10:29 30/08/2022

Trường Đại học Kinh tế ban hành Thông báo về Thời khóa biểu hệ đại học chính quy Học kỳ I, năm học 2022-2023 sau đăng ký học lần 1.

Căn cứ Thông báo số 2714 / TB-ĐHKT ngày 12/8/2022 về việc ĐK học phần của những lớp hệ ĐH chính quy học kỳ I năm học 2022 – 2023 ,Căn cứ sĩ số sinh viên ĐK vào những lớp học phần sau ĐK học lần 1 trên Hệ thống cổng thông tin, Nhà trường thông tin :1. Thời khóa biểu hệ ĐH chính quy học kỳ I, năm học 2022 – 2023 sau ĐK học lần 1 ( Phụ lục 1 ) .2. Danh sách lớp học phần hủy do không đủ sĩ số sinh viên tối thiểu ( Phụ lục 2 ) .

3. Danh sách lớp học phần mở bổ sung (Phụ lục 3): Nhà trường sẽ đăng ký cho sinh viên có tên trong đơn mở lớp học phần, trừ những sinh viên đã đăng ký lớp học phần khác trùng với lịch học của lớp mở bổ sung. Dữ liệu các lớp mở bổ sung hiển thị trên cổng đăng ký học trước 15h00 ngày 31/08/2022 để sinh viên theo dõi.

Xem thêm: REVIT – VN

4. Danh sách sinh viên bị xóa ĐK học do ĐK học cải tổ không đúng lao lý ( Phụ lục 4 ) .5. Danh sách sinh viên ĐK trùng lịch học ( Phụ lục 5 ) : Do lỗi mạng lưới hệ thống nên ứng dụng ghi nhận một số ít sinh viên ĐK trùng lịch học, sinh viên liên hệ qua email trandt.ueb@gmail.com để được tương hỗ hủy lớp bị trùng lịch học .6. Danh sách sinh viên ĐK học phần không thuộc chương trình huấn luyện và đào tạo ( Phụ lục 6 ) : Sinh viên ĐK học những học phần ngoài chương trình đào tạo và giảng dạy sẽ phải nộp bổ trợ học phí theo pháp luật của Phòng Kế hoạch – Tài chính .

6.1. Sinh viên có thể đăng ký học phần học bằng tiếng Anh để thay thế học phần cùng tên bằng tiếng Việt (số tín chỉ của học phần học bằng Tiếng Anh phải lớn hơn hoặc bằng số tín chỉ của học phần học bằng tiếng Việt)

6.2. Các học phần ngoài chương trình đào tạo và giảng dạy không được tính vào điểm trung bình chung học kỳ, điểm trung bình chung tích góp .7. Danh sách sinh viên ĐK học không đủ tín chỉ tối thiểu trong một học kỳ ( Phụ lục 7 ) : Sinh viên dữ thế chủ động ĐK thêm học phần trong đợt mở cổng ĐK học lần 2 để bảo vệ quy trình tiến độ học tập .Chi tiết toàn bộ những phụ lục xem tại email .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *