truong-3225694

truong-4505015

I. ĐẶC ĐIỂM CHUNG

1. Tên trường: Trường THPT Phạm Văn Đồng

2. Tên viết tắt: PVĐHS ( Pham Van Đong High School)

3. Tên trước đây:

– Trường Phổ Thông Cấp 2 + 3 ĐăkR’Lấp ( Từ năm 1992 – 2003 )

– Trường trung học phổ thông ĐăkR’Lấp ( Từ năm 2003 – 2007 )

– Trường trung học phổ thông Phạm Văn Đồng ( Từ năm 2007 đến nay )

4. Cơ quan chủ quản: Sở Giáo Dục và Đào Tạo tỉnh Đăk Nông

5. Địa chỉ trường: Thị Trấn Kiến Đức – Huyện ĐăkR’Lấp – Tỉnh Đăk Nông.

6. Số điện thoại liên hệ: 0501.3648164 – 0501.3648682

– Fax : 0501.3647108

– Email:  c3phamvandong.daknong@moet.edu.vn

– Website: www.thpt-phamvandong-daknong.edu.vn

7. Năm thành lập trường: 24/08/1992

8. Loại hình trường: Công lập

II. GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ NHÀ TRƯỜNG

1. Khái quát về lịch sử phát triển, tóm tắt thành tích nổi bật của trường:

a) Sơ lược lịch sử

Tiền thân của trường trung học phổ thông Phạm Văn Đồng lúc bấy giờ là trường Phổ Thông cấp 2 + 3 ĐăkR’Lấp, được xây dựng theo quyết định hành động số 491 / QĐ-UB ngày 24 tháng 8 năm 1992 của Chủ Tịch Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh ĐăkLăk .

Đến tháng 5 năm 2003 trường Phổ Thông cấp 2 + 3 ĐăkR’Lấp, được đổi tên thành Trường Trung Học Phổ Thông ĐăkR’Lấp theo Quyết định số 1308 / QĐ-UB, ngày 09 tháng 5 năm 2003 của Chủ Tịch Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh ĐăkLăk .

Đến tháng 3 năm 2007 trường Trung Học Phổ Thông ĐăkR’Lấp, được đổi tên thành Trường Trung Học Phổ Thông Phạm Văn Đồng, theo Quyết định số 320 / QĐ-CTUBND, ngày 14 tháng 3 năm 2007 của Chủ Tịch Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh Đăk Nông .

b) Chức năng – nhiệm vụ

Trường trung học phổ thông Phạm Văn Đồng được nhà nước giao trách nhiệm giúp học viên trong địa phận Thị Trấn Kiến Đức, xã Kiến Thành, xã Quảng Tín và xã ĐăkRu thuộc huyện ĐăkR’Lấp củng cố và tăng trưởng những tác dụng của giáo dục Trung Học Cơ Sở, triển khai xong học vấn đại trà phổ thông và những hiểu biết thường thì về kỹ thuật và hướng nghiệp, có điều kiện kèm theo phát huy năng lượng cá thể để lựa chọn hướng tăng trưởng, liên tục học đại học, cao đẳng, tầm trung, học nghề hoặc đi vào đời sống lao động .

c) Sứ mạng của trường

Sứ mệnh của trường trung học phổ thông Phạm Văn Đồng là : Tạo dựng được môi trường học tập có nề nếp, kỷ cương tốt. Xây dựng truyền thống lịch sử nhà trường có chất lượng giáo dục cao, tạo mọi điều kiện kèm theo để mỗi học viên được tăng trưởng năng lượng cá thể và tư duy độc lập, phát minh sáng tạo .

d) Tầm nhìn

Tầm nhìn của trường trung học phổ thông Phạm Văn Đồng : Đến năm năm ngoái, trường trung học phổ thông Phạm Văn Đồng trở thành một ngôi trường giáo dục có chất lượng cao, đạt chuẩn chất lượng ; đào tạo và giảng dạy những con người mạnh khoẻ về sức khỏe thể chất, can đảm và mạnh mẽ về trí lực, phân phối được sự tăng trưởng kinh tế-xã hội của tỉnh nhà. Là một trong những trường số 1 của tỉnh, giáo dục học viên trở thành những công dân mang truyền thống văn hóa truyền thống dân tộc bản địa rõ nét, có nhân cách và trí tuệ ngang tầm thời đại. Nơi giáo viên và học viên luôn có khát vọng vươn tới đỉnh điểm của trí tuệ .

e) Giá trị cốt lõi của nhà trường

– Giá trị truyền thống cuội nguồn tốt đẹp của dân tộc bản địa được tôn vinh .

– Học tập là nhu yếu cơ bản, tăng trưởng xã hội học tập .

– Người học luôn ở vị trí TT .

– Tôn trọng năng lực và tính phát minh sáng tạo cá thể .

– Năng động, thích nghi cao, tích cực thay đổi và phát minh sáng tạo .

– Uy tín, dân chủ, nghĩa vụ và trách nhiệm và hiệu suất cao .

Tóm tắt giá trị cốt lõi: “ Đoàn kết – Bình đẳng – Thân thiện – Tự trọng

Hợp tác – Trách nhiệm – Sáng tạo – Khát vọng vươn lên”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *