Lịch thi tại những tỉnh HK3 năm học 2021 – 2022Xem tại đâyTHỜI KHÓA BIỂU HỌC VÀ THI HK3 NĂM HỌC 2021 – 2022Xem tại đâyHướng dẫn kỹ thuật thi phỏng vấn trực tuyến những môn tiếng Anh_HK2 2021 – 2022Xem tại đây

Danh sách dự thi HK2 năm học 2021-2022 tại TP. HCM ngày 30 và 31/07/2022 (có số phòng thi)

Xem tại đâyDanh sách dự thi HK2 năm học 2021 – 2022 tại TP. TP HCM ngày 23 và 24/07/2022 ( có số phòng thi )Xem tại đâyLịch thi phỏng vấn những môn tiếng Anh của HK2 năm học 2021 – 2022 bằng phương pháp trực tuyến trên mạng lưới hệ thống LMSXem tại đâyDanh sách dự thi HK2 năm học 2021 – 2022 tại TP. TP HCM ngày 16 và 17/07/2022 ( có số phòng thi )Xem tại đâyDanh sách dự thi HK2 năm học 2021 – 2022 tại TP. TP HCM ngày 09 và 10/07/2022 ( có số phòng thi )Xem tại đâyDanh sách dự thi HK2 năm học 2021 – 2022 tại TP. Hồ Chí Minh ngày 02 và 03/07/2022 ( có số phòng thi )Xem tại đâyVề khu vực tổ chức triển khai thi kết thúc môn học của HK2 năm học 2021 – 2022 tại TP. TP HCMXem tại đâyVề việc tổ chức triển khai thi phỏng vấn những môn thuộc ngành Ngôn ngữ Anh_HK2 năm học 2021 – 2022Xem tại đâyLịch thi HK2 năm học 2021 – 2022 tại những tỉnhXem tại đâyTHỜI KHÓA BIỂU HỌC VÀ THI HK2 NĂM HỌC 2021 – 2022 _KHÓA 1.2022Xem tại đâyTHỜI KHÓA BIỂU HỌC VÀ THI HK2 NĂM HỌC 2021 – 2022 ( từ khóa 04/2021 trở lại trước )Xem tại đâyTHỜI KHÓA BIỂU HK1 KHÓA 4.2021 ( HK2 nặm học 2021 – 2022 )Xem tại đâyDanh sách dự thi HK1 năm học 2021 – 2022 ngày 26 và 27/03/2022 _có phòng thiXem tại đâyHướng dẫn kỹ thuật thi phỏng vấn trực tuyến trên mạng lưới hệ thống LMS một số ít môn tiếng Anh của HK1 2021 – 2022Xem tại đâyDanh sách thi phỏng vấn những môn tiếng Anh của HK1 năm học 2021 – 2022 trực tuyến trên mạng lưới hệ thống LMSXem tại đâyVề việc thi phỏng vấn một số ít môn học thuộc ngành Ngôn ngữ Anh_HK1 năm học 2021 – 2022 tại TP. Hồ Chí MinhXem tại đâyDanh sách dự thi HK1 năm học 2021 – 2022 ngày 19 và 20/03/2022 có cụ thể số phòng thiXem tại đây

Danh sách dự thi HK1 năm học 2021-2022 ngày 12 và 13/03/2022 có chi tiết số phòng thi

Xem tại đâyDanh sách dự thi HK1 năm học 2021 – 2022 tại TP. TP HCM ngày 05 và 06/03/2022 có cụ thể số phòng thiXem tại đâyDanh sách dự thi HK1 năm học 2021 – 2022 tại TP.HNXem tại đâyDanh sách dự thi HK1 năm học 2021 – 2022 tại Bình ThuậnXem tại đâyDanh sách dự thi HK1 năm học 2021 – 2022Xem tại đâyTHỜI KHÓA BIỂU HỌC VÀ THI_HK2 NĂM HỌC 2021 – 2022 ĐỐI VỚI KHÓA 04.2021Xem tại đâyTHỜI KHÓA BIỂU HỌC VÀ THI_HK1 NĂM HỌC 2021 – 2022Xem tại đâyHướng dẫn kỹ thuật thi online_HK3 năm học 2020 – 2021Xem tại đâyLịch thi và Danh sách sinh viên dự thi_HK3 năm học 2020 – 2021Xem tại đâyDanh mục môn thi và Cơ cấu đề thi_HK3 năm học 2020 – 2021Xem tại đâyThông báo thi HK3 năm học 2020 – 2021Xem tại đâyThời khóa biểu HK2 năm học 2020 – 2021Xem tại đâyThời khóa biểu HK1 năm học 2020 – 2021Xem tại đâyThời khóa biểu HK3 năm học 2019 – 2020Xem tại đâyThời khóa biểu HK2 năm học 2019 – 2020Xem tại đâyThời khóa biểu HK1 năm học 2019 – 2020 ( dành cho sinh viên K4 / 2019 )Xem tại đây

Thời khóa biểu HK1 năm học 2019 – 2020 (dành cho sinh viên các khóa từ K3/2019 trở về trước)

Xem tại đâyThời khóa biểu HK3 năm học 2018 – 2019Xem tại đâyThời khóa biểu HK2 năm học 2018 – 2019Xem tại đâyThời khóa biểu HK1 năm học 2018 – 2019Xem tại đây

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *