Đào tạo sau đại học

: Tiến sĩ Kinh tế Nông nghiệp, Thạc sỹ Kinh tế Nông nghiệp, Thạc sỹ Quản lý kinh tế tài chính

Liên kết đào tạo, trao đổi hợp tác KHKT trong và ngoài nước: Với các trường SongkLa (Thái Lan), Chonam (Hàn Quốc), Leman (Pháp).

– tin tức những doanh nghiệp ký kết hợp tác tiếp đón tuyển dụng sinh viên sau khi tốt nghiệp :

Đã link với nhiều doanh nghiệp trong thực hành thực tế, thực tập nghề nghiệp như : Vinaphone, mobiphone, Misa, Saf, những ngân hàng nhà nước thương mại … Tuy nhiên, Khoa vẫn chưa ký kết hợp tác bằng văn bản .

– Các ngày hội việc làm tổ chức triển khai hàng năm :

Kết hợp với những ngày lễ hội của Khoa ( như Tốt nghiệp, tổ chức triển khai riêng với những doanh nghiệp ) .

2 .

2. Giới thiệu về ngành :

2.2 .

1 .

Ngành Tài chính ngân hàng nhà nước

Năm thành lập

:

2006

Email

: khanhhang555@gmail.com

– S

ố điện thoại cảm ứng

: 0905.236.579

– Yêu cầu về Tiếng Anh

: B1 khung Châu Âu

Thời lượng đào tạo

: 4 năm

Tổng số tín chỉ

: 126

Lịch sử

: Bộ môn Tài chính ngân hàng nhà nước được xây dựng từ năm 2006, là một trong 7 bộ môn thuộc Khoa Kinh tế, trường Đại học Tây Nguyên. Trong tiến trình đầu, đội ngũ giảng viên của Bộ môn chỉ có 6, nay đã tăng trưởng lên đến 12 giảng viên trong đó có 1 Tiến sỹ, 1 nghiên cứu sinh, 9 thạc sỹ và 1 cử nhân .

Triển vọng nghề nghiệp trong tương lai:

Sau khi tốt nghiệp ngành Tài chính – Ngân hàng, sinh viên hoàn toàn có thể tiếp đón những vị trí việc làm như : Chuyên viên trong những nghành thanh toán giao dịch, tín dụng thanh toán, kế toán, truy thuế kiểm toán nội bộ, thanh toán giao dịch quốc tế, kinh doanh thương mại ngoại tệ trong những ngân hàng nhà nước ; Chuyên viên nghiên cứu và phân tích kinh tế tài chính tại những doanh nghiệp, tổ chức triển khai tín dụng thanh toán, công ty sàn chứng khoán, công ty kinh tế tài chính, công ty cho thuê kinh tế tài chính, công ty kinh doanh thương mại ; Cơ quan quản trị nhà nước về kinh tế tài chính ngân hàng nhà nước như : Thuế, những sở, phòng kinh tế tài chính ; Giảng viên trong những trường đại học, cao đẳng, tầm trung .

2.2 .

2 .

Ngành Kinh tế

– Năm xây dựng : 1997

Email

:

buitan.dhtn@gmail.com

– S

ố điện thoại thông minh

: 0918061213

Yêu cầu về tiếng Anh

: Có huấn luyện và đào tạo bằng tiếng Anh một số ít môn cơ sở

,

B1 khung Châu Âu

Thời lượng đào tạo

: 4 năm

– Tổng số tín chỉ

: 126

Lịch sử

: Bộ môn Kinh tế được xây dựng ngày 21/02/1997, là 1 trong 3 bộ môn tiên phong được hình thành cùng với thời hạn xây dựng Khoa Kinh tế .

Hiện nay, Bộ môn có 14 cán bộ cơ hữu, trong đó 03 tiến sỹ, 02 Nghiên cứu sinh, 04 thạc sỹ, 04 cử nhân và 01 tầm trung. Ngoài ra, Bộ môn có 01 cán bộ kiêm nhiệm tham gia vào đội ngũ cán bộ giảng dạy của Bộ môn .

– Triển vọng nghề nghiệp trong tương lai

: Sinh viên tốt nghiệp ngành Kinh tế có năng lực thao tác trong cơ quan, doanh nghiệp thuộc những thành phần kinh tế tài chính, gồm có những cơ quan quản trị nhà nước những cấp, những doanh nghiệp, những tổ chức triển khai kinh tế tài chính – tín dụng thanh toán, những tổ chức triển khai phi chính phủ, những tổ chức triển khai tư vấn về những yếu tố kinh tế tài chính vĩ mô, vi mô và kinh tế tài chính chuyên ngành. Ngoài ra, sinh viên tốt nghiệp hoàn toàn có thể tham gia công tác làm việc giảng dạy và điều tra và nghiên cứu khoa học tại những TT, viện nghiên cứu và điều tra và những trường đại học, cao đẳng .

2.2 .

3 .

Ngành Kinh doanh thương mại

– Năm xây dựng

:

2008

   

– Số điện thoại cảm ứng

: 0913484099

– Yêu cầu về Tiếng Anh

: B1 khung Châu Âu

– Thời lượng giảng dạy

: 4 năm

– Tổng số tín chỉ

: 133

Lịch sử

: Năm 2008, từ hợp đồng link đào tạo và giảng dạy ngành Kinh doanh Thương mại giữa trường Đại học Tây Nguyên và trường Đại học Kinh tế Quốc dân Hà nội đã đặt một “ viên gạch ” khởi đầu cho quy trình thiết kế xây dựng và tăng trưởng ngành Quản trị Kinh doanh Thương mại. Đến năm 2010, trường Đại học Tây nguyên chính chức tuyển sinh ngành Quản trị Kinh doanh Thương mại, lúc này bộ môn Quản trị kinh doanh thương mại đảm nhiệm huấn luyện và đào tạo 02 chuyên ngành là Quản trị Kinh doanh và Quản trị Kinh doanh Thương mại .

Với sự vững mạnh của đội ngũ cán bộ giảng dạy và sự ngày càng tăng nhanh về số lượng sinh viên, bộc lộ xu thế tăng trưởng khách quan của Khoa Kinh tế. Đến tháng 8 năm 2012, Hiệu trưởng Nhà trường đã ký Quyết định xây dựng Bộ môn Kinh doanh Thương mại để quản trị sinh viên ngành Quản trị Kinh doanh Thương mại. Tuy nhiên, đến năm 2018, bộ môn Kinh doanh thương mại sáp nhập với bộ môn Quản trị kinh doanh thương mại .

– Triển vọng nghề nghiệp trong tương lai :

Các sinh viên sau khi tốt nghiệp hoàn toàn có thể thao tác tại những doanh nghiệp, những đơn vị chức năng hành chính sự nghiệp có tương quan đến nghành kinh tế tài chính, thương mại. Ngoài ra còn hoàn toàn có thể tham gia giảng dạy, điều tra và nghiên cứu khoa học tại những viện nghiên cứu và điều tra, những TT, những trường đại học, cao đẳng .

2.2 .

4 .

Ngành Kế toán

Năm thành lập

:

1997

Email

:

hiendhtn@gmail.com

– S

ố điện thoại cảm ứng

: 0905382551

– Yêu cầu về Tiếng Anh

: B1 khung Châu Âu

Thời lượng đào tạo

: 4 năm

Tổng số tín chỉ

: 125

Lịch sử

: Bộ môn Kế toán được xây dựng vào tháng 2 năm 1997, là một trong bảy bộ môn thuộc Khoa Kinh tế, trường Đại học Tây Nguyên. Đội ngũ giảng viên của Khoa trong quy trình tiến độ đầu chỉ 4 giảng viên nay đã tăng trưởng lên đến 11 giảng viên, trong đó có 2 Tiến sỹ, 1 nghiên cứu sinh, 6 thạc sỹ. Sinh viên của ngành ra trường đều nhanh gọn nhận được việc làm ở những Tổ chức kinh tế tài chính, Tổ chức kinh tế tài chính, cơ quan Nhà nước … Cùng với sự tăng trưởng của Khoa, trải qua hơn 20 năm, Bộ môn đã trưởng thành và tăng trưởng cả về số lượng và chất lượng .

Triển vọng nghề nghiệp trong tương lai

: Sinh viên tốt nghiệp ngành kế toán, kế toán truy thuế kiểm toán có năng lực thao tác tại những doanh nghiệp, những đơn vị chức năng hành chính sự nghiệp và những đơn vị chức năng khác. Ngoài ra còn hoàn toàn có thể tham gia giảng dạy, điều tra và nghiên cứu khoa học tại những viện điều tra và nghiên cứu, những TT, những trường đại học, cao đẳng .

2.2 .

5 .

Ngành Kinh tế tổng hợp

– Năm xây dựng

: 1997

Email

:

buitan.dhtn@gmail.com

– S

ố điện thoại thông minh :

0918061213

Yêu cầu về tiếng Anh

: Có đào tạo và giảng dạy bằng tiếng Anh

, B1 khung Châu Âu

Thời lượng đào tạo

: 4 năm

Tổng số tín chỉ

: 126

Lịch sử

:

Bộ môn Kinh tế được xây dựng ngày 21/02/1997, là 1 trong 3 bộ môn tiên phong được hình thành cùng với thời hạn xây dựng Khoa Kinh tế .

Hiện nay, Bộ môn có 14 cán bộ cơ hữu, trong đó 03 tiến sỹ, 02 Nghiên cứu sinh, 04 thạc sỹ, 04 cử nhân và 01 tầm trung. Ngoài ra, Bộ môn có 01 cán bộ kiêm nhiệm tham gia vào đội ngũ cán bộ giảng dạy của Bộ môn .

Triển vọng nghề nghiệp trong tương lai

: Chương trình huấn luyện và đào tạo ngành Kinh tế nông nghiệp giúp cho người học nắm vững những kỹ năng và kiến thức cơ bản về kinh tế tài chính – xã hội, có năng lượng trình độ về kinh tế tài chính nông nghiệp và tăng trưởng nông thôn ; Có năng lực nghiên cứu và phân tích, hoạch định chủ trương và xử lý những yếu tố kinh tế tài chính thuộc nghành nông nghiệp, nông thôn .

Mô hình link, hợp tác quốc tế

:

Cử sinh viên đi giảng dạy tại Isarel .

2.2 .

6 .

Ngành Quản trị kinh doanh thương mại

Năm thành lập

:

1997

Email liên lạc, số điện thoại

: ngocthang67@yahoo.com ; 0935500000

– Yêu cầu về Tiếng Anh

: B1 khung Châu Âu

Thời lượng đào tạo

: 4 năm

Tổng số tín chỉ:

125

Lịch sử

: Thành lập vào ngày 21/02/1997, là một trong 03 bộ môn tiên phong được hình thành cùng với thời hạn xây dựng Khoa .

Triển vọng nghề nghiệp trong tương lai

: Sau khi tốt nghiệp, cử nhân Quản trị kinh doanh thương mại có rất nhiều thời cơ việc làm mê hoặc như thao tác tại những doanh nghiệp, quản trị, quản lý và điều hành ở những công ty, tập đoàn lớn trong và ngoài nước hay trở thành giảng viên ngành Quản trị Kinh doanh tại những trường đại học, cao đẳng, tầm trung .

3. Khoa Khoa học Tự nhiên và Công nghệ

3 .

1. Giới thiệu về Khoa

– Tên Khoa :

Khoa học tự nhiên và Công nghệ

– Số điện thoại cảm ứng

: 02623

.

825

.

808

– Website

: https://www.ttn.edu.vn/index.php/ktncn

– Năm xây dựng

: 2008

– Tóm tắt lịch sử vẻ vang xây dựng của Khoa

:

Khoa KHTN&CN được xây dựng theo Quyết định Số 1577 / QĐ-ĐHTN-TCCB ngày 19/12/2008 của Hiệu trưởng trường Đại học Tây Nguyên, trên cơ sở tách ra từ khoa Sư phạm với 5 bộ môn : Toán học, Vật lý, Hoá học, sinh học, Tin học

– Số lượng giảng viên

: 67

– Các ngành đào tạo và giảng dạy chính

: 08 ngành Đại học

+

Sư phạm Toán học

+

Sư phạm Vật lý

+

Sư phạm Hóa học

+

Sư phạm Sinh học

+

Công nghệ thông tin

+

Sinh học

+

Công nghệ sinh học

+

Công nghệ kỹ thuật môi trường tự nhiên

– Mục tiêu đào tạo và giảng dạy :

Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, nghiên cứu và điều tra khoa học và chuyển giao công nghệ tiên tiến ship hàng cho sự nghiệp tăng trưởng kinh tế tài chính – xã hội. Bảo tồn và phát huy những giá trị văn hoá của dân tộc bản địa

– Liên kết giảng dạy, trao đổi hợp tác khoa học kỹ thuật trong và ngoài nước :

– Đài thiên văn Quốc gia Nhật Bản

– Đại học Stanford

– Các trường trung học phổ thông trong toàn tỉnh

– Vườn vương quốc, những khu bảo tồn vạn vật thiên nhiên

– Khu Nông Nghiệp kỹ thuật cao TP. Hồ Chí Minh

– Viện Sinh học Nhiệt đới TP. Hồ Chí Minh

– Trang trại Langbiang

– Công ty Ajinomoto .

– Các công ty ứng dụng tại TP. TP HCM, TP. Đà Nẵng, Huế

– Một số công ty quốc tế trong nghành nghề dịch vụ công nghệ phần mềm .

3 .

2. tin tức về từng nghành :

3 .

2.1 .

Sư phạm Toán học

– Tên ngành

: Sư phạm Toán học

– Năm xây dựng

: 1996

– E-Mail, điện thoại cảm ứng

: nvbong@ttn.edu.vn, 0905 851 851

– Yêu cầu về tiếng Anh :

+ Có trình độ B1 theo khung Châu Âu ,

+ Đáp ứng nhu yếu về tiếng Anh chuyên ngành Toán

– Thời lượng huấn luyện và đào tạo

: 4 năm

– Tổng số tín chỉ

: 120

– Định hướng tiềm năng

: Đào tạo cử nhân sư phạm Toán học : Có kiến thức và kỹ năng rộng và nâng cao về toán học, về nhiệm vụ sư phạm ; có giải pháp tư duy logic, có tiềm lực để học tập nâng cao trình độ khoa học và nhiệm vụ sư phạm, cung ứng được nhu yếu về thay đổi giáo dục, có năng lực điều tra và nghiên cứu khoa học ;

– Triển vọng nghề nghiệp trong tương lai :

+ Giảng dạy môn Toán ở những trường : trung học phổ thông, trung học cơ sở, tầm trung chuyên nghiệp, cao đẳng và đại học .

+ Làm chuyên gia giáo dục phổ thông, làm cán bộ quản trị những cơ sở giáo dục

+ Làm cán bộ nghiên cứu và điều tra Toán học hoặc điều tra và nghiên cứu về khoa học giáo dục

– Mô hình link, hợp tác quốc tế :

Sinh viên được tham gia những hội nghị, hội thảo chiến lược trong nước, quốc tế về chuyên ngành toán, được nghe những báo cáo giải trình khoa học từ những giáo sư quốc tế được mời về thao tác tại trường. Sinh viên sau khi tốt nghiệp, nếu có nhu yếu học lên cao ở quốc tế, cán bộ Bộ môn Toán sẽ ra mắt những giáo sư quốc tế có uy tín trình độ và có năng lực phân phối học bổng du học .

3 .

2.2 .

Ngành Sư phạm Vật lý

– Tên ngành

: Sư phạm Vật lý

– Năm xây dựng

: năm 1977 ( Năm mở ngành đào tạo và giảng dạy SP Vật lý : 2001 )

– Yêu cầu về tiếng Anh

: Anh văn trình độ B1 Châu Âu

– Thời lượng huấn luyện và đào tạo :

4 năm

– Tổng số tín chỉ

: 120 tín chỉ

– Định hướng tiềm năng :

+ Có kiến thức và kỹ năng rất đầy đủ và sâu xa về vật lý, có kiến thức và kỹ năng thiết yếu về ngành sư phạm, có những hiểu biết cơ bản về khoa học tự nhiên và khoa học xã hội .

+ Có giải pháp tư duy logic, có tiềm lực để nâng cao trình độ khoa học và nhiệm vụ Sư phạm, cung ứng được nhu yếu thay đổi giáo dục, có năng lực nghiên cứu và điều tra khoa học .

+ Có trình độ giảng dạy Vật lý ở trường ( trung học ) đại trà phổ thông, trường trung học chuyên nghiệp, trường cao đẳng, trường đại học hoặc thao tác trong những cơ quan điều tra và nghiên cứu khoa học, cung ứng được nhu yếu của sự nghiệp thiết kế xây dựng quốc gia trong thế kỉ 21 .

– Triển vọng nghề nghiệp trong tương lai :

+ Giảng dạy môn vật lý, công nghệ tiên tiến tại những trường trung học phổ thông, trung học cơ sở, những trường đại học, cao đẳng, tầm trung chuyên nghiệp và dạy nghề .

+

Làm công tác làm việc nghiên cứu và điều tra trong nghành vật lý tại những viện, những TT nghiên cứu và điều tra .

+ Làm việc tại những cơ quan quản trị về giáo dục ( Sở Giáo dục đào tạo, Phòng Giáo dục đào tạo ) .

– Mô hình link, hợp tác quốc tế :

+ Hợp tác với Đài thiên văn Quốc gia Nhật Bản với biên bản ghi nhớ hợp tác năm 2018 ( trao đổi học thuật, trao đổi sinh viên, huấn luyện và đào tạo nhân lực về thiên văn và tăng trưởng những dự án Bất Động Sản nghiên cứu và điều tra … ) ; hợp tác với Đại học Kyoto và những đối tác chiến lược khác nhằm mục đích tăng trưởng dự án Bất Động Sản Xây dựng đài thiên văn tại Trường Đại học Tây Nguyên tiến trình 2019 – 2023. Ngoài việc Giao hàng điều tra và nghiên cứu, giảng dạy cho SV ngành Vật lý, đài quan sát còn được dùng để làm dịch vụ huấn luyện và đào tạo cho học viên trung học phổ thông hoặc dành cho khách du lịch thăm quan .

+ Hợp tác với Đại học Stanford trong nghành sử dụng tần số rất thấp và cực thấp ( Thiết bị SuperSID ) ship hàng nghiên cứu và điều tra và đào tạo Vật lý điện ly, vật lý khí quyển ( chương trình hợp tác từ năm 2012 ) .

3 .

2.3 .

Ngành Sư phạm Hóa học

– Tên ngành

: SƯ PHẠM HOÁ HỌC

– Năm xây dựng

: 2006

– Website :

https://www.ttn.edu.vn/index.php/bmktn/ktnbmhh

Fanpage: https://www.facebook.com/suphamhoadhtn/

– Số điện thoại thông minh

: 0906200625

– Yêu cầu về tiếng Anh

: Bậc 3/6 ( tương tự B1 Châu Âu )

– Thời lượng huấn luyện và đào tạo

: 4 năm

– Tổng số tín chỉ

: 120 tín chỉ

– Định hướng tiềm năng

+ Mục tiêu chung

Chương trình nhằm mục đích giảng dạy những cử nhân sư phạm chuyên ngành Hóa học trình độ đại học, có nền tảng cơ bản để tăng trưởng tổng lực về nhân cách đạo đức, sức khỏe thể chất và nghề nghiệp, phân phối được nhu yếu nhân lực cho ngành giáo dục .

Sinh viên sau khi tốt nghiệp được cấp bằng cử nhân sư phạm hóa học trình độ đại học trong mạng lưới hệ thống văn bằng vương quốc có giá trị trong toàn nước. Sinh viên tốt nghiệp có thời cơ học chuyển tiếp lên Thạc sĩ và Tiến sĩ theo những chuyên ngành hóa học của những trường đại học và viện nghiên cứu và điều tra .

Sinh viên khi ra trường hoàn toàn có thể : Giảng dạy môn Hóa học tại những trường Đại học, Cao đẳng, trung học nghề, trung học phổ thông, trung học cơ sở, TT giáo dục liên tục, TT ra mắt việc làm ; thao tác tại những công ty kinh doanh thương mại hóa chất ; Cán bộ, nhân viên trong những cơ sở điều tra và nghiên cứu khoa học Hóa học, môi trường tự nhiên và điều tra và nghiên cứu giáo dục ; Có năng lực tự học, tự nghiên cứu và điều tra và xử lý những yếu tố tương quan đến trình độ nghề nghiệp ; Có sức khỏe thể chất, cung ứng nhu yếu của sự nghiệp giáo dục, sự nghiệp thiết kế xây dựng và bảo vệ Tổ quốc .

+ Mục tiêu đơn cử

Về kỹ năng và kiến thức

:

– Có những kiến thức và kỹ năng chung về khoa học tự nhiên, khoa học xã hội và nhân văn ;

– Có kiến thức và kỹ năng giáo dục đại cương, gồm có những nguyên lí cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin, Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, Tư tưởng Hồ Chí Minh ; có chứng từ Giáo dục đào tạo sức khỏe thể chất và chứng từ Giáo dục Quốc phòng ;

– Hiểu và vận dụng kỹ năng và kiến thức Hóa học tân tiến ở bậc Đại học một cách mạng lưới hệ thống, update ; Có kỹ năng và kiến thức cơ bản về kĩ thuật phòng thí nghiệm hóa học ;

– Có kỹ năng và kiến thức về nhiệm vụ sư phạm, gồm có Tâm lí học, Giáo dục học, Lí luận và chiêu thức dạy học Hoá hoá học cung ứng những nhu yếu thay đổi tiềm năng, nội dung, giải pháp và hình thức tổ chức triển khai dạy và học, kiểm tra nhìn nhận tác dụng dạy học ở trường đại trà phổ thông, cao đẳng, đại học .

– Có kiến thức và kỹ năng cơ bản về quản trị hành chính nhà nước và quản trị giáo dục .

Kỹ năng

:

* Kỹ năng cứng

– Có kỹ năng và kiến thức triển khai những thực nghiệm hoá học, những giải pháp điều tra và nghiên cứu khoa học và trong bước đầu có năng lực tư duy phát minh sáng tạo trong công tác làm việc ; Tự làm được một số ít vật dụng dạy học Hóa học đơn thuần ; Sử dụng hiệu suất cao và bảo đảm an toàn những thiết bị và phương tiện đi lại dạy học Hóa học từ đơn thuần đến văn minh ;

– Có kiến thức và kỹ năng nghiên cứu và phân tích và nhìn nhận đặc thù tâm lí của học viên và môi trường tự nhiên giáo dục để xử lý được những trường hợp sư phạm một cách hợp lý ;

– Có kiến thức và kỹ năng về nhiệm vụ sư phạm, vận dụng được những kiến thức và kỹ năng về tâm ý, giáo dục học, giải pháp dạy học để tổ chức triển khai những quy trình dạy học Hóa học theo hướng tích cực hóa người học ; Vận dụng hợp lý những kỹ năng và kiến thức liên môn theo nhu yếu cơ bản, văn minh và thực tiễn .

* Kỹ năng mềm

– Có kĩ năng tiếp xúc trong hoạt động giải trí nghề nghiệp để hoàn thành xong việc làm của mình ;

– Có kĩ năng thao tác nhóm ; kiến thức và kỹ năng thao tác độc lập ; năng lực tự học, tự nghiên cứu và điều tra ; update thông tin về khoa học Hoá học ; năng lực thích ứng với nhu yếu nghề nghiệp ;

– Có kỹ năng và kiến thức tin học tương tự trình độ B ( văn phòng ), đủ năng lực soạn thảo văn bản, ứng dụng tin học trong phong cách thiết kế bài giảng môn học theo hướng thay đổi giải pháp dạy học và trong bước đầu ứng dụng công nghệ thông tin trong nghành nghề dịch vụ chuyên ngành ;

– Có trình độ ngoại ngữ Bậc 3 – Khung năng lượng ngoại ngữ dùng cho Nước Ta, trong bước đầu có năng lực sử dụng ngoại ngữ trong tiếp xúc và điều tra và nghiên cứu những tài liệu tìm hiểu thêm chuyên ngành

Thái độ

– Có đạo đức tốt, có tác phong mẫu mực của người giáo viên nhà trường XHCN Nước Ta : thấm nhuần thế giới quan Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh ; yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, yêu nghề và có nghĩa vụ và trách nhiệm cao với nghề nghiệp, có ý thức kỉ luật và tác phong công nghiệp ;

– Tham gia những hoạt động giải trí chính trị, xã hội trong và ngoài nhà trường nhằm mục đích tăng trưởng nhà trường và hội đồng, thiết kế xây dựng xã hội học tập ;

– Có hứng thú và tình yêu so với Hóa học ; có ý thức liên hệ dạy học Hóa học với thực tiễn .

– Triển vọng nghề nghiệp trong tương lai

:

+ Giáo viên giảng dạy Hóa học tại những trường Đại học, Cao đẳng tầm trung chuyên nghiệp ; trung học phổ thông, trung học cơ sở, TT giáo dục liên tục

+ Làm việc tại những công ty kinh doanh thương mại hóa chất, cán bộ, nhân viên trong những cơ sở nghiên cứu và điều tra khoa học và công nghệ tiên tiến tương quan đến Hóa học, Môi trường và nghiên cứu và điều tra giáo dục .

+ Làm việc tại những cơ quan quản trị về giáo dục ( Sở Giáo dục đào tạo, Phòng Giáo dục đào tạo ) .

3.2.4. Ngành Sư phạm Sinh học

– Tên ngành

: Sư phạm Sinh học

– Năm xây dựng :

1997

– E-Mail liên lạc

: shtntnuni@gmail.com

– Website :

https://www.ttn.edu.vn/index.php/bmktn/ktnbmshcs

– Fanpage :

https://www.facebook.com/sinhhoctaynguyen/

– Số điện thoại thông minh

: 0906198158

– Yêu cầu về tiếng Anh

: Bậc 3/6 ( tương tự B1 Châu Âu )

– Thời lượng huấn luyện và đào tạo

: 4 năm

– Tổng số tín chỉ

: 120 tín chỉ

– Định hướng tiềm năng :

+

Mục tiêu chung

Đào tạo giáo viên có trình độ cử nhân khoa học có đủ năng lượng trình độ và nhiệm vụ, bảo vệ những nhu yếu thay đổi tiềm năng, nội dung giải pháp, hình thức tổ chức triển khai dạy và học, kiểm tra, nhìn nhận tác dụng giáo dục, dạy học môn sinh học ở trường đại trà phổ thông ; cung ứng nhu yếu tăng trưởng giáo dục trung học phổ thông về qui mô, chất lượng, hiệu suất cao, Giao hàng sự nghiệp giáo dục của quốc gia, giúp người học có năng lực tự học, tự điều tra và nghiên cứu, học tập suốt đời, học lên trình độ cao hơn .

+

Mục tiêu đơn cử

:

Về kỹ năng và kiến thức

– Kiến thức chung :

ü Có kỹ năng và kiến thức về Những nguyên tắc cơ bản của Chủ nghĩa Mác – Lênin, đường lối Cách mạng của Đảng Cộng sản, tư tưởng Hồ Chí minh

ü Có những kỹ năng và kiến thức chung về khoa học Tự nhiên, khoa học Xã hội và Nhân văn ở trình độ đại học. Có những kiến thức và kỹ năng cơ sở và chuyên ngành sinh học .

ü Có năng lực sử dụng công nghệ thông tin trong dạy học và nghiên cứu và điều tra chuyên ngành

.

– Kiến thức chuyên ngành : Nắm vững những những kiến thức và kỹ năng nâng cao về sinh học cơ bản ở bậc đại học và những kỹ năng và kiến thức về lý luận nhiệm vụ sư phạm ; cung ứng những nhu yếu về thay đổi tiềm năng, nội dung, chiêu thức và kiểm tra nhìn nhận của việc giảng dạy môn Sinh học .

Về kiến thức và kỹ năng, thái độ

– Có kiến thức và kỹ năng thực thi những thí nghiệm sinh học và 1 số ít nghiên cứu sinh học theo nhu yếu của chương trình huấn luyện và đào tạo .

– Có kiến thức và kỹ năng về nhiệm vụ sư phạm. Vận dụng được những kiến thức và kỹ năng về Tâm lý học, Giáo dục học và Phương pháp giảng dạy vào việc giáo dục và giảng dạy Sinh học ở bậc đại trà phổ thông, cao đẳng hoặc đại học .

– Có kỹ năng và kiến thức mềm và những kĩ năng trong tiếp xúc và thao tác theo nhóm tốt .

– Có phẩm chất cơ bản của nhà giáo trong nhà trường XHCN Nước Ta : thấm nhuần thế giới quan Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, yêu nước, yêu chủ nghĩ xã hội. Có đạo đức và tác phong mẫu mực của nhà giáo. Có ý thức nghĩa vụ và trách nhiệm cao và ý thức hội đồng. Luôn tự giác rèn luyện nâng cao trình độ trình độ nhiệm vụ, phân phối nhu yếu của giáo dục và huấn luyện và đào tạo .

– Triển vọng nghề nghiệp trong tương lai :

+ Giảng dạy chuyên ngành sinh học trong những đại trà phổ thông, trường tầm trung, cao đẳng và đại học .

+ Làm việc tại những cơ sở sản xuất, kinh doanh thương mại, những TT hay những viện điều tra và nghiên cứu khoa học công nghệ tiên tiến thuộc chuyên ngành sinh học và những ngành tương quan, những viện kho lưu trữ bảo tàng, những khu bảo tồn đa dạng sinh học, những TT kiểm nghiệm có tương quan đến sinh học .

+ Tiếp tục học Thạc sỹ hoặc Tiến sỹ trong nghành nghề dịch vụ sư phạm sinh học, nghành sinh học và những nghành tương quan .

– Mô hình link, hợp tác quốc tế

:

Hợp tác với những trường trung học phổ thông trong toàn tỉnh, những Vườn vương quốc, những khu bảo tồn vạn vật thiên nhiên, khu Nông Nghiệp kỹ thuật cao TPHCM, Viện Sinh học Nhiệt đới TP. Hồ Chí Minh, Trang trại Langbiang, Công ty Ajinomoto và một số ít công ty khác để huấn luyện và đào tạo nghề nghiệp và tạo thời cơ việc làm cho sinh viên .

3 .

2 .

5

.

Ngành Công nghệ tin tức

– Tên ngành :

Công nghệ tin tức

– Năm xây dựng

: năm trước

– E-Mail liên lạc

: ttnuit@gmail.com

– Website

: https://ttnuit.com/

– Fanpage :

https://www.facebook.com/tinhocdaihoctaynguyen/

– Số điện thoại cảm ứng

: 0906200625

– Yêu cầu về tiếng Anh

: Bậc 3/6 ( tương tự B1 Châu Âu )

– Thời lượng giảng dạy

: 4 năm

– Tổng số tín chỉ

: 131 tín chỉ

– Định hướng tiềm năng :

+

Mục tiêu chung

Đào tạo cử nhân ngành Công nghệ tin tức. Có đủ năng lượng trình độ và nhiệm vụ để hoàn toàn có thể góp thêm phần tăng trưởng và ứng dụng công nghệ thông tin của đơn vị chức năng và xã hội .

+ Mục tiêu đơn cử

:

Về kiến thức và kỹ năng

– Kiến thức chung : Hiểu biết về những nguyên tắc cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin, đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Nước Ta, tư tưởng Hồ Chí Minh ; có kỹ năng và kiến thức cơ bản về khoa học xã hội và khoa học tự nhiên để tiếp thu kiến thức và kỹ năng giáo dục chuyên nghiệp .

– Kiến thức chuyên ngành : Có năng lượng trình diễn cô động những yếu tố khoa học ; Có năng lực thao tác hiệu suất cao như thành viên của một nhóm điều tra và nghiên cứu tin học và tăng trưởng ứng dụng ; tăng trưởng Web, quản trị và tăng trưởng mạng lưới hệ thống mạng. Tự quản lý việc tự học và tự nâng cao trình độ, gồm có việc quản trị thời hạn và năng lượng tổ chức triển khai, giữ vững sự tăng trưởng của cá thể luôn theo sát sự tăng trưởng kiến thức và kỹ năng của công nghệ thông tin .

Về kiến thức và kỹ năng, thái độ

– Về kỹ năng và kiến thức

* Kỹ năng trình độ : Có kỹ năng và kiến thức triển khai, phác thảo và nâng cao mạng lưới hệ thống ứng dụng hay mạng lưới hệ thống Web dựa trên cơ sở máy tính ; Có kiến thức và kỹ năng nhìn nhận mạng lưới hệ thống máy tính theo những thuộc tính chất lượng nói chung và năng lực ứng dụng để xử lý những yếu tố thực tiễn ; Có kỹ năng và kiến thức sử dụng những nguyên tắc quản trị có hiệu lực hiện hành những thông tin, tổ chức triển khai thông tin và năng lượng tịch thu thông tin cho những loại thông tin khác nhau, kể cả văn bản, hình ảnh, âm thanh và băng hình ; Có kỹ năng và kiến thức vận dụng những nguyên tắc về sự tiếp xúc người – máy để nhìn nhận và phong cách thiết kế một khối lượng lớn những loại sản phẩm dựa trên sử dụng giao diện chung, những trang Web và những mạng lưới hệ thống truyền thông online ; Có kỹ năng và kiến thức tăng trưởng việc làm một cách hiệu suất cao trải qua sử dụng những công cụ để phong cách thiết kế và kiến thiết xây dựng những ứng dụng hay những mạng lưới hệ thống Web cho máy tính để xử lý những yếu tố thực tiễn ; Biết cách thao tác những công cụ máy tính và sử dụng mạng lưới hệ thống ứng dụng – mạng lưới hệ thống Web, mạng lưới hệ thống mạng một cách bảo đảm an toàn và hiệu suất cao .

* Kỹ năng mềm : Chương trình đào tạo và giảng dạy trang bị cho sinh viên 1 số ít kiến thức và kỹ năng như : kỹ năng và kiến thức tiếp xúc và thao tác theo nhóm ; kỹ năng và kiến thức tổ chức triển khai kế hoạch việc làm theo sơ đồ tư duy, kiến thức và kỹ năng thiết kế xây dựng một đề tài nghiên cứu cấp cơ sở .

– Về thái độ

+ Có đạo đức nghề nghiệp, ý thức tổ chức triển khai kỷ luật lao động và tôn trọng nội qui của cơ quan, doanh nghiệp, tập thể .

+ Có ý thức hội đồng, có niềm tin cầu tiến, hợp tác và trợ giúp đồng nghiệp .

+ Thấm nhuần thế giới quan Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, yêu nghề, có ý thức nghĩa vụ và trách nhiệm cao, có đạo đức tốt, có tác phong mẫu mực .

– Triển vọng nghề nghiệp trong tương lai :

+ Giảng dạy những kỹ năng và kiến thức và kỹ thuật tương quan đến công nghệ thông tin tại những trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, dạy nghề và những trường đại trà phổ thông .

+ Nghiên cứu khoa học thuộc những nghành về công nghệ phần mềm, công nghệ tiên tiến mạng ở những viện điều tra và nghiên cứu, những TT và cơ quan nghiên cứu và điều tra của những Bộ, ngành, những trường Đại học và Cao đẳng .

+ Làm việc ở bộ phận công nghệ thông tin hoặc cần ứng dụng công nghệ thông tin của toàn bộ những đơn vị chức năng có nhu yếu ( hành chính sự nghiệp, ngân hàng nhà nước, viễn thông, hàng không, thiết kế xây dựng … ) .

+ Làm việc trong những công ty sản xuất, gia công ứng dụng trong và ngoài nước .

+ Làm việc tại những công ty tư vấn về đề xuất kiến nghị giải pháp, thiết kế xây dựng và bảo dưỡng những mạng lưới hệ thống thông tin, mạng lưới hệ thống mạng và tiếp thị quảng cáo .

+ Tiếp tục học Thạc sỹ hoặc Tiến sỹ trong nghành nghề dịch vụ CNTT và những nghành tương quan .

+ Tự tổ chức triển khai kinh doanh thương mại những hoạt động giải trí kinh doanh thương mại tương quan đến Công nghệ thông tin .

– Mô hình link, hợp tác quốc tế

:

+ Hợp tác với những công ty ứng dụng tại TP. Hồ Chí Minh, TP. Đà Nẵng, Huế giảng dạy nghề nghiệp cho sinh viên

+ Hợp tác với 1 số ít công ty quốc tế trong nghành công nghệ phần mềm nhằm mục đích đào tạo và giảng dạy và tạo thời cơ việc làm cho SV

3 .

2 .

6

.

Ngành Công nghệ sinh học

– Tên ngành

: Công nghệ sinh học

– Năm xây dựng

: 2013

– E-Mail liên lạc

: shtntnuni@gmail.com

– Website

: https : www.ttn.edu.vn/index.php/bmktn/ktnbmshtn

– Fanpage :

https://www.facebook.com/SV Sinh Học Thực Nghiệm /

– Số điện thoại cảm ứng

: 0906198158

– Yêu cầu về tiếng Anh

: Bậc 3/6 ( tương tự B1 Châu Âu )

– Thời lượng giảng dạy :

4 năm

– Tổng số tín chỉ :

140 tín chỉ

– Định hướng tiềm năng :

+

Mục tiêu chung

:

Các cử nhân tốt nghiệp chương trình giảng dạy ngành Công nghệ sinh học có năng lượng trình độ, tư duy phát minh sáng tạo, phẩm chất, đạo đức và sức khỏe thể chất tốt để xử lý những yếu tố thực tiễn của ngành học .

Mục tiêu đơn cử

:

Về kỹ năng và kiến thức

:

– Kiến thức chung : Hiểu biết về những nguyên tắc cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin, đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Nước Ta, tư tưởng Hồ Chí Minh ; có kỹ năng và kiến thức cơ bản về khoa học xã hội và khoa học tự nhiên để tiếp thu kiến thức và kỹ năng giáo dục chuyên nghiệp .

– Kiến thức chuyên ngành : Có kỹ năng và kiến thức cơ sở của khối ngành sinh học làm nền tảng cho việc tiếp thu những kiến thức và kỹ năng của chuyên ngành công nghệ sinh học như công nghệ sinh học thực vật, công nghệ sinh học động vật hoang dã, công nghệ tiên tiến vi sinh vật, công nghệ tiên tiến tế bào, công nghệ tiên tiến enzyme, công nghệ sinh học trong y dược học, công nghệ tiên tiến lên men, vật tư sinh học, công nghệ tiên tiến giải quyết và xử lý thiên nhiên và môi trường. Trên cơ sở đó vận dụng vào những qui trình, công nghệ sinh học tương thích với sự tăng trưởng và nhu yếu của địa phương .

Về kiến thức và kỹ năng, thái độ

:

– Về kỹ năng và kiến thức

* Kỹ năng trình độ : Chương trình huấn luyện và đào tạo trang bị cho sinh viên những kiến thức và kỹ năng trong những nghành nghề dịch vụ : nghiên cứu và điều tra khoa học, giảng dạy và tự giảng dạy, triển khai và tiến hành những hoạt động giải trí công nghệ tiên tiến tương thích với địa phương ; Phân tích chất lượng nguyên vật liệu, vật tư, thành phẩm trong công nghệ sinh học ; Chọn và nhân giống cây xanh theo phương pháp công nghệ tiên tiến ; tuyển chọn, nhân giống và ứng dụng thuần thục những chủng vi sinh vật địa phương ; Tách chiết những hợp chất tự nhiên có hoạt chất sinh học, sản xuất 1 số ít mẫu sản phẩm sinh học sử dụng trong đời sống và giải quyết và xử lý môi trường tự nhiên ; Nuôi trồng nấm, sản xuất phân vi sinh, chế biến cafe, ca cao, rượu bia theo phương pháp công nghệ tiên tiến ; Ứng dụng những công nghệ tiên tiến trong canh tác sinh học, trấn áp dịch bệnh cây xanh, giải quyết và xử lý ra hoa ; Chẩn đoán phân tử vi sinh vật gây bệnh gia súc, nhiễm trong thực phẩm ; Phân tích và xử lý những yếu tố phát sinh trong thực tiễn của ngành .

* Kỹ năng mềm : Chương trình giảng dạy trang bị cho sinh viên kỹ năng và kiến thức ứng dụng công nghệ thông tin trong việc giải quyết và xử lý 1 số ít yếu tố tương quan đến sinh học ; kỹ năng và kiến thức tiếp xúc và thao tác theo nhóm ; kỹ năng và kiến thức tổ chức triển khai kế hoạch việc làm theo sơ đồ tư duy, kỹ năng và kiến thức thiết kế xây dựng một đề án nghiên cứu cấp cơ sở .

– Về thái độ

+ Có đạo đức nghề nghiệp, ý thức tổ chức triển khai kỷ luật lao động và tôn trọng nội qui của cơ quan, doanh nghiệp, tập thể .

+ Có ý thức hội đồng, có ý thức cầu tiến, hợp tác và giúp sức đồng nghiệp .

+ Thấm nhuần thế giới quan Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, yêu nghề, có ý thức nghĩa vụ và trách nhiệm cao, có đạo đức tốt, có tác phong mẫu mực .

– Triển vọng nghề nghiệp trong tương lai :

+ Giảng dạy chuyên ngành sinh học, công nghệ sinh học trong những trường tầm trung, cao đẳng và đại học .

+ Làm việc tại những cơ sở sản xuất, kinh doanh thương mại, những viện điều tra và nghiên cứu thuộc chuyên ngành công nghệ sinh học và những ngành tương quan .

+ Tự tổ chức triển khai sản xuất, kinh doanh thương mại 1 số ít loại sản phẩm sinh học tương thích ở địa phương .

+ Tiếp tục học Thạc sỹ hoặc Tiến sỹ trong nghành sinh học và những nghành tương quan .

Mô hình liên kết, hợp tác quốc tế: Hợp tác với các Khu Nông Nghiệp kỹ thuật cao TPHCM, Viện Sinh học Nhiệt đới TPHCM, Trang trại Langbiang, Công ty Ajinomoto và một số công ty khác để đào tạo nghề nghiệp  và tạo cơ hội việc làm cho sinh viên.

3 .

2 .

7

.

Ngành Sinh học

Tên ngành: Sinh học

– Năm xây dựng

: 2006

– E-Mail liên lạc

: shtntnuni@gmail.com

– Website

: https : www.ttn.edu.vn/index.php/bmktn/ktnbmshtn

– Fanpage

: https://www.facebook.com/SV Sinh Học Thực Nghiệm /

– Số điện thoại cảm ứng

: 0906198158

– Yêu cầu về tiếng Anh

: Bậc 3/6 ( tương tự B1 Châu Âu )

– Thời lượng huấn luyện và đào tạo

: 4 năm

– Tổng số tín chỉ

: 140 tín chỉ

– Định hướng tiềm năng :

Mục tiêu chung

:

Đào tạo sinh viên có trình độ cử nhân khoa học, có năng lượng trình độ và nhiệm vụ, phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khỏe thể chất tốt phân phối nhu yếu tăng trưởng của địa phương, Giao hàng sự nghiệp công nghiệp hóa văn minh hóa quốc gia, có năng lực tự học, tự điều tra và nghiên cứu, liên tục học tập suốt đời, học ở trình độ cao hơn .

Mục tiêu đơn cử

:

Về kỹ năng và kiến thức

Trang bị cho sinh viên kỹ năng và kiến thức về những nguyên tắc cơ bản và những quy trình sinh học ở những mức độ khác nhau của khoa học sự sống gồm phân tử, tế bào, cơ quan, khung hình, quần thể, quần xã ; mối quan hệ giữa chúng với nhau và với môi trường tự nhiên ngoài. Chương trình còn cung ứng những kiến thức và kỹ năng khoa học và 1 số ít giải pháp điều tra và nghiên cứu về một trong những nghành nghề dịch vụ : Sinh học phân tử và tế bào, sinh học khung hình động vật hoang dã và người, sinh học quần thể quần xã, hệ sinh thái và đa dạng sinh học .

Ngoài ra, chương trình giúp sinh viên hiểu biết về nguyên tắc hoạt động giải trí của một số ít thiết bị chuyên sử dụng của chuyên ngành để quản lý và vận hành trong những thí nghiệm điều tra và nghiên cứu hay ứng dụng thực tiễn .

Về kiến thức và kỹ năng, thái độ

– Về kỹ năng và kiến thức

Chương trình trang bị những kỹ năng và kiến thức thực hành thực tế thiết yếu như tìm hiểu tích lũy mẫu, định loại, nghiên cứu và phân tích và tổng hợp những số liệu ; giúp sinh viên có năng lực tư duy phát minh sáng tạo, chiêu thức tiếp cận khoa học để hoàn toàn có thể thực thi thí nghiệm hoặc nghiên cứu và điều tra độc lập về Sinh học, ứng dụng vào 1 số ít nghành trong đời sống, thực tiễn .

* Kỹ năng mềm : Chương trình giảng dạy trang bị cho sinh viên kiến thức và kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin trong việc giải quyết và xử lý 1 số ít yếu tố tương quan đến sinh học ; kỹ năng và kiến thức tiếp xúc và thao tác theo nhóm ; kiến thức và kỹ năng tổ chức triển khai kế hoạch việc làm theo sơ đồ tư duy, kiến thức và kỹ năng kiến thiết xây dựng một đề án nghiên cứu cấp cơ sở .

– Về thái độ

+ Có đạo đức nghề nghiệp, ý thức tổ chức triển khai kỷ luật lao động và tôn trọng nội qui của cơ quan, doanh nghiệp, tập thể .

+ Có ý thức hội đồng, có niềm tin cầu tiến, hợp tác và giúp sức đồng nghiệp .

+ Thấm nhuần thế giới quan Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, yêu nghề, có ý thức nghĩa vụ và trách nhiệm cao, có đạo đức tốt, có tác phong mẫu mực .

– Triển vọng nghề nghiệp trong tương lai

: Sau khi tốt nghiệp ra trường, sinh viên có năng lực tiếp đón việc làm tương thích với trình độ tại những Viện nghiên cứu và điều tra, những trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp, những bệnh viện, những cơ quan quản trị, những khu công nghiệp tập trung chuyên sâu, những công ty, cơ sở kinh doanh thương mại, những Trung tâm nghiên cứu và điều tra, sản xuất, ứng dụng có sử dụng kiến thức và kỹ năng sinh học .

Sinh viên có năng lực tự học tập về trình độ, nhiệm vụ, hoàn toàn có thể liên tục học Thạc sĩ, Tiến sỹ tại những trường Đại học hoặc những viện khoa học .

– Mô hình link, hợp tác quốc tế :

Hợp tác với những Khu Nông Nghiệp kỹ thuật cao TPHCM, Viện Sinh học Nhiệt đới TP. Hồ Chí Minh, Trang trại Langbiang, Công ty Ajinomoto và một số ít công ty khác để đào tạo và giảng dạy nghề nghiệp và tạo thời cơ việc làm cho sinh viên .

3 .

2

. 8

.

Ngành Công nghệ Ký thuật môi trường tự nhiên

– Tên ngành

: Công nghệ Kỹ thuật môi trường tự nhiên

– Năm xây dựng

: 7/4/2010

– E-Mail

: bmcongnghemoitruong.tnu@gmail.com

– Yêu cầu về Tiếng Anh

: B1 Theo khung Châu Âu

– Thời lượng huấn luyện và đào tạo

: 4 năm

– Tổng số tín chỉ

: 140 Tín chỉ

– Định hướng tiềm năng

: Các kỹ sư tốt nghiệp chương trình huấn luyện và đào tạo ngành Công nghệ kỹ thuật môi trường tự nhiên có năng lượng trình độ, tư duy phát minh sáng tạo, phẩm chất, đạo đức và sức khỏe thể chất tốt để xử lý những yếu tố thực tiễn của ngành học .

Chương trình đào tạo và giảng dạy nhằm mục đích cung ứng nguyện vọng học của sinh viên và nhu yếu trong thực tiễn của thị trường lao động tại khu vực Tây Nguyên, giúp sinh viên ra trường thuận tiện có được việc làm thích hợp với sở trường thích nghi, năng lượng trình độ và thích ứng nhanh với môi trường tự nhiên thao tác có tính cạnh tranh đối đầu .

Ngoài ra, sau khi tốt nghiệp hệ đào tạo và giảng dạy này sinh viên hoàn toàn có thể liên tục học lên ở những bậc học cao hơn như thạc sĩ, tiến sỹ .

– Triển vọng nghề nghiệp tương lai :

Sinh viên sau khi tốt nghiệp có năng lực tiếp đón, tổ chức triển khai, tiến hành, thực thi và chuyển giao những dự án Bất Động Sản công nghệ tiên tiến môi trường tự nhiên ; Có năng lực điều tra và nghiên cứu khoa học, đào tạo và giảng dạy và tự huấn luyện và đào tạo ; Đồng thời có đủ kỹ năng và kiến thức và năng lượng để học tập và nghiên cứu và điều tra ở trình độ cao hơn .

Ngoài ra, sinh viên hoàn toàn có thể đảm trách công tác làm việc bảo vệ môi trường tự nhiên tại những nhà máy sản xuất, nhà máy sản xuất, trang trại … thao tác tại những Viện, trường, những TT ứng dụng và tiến hành Công nghệ môi trường tự nhiên, những cơ quan quản trị nhà nước về thiên nhiên và môi trường hoặc giảng dạy ngành khoa học môi trường tự nhiên tại những cơ sở huấn luyện và đào tạo. Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật môi trường tự nhiên hoàn toàn có thể công tác làm việc tại những viện, trường trong vùng, những sở ban ngành ở địa phương .

4. Khoa Lý luận chính trị

4 .

1. Giới thiệu về khoa

– Tên khoa :

Khoa Lý luận chính trị

– Điện thoại

: 02623.812.591

– Năm

t

hành lập

: 27/11/2002

– Tóm tắt lịch sử vẻ vang hình thành của Khoa :

Ngày 11-11-1977, Hội đồng Bộ trưởng ra Quyết định số 298 / CP, Về việc xây dựng Trường Đại học Tây Nguyên. Bộ môn Mác – Lênin được xây dựng theo Quyết định của Hiệu trưởng với trách nhiệm hầu hết là giảng dạy những môn lý luận Mác – Lênin cho sinh viên toàn trường. Ngày 27 tháng 11 năm 2002, Bộ Giáo dục và Đào tạo ra Quyết định số 5807 / QĐ-BGD và ĐT-TCCB xây dựng Khoa Mác-Lênin, Trường Đại học Tây Nguyên .

Từ năm 2004, Khoa Mác – Lênin mở màn giảng dạy đại học hệ chính qui – ngành Giáo dục đào tạo chính trị, đến năm 2007, Khoa Mác – Lênin được Bộ Giáo dục và Đào tạo được cho phép mở thêm ngành Triết học hệ đại học chính quy .

Ngày 24 tháng 6 năm 2009, Hiệu trưởng Trường Đại học Tây Nguyên ra Quyết định số 807 / QĐ-ĐHTN-TCCB, đổi tên Khoa Mác – Lênin thành Khoa Lý luận chính trị .

– Số lượng giảng viên

: 18

– Các ngành huấn luyện và đào tạo chính

: Đào tạo hệ cử nhân những ngành Giáo dục đào tạo chính trị và Triết học

– Mục tiêu giảng dạy :

Đào tạo nguồn nhân lực có trình độ đại học những ngành Giáo dục đào tạo chính trị và Triết học, phân phối nhu yếu về nguồn nhân lực ship hàng cho sự tăng trưởng kinh tế tài chính – xã hội của những tỉnh khu vực Tây Nguyên, Duyên hải Nam Trung bộ và cả nước .

– Các ngày hội việc làm tổ chức triển khai hàng năm : Thực hiện theo kế hoạch chung của Trường Đại học Tây Nguyên và những đơn vị chức năng khác phối hợp tổ chức triển khai .

4 .

2. tin tức về từng ngành

4 .

2.1 .

Ngành

Giáo dục đào tạo chính trị

– Tên ngành :

Giáo dục đào tạo chính trị ( hệ huấn luyện và đào tạo giáo viên )

– Năm xây dựng

: 2004

S

ố điện thoại thông minh

: 02623.812.591

– Yêu cầu về tiếng Anh

: Thực hiện theo lao lý của Bộ Giáo dục đào tạo và Đào tọa và của Trường Đại học Tây Nguyên .

– Thời lượng huấn luyện và đào tạo

: 04 năm

– Tổng số tín chỉ

: 120

– Mục tiêu xu thế

: Đào tạo nguồn nhân lực có trình độ đại học, có đủ năng lượng trình độ, phẩm chất chính trị, tư tưởng tốt, có năng lực thích ứng với nhu yếu vị trí việc làm và xu thế tăng trưởng của quốc gia .

– Triển vọng nghề nghiệp trong tương lai

: Mục tiêu chính là giảng dạy đội ngũ giáo viên môn giảng dạy môn Giáo dục đào tạo công dân ở những cấp học đại trà phổ thông ; Giảng viên những môn khoa học Mác-Lênin, Lịch sử ĐCS Nước Ta, Tư tưởng Hồ Chí Minh ở học viện chuyên nghành, trường đại học, cao đẳng ; Giảng viên những Trường Chính trị cấp tỉnh, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị, những trường Trung cấp chuyên nghiệp, dạy nghề … ngoài những, sinh viên tốt nghiệp ngành học này còn hoàn toàn có thể đảm nhiệm được những vị trí việc làm khác như : Nghiên cứu viên ở những Viện, Trung tâm điều tra và nghiên cứu … ; cán bộ trình độ, nhiệm vụ tại những cơ quan, ban ngành, trong lực lượng vũ trang, những tổ chức triển khai chính trị – xã hội, những doanh nghiệp Nhà nước …

Sau khi tốt nghiệp, người học có đủ năng lực học tập, nâng cao trình độ ở bậc sau đại học những ngành lý luận Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, thiết kế xây dựng Đảng, quản trị hành chính nhà nước … và những chuyên ngành thuộc khối ngành khoa học xã hội và nhân văn …

– Mô hình link, hợp tác quốc tế :

Liên kết với những cơ sở huấn luyện và đào tạo trong và ngoài nước để tăng trưởng trình độ, nhiệm vụ theo đúng chủ trương của Đảng và chủ trương, pháp lý của Nhà nước .

2.2 .

Ngành

Triết học

– Tên ngành

: Triết học

Năm thành lập: 2007

S

ố điện thoại thông minh :

02623.812.591

– Yêu cầu về tiếng Anh

:

B1 khung Châu Âu

– Thời lượng huấn luyện và đào tạo

: 04 năm

– Tổng số tín chỉ

: 120

Mục tiêu định hướng: Đào tạo nguồn nhân lực có trình độ đại học, có đủ năng lực chuyên môn, phẩm chất chính trị, tư tưởng tốt, có khả năng thích ứng với yêu cầu vị trí việc làm và xu hướng phát triển của đất nước.

– Triển vọng nghề nghiệp trong tương lai :

Mục tiêu chính là huấn luyện và đào tạo đội ngũ giảng viên, nghiên cứu viên ngành khoa học triết học ở những Viện, Trung tâm điều tra và nghiên cứu ; giảng viên những môn lý luận Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh ở những trường đại học, cao đẳng và trung học chuyên nghiệp, những trường dạy nghề, trường chính trị cấp tỉnh, Trung tâm tu dưỡng chính trị … ngoài những còn hoàn toàn có thể tiếp cận với những vị trí việc làm khác như ; cán bộ trình độ, nhiệm vụ tại những cơ quan, ban ngành, trong lực lượng vũ trang, những tổ chức triển khai chính trị – xã hội, những doanh nghiệp Nhà nước …

Sau khi tốt nghiệp, người học có đủ năng lực học tập, nâng cao trình độ ở bậc sau đại học để trở thành những chuyên viên trong những nghành nghề dịch vụ : Duy vật biện chứng và duy vật lịch sử dân tộc, Lịch sử triết học, Lôgic học, Chủ nghĩa xã hội khoa học, Mỹ học, Đạo đức học, Tôn giáo học ; hoàn toàn có thể liên tục điều tra và nghiên cứu ở một số ít ngành khoa học tự nhiên và xã hội …

– Liên kết giảng dạy

: Có năng lực link với những Trường Đại học, những học viện chuyên nghành, những việc nghiên cứu và điều tra trong việc giảng dạy bậc sau đại học, tiến hành những đề tài nghiên cứu và điều tra thuộc những chuyên ngành Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh .

– Mô hình link, hợp tác quốc tế

: Liên kết với những cơ sở giảng dạy trong và ngoài nước để tăng trưởng trình độ, nhiệm vụ theo đúng chủ trương của Đảng và chủ trương, pháp lý của Nhà nước .

5. Khoa Ngoại ngữ

5 .

1. Giới thiệu về khoa

– Tên khoa :

Khoa

Ngoại ngữ

– Điện thoại

: 02623

.

811

.

372

– Năm

t

hành lập

: 2007

– Tóm tắt lịch sử vẻ vang hình thành của Khoa :

Trường ĐHTN được xây dựng năm 1977, thời gian đó Bộ môn Mác Lênin và Sinh ngữ là bộ môn ghép thường trực Ban giám hiệu và là tiền thân của bộ môn ngoại ngữ và Khoa Ngoại ngữ sau này. Đầu những năm 1980, Bộ môn này được tách thành 2 bộ môn : Bộ môn Mác Lênin và Bộ môn Ngoại ngữ. Lúc này Bộ môn Ngoại ngữ thường trực Ban Khoa học cơ bản .

Năm 2002, Bộ môn Ngoại ngữ được tách thành 2 bộ môn là Bộ môn Tiếng Anh và Bô môn Tiếng Pháp thuộc khoa Sư Phạm .

Năm 2007, Khoa Ngoại ngữ được xây dựng theo Quyết định số 61 / QĐ-TCCB của Hiệu trưởng trường Đại học Tây Nguyên ký ngày 18 tháng 01 năm 2007, trên cơ sở sát nhập 2 Bộ môn Tiếng Anh và Tiếng Pháp từ Khoa Sư phạm trước đây .

Hiện nay, Khoa Ngoại ngữ đã có sự tăng trưởng đáng kể về số lượng cũng như về chất lượng. Từ số lượng giảng viên chỉ đếm trên đầu ngón tay đến nay đã có 30 cán bộ giảng viên, trong đó có 01 tiến sỹ, 19 thạc sĩ và 10 cử nhân. Có 09 giảng viên chính và có 07 thạc sĩ đã được đào tạo và giảng dạy và tu dưỡng trình độ ở quốc tế ( Úc, Bỉ, New Zealand ). Hiện có 02 giảng viên đang được giảng dạy tiến sỹ tại Mỹ và New Zealand. Trong tương lai, số lượng giảng viên được huấn luyện và đào tạo tại quốc tế sẽ tăng lên, nhằm mục đích cung ứng với sự tăng trưởng về chất lượng của đội ngũ cán bộ giảng viên đang công tác làm việc tại Khoa .

– Số lượng cán bộ :

30

(01 tiến sĩ, 19 thạc sĩ, 10 cử nhân, có 09 giảng viên chính)

– Các ngành huấn luyện và đào tạo chính

:

Sư phạm Anh và Ngôn ngữ Anh

– Mục tiêu huấn luyện và đào tạo :

– Khoa đào tạo và giảng dạy 2 chuyên ngành : Sư phạm tiếng Anh và Ngôn ngữ Anh. Ngoài ra, Khoa còn tiếp đón giảng dạy tiếng Anh cơ bản cho sinh viên không chuyên ngữ thuộc những chuyên ngành khác và tiếng J’rai cho sinh viên những lớp tiểu học-Jrai của Trường. Hiện nay, giảng viên Khoa Ngoại ngữ là đội ngũ cán bộ giảng dạy nòng cốt trong việc tu dưỡng năng lượng tiếng Anh cho những đối tượng người dùng là sinh viên, học viên cao học của Nhà trường để đạt chuẩn đầu ra về năng lượng ngoại ngữ .

– Công tác khoa học công nghệ tiên tiến : Khoa có trách nhiệm triển khai những hoạt động giải trí khoa học công nghệ tiên tiến như : Nghiên cứu khoa học, tổ chức triển khai và tham gia hội nghị, hội thảo chiến lược khoa học, viết bài báo, tham luận khoa học v.v …

– Thực hiện những trách nhiệm của Đề án Ngoại ngữ Quốc gia 2020, trong đó có công tác làm việc huấn luyện và đào tạo, tu dưỡng năng lượng tiếng Anh cũng như năng lượng nhiệm vụ sư phạm cho những đối tượng người dùng theo tiềm năng của Đề án và những hoạt động giải trí khác, góp thêm phần nâng cao năng lượng tiếng Anh cho người học của khu vực Tây Nguyên .

5 .

2. tin tức về ngành

5 .

2.1 .

Ngành

Sư Phạm Tiếng Anh

– Tên ngành :

Sư Phạm Tiếng Anh

– Năm xây dựng

: 1995

– E-Mail :

khoangoaingu.dhtn@gmail.com

– Số ĐT

: 02623

.

811

.

372

– Yêu cầu về tiếng Anh đầu vào

: Xét điểm tổng hợp kỳ thi Tốt Nghiệp PTTH hoặc theo Học bạ

– Thời lượng đào tạo và giảng dạy

: 4 năm

– Tổng số tín chỉ

: 120 tín chỉ

– Định hướng tiềm năng :

Chương trình nhằm mục đích huấn luyện và đào tạo cử nhân sư phạm ngành Tiếng Anh có đủ kiến thức và kỹ năng về ngôn từ, kiến thức và kỹ năng nghề nghiệp, phẩm chất chính trị đạo đức, tác phong nghề nghiệp và sức khỏe thể chất tốt để hoàn toàn có thể thao tác hiệu suất cao trong những cơ sở giáo dục và trong những nghành nghề dịch vụ trình độ có sử dụng tiếng Anh ; có năng lực sử dụng thành thạo tiếng Anh tối thiểu bậc 5 theo Khung năng lượng ngoại ngữ 6 bậc dành cho Nước Ta ; có kiến thức và kỹ năng nâng cao về ngôn từ và văn hóa truyền thống những nước nói tiếng Anh ; có năng lực tham gia và tự điều tra và nghiên cứu khoa học, tự tu dưỡng nâng cao năng lượng sư phạm và trình độ, tích góp những phẩm chất và kĩ năng cá thể cũng như nghề nghiệp quan trọng để trở thành cán bộ giảng dạy giỏi ở những bậc học, cán bộ quản trị trình độ trong nghành giảng dạy và điều tra và nghiên cứu tiếng Anh nói riêng và ngành sư phạm nói chung, cung ứng được nhu yếu của xã hội trong tiến trình hội nhập quốc tế .

– Triển vọng nghề nghiệp trong tương lai :

Sau khi tốt nghiệp, cử nhân ngành Sư phạm tiếng Anh có đủ trình độ trình độ, nhiệm vụ, phẩm chất, đạo đức nghề nghiệp để :

– Đảm nhận những vị trí như giáo viên, cán bộ giảng dạy tại những cơ sở dạy tiếng Anh ở những cấp học trong mạng lưới hệ thống giáo dục của Nước Ta, đặc biệt quan trọng tại những trường đại trà phổ thông trung học, hay Cao đẳng, Đại học, hoặc hoàn toàn có thể tăng trưởng thành những cán bộ nghiên cứu và điều tra khoa học giáo dục ngoại ngữ, nghiên cứu và điều tra ngôn ngữ học hay quốc tế học .

– Có thể làm phiên dịch tiếng Anh hoặc những việc làm có sử dụng tiếng Anh trong những tổ chức triển khai, công ty, v.v …

– Mô hình link, hợp tác quốc tế

: Có tương hỗ giảng dạy từ những chuyên viên hoặc trợ giảng từ lãnh sự quán Mỹ .

5 .

2.2 .

Ngành

Ngôn Ngữ Anh

– Tên ngành

: Ngôn Ngữ Anh

– Năm xây dựng

: 2006

– E-Mail liên lạc

: khoangoaingu.dhtn@gmail.com

– Điện thoại

: 02623

.

811

.

372

– Yêu cầu về tiếng Anh đầu vào

: Xét điểm tổng hợp kỳ thi Tốt Nghiệp PTTH hoặc theo Học bạ

– Thời gian giảng dạy

: 4 năm

Tổng số tín chỉ: 127

– Định hướng tiềm năng :

Chương trình nhằm mục đích huấn luyện và đào tạo cử nhân ngôn ngữ Tiếng Anh có đủ kỹ năng và kiến thức về ngôn từ, kỹ năng và kiến thức nghề nghiệp, phẩm chất chính trị đạo đức, tác phong nghề nghiệp và sức khỏe thể chất tốt để hoàn toàn có thể thao tác hiệu suất cao trong trong những nghành trình độ có sử dụng tiếng Anh ; có năng lực sử dụng thành thạo tiếng Anh tối thiểu bậc 5 theo Khung năng lượng ngoại ngữ 6 bậc dành cho Nước Ta cung ứng nhu yếu hội nhập quốc tế của quốc gia và yên cầu của thị trường lao động ; có kỹ năng và kiến thức sâu xa về ngôn từ, văn hóa truyền thống những nước nói tiếng Anh ; có năng lực tham gia và tự điều tra và nghiên cứu khoa học ; có kiến thức và kỹ năng và những kiến thức và kỹ năng thiết yếu để công tác làm việc trong những nghành như biên phiên dịch, cung ứng được nhu yếu của xã hội trong tiến trình hội nhập quốc tế .

– Triển vọng nghề nghiệp :

Tốt nghiệp ngành Ngôn ngữ Anh, sinh viên có năng lực tiếp đón tốt những vị trí việc làm trong những nghành có tương quan đến ngành học như thể :

– Trợ lý những dự án Bất Động Sản, trợ lý những cấp quản trị hành chính có sử dụng tiếng Anh ;

– Điều phối viên những chương trình, dự án Bất Động Sản có sử dụng tiếng Anh ;

– Nhân viên văn phòng những cơ quan, công ty, nhà máy sản xuất trong và ngoài nước có sử dụng tiếng Anh ;

– Phiên dịch viên, biên dịch viên, cộng tác viên những TT dịch thuật, văn phòng công chứng ;

– Hướng dẫn viên du lịch, nhân viên cấp dưới quản lý du lịch và công tác làm việc ở những TT ngoại ngữ .

– Mô hình link, hợp tác quốc tế

: Có tương hỗ giảng dạy từ những chuyên viên hoặc trợ giảng từ lãnh sự quán Mỹ .

6. Khoa Nông Lâm nghiệp

6 .

1. Giới thiệu về khoa

– Tên khoa :

Khoa Nông Lâm nghiệp .

– E-Mail liên lạc, số điện thoại cảm ứng :

+ nonglamnghiep@gmail.com

+ Số điện thoại cảm ứng : 0262. 3853 279 Fax : 0262.3813 953

+ Website : https://www.ttn.edu.vn/index.php/knonglam

– Năm xây dựng

: 1977

– Tóm tắt lịch sử dân tộc tăng trưởng khoa

Ngày 11/11/1977, Khoa Nông Lâm nghiệp được hình thành cùng với sự kiện xây dựng trường đại học Tây Nguyên. Đến năm 1979 khoa được tách làm hai khoa, khoa Nông nghiệp và Lâm nghiệp. Đến năm 1997 Nhà trường có quyết định hành động sát nhập thành khoa Nông Lâm nghiệp gồm có nông nghiệp, lâm nghiệp và chăn nuôi. Đầu năm 2007 do nhu yếu tăng trưởng, khoa Nông Lâm nghiệp được tách thành hai khoa là khoa Nông Lâm nghiệp và khoa Chăn nuôi Thú y .

– Số lượng cán bộ viên chức

: 66 cán bộ viên chức trong đó gồm có 56 giảng viên, 01 nhân viên và 09 kỹ thuật viên trong đó gồm có ;

+ 01 Giáo sư ;

+ 03 Phó Giáo sư ;

+ 14 Tiến sỹ ;

+ 41 Thạc sỹ ( hiện tại có 11 thạc sỹ đang làm nghiên cứu sinh ) ;

+ 03 Kỹ sư .

– Các ngành đào tạo và giảng dạy chính

+ 2 ngành tiến sỹ : Khoa học cây xanh, Lâm sinh .

+ 2 ngành Cao học : Khoa học cây cối, Lâm sinh .

+ 7 chuyên ngành đại học hệ chính quy : Khoa học cây xanh, Bảo vệ thực vật, Công nghệ sau thu hoạch, Quản lý đất đai, Lâm sinh, Quản lý Tài nguyên rừng, Công nghệ thực phẩm .

+ 4 ngành liên thông từ cao đẳng lên đại học : Khoa học cây xanh, Lâm sinh, Quản lý đất đai, Quản lý Tài nguyên rừng .

– Mục tiêu đào tạo và giảng dạy

Sinh viên tốt nghiệp phân phối được nhu yếu việc làm của những đơn vị chức năng tuyển dung và có năng lực điều tra và nghiên cứu, giảng dạy tại những trường đại học, cao đẳng, tầm trung, trung học phổ thông, những viện, TT nghiên cứu và điều tra, tư vấn và quản trị nhà nước về nghành nông lâm nghiệp, trong những tổ chức triển khai cơ quan chính phủ, phi chính phủ, những doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh thương mại, dịch vụ theo chuyên ngành được đào tạo và giảng dạy .

– Liên kết giảng dạy, trao đổi khoa học kỹ thuật trong và ngoài nước

Đã thực thi hơn 480 chương trình, đề tài NCKH những cấp, những dự án Bất Động Sản, chương trình tư vấn và dịch vụ khoa học … trong đó có 71 chương trình, đề tài cấp Nhà nước, Bộ, Tỉnh và tương tự, 348 đề tài cấp trường, 70 đề tài sinh viên. Trong quá trình từ 2012 – 2017, khoa NLN đã triển khai được tổng số 81 chương trình, đề tài những cấp và những chương trình tư vấn khoa học cho những địa phương, với tổng kinh phí đầu tư khoảng chừng trên 19 tỷ đồng, trong đó có 26 chương trình, đề tài cấp nhà nước, Bộ, Tỉnh và tương tự, 38 đề tài cơ sở, 17 dự án Bất Động Sản, chương trình tư vấn, chuyển giao kỹ thuật, 212 mẫu sản phẩm thông tin KHCN, những bài báo đăng tạp chí trong nước và bài báo quốc tế trong hạng mục SCI, SCIE, ISI .

Cán bộ, sinh viên và học viên của Khoa đã tích tực trong công tác hợp tác quốc tế trong đào tạo và giảng dạy và NCKH, trải qua những cán bộ trao đổi học giả, cán bộ học tập quốc tế đã tạo ra những quan hệ với những trường đại học ở những nước như Nước Hàn, Úc, Đức, Mỹ, Malaysia, Pháp … Khoa mời một số ít giáo sư dạy cho những học viên cao học và NCS, trao đổi chương trình huấn luyện và đào tạo theo xu thế nghề nghiệp, đảm nhiệm nhiều đoàn sinh viên đến thăm quan học tập, cũng như hướng dẫn sinh viên quốc tế điều tra và nghiên cứu thực địa và lưu trú tại trường. Khoa tham gia giảng dạy sinh viên nước bạn Lào ở bậc đại học và cao học. Tham gia nhiều dự án Bất Động Sản quốc tế về tăng trưởng link chuỗi giá trị để cải tổ mạng lưới hệ thống sản xuất sắn quy mô nhỏ ( ACIAR, CIAT ), hợp tác điều tra và nghiên cứu về chuỗi giá trị cafe và giới ở Nước Ta ( SEANAFE ), nghiên cứu và điều tra về tìm hiểu rừng để xác lập năng lực hấp thụ CO2 của rừng, làm cơ sở tham gia chương trình REDD ở Nước Ta ( FAO, SNV ), dự án Bất Động Sản lâm nghiệp xã hội ….

– tin tức doanh nghiệp ký kết hợp tác nhận tuyển dụng sinh viên sau khi tốt nghiệp

+ Công ty CP Nông nghiệp quốc tế Hoàng Anh Gia Lai ;

+ Công ty CNHH Mercafe Nước Ta ;

+ Công ty Xuất nhập khẩu 02/9 ;

+ Công ty CP SAM nông nghiệp công nghệ cao .

– Các ngày hội việc làm tổ chức triển khai hàng năm

:

Hàng

năm tích hợp với những dịp nghỉ lễ của khoa ( như

Lễ

tốt nghiệp, kỷ niệ

m ,

ngày xây dựng Khoa ) hay tổ chức triển khai riêng với những doanh nghiệp .

6 .

2. tin tức về từng ngành

6 .

2.1 .

Ngành

Bảo vệ thực vật

Tên ngành

: Bảo vệ thực vật

– Năm xây dựng :

1999

– E-Mail

: kieuando@yahoo.com

Điện thoại

: 0855955955

– Yêu cầu về tiếng Anh

: Sau khi tốt nghiệp sinh viên có năng lượng tiếng Anh tương tự chứng từ B1 theo khung tham chiếu Châu Âu .

– Thời lượng giảng dạy

: 4 năm

– Tổng số tín chỉ

: 134

– Định hướng tiềm năng

:

Đào tạo kỹ sư Bảo vệ thực vật có kiến thức và kỹ năng, kỹ năng và kiến thức nhận ra và năng lượng nghiên cứu và điều tra quản trị những tác nhân gây hại để bảo vệ cây xanh đạt hiệu suất cao kinh tế tài chính, bảo vệ bảo đảm an toàn thực phẩm, giữ gìn sự đa dạng sinh học, bảo vệ thiên nhiên và môi trường, góp thêm phần tăng trưởng nên nông nghiệp nhiệt đới gió mùa ở Nước Ta .

– Triển vọng nghề ngiệp tương lai :

Được tương hỗ tư vấn việc làm và khởi nghiệp, có thời cơ đi thực tập sinh quốc tế tại Israel, Nhật, Úc … sau khi tốt nghiệp có năng lực điều tra và nghiên cứu, giảng dạy tại những trường đại học, cao đẳng, tầm trung, trung học phổ thông, công tác làm việc tại những Viện, TT điều tra và nghiên cứu, có năng lực tư vấn và quản trị nhà nước về Nông nghiệp, phân bón, Bảo vệ thực vật và Trồng trọt trong những tổ chức triển khai cơ quan chính phủ, phi chính phủ

,

c

ác doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh thương mại, dịch vụ bảo vệ thực vật, trồng trọt, …

– Mô hình link họp tác quốc tế

Tham gia nhiều dự án Bất Động Sản quốc tế về tăng trưởng link chuỗi giá trị để cải tổ mạng lưới hệ thống sản xuất sắn quy mô nhỏ ( ACIAR, CIAT ), hợp tác nghiên cứu và điều tra về chuỗi giá trị cafe và giới ở Nước Ta ( SEANAFE ) ,

6 .

2.2 .

Ngành Khoa học cây xanh

Tên ngành

: Khoa học cây cối .

– Năm xây dựng :

1977

– E-Mail :

duyen.caosu@gmail.com

Điện thoại

: 0913448131

– Yêu cầu về tiếng Anh

: Sau khi tốt nghiệp sinh viên có năng lượng tiếng Anh tương tự chứng từ B1 theo khung tham chiếu Châu Âu .

– Th

i lượng đào tạo và giảng dạy

: 04 năm

– Tổng số tín chỉ :

133 tín chỉ

– Định hướng tiềm năng

:

Trang bị ch

o

sinh viên những kiến thức và kỹ năng cơ bản, văn minh về quản trị kinh tế tài chính, sinh học, thực phẩm, cây công nghệp, cây ăn quả, có

k

ỹ năng quản trị, sử dụng những tài nguyên nông nghiệp một cách hòa giải trong mạng lưới hệ thống nông nghiệp vững chắc tại từng vùng sinh thái xanh để tăng sản lượng và cống phẩm của cơ sở sản xuất đồng thời bảo vệ môi trường tự nhiên

– Triển vọng nghề nghiệp tương lai

Sau khi tốt nghiệp, sinh viên hoàn toàn có thể thao tác tại những cơ sở sản xuất nông nghiệp, những cơ quan nghiên cứu và điều tra và huấn luyện và đào tạo về nông nghiệp .

Được tương hỗ tư vấn việc làm và khởi nghiệp, có thời cơ đi thực tập sinh quốc tế tại Israel, Nhật, Úc …

– Mô hình link họp tác quốc tế

+ Chuỗi sản xuất, kỹ thuật canh tác, giống những loại cây cối nòng cốt ở Tây Nguyên : cafe, cao su đặc, chè, điều, ca cao, bơ, lúa, đậu đỗ, rau sạch, mía, bông, hoa, hoa lá cây cảnh …

+ Tham gia thực thi những dự án Bất Động Sản về nông nghiệp, chuỗi giá trị triển khai trên địa phận những tỉnh Tây Nguyên như : Dự án Giảm nghèo Tây Nguyên, Vnsat, Dự án Phát triển link chuỗi giá trị để cải tổ mạng lưới hệ thống sản xuất Sắn qui mô nhỏ ở VIệt Nam và Indonesia … .

6 .

2.3 .

Ngành Lâm sinh

– Tên ngành

: Lâm sinh

– Năm xây dựng

: 1977

– E-Mail

: vohung.frem@gmail.com

Điện thoại

: 0914069919

– Yêu cầu về tiếng An

h : Sau khi tốt nghiệp sinh viên có năng lượng tiếng Anh tương tự chứng từ B1 theo khung tham chiếu Châu Âu .

– Thời lượng đào tạo và giảng dạy :

04 năm

– Tổng số tín chỉ :

133 tín chỉ

– Định hướng tiềm năng

Đào tạo kỹ sư lâm nghiệp có kỹ năng và kiến thức và kiến thức và kỹ năng về trình độ, nhiệm vụ có năng lực quản trị và tăng trưởng vững chắc tài nguyên rừng, gắn liền với tăng trưởng kinh tế tài chính xã hội vùng nông thôn. có phẩm chất đạo đức tốt, có năng lực cộng tác cao trong việc làm .

– Triển vọng nghề nghiệp tương lai

Làm việc tại những cơ quan quản trị nhà nước về Nông Lâm nghiệp, những doanh nghiệp Lâm nghiệp quốc doanh và tư nhân, những tổ chức triển khai, cơ quan Nông Lâm nghiệp và tăng trưởng nông thôn, những cơ sở giảng dạy và nghiên cứu và điều tra Lâm nghiệp, những dự án Bất Động Sản tăng trưởng Lâm nghiệp trong nước và quốc tế .

– Mô hình link họp tác quốc tế

+

UN-REDD ( Chương trình Giảm phát thải từ suy thoái và khủng hoảng và mất rừng Nước Ta ) ;

+

SNV – REDD ( Dự án giảm phát thải từ suy thoái và khủng hoảng và mất rừng của Hà Lan ) ;

+

FLITCH ( Phát triển lâm nghiệp để giảm nghèo vùng Tây Nguyên ) ;

6 .

2.4 .

Ngành

Quản lý tài nguyên rừng

– Tên ngành

: Quản lý tài nguyên rừng

– Năm xây dựng

: Thành lập năm 2002 .

– E-Mail

: huongthanh.frem@gmail.com              Điện thoại: 0914141188

– Yêu cầu về tiếng Anh

: Sau khi tốt nghiệp sinh viên có năng lượng tiếng Anh tương tự chứng từ B1 theo khung tham chiếu Châu Âu .

– Thời lượng huấn luyện và đào tạo

: 04 năm

– Tổng số tín chỉ

: 131 tín chỉ

– Định hướng tiềm năng

:

Đào tạo kỹ sư có kỹ năng và kiến thức về hệ sinh thái thiên nhiên và môi trường rừng, có kỹ năng và kiến thức về mạng lưới hệ thống kỹ thuật và công nghệ tiên tiến trong quản trị tài nguyên, dịch vụ sinh thái xanh môi trường tự nhiên rừng vững chắc và thích ứng, giảm nhẹ đổi khác khí hậu, có kiến thức và kỹ năng về luật, chủ trương tương quan đến quản trị tài nguyên vạn vật thiên nhiên và tổ chức triển khai triển khai trong thực tiễn, có kiến thức và kỹ năng vè hệ sinh thái nhân văn để thao tác tại những vùng rừng so với những hội đồng dân tộc bản địa khác nhau .

– Triển vọng nghề nghiệp tương lai

Công tác tại những cơ quan quản trị về tài nguyên và dịch vụ sinh thái xanh môi trường tự nhiên rừng ,

Cơ quan quản trị Nông Lâm nghiệp những cấp ,

cơ quan quản trị rừng đặc dụng, phòng hộ, doanh nghiệp Lâm nghiệp quốc doanh và tư nhân, cơ sở giảng dạy và điều tra và nghiên cứu tài nguyên và sinh thái xanh thiên nhiên và môi trường rừng, tham gia những chương trình, dự án Bất Động Sản trong nước và quốc tế tương quan đến quản trị tài nguyên, dịch vụ sinh thái xanh môi trường tự nhiên rừng và tăng trưởng nông thôn .

6 .

2.5 .

Ngành

Công nghệ sau thu hoạch

– Tên ngành :

Công nghệ sau thu hoạch

– Năm xây dựng

: 2003

– E-Mail

: trtrbac@gmail.com

Điện thoại :

0949511541

– Yêu cầu về tiếng Anh

: Sau khi tốt nghiệp sinh viên có năng lượng tiếng Anh tương tự chứng từ B1 theo khung tham chiếu Châu Âu .

– Thời lượng giảng dạy

: 04 năm

– Tổng số tín chỉ :

126 tín chỉ

– Định hướng tiềm năng

Đào tạo kỹ sư có kiến thức và kỹ năng cơ bản về : Công nghệ sau thu hoạch, có năng lực nghiên cứu và điều tra, ứng dụng và tiến hành vào sản xuất những công nghệ tiên tiến dữ gìn và bảo vệ chế biến nông sản – thực phẩm như kỹ năng và kiến thức quản trị nhìn nhận chất lượng nông sản và thực phẩm trong những dây chuyền sản xuất dữ gìn và bảo vệ và chế biến, có kỹ năng và kiến thức lập kế hoạch và thực thi những thí nghiệm, nghiên cứu và điều tra về nông sản sau thu hoạch và nguyên vật liệu loại sản phẩm thực phẩm ; có năng lực nghiên cứu và phân tích nhìn nhận và giải quyết và xử lý tài liệu điều tra và nghiên cứu .

– Triển vọng nghề nghiệp tương lai

Sau khi tốt nghiệp, những kỹ sư Công nghệ sau thu hoạch sẽ có năng lực thao tác tại : những cơ sở dữ gìn và bảo vệ, chế biến nông sản và thực phẩm ; những cơ quan kiểm định chất lượng nông sản, thực phẩm ; những sở ban ngành như sở Nông nghiệp và tăng trưởng nông thôn, , sở y tế …, những TT nghiên cứu và điều tra và huấn luyện và đào tạo ngành đúng hoặc ngành gần với Công nghệ sau th

u

hoạch hoặc cũng hoàn toàn có thể liên tục học tập nâng cao trình độ để đạt được trình độ cao hơn, có thời cơ nhận học bổng du học ở những nước Châu Á Thái Bình Dương, Châu Âu, Úc, ….

6 .

2.6 .

Ngành

Công nghệ thực phẩm

– Tên ngành

: Công nghệ thực phẩm

– Năm xây dựng

: 2018 .

– E-Mail : trtrbac@gmail.com Điện thoại : 0949511541

– Yêu cầu về tiếng Anh

: Sau khi tốt nghiệp sinh viên có năng lượng tiếng Anh tương tự chứng từ B1 theo khung tham chiếu Châu Âu .

– Thời lượng giảng dạy

: 04 năm

– Tổng số tín chỉ

: 127 tín chỉ

– Định hướng tiềm năng

Đào tạo Kỹ sư Công nghệ thực phẩm có phẩm chất và hiểu biết chính trị, xã hội, có đạo đức ; có kỹ năng và kiến thức cơ bản về chế biến và dữ gìn và bảo vệ thực phẩm ; có năng lượng nghiên cứu và điều tra, phát hiện yếu tố, ứng dụng khoa học và công nghệ tiên tiến trong dữ gìn và bảo vệ và chế biến thực phẩm ; có năng lực phát minh sáng tạo và niềm tin nghĩa vụ và trách nhiệm trong nghành trình độ, có ý thức ship hàng hội đồng, Giao hàng nhân dân .

– Triển vọng nghề nghiệp tương lai :

Sau khi tốt nghiệp, những kỹ sư Công nghệ thực phẩm sẽ có năng lực thao tác tại : Các xí nghiệp sản xuất, công ty sản xuất thực phẩm và đồ uống như bánh kẹo, đường, sữa, cafe, rượu bia, nước giải khát …., có năng lực giảng dạy và điều tra và nghiên cứu tại những trường đại học, cao đẳng và viện điều tra và nghiên cứu, những cơ quan nhà nước như phòng ban thuộc sở nông nghiệp và PTNT, sở Khoa học Công nghệ, hoặc bộ phận vệ sinh bảo đảm an toàn thực phẩm thuộc những phòng và sở y tế, những TT kiểm tra, kiểm định chất lượng Nông sản, thực phẩm đóng trên địa phận cả nước hoặc cũng hoàn toàn có thể liên tục học tập nâng cao trình độ để đạt được trình độ cao hơn, có thời cơ nhận học bổng du học ở những nước Châu Á Thái Bình Dương, Châu Âu, Úc, ….

6 .

2.7 .

Ngành

Quản lý đất đai

– Tên ngành

: Quản lý đất đai

– Năm xây dựng

: 2001

– E-Mail

: ngxvung@gmail.com

Điện thoại :

09050611991

– Yêu cầu về tiếng Anh

: Sau khi tốt nghiệp sinh viên có năng lượng tiếng Anh tương tự chứng từ B1 theo khung tham chiếu Châu Âu .

– Thời lượng huấn luyện và đào tạo

: 04 năm

– Tổng số tín chỉ

: 129 tín chỉ

– Định hướng tiềm năng

:

Đào tạo kỹ sư Quản lý đất đai có kiến thức và kỹ năng chuyên ngành và năng lực ứng dụng tốt trong lĩnh quản trị nhà nước về đất đai, sử dụng đất, đo đạc và sử dụng thành thạo những ứng dụng tin học trong quản trị đất đai .

– Triển vọng nghề nghiệp tương lai

:

Kỹ sư ngành Quản lý đất đai hoàn toàn có thể thao tác trong những cơ quan, tổ chức triển khai như cơ quan quản trị nhà nước về Tài nguyên và Môi trường ; Bộ Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường, Phòng Tài nguyên và Môi trường, cán bộ Địa chính cấp xã ; doanh nghiệp dịnh vụ Tài nguyên và Môi trường ; giảng dạy trình độ tại những trường Trung cấp, Cao đẳng, Đại học ; thao tác tại những viện điều tra và nghiên cứu về Tài nguyên và Môi trường .

7. Khoa Sư phạm

7 .

1. Giới thiệu khoa

– Tên Khoa

: Khoa Sư phạm

– E-Mail, số điện thoại thông minh

: khoasupham.wn25@gmail.com, 02623853278

– Năm xây dựng

: 1977

– Lịch sử xây dựng khoa :

Khoa Sư phạm là một trong 4 khoa được kiến thiết xây dựng từ những ngày đầu xây dựng Trường Đại học Tây Nguyên .

Ngay sau khi được xây dựng, Khoa đã tuyển sinh 2 chuyên ngành : Toán và KHXH ( Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý – được gửi huấn luyện và đào tạo tại Trường ĐHSP TP Hồ Chí Minh ). Những ngày đầu, đội ngũ của Khoa chỉ có 8 thầy cô giáo nên đội ngũ CBGD hầu hết được mời từ những Trường ĐH phía Bắc .

Tháng 4/1996, bộ môn KHXH&NV được tách ra thành hai bộ môn : Bộ môn KHXH&NV và bộ môn Ngữ văn. Như vậy, đến thời gian này, Khoa Sư phạm đã có 8 bộ môn với 5 chuyên ngành đào tạo và giảng dạy. Ban chủ nhiệm Khoa từ tháng 6/1996 đến tháng 3/1998 gồm có : thầy Y Tru Alio – Trưởng khoa ; thầy Trần Văn Dũng, thầy Mai Minh Hùng, thầy Ngô Đình Quốc – P. Trưởng khoa .

Tháng 6/1996, Bộ GD&ĐT ra quyết định hành động tái lập Khoa Sư phạm với trách nhiệm đào tạo và giảng dạy cử nhân sư phạm những chuyên ngành : Toán – Tin, Ngữ văn, Tiếng Anh, đồng thời liên tục đảm nhiệm vai trò của một khoa đại cương trong trường. Lúc này, Khoa có 7 bộ môn : Toán – Tin, KHXH NV, Ngoại ngữ, Vật lý, Hoá học, Sinh học, Quân sự – Thể dục Thể thao .

Tháng 7/1997, Khoa được giao thêm trách nhiệm huấn luyện và đào tạo 2 chuyên ngành là SP Sinh – Kĩ thuật nông nghiệp và Giáo dục đào tạo tiểu học ( huấn luyện và đào tạo giáo viên tiểu học có trình độ đại học, đến 9/2009 giảng dạy thêm chuyên ngành Giáo dục đào tạo tiểu học – Jrai ). Số SV được tuyển sinh khoá này lên đến 500, đưa tổng số SV của Khoa Sư phạm lên trên 700 SV. Đây là dấu ấn quan trọng, tạo đà tăng trưởng cho Khoa sau hơn 1 năm được tái giao trách nhiệm đào tạo và giảng dạy giáo viên .

Nhiệm kỳ Hiệu trưởng 2002 – 2007, TS. Trần Văn Dũng được tái chỉ định làm Trưởng khoa ; ThS. Đậu Thế Hùng và ThS. Mai Minh Hùng giữ chức P. Trưởng khoa. Thời điểm đó, Khoa Sư phạm có 100 CBVC được giao trách nhiệm giảng dạy 6 chuyên ngành sư phạm : Toán – Tin, Ngữ văn, Vật lý, Sinh – Kỹ thuật NLN, Tiếng Anh, GD tiểu học với tổng số gần 1400 SV. Đồng thời, Khoa liên tục đảm nhiệm GD những môn khoa học đại cương cho những chuyên ngành huấn luyện và đào tạo của Trường ĐH Tây Nguyên và tham gia công tác làm việc chấm thi tuyển sinh hằng năm của Trường .

Ngày 18/01/2007, Nhà trường có quyết định hành động tách Khoa Sư phạm thành hai khoa là Khoa Sư phạm và Khoa Ngoại ngữ .

Tháng 01/2009, Trường liên tục tách Khoa Sư phạm thành 2 khoa là Khoa Khoa học TN&CN và Khoa Sư phạm. Sau khi tách khoa, TS. Trần Văn Dũng liên tục làm Trưởng khoa. TS. Nguyễn Thanh Hưng được chỉ định làm P. Trưởng khoa vào 01/2009, TS. Lê Tử Trường được chỉ định làm P. Trưởng khoa vào tháng 10/2010 .

Tháng 6/2012, TS. Nguyễn Thanh Hưng được chỉ định làm Trưởng khoa theo nhiệm kì Hiệu trưởng ( 2012 – 2017 ). Đến tháng 8/2012, TS. Lê Tử Trường và ThS. Trương Thị Hiền được chỉ định làm P. Trưởng khoa. Đồng thời, tháng 6/2012, Trường có quyết định hành động giao Trung tâm KHXH&NV Tây Nguyên là đơn vị chức năng thường trực Trường về Khoa quản lí. Lúc này Khoa có 7 bộ môn và Trung tâm KHXH và NV Tây Nguyên. Tháng 3/2016, TS. Đoàn Thị Tâm được chỉ định làm Phó trưởng Khoa thay TS. Trương Thị Hiền .

Tháng 11/2017, Khoa có 55 CBVC ( Trong đó, tiến sỹ : 07 ; ThS : 33 ; CN : 15 : GVC : 03 ; GVCC-PGS : 01 ; Nam : 23 ; Nữ : 32 ; Dân tộc : 03 ) giảng dạy 6 chuyên ngành : SP Ngữ văn, CN Văn học, GD Tiểu học, GD Tiểu học tiếng J’rai, GD Thể chất, GD Mầm non với 1100 SV chính quy và 950 SV liên thông. Bên cạnh đó, Khoa Sư phạm đảm nhiệm giảng dạy những môn đại cương cho những chuyên ngành đào tạo và giảng dạy khác và đảm nhiệm những nghành nhiệm vụ những ngành sư phạm trong trường. Năm năm nay, Khoa giảng dạy thêm Cao học Ngôn ngữ học và tiến tới mở huấn luyện và đào tạo thêm ngành Cao học Văn học Nước Ta .

Số lượng giảng viên :

49 CBGD, 03 nhân viên .

Các ngành huấn luyện và đào tạo chính :

Giáo dục đào tạo Mầm non, Giáo dục đào tạo Tiểu học ( gồm 02 chuyên ngành : GDTH và GDTH – Tiếng Jrai ), Sư phạm Ngữ văn, Cử nhân Văn học, Giáo dục đào tạo Thể chất .

Mục tiêu huấn luyện và đào tạo :

Cung cấp nguồn nhân lực có trình độ đại học để góp thêm phần tăng trưởng KT – XH khu vực Tây Nguyên nói riêng và cả nước nói chung .

7.2

.

T

hông tin về từng ngành

7.2 .

1 .

Ngành

Giáo dục đào tạo Mầm non

– Tên ngành

: Giáo dục đào tạo Mầm non ( Early Childhood Education )

– Năm xây dựng

: 2009

– E-Mail liên lạc, số điện thoại cảm ứng

: phuonglinhbaohuy@gmail.com / 0935295166

– Yêu cầu về tiếng Anh

: Đạt chuẩn B1

– Thời lượng giảng dạy

: 4 năm

– Tổng số tín chỉ

: 120

– Định hướng tiềm năng

: Đào tạo cử nhân ngành Giáo dục đào tạo Mầm non thuộc khối ngành sư phạm có kỹ năng và kiến thức vững vừng, có kiến thức và kỹ năng sư phạm, ứng dụng để điều tra và nghiên cứu, giảng dạy trong cơ sở Giáo dục đào tạo Mầm non. Có hiểu biết về Quản lý hành chính nhà nước và Quản lý ngành ; có kỹ năng và kiến thức chăm nom giáo dục trẻ nhỏ. Hiểu biết về tình hình kinh tế tài chính, văn hóa truyền thống, xã hội, đời sống, phong tục tập quán của địa phương để hoàn toàn có thể giảng dạy, điều tra và nghiên cứu .

– Triển vọng nghề nghiệp trong tương lai :

+

Tham gia giáo chăm nom – giáo dục trẻ tại những cơ sở Giáo dục đào tạo Mầm non và hoàn toàn có thể liên tục học tập nâng cao trình độ trình độ, nhiệm vụ .

+

Làm công tác làm việc điều tra và nghiên cứu tại những cơ sở giáo dục .

+

Làm nhân viên và quản trị tại những bộ phận ở những trường mần nin thiếu nhi, những cơ sở quản trị giáo dục, những cơ sở tương thích với trình độ .

7.2 .

2 .

Ngành

Giáo dục đào tạo tiểu học

– Tên ngành :

Giáo dục đào tạo tiểu học

– Năm xây dựng

: 1997

– E-Mail liên lạc, số điện thoại thông minh

: tambui.08@gmail.com ; SĐT : 0904471847

– Yêu cầu về tiếng Anh

: Sinh viên phải có chứng từ tiếng Anh bậc 3 theo khung năng lượng ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Nước Ta ( do trường Đại học Tây Nguyên cấp ) hoặc những quy văn bằng, chứng từ sửa chữa thay thế theo Quyết định số 1398 / QĐ-ĐHTN-ĐTĐH ngày 20 tháng 7 năm 2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Tây Nguyên .

Thời lượng đào tạo và giảng dạy

: 4 năm

– Tổng số tín chỉ

: 120

– Định hướng tiềm năng

: Đào tạo cử nhân Giáo dục đào tạo tiểu học nhằm mục đích cung ứng những nhu yếu thay đổi của giáo dục tiểu học trong thời kỳ công nghiệp hóa, văn minh hóa quốc gia ; Sinh viên tốt nghiệp phải có tư tưởng chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, có đủ sức khỏe thể chất, có năng lượng dạy học, giáo dục học viên theo những nhu yếu thay đổi của giáo dục tiểu học, nghiên cứu và điều tra khoa học giáo dục, tự tu dưỡng nâng cao trình độ, cung ứng nhu yếu của giáo dục tiểu học trong những thập kỷ tới ; Sinh viên thành thạo những kiến thức và kỹ năng và kỹ năng và kiến thức về giáo dục tiểu học ; Sinh viên tốt nghiệp hệ giảng dạy này hoàn toàn có thể liên tục học lên những trình độ thạc sĩ, tiến sỹ về Giáo dục đào tạo tiểu học, Quản lý giáo dục và có năng lực trở thành giáo viên cốt cán ở bậc tiểu học .

– Triển vọng nghề nghiệp tương lai

: Là giáo viên tiểu học, tham gia dạy học ở những trường tiểu học ; Tham gia nghiên cứu và điều tra khoa học Giáo dục đào tạo trên cơ sở kỹ năng và kiến thức cơ bản và chuyên ngành ;

7.2 .

3 .

Ngành Văn học

– Tên ngành

: Văn học ( Literature )

– Năm xây dựng

: 2007

– E-Mail liên lạc, số điện thoại cảm ứng :

hoatspdhtn@gmail.com ; 0945845546

– Yêu cầu về tiếng Anh

: Có chứng từ tiếng Anh bậc 3 theo Khung năng lượng ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Nước Ta ( do trường Đại học Tây Nguyên cấp ) hoặc những văn bằng, chứng từ sửa chữa thay thế khác theo lao lý tại phụ lục 1 ( Ban hành kèm theo Quyết định số 1398 / QĐ-ĐHTN-ĐTĐH, ngày 20/7/2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Tây Nguyên về việc sửa đổi Quy chế học vụ huấn luyện và đào tạo đại học, cao đẳng hệ chính quy theo mạng lưới hệ thống tín chỉ, được phát hành kèm theo Quyết định số 555 / QĐ-ĐHTN-ĐTĐH ngày 11/4/2013 của Hiệu trưởng Trường Đại học Tây Nguyên ) .

– Thời lượng giảng dạy

: 4 năm

– Tổng tín chỉ

: 129

– Định hướng tiềm năng

: Đào tạo cử nhân ngành Ngữ văn thuộc khối ngành tổng hợp có kỹ năng và kiến thức vững vàng về khoa học cơ bản, có kĩ năng tác nghiệp ; cung ứng nhu yếu nghiên cứu và điều tra, ứng dụng ngôn từ và văn học lúc bấy giờ trong những nghành như sáng tác văn chương, báo chí truyền thông, tuyên truyền, tuyên giáo …

– Triển vọng nghề nghiệp trong tương lai

: Sau khi tốt nghiệp, sinh viên hoàn toàn có thể nghiên cứu và điều tra và ứng dụng kiến thức và kỹ năng ngôn từ và văn học tại những cơ quan ban ngành trình độ. Có thể bổ trợ khối kỹ năng và kiến thức sư phạm để làm giáo viên giảng dạy Ngữ văn tại những trường trung học phổ thông ; làm giảng viên những cao đẳng và đại học. Có thể làm công tác làm việc điều tra và nghiên cứu tại những viện, những TT, những cơ quan đoàn thể xã hội khác, có nhu yếu sử dụng ( hoạt động giải trí trong nghành báo chí truyền thông, xuất bản ; theo dõi và quản líhoạt động văn hoá, văn học, ngôn từ v.v. ). Tạo điều kiện kèm theo để sinh viên sau khi tốt nghiệp hoàn toàn có thể học tiếp lên những trình độ cao hơn .

– Mô hình link, hợp tác quốc tế :

Mô hình link : Liên kết với những cơ sở huấn luyện và đào tạo dạy trình độ tầm trung, cao đẳng ngành ngữ văn lên trình độ đại học .

Hợp tác quốc tế : Nghiên cứu những nghành về ngôn từ, văn học, văn hóa truyền thống ở khu vực Tây Nguyên và trong cả nước .

7.2 .

4 .

Ngành

Sư phạm Ngữ văn

– Tên ngành :

Sư phạm Ngữ văn ( Philology Teacher Education )

– Năm xây dựng :

1996

– E-Mail liên lạc, số điện thoại cảm ứng :

tuyetnhungbk@gmail.com / 0905691169

– Yêu cầu về tiếng Anh

: Đạt chuẩn B1

– Thời lượng huấn luyện và đào tạo :

4 năm

– Tổng số tín chỉ :

120

– Định hướng tiềm năng

: Đào tạo cử nhân ngành sư phạm Ngữ văn thuộc khối ngành sư phạm có kỹ năng và kiến thức vững vừng, có kỹ năng và kiến thức sư phạm, ứng dụng văn học và ngôn từ để nghiên cứu và điều tra, giảng dạy trong trường THPT. Có hiểu biết về Quản lý hành chính nhà nước và Quản lý ngành ; có kỹ năng và kiến thức đại trà phổ thông về thiên nhiên và môi trường, dân số, nhân quyền, bảo mật an ninh – quốc phòng, bảo đảm an toàn giao thông vận tải, y tế học đường, văn hóa truyền thống tộc người … Hiểu biết về tình hình kinh tế tài chính, văn hóa truyền thống, xã hội, đời sống, phong tục tập quán của địa phương để hoàn toàn có thể giảng dạy, nghiên cứu và điều tra và góp thêm phần tăng trưởng hội đồng. Được trang bị những thông tin update về thay đổi giáo dục phổ thông trong nước và khu vực, có năng lực vận dụng thay đổi giải pháp dạy học Ngữ văn tại những trường đại trà phổ thông .

– Triển vọng nghề nghiệp trong tương lai :

Giảng dạy ngữ văn tại những trường đại trà phổ thông và hoàn toàn có thể nâng cao trình độ dạy đại học và cao đẳng trong cả nước .

Làm công tác làm việc nghiên cứu và điều tra tại những TT, viện nghiên cứu và điều tra văn học, ngôn từ và giáo dục .

Làm nhân viên và quản trị tại những bộ phận ở những trường học, những cơ sở quản trị giáo dục, những cơ sở tương thích với trình độ .

7.2 .

5 .

Ngành

Gi

á

o dục sức khỏe thể chất

– Tên ngành :

Gi

á

o dục sức khỏe thể chất

– Năm xây dựng :

1977

– E-Mail

: stonghappy@gmail.com            SĐT: 0983213933

– Yêu cầu Tiếng Anh :

B1 khung Châu Âu

– Thời lượng huấn luyện và đào tạo

: 4 năm

– Tổng số tín chỉ

: 120

– Định hướng tiềm năng :

Tiếp tục triển khai xong và tăng trưởng chuyên ngành đào tạo và giảng dạy và phấn đấu mở thêm giảng dạy sau đại học .

– Triển vọng nghề nghiệp tương lai

: Sau khi ra trường đảm nhiệm giảng dạy giáo dục sức khỏe thể chất trong những trường học từ mần nin thiếu nhi đến đại học, nhân viên trong những sở ban ngành, những hướng dân viên, cộng tác viên trong những câu lạc bộ thể thao, sức khỏe thể chất, …

– Mô hình link, hợp tác quốc tế :

Hiện đang link huấn luyện và đào tạo với trường Đại học Thể dục thể thao thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Vinh .

8. Khoa Y dược

8 .

1. Giới thiệu về khoa

– Tên khoa

: Y DƯỢC .

– E-Mail liên lạc

: vanphongkhoayduoc@gmail.com

Số điện thoại: 02623825181.

– Năm xây dựng

: 1977 .

– Tóm tắt lịch sử dân tộc xây dựng khoa

: Khoa Y Dược là một trong những khoa thuộc trường Đại học Tây Nguyên, được xây dựng ngay từ ngày tiên phong xây dựng Trường ( ngày 11 tháng 11 năm 1977 ). Ngày 02 tháng 04 năm 1996, Bộ Gíao dục và đào tạo và giảng dạy ra quyết định hành động số 124 / GD ĐT chuyển khoa Y thành khoa Y Dược. So với những trường Y Dược khác thì khoa Y Dược trường Đại học Tây Nguyên là một trong những khoa ( Trường Y Dược ) sinh ra sau, xa TW và gặp không ít khó khăn vất vả trên bước đường kiến thiết xây dựng và tăng trưởng .

Nằm tại thành phố Buôn Ma Thuột, TT của Tây Nguyên – Khoa Y Dược có một vị trí đặc biết trong kế hoạch huấn luyện và đào tạo nhân lực kỹ thuật cao, ship hàng trực tiếp cho đào tạo và giảng dạy nguồn nhân lực y tế Tây Nguyên, góp thêm phần phòng chống bệnh và chăm nom sức khoẻ cho nhân dân những tỉnh Tây Nguyên và Miền Trung. Được Đảng, Nhà nước và những cấp chính quyền sở tại địa phương chăm sóc, được sự chỉ huy sát sao, đoàn kết và thống nhất của Đảng bộ, Ban giám hiệu, trong suốt 35 năm qua, Chi bộ Khoa Y Dược, Bệnh viện trường, Ban chủ nhiệm Khoa Y Dược đã chung vai cùng cán bộ viên chức và những đoàn thể chính trị – xã hội của khoa triển khai xong xuất sắc trách nhiệm giảng dạy điều tra và nghiên cứu mà Nhà trường phó thác .

Sau 42 năm sinh ra, khoa Y Dược đã trưởng thành và vững mạnh về nhiều mặt : đã đào tạo và giảng dạy được gần 5000 bác sĩ đa khoa và hàng trăm cử nhân điều dưỡng, một đội ngũ thầy thuốc khá lớn tham gia công tác làm việc chăm nom sức khỏe thể chất cho nhân dân những tỉnh Tây Nguyên và những tỉnh Duyên hải Miền Trung, đã góp phần rất lớn vào việc triển khai những kế hoạch chăm nom sức khỏe thể chất cho nhân dân của bộ Y tế trong những thập kỷ vừa mới qua. Trong số những sinh viên học tập và tốt nghiệp từ Khoa Y Dược, trường Đại học Tây Nguyên, đã có rất nhiều người trưởng thành và thành đạt, một số ít người đã đứng ở vị trí số 1 trong 1 số ít chuyên ngành. Hầu hết những bác sĩ hiện đang giữ những vị trí chỉ huy của ngành ( giám đốc, phó giám đốc những sở, bệnh viện, Viện điều tra và nghiên cứu, những TT y tế ) của những tuyến thuộc những tỉnh Tây Nguyên. Lực lượng giảng dạy của Khoa được huấn luyện và đào tạo đúng chuyên Ngành từ những trường có uy tín trong và ngoài nước, số lượng giảng viên được tăng cường từ nhiều nguồn : Giảng viên được huấn luyện và đào tạo ở quốc tế, giảng viên từ những trường Đại học trên cả nước chuyển đến, sinh viên xuất sắc của 1 số ít trường Đại học được tiếp đón làm công tác làm việc giảng dạy. Ngoài ra, Khoa Y Dược – Trường Đại học Tây Nguyên còn có một đội ngũ hơn 60 giảng viên kiêm nhiệm công tác làm việc nhiều cơ quan tham gia đào tạo và giảng dạy Ngành Y đa khoa như Viện Vệ sinh – Dịch tễ Tây Nguyên, ở Bệnh viện Đa khoa Vùng Tây Nguyên, những Bệnh viện Đa khoa ( Gia Lai, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Kon Tum, Lâm Đồng ), ở những Bệnh Đa khoa huyện trong tỉnh Đăk Lăk và tỉnh Đăk Nông ( CưMgar, Krông Păk, Buôn Đôn, Cư Kuin, Krông Ana, Krông Bông, Cư Jut … ) và Bệnh viện Trường Đại học Tây Nguyên .

– Số lượng Giảng viên :

tổng số 78 giảng viên, trong đó có 19 giảng viên chính và 59 giảng viên .

– Các ngành đào tạo và giảng dạy chính :

+

Hệ đại học : Bác sĩ đa khoa ( Y khoa hệ chính quy 6 năm ), Cử nhân Điều dưỡng hệ chính quy, Cử nhân xét nghiệm Y học, Y khoa hệ liên thông 4 năm, Cử nhân điều dưỡng hệ liên thông .

+

Sau đại học : Cao học Ký sinh trùng, Bác sĩ CKI Nội khoa .

– Mục tiêu huấn luyện và đào tạo

: Đào tạo nhân lực, điều tra và nghiên cứu khoa học, tăng trưởng và ứng dụng những kỹ thuật tiên tiến và phát triển trong nghành y tế ; góp phần có hiệu suất cao cho sự nghiệp chăm nom sức khoẻ nhân dân, đặc biệt quan trọng là vùng Tây Nguyên và một số ít tỉnh duyên hải miền Trung và góp thêm phần nâng cao nền Y Dược học Nước Ta. Xây dựng một đội ngũ những thầy thuốc cam kết cung ứng dịch vụ chăm nom sức khỏe thể chất tốt nhất nhằm mục đích làm giảm nỗi đau và bệnh tật cho con người .

– Liên kết đào tạo và giảng dạy, trao đổi hợp tác kỹ thuật trong và ngoài nước :

Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên, Bệnh viện Lao và bệnh phổi Đắk Lắk, Bệnh viện tinh thần Đắk Lắk, Bệnh viện Y học truyền thống Tỉnh Đắk Lắk, Bệnh viện đa khoa Tỉnh Khánh Hòa, Bệnh viện đa khoa Tỉnh Ninh Thuận, trường Trung cấp Y dược Yersin ( Khánh hòa ), Trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum, Trường Cao đẳng Y tế Lâm Đồng ,

..

– Các ngày hội việc làm tổ chức triển khai hàng năm :

Tổ chức lồng ghép trong những buổi trao bằng tốt nghiệp và sau những đợt thi tốt nghiệp cuối khóa .

8 .

2. tin tức từng ngành

8 .

2.1 .

Ngành Y đa khoa

(

hệ chính quy 6 năm )

– Năm xây dựng

: 1977

– E-Mail liên lạc

: vanphongkhoayduoc@gmail.com

– Số điện thoại cảm ứng

: 02623825181

– Yêu cầu Tiếng Anh :

Trình độ B1 ( Khung châu Âu ) hoặc tương tự .

– Thời lượng giảng dạy

: 06 năm .

Tổng số tín chỉ: 201

– Định hướng tiềm năng :

Đào tạo Bác sỹ đa khoa có y đức, có kiến thức và kỹ năng khoa học cơ bản, kiến thức và kỹ năng y học cơ sở vững chãi, kiến thức và kỹ năng và kiến thức và kỹ năng cơ bản về y học lâm sàng và hội đồng, tích hợp được y học văn minh với y học truyền thống dân tộc bản địa, có năng lực tự học vươn lên, cung ứng nhu yếu chăm nom và bảo vệ sức khoẻ nhân dân .

– Triển vọng nghề nghiệp trong tương lai :

Sau khi tốt nghiệp, các Bác sỹ có khả năng công tác làm việc tại những cơ sở Y tế và một số ít ban ngành có nhu yếu sử dụng Bác sỹ đa khoa ở những tuyến Trung ương, tỉnh, Huyện, hội đồng và những cơ sở đào tạo và giảng dạy cán bộ y tế.

8 .

2.2 .

Ngành Y khoa

(

hệ liên thông 4 năm

)

– Năm xây dựng

: 1995

– E-Mail liên lạc

: vanphongkhoayduoc@gmail.com

– Số điện thoại thông minh :

02623825181

– Yêu cầu Tiếng Anh :

Trình độ B1 ( Khung châu Âu ) hoặc tương tự .

– Thời lượng huấn luyện và đào tạo :

04 năm .

– Tổng số tín chỉ :

145

– Định hướng tiềm năng

: Đào tạo liên tục y sỹ thành Bác sỹ đa khoa có y đức, có kiến thức và kỹ năng khoa học cơ bản, kiến thức và kỹ năng y học cơ sở, có năng lượng trình độ, phối hợp y học văn minh với y học truyền thống, có năng lực tự học vươn lên để chăm nom và bảo vệ sức khỏe thể chất của nhân dân tại tuyến y tế cơ sở .

– Triển vọng nghề nghiệp trong tương lai :

Sau khi tốt nghiệp, các Bác sỹ có khả năng công tác làm việc tại những cơ sở Y tế và 1 số ít ban ngành có nhu yếu sử dụng Bác sỹ đa khoa ở những tuyến Trung ương, tỉnh, Huyện, hội đồng và những cơ sở huấn luyện và đào tạo cán bộ y tế .

8 .

2.3 .

Ngành cử nhân điều dưỡng

(

Chính quy

)

– Năm xây dựng

: 2004

– E-Mail liên lạc :

vanphongkhoayduoc@gmail.com

– Số điện thoại thông minh

: 02623825181

– Yêu cầu Tiếng Anh :

Trình độ B1 ( Khung châu Âu ) hoặc tương tự .

– Thời lượng huấn luyện và đào tạo :

04 năm .

– Tổng số tín chỉ :

131

– Định hướng tiềm năng

: Đào tạo Cử nhân Điều dưỡng đa khoa có phẩm chất đạo đức tốt, có thái độ đúng đắn ; có kỹ năng và kiến thức khoa học cơ bản vững ; có kiến thức và kỹ năng và kiến thức và kỹ năng về trình độ, nhiệm vụ ở trình độ đại học để triển khai chăm nom, nuôi dưỡng, phòng bệnh, hồi sinh sức khỏe thể chất nhân dân, có năng lực tổ chức triển khai quản trị những hoạt động giải trí điều dưỡng, điều tra và nghiên cứu khoa học và tự học vươn lên .

– Triển vọng nghề nghiệp trong tương lai :

Sau khi tốt nghiệp, các Điều dưỡng có năng lực công tác làm việc tại những cơ sở Y tế và một số ít ban ngành có nhu yếu sử dụng Điều dưỡng ở những tuyến Trung ương, tỉnh, Huyện, hội đồng và những cơ sở huấn luyện và đào tạo cán bộ y tế .

8 .

2.4 .

Ngành Cử nhân điều dưỡng

(

Hệ liên thông

)

– Năm xây dựng : 2005

– E-Mail liên lạc :

vanphongkhoayduoc@gmail.com

– Số điện thoại cảm ứng :

02623825181

– Yêu cầu Tiếng Anh :

Trình độ B1 ( Khung châu Âu ) hoặc tương tự .

 – Thời lượng đào tạo: 3,5 năm.

– Tổng số tín chỉ :

102

– Định hướng tiềm năng

: Đào tạo Cử nhân Điều dưỡng đa khoa có phẩm chất đạo đức tốt, có thái độ đúng đắn ; có kỹ năng và kiến thức khoa học cơ bản vững ; có kiến thức và kỹ năng và kiến thức và kỹ năng về trình độ, nhiệm vụ ở trình độ đại học để triển khai chăm nom, nuôi dưỡng, phòng bệnh, phục sinh sức khỏe thể chất nhân dân, có năng lực tổ chức triển khai quản trị những hoạt động giải trí điều dưỡng, điều tra và nghiên cứu khoa học và tự học vươn lên .

 – Triển vọng nghề nghiệp trong tương lai: Sau khi tốt nghiệp, những Điều dưỡng có năng lực công tác làm việc tại những cơ sở Y tế và một số ít ban ngành có nhu yếu sử dụng Điều dưỡng ở những tuyến Trung ương, tỉnh, Huyện, hội đồng và những cơ sở đào tạo và giảng dạy cán bộ y tế .

2.5 .

Ngành cử nhân xét nghiệm y học

– Năm xây dựng

: năm ngoái

– E-Mail liên lạc

: vanphongkhoayduoc@gmail.com

 – Số điện thoại: 02623825181

 – Yêu cầu Tiếng Anh: Trình độ B1 (Khung châu Âu) hoặc tương đương.

– Thời lượng đào tạo và giảng dạy

: 04 năm .

 – Tổng số tín chỉ: 144

– Định hướng tiềm năng

: Đào tạo Cử nhân xét nghiệm y học có y đức ; có kỹ năng và kiến thức khoa học cơ bản, y học cơ sở vững ; có kiến thức và kỹ năng và kiến thức và kỹ năng về trình độ, nhiệm vụ ở trình độ đại học làm chủ được những kỹ thuật xét nghiệm thuộc những nghành : Vi sinh, Ký sinh trùng, Hóa sinh, Huyết học truyền máu, Miễn dịch và Giải phẫu bệnh ; có năng lực tự học vươn lên, update nâng cao trình độ. Có năng lực tham gia nghiên cứu và điều tra khoa học cung ứng nhu yếu bảo vệ, chăm nom sức khoẻ nhân dân .

 – Triển vọng nghề nghiệp trong tương lai: Sau khi tốt nghiệp, các Cử nhân xét nghiệm có khả năng công tác tại các cơ sở Y tế và một số ban ngành có nhu cầu sử dụng kỹ thuật viên Xét nghiệm ở các tuyến Trung ương, tỉnh, Huyện, cộng đồng và các cơ sở đào tạo cán bộ y tế.

9. Khoa Dự bị Đại học

– Tên khoa

:

Khoa Dự bị Đại học

– E-Mail

:

khoadubitaonguondhtn@gmail.com

– Số điện thoại thông minh

: 02623. 853.271

– Năm xây dựng

:

1996

– Tóm tắt lịch sử vẻ vang xây dựng của Khoa :

+

Từ những năm đầu xây dựng, Trường Đại học Tây Nguyên đã tổ chức triển khai giảng dạy Dự bị đại học, những lớp Dự bị đại học này thuộc khoa Sư phạm .

+

Trong xu thế tăng trưởng của Nhà trường, ngày 02/04/1996, khoa Dự bị và tạo nguồn được xây dựng theo quyết định hành động của Bộ trưởng Bộ Giáo dục đào tạo và Đào tạo theo quyết định hành động số 1249 / GD-ĐT .

– Số lượng giảng viên

:

– Các ngành huấn luyện và đào tạo chính

: Đào tạo dự bị Đại học 01 năm cho những học viên Dự bị và Cử tuyển ( toàn bộ những chuyên ngành ) của Nhà trường .

– Mục tiêu đào tạo và giảng dạy :

Xem thêm: REVIT – VN

Khoa có trách nhiệm đào tạo và giảng dạy dự bị Đại học 01 năm cho những học viên Dự bị và Cử tuyển của Nhà trường. Hoạt động huấn luyện và đào tạo theo quyết định hành động 09/2005 / QĐ-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục đào tạo và Đào tạo về quy định “ Tuyển chọn, tổ chức triển khai đào tạo và giảng dạy học viên hệ Dự bị đại học … ”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *