Cách giải bài tập Phản ứng thủy phân tinh bột, xenlulozo hay, chi tiết

Bài giảng: Bài tập tổng hợp Cacbohidrat – Cô Nguyễn Thị Thu (Giáo viên VietJack)

A. Phương pháp & Ví dụ

Lý thuyết và Phương pháp giải

    Dựa trên phản ứng:

Hóa học lớp 12 | Lý thuyết và Bài tập Hóa học 12 có đáp án

Ví dụ minh họa

Bài 1: Đem thủy phân 1 kg khoai chứa 20% tinh bột trong môi trường axit. Nếu hiệu suất phản ứng là 75%, thì khối lượng glucozo thu được sau phản ứng là bao nhiêu?

Hướng dẫn:

Ta có : mtinh bột = 1000. 20/100 = 200 ( gam )
⇒ khối lượng tinh bột phản ứng : 200. 75/100 = 150 ( gam )
Hóa học lớp 12 | Lý thuyết và Bài tập Hóa học 12 có đáp án

Bài 2: Từ 10 kg gạo nếp (có 80% tinh bột), khi lên men sẽ thu được bao nhiêu lít cồn 96o? Biết rằng hiệu hiệu suất của quá trình lên men đạt 80% và cồn 96o có khối lượng riêng D = 0,807 g/ml

Hướng dẫn:

Ta có : m ( C6H10O5 ) n = 10 * 80/100 = 8 ( kg ) = 8000 ( gam )
Hóa học lớp 12 | Lý thuyết và Bài tập Hóa học 12 có đáp án
Vì hiệu suất quy trình lên men đạt 80 % nên :
Hóa học lớp 12 | Lý thuyết và Bài tập Hóa học 12 có đáp án

Bài 3: Lượng mùn cưa (chứa 50% là xenlulozo) cần là bao nhiêu để sản xuất 1 tấn C2H5OH, biết hiệu suất cả quá trình đạt 70%.

Hướng dẫn:

Gọi x là số mol của xenlulozo :
Hóa học lớp 12 | Lý thuyết và Bài tập Hóa học 12 có đáp án
Từ tỉ lệ phản ứng ta có : nrượu = 2 nglucozo = 2.n.nxenlulozo = 2 n * x ( mol )
Số mol C2H5OH là :
Hóa học lớp 12 | Lý thuyết và Bài tập Hóa học 12 có đáp án
Suy ra khối lượng xenlulozo là : 15528 / n. 162 n = 2515536 ( gam )
mmùn cưa = 25155,36. 2 = 5031072 ( gam ) ≈ 5,031 ( tấn )

Bài 4: Để sản xuất ancol etylic, người ta dùng nguyên liệu là mùn cưa và vỏ bào từ gỗ chứa 50% xenlulozo. Nếu muốn điều chế 1 tấn ancol etylic, hiệu suất quá trình là 70%, thì khối lượng nguyên liệu mà nhà máy đó cần dùng là bao nhiêu?

Hướng dẫn:

Ta có : mC2H5OH kim chỉ nan = 1.100 / 70 = 100 / 70 ( tấn )
Sơ đồ :
Hóa học lớp 12 | Lý thuyết và Bài tập Hóa học 12 có đáp án

B. Bài tập trắc nghiệm

Bài 1: Trong một nhà máy sản xuất rượu, người ta dùng nguyên liệu là mùn cưa chứa 50% xenlulozo để sản xuất ancol etylic, biết hiệu suất toàn bộ quá trình là 70%. Để sản xuất 10.000 lít cồn 96o thì khối lượng mùn cưa cần dùng là bao nhiều? Biết khối lượng riêng của ancol etylic là 0,8 gam/cm3.

A. 38,64 tấn B. 43,28 tấn C. 26,42 tấn D. 51,18 tấn
Hiển thị đáp án

Đáp án: A

Hóa học lớp 12 | Lý thuyết và Bài tập Hóa học 12 có đáp án
Vancol etylic = 9600 lít ⇒ mancoletylic = 7680 kg thì cần 7680 / 92.162 kg xenlulozo tinh khiết .

    Vậy khối lượng mùn cưa cần dùng là : Hóa học lớp 12 | Lý thuyết và Bài tập Hóa học 12 có đáp án kg hay 38,64 tấn mùn cưa.

Bài 2: Cho m gam tinh bột lên men thành ancol etylic với hiệu suất 78%. Toàn bộ lượng CO2 sinh ra được hấp thụ hoàn toàn vào dung dịch Ca(OH)2, thu được 350 gam kết tủa và dung dịch X. Đun kỹ dung dịch X thêm được 100 gam kết tủa. Tính khối lượng tinh bột đã sử dụng?

A. 878 g B. 779 g C. 569 g D. 692 g
Hiển thị đáp án

Đáp án: B

Hóa học lớp 12 | Lý thuyết và Bài tập Hóa học 12 có đáp án
Dựa vào những phản ứng trên : nCO2 sinh ⁡ ra = nCaCO3 + 2 nCa ( HCO3 ) 2 = 7,5 ( mol ) .
Hóa học lớp 12 | Lý thuyết và Bài tập Hóa học 12 có đáp án

Bài 3: Người ta dùng 1 tấn khoai chứa 75% bột và bột này có chứa 20% nước để làm rượu. khối lượng riêng của rượu là 0,8 g/ml. Tính thể tích rượu 95o điều chế được.

A. 516 gl B. 224 l C. 448 l D. 336 l
Hiển thị đáp án

Đáp án: C

Hóa học lớp 12 | Lý thuyết và Bài tập Hóa học 12 có đáp án
Khối lượng rượu nguyên chất : 0,74. 104. 46 = 34,04. 104 ( mol )
Thể tích rượu nguyên chất : 42,55. 104 ( ml )
Thể tích rượu 95 o là : 44,8. 104 ( ml ) = 448 ( lít )

Bài 4: Khối lượng glucozơ cần dùng để điều chế 1 lít dung dịch ancol (rượu) etylic 40o (khối lượng riêng 0,8 g/ml) với hiệu suất 80% là :

A. 626,09 gam. B. 782,61 gam. C. 305,27 gam. D. 1565,22 gam .
Hiển thị đáp án

Đáp án: B

Hóa học lớp 12 | Lý thuyết và Bài tập Hóa học 12 có đáp án
Theo ( 1 ) và giả thiết ta có :
Hóa học lớp 12 | Lý thuyết và Bài tập Hóa học 12 có đáp án
Vì hiệu suất phản ứng là 80 % nên khối lượng glucozơ cần dùng là :
Hóa học lớp 12 | Lý thuyết và Bài tập Hóa học 12 có đáp án

Bài 5: Để điều chế 45 gam axit lactic từ tinh bột và qua con đường lên men lactic, hiệu suất thuỷ phân tinh bột và lên men lactic tương ứng là 90% và 80%. Khối lượng tinh bột cần dùng là :

A. 50 gam. B. 56,25 gam. C. 56 gam. D. 60 gam .
Hiển thị đáp án

Đáp án: B

Hóa học lớp 12 | Lý thuyết và Bài tập Hóa học 12 có đáp án
Hiệu suất hàng loạt quy trình là : H = 0,9. 0,8 = 0,72 ( 72 % ) .
Hóa học lớp 12 | Lý thuyết và Bài tập Hóa học 12 có đáp án

Bài 6: Khi thuỷ phân 1 kg bột gạo có 80% tinh bột, thì khối lượng glucozơ thu được là bao nhiêu? Giả thiết rằng phản ứng xảy ra hoàn toàn.

A. 0,80 kg. B. 0,90 kg. C. 0,99 kg. D. 0,89 kg .
Hiển thị đáp án

Đáp án: D

Phương trình phản ứng :
Hóa học lớp 12 | Lý thuyết và Bài tập Hóa học 12 có đáp án

Bài 7: Đi từ 150 gam tinh bột sẽ điều chế được bao nhiêu ml ancol etylic 46o bằng phương pháp lên men ancol? Cho biết hiệu suất phản ứng đạt 81% và d = 0,8 g/ml.

A. 46,875 ml. B. 93,75 ml. C. 21,5625 ml. D. 187,5 ml .
Hiển thị đáp án

Đáp án: D

Hóa học lớp 12 | Lý thuyết và Bài tập Hóa học 12 có đáp án
Khối lượng tinh bột tham gia phản ứng là : 150.81 % = 121,5 gam .
Hóa học lớp 12 | Lý thuyết và Bài tập Hóa học 12 có đáp án
Thể tích ancol nguyên chất là :
Hóa học lớp 12 | Lý thuyết và Bài tập Hóa học 12 có đáp án

Bài 8: Lên men dung dịch chứa 300 gam glucozơ thu được 92 gam ancol etylic. Hiệu suất quá trình lên men tạo thành ancol etylic là :

A. 60 %. B. 40 %. C. 80 %. D. 54 % .
Hiển thị đáp án

Đáp án:

Phương trình phản ứng :
Hóa học lớp 12 | Lý thuyết và Bài tập Hóa học 12 có đáp án

    Hiệu suất quá trình lên men tạo thành ancol etylic là: Hóa học lớp 12 | Lý thuyết và Bài tập Hóa học 12 có đáp án

Xem thêm các dạng bài tập Hóa học lớp 12 có trong đề thi THPT Quốc gia khác:

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Ngân hàng trắc nghiệm miễn phí ôn thi THPT Quốc Gia tại khoahoc.vietjack.com

cacbohidrat.jsp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.