nội dung

Danh sách âm tiết tiếng Việt xếp theo vần

Cập nhật: truy cập vào Tìm vần tại Dự án S

Kể từ nay, anh chị có thể tìm âm tiết theo vần tại Dự án S. Kết quả tìm kiếm không chỉ gồm các âm tiết có ở đây mà còn có các từ (ghép) chứa các âm tiết đó. Ngoài ra, trong quá trình thu thập ngữ liệu, các âm tiết chưa được ghi nhận cũng sẽ được cập nhật (hiện đã có trên 6720 âm tiết chính thức và hàng chục trường hợp khác đang được xem xét).

tim-van
Tìm Vần Tại Đây

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *