/9/2018

Lớp CĐ Dược K3,4,5;
Y sĩ đa khoa K6,7;

Y sĩ VB2 K3;
Dược sĩ VB2 K3,4:

Xem tại đây
Lớp CĐ Điều dưỡng K3,4,5:
Xem tại đây

 

Tuần 05

01/10/2018-07/10/2018

Lớp CĐ Dược K3,4,5;

Y sĩ đa khoa K6,7;

Y sĩ VB2 K3;
Dược sĩ VB2 K3,4:

Xem tại đây
Lớp CĐ Điều dưỡng K3,4,5:
Xem tại đây

Tuần 06

08/10/2018-14/10/2018

Lớp CĐ Dược K3,4,5;

Y sĩ đa khoa K6,7;

Y sĩ VB2 K3;
Dược sĩ VB2 K3,4:

Xem tại đây
Lớp CĐ Điều dưỡng K3,4,5:
Xem tại đây

Tuần 07

15/10/2018-21/10/2018

Lớp CĐ Dược K3,4,5;

Y sĩ đa khoa K6,7;

Y sĩ VB2 K3,4;
Dược sĩ VB2 K3,4:

Xem tại đây
Lớp CĐ Điều dưỡng K3,4,5:
Xem tại đây

Tuần 08

22/10/2018-28/10/2018

Lớp CĐ Dược K3,4,5;

Y sĩ đa khoa K6,7;

Y sĩ VB2 K3,4;
Dược sĩ VB2 K3,4:

Xem tại đây
Lớp CĐ Điều dưỡng K3,4,5:
Xem tại đây

Tuần 09

29/10/2018-04/11/2018

Lớp CĐ Dược K3,4,5;

Y sĩ đa khoa K6,7;

Y sĩ VB2 K3,4;
Dược sĩ VB2 K3,4:

Xem tại đây
Lớp CĐ Điều dưỡng K3,4,5:
Xem tại đây

Tuần 10
05/11/2018-11/11/2018

Lớp CĐ Dược K3,4,5;

Y sĩ đa khoa K6,7;

Y sĩ VB2 K3,4;
Dược sĩ VB2 K3,4:

Xem tại đây
Lớp CĐ Điều dưỡng K3,4,5:
Xem tại đây

Tuần 11
12/11/2018-18/11/2018

Lớp CĐ Dược K3,4,5;

Y sĩ đa khoa K6,7;

Y sĩ VB2 K3,4;
Dược sĩ VB2 K3,4:

Xem tại đây
Lớp CĐ Điều dưỡng K3,4,5:
Xem tại đây

Tuần 12
19/11/2018-25/11/2018

Lớp CĐ Dược K3,4,5;

Y sĩ đa khoa K6,7;

Y sĩ VB2 K3,4;
Dược sĩ VB2 K3,4:

Xem tại đây
Lớp CĐ Điều dưỡng K3,4,5: 

Xem tại đây

Tuần 13
26/11/2018-02/12/2018

Lớp CĐ Dược K3,4,5;

Y sĩ đa khoa K6,7;

Y sĩ VB2 K3,4;
Dược sĩ VB2 K3,4:

Xem tại đây
Lớp CĐ Điều dưỡng K3,4,5: 

Xem tại đây

Tuần 14
03/12/2018-09/12/2018

Lớp CĐ Dược K3,4,5;

Y sĩ đa khoa K6,7;

Y sĩ VB2 K3,4;
Dược sĩ VB2 K3,4:

Xem tại đây
Lớp CĐ Điều dưỡng K3,4,5: 

Xem tại đây

Tuần 15
10/12/2018-16/12/2018

Lớp CĐ Dược K3,4,5;

Y sĩ đa khoa K6,7;

Y sĩ VB2 K3,4;
Dược sĩ VB2 K3,4:

Xem tại đây
Lớp CĐ Điều dưỡng K3,4,5: 

Xem tại đây

Tuần 16
17/12/2018-23/12/2018

Lớp CĐ Dược K3,4,5;

Y sĩ đa khoa K6,7;

Y sĩ VB2 K3,4;
Dược sĩ VB2 K3,4:

Xem tại đây
Lớp CĐ Điều dưỡng K3,4,5: 

Xem tại đây

Tuần 17
24/12/2018- 30/12/2018

Lớp CĐ Dược K3,4,5;

Y sĩ đa khoa K6,7;

Y sĩ VB2 K3,4;
Dược sĩ VB2 K3,4:

Xem tại đây
Lớp CĐ Điều dưỡng K3,4,5: 

Xem tại đây

Tuần 18
31/12/2018- 06/01/2019

Lớp CĐ Dược K3,4,5;

Y sĩ đa khoa K6,7;

Y sĩ VB2 K3,4;
Dược sĩ VB2 K3,4:

Xem tại đây
Lớp CĐ Điều dưỡng K3,4,5: 

Xem tại đây

Tuần 21
21/01/2019- 27/01/2019

Lớp CĐ Dược K3,4,5;

Y sĩ đa khoa K6,7;

Y sĩ VB2 K3,4;
Dược sĩ VB2 K3,4:

Xem tại đây

Kế hoạch thi HKI

Lớp CĐ Điều dưỡng K3,4,5: 

Xem tại đây

Tuần 22

Nghỉ tết Âm lịch

Tuần 23

Nghỉ tết Âm lịch

Tuần 24
11/02/2019- 17/02/2019

Lớp CĐ Dược K3,4,5;

Y sĩ đa khoa K6,7;

Y sĩ VB2 K3,4;
Dược sĩ VB2 K3,4:

Xem tại đây

Kế hoạch thi HKI

Lớp CĐ Điều dưỡng K3,4,5: 

Xem tại đây

Tuần 27
04/3/2019- 10/3/2019

Lớp CĐ Dược K3,4,5;

Y sĩ đa khoa K6,7;

Y sĩ VB2 K3,4;
Dược sĩ VB2 K3,4:

Xem tại đâ

y

Lớp CĐ Điều dưỡng K3,4,5: 

Xem tại đây

Ghi chú: Thứ 2 (04/3/2019) Chào Cờ toàn trường lúc 6g45′. Đề nghị Giảng viên, sinh viên tham dự đầy đủ.

Tuần 28
11/3/2019- 17/3/2019

Lớp CĐ Dược K3,4,5;

Y sĩ đa khoa K6,7;

Y sĩ VB2 K3,4;
Dược sĩ VB2 K3,4:

Xem tại đây

Lớp CĐ Điều dưỡng K3,4,5:

Xem tại đây

Tuần 29
18/3/2019 – 24/3/2019

Lớp CĐ Dược K3,4,5;

Y sĩ đa khoa K6,7;

Y sĩ VB2 K3,4;
Dược sĩ VB2 K3,4:

Xem tại đâ

y

Lớp CĐ Điều dưỡng K3,4,5: 

Xem tại đây

Thông báo: Thứ 6 (22/3/2019) hủy lịch dạy & học cả ngày.

Lí do: Tổ chức Lễ hội ẩm thực & Hội thao Đoàn viên thanh niên.

Tuần 30
25/3/2019 – 31/3/2019

Lớp CĐ Dược K3,4,5;

Y sĩ đa khoa K6,7;

Y sĩ VB2 K3,4;
Dược sĩ VB2 K3,4:

Xem tại đâ

y

Lớp CĐ Điều dưỡng K3,4,5: 

Xem tại đây

Tuần 31
01/4/2019- 07/4/2019

Lớp CĐ Dược K3,4,5;

Y sĩ đa khoa K6,7;

Y sĩ VB2 K3,4;
Dược sĩ VB2 K3,4:

Xem tại đâ

y

Lớp CĐ Điều dưỡng K3,4,5: 

Xem tại đây

Ghi chú: Thứ 2 (01/4/2019) Chào Cờ toàn trường lúc 6g45′. Đề nghị Giảng viên, sinh viên tham dự đầy đủ.

Tuần 32
08/4/2019 – 14/4/2019

Lớp CĐ Dược K3,4,5;

Xem thêm: REVIT – VN

Y sĩ đa khoa K6,7;
Y sĩ VB2 K3,4;
Dược sĩ VB2 K3,4:

Xem tại đây
Lớp CĐ Điều dưỡng K3,4,5: 
Xem tại đây
lich-giang-tuan-thu-32-6437674 Tuần 36 (6/05–>12/05/2019)xem-tai-day-4798027

Ghi chú: Thứ 2 (06/5/2019) Chào Cờ toàn trường lúc 6g45′. Đề nghị Giảng viên, sinh viên tham dự đầy đủ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *