– Năm học 1965 – 1966 số lượng học viên dự tuyển vào lớp 6 trường Trung học Hoàng Diệu quá đông, nên Nha Học Chánh được cho phép trường Trung học Hoàng Diệu tuyển thêm hai lớp 6 cho khu vực Mỹ Xuyên và thầy Nguyễn Hữu Long được phân công quản lý và điều hành ( hai lớp 6 nầy thường trực trường TH Hoàng Diệu ) .- Năm học 1966 – 1967 tuyển sinh 02 lớp 6 học tại Mỹ Xuyên thầy Lâm Cộng Hưởng lúc đó phụ tá hiệu trưởng ( phó hiệu trưởng ) của trường TH Hoàng Diệu được chỉ định làm Hiệu trưởng Trường trung học Mỹ Xuyên. Thầy là vị Hiệu trưởng tiên phong của Trường Trung học Mỹ Xuyên .- Năm học 1967 – 1968, tuyển sinh năm học nầy trường có 2 lớp 6 và 2 lớp 7. Thầy Lý An Lợi được chỉ định làm Hiệu trưởng Trường Trung học Mỹ Xuyên. Thầy Lâm Cộng Hưởng trở lại Trường Trung Học Hoàng Diệu. Năm học nầy trường được cấp đất thiết kế xây dựng tại khu vực nay là Trường trung học cơ sở Mỹ Xuyên .

– Năm học 1971 – 1972 Trường Trung học Mỹ Xuyên đã có đến lớp 10 và được quyết định của Nha Trung học công nhận là Trường Trung học Đệ nhị cấp (loại trường có từ lớp 6 đến lớp 12).

Bạn đang đọc: Lịch sử phát triển

– Năm học 1975 – 1976 thầy La Tòng làm “ Trưởng ban quản lý và điều hành ” của trường .- Đến năm học 1976 – 1977 Trường Trung học Mỹ Xuyên tách làm hai trường :+ Trường trung học cơ sở Mỹ Xuyên ở tại khu vực cũ ( cơ sở lúc bấy giờ của trường ) .+ Trường trung học phổ thông chuyển về cơ sở mới ( nay là Mẫu Giáo Sơn Ca ). Thầy La Tòng chuyển về trường trung học Hoàng Diệu, Thầy Lê Ngọc Khích được cử làm Hiệu trưởng .- Từ năm học 1977 đến năm học 1980 Thầy Nguyễn Văn Khiêm – Hiệu trưởng trường Trung học Hoàng Diệu chuyển về làm Hiệu trưởng trường Trung học Mỹ Xuyên thay Thầy Lê Ngọc Khích .

– Năm 1980 Thầy Lê Đức Trường được bổ nhiệm làm Hiệu trưởng.

– Năm 1983 Cô Lý Thị Hiền – Hiệu trưởng trường Phổ thông Trung học Phong Điền được điều về làm Hiệu trưởng .- Năm học 2003 – 2004 Cô Lâm Thị Tám được chỉ định làm Hiệu trưởng thay cho Cô Lý Thị Hiền nghỉ hưu .- Năm học 2006 – 2007 Thầy Đặng Thanh Phong – Hiệu trưởng trường THPT Ngọc Tố được điều về làm Hiệu trưởng thay cho Cô Lâm Thị Tám nghỉ hưu .Bốn mươi năm, một ngôi trường giữa hai chặng đường lịch sử vẻ vang với hai thế hệ học trò :- Thế hệ trước năm 1975 đã không ít người tham gia chiến đấu giải phóng quê nhà .

– Thế hệ sau 1975, lớp học trò này ngày nay đã và đang thành đạt, quyết tâm xây dựng quê hương, bảo vệ tổ quốc.

Xem thêm: REVIT – VN

Ngay tại trường trung học phổ thông Mỹ Xuyên cũng có nhiều thế hệ thầy trò cũng vì “ quyền lợi trăm năm ” chăm sóc cho sự nghiệp “ trồng người ” .- Tháng 7/2017, Cô Diệp Thị Ngọc Thanh – Hiệu trưởng trường trung học phổ thông An Ninh được điều về làm Hiệu trưởng thay cho Thầy Đặng Thanh Phong ( thầy Đặng Thanh Phong được điều về làm Hiệu trưởng THPT Văn Ngọc Chính ) .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *