tinh-chat-hoa-hoc-cua-muoi-1-8847018
Các dạng bài tập thường gặp về tính chất hóa học của muốiCác dạng bài tập về tính chất hoá học của muốiTrong đời sống hàng ngày, chỉ cần nhắc đến Muối thôi thì chắc như đinh hầu hết mọi người đều biết đến một số ít tác dụng cũng như tưởng tượng ngay được mùi vị của chất này. Riêng xét theo cái nhìn của khoa học thì muối có tên hóa học là Natri Clorua ( NaCl ). Và để những em hiểu chi tiết cụ thể hơn về muốn trong hóa học lớp 9 – hoá trung học cơ sở thì hãy xem hết bài viết sau đây nhé !

Định nghĩa và phân loại muối

Muối là hợp chất mà phân tử gồm có một hay nhiều nguyên tử sắt kẽm kim loại link với 1 hay nhiều gốc axit khác .

tinh-chat-hoa-hoc-cua-muoi-1-5131469

Tính chất hoá học của muối

Muối làm đổi màu quỳ tím

Muối có tính axit mạnh hơn sẽ làm quỳ tím hóa đỏ nếu muối có tính bazơ mạnh hơn làm quỳ tím hóa xanh và quỳ tím không đổi màu khi muối đó trung tính .

Muối công dụng với sắt kẽm kim loại

Công thức : Muối + sắt kẽm kim loại → Muối mới + sắt kẽm kim loại mới
Fe + CuSO4 → FeSO4 + Cu
Điều kiện xảy ra phản ứng giữa muối và axit : muối tạo thành không tan hoặc axit sinh ra là chất dễ bay hơi .

Muối tính năng với axit

Công thức : Muối + axit → muối mới + axit mới
HCl + 2A gNO3 → AgCl + HNO3
Điều kiện xảy ra phản ứng giữa muối và axit đó là muối tạo thành không tan hoặc axit sinh ra là chất dễ bay hơi .

Muối công dụng với bazơ

Công thức : Muối + bazơ → muối mới + bazơ mới
2KOH + CuCl2 → 2KC l + Cu ( OH ) 2
Điều kiện : Sau phản ứng có 1 chất không tan

Muối công dụng với muối

Công thức : Muối + muối → 2 muối mới
NaCl + AgNO3 → NaNO3 + AgCl
Điều kiện xảy ra phản ứng giữa muối và muối gồm có :

  • 2 muối khởi đầu phải tan .
  • 1 hoặc cả 2 muối tạo thành phải là không tan .

Phản ứng nhiệt phân

Một số muối bị nhiệt phân hủy ở nhiệt độ cao
CaCO3 -> CaO + CO2

Phản ứng trao đổi

Phản ứng trao đổi là phản ứng trong đó hai hợp chất tham gia phản ứng trao đổi với nhau những thành phần hóa học của chúng để tạo ra những hợp chất mới. Trong phản ứng trao đổi, số oxi hóa của những nguyên tố không đổi khác
2NH4 NO3 + BaCl2 → 2NH4 Cl + Ba ( NO3 ) 2

tinh-chat-hoa-hoc-cua-muoi-2-2780985

Tính tan của muối

Độ tan của muối ở trong nước là số gam muối hòa tan trong 100 g nước để tạo thành dung dịch bão hòa ở một nhiệt độ xác lập .

Hợp chất Tính chất Trừ
Muối liti Li +Muối natri Na +Muối kali K +Muối amoni NH4 + Đều tan .
Muối bạc Ag + Không tan ( thường gặp AgCl ) . AgNO3, CH3COOAg .
Muối nitrat NO3 -Muối axetat CH3COO – Đều tan .
Muối clorua Cl -Muối bromua Br -Muối iotua I – Đều tan . AgCl : kết tủa trắngAgBr : kết tủa vàng nhạtAgI : kết tủa vàngPbCl2, PbBr2, PbI2 .
Muối sunfat SO42 – Đều tan . BaSO4, CaSO4, PbSO4 : trắngAg2SO4 : ít tan
Muối sunfit SO32 -Muối cacbonnat CO32 – Không tan Trừ muối với sắt kẽm kim loại kiềm và NH4 +
Muối sunfua S2 – Không tan Trừ muối với sắt kẽm kim loại kiềm, kiềm thổ và NH4 +
Muối photphat PO43 – Không tan Trừ muối với Na +, K + và NH4 +

Hướng dẫn giải bài tập tính chất hoá học của muối trong SGK

Bài 1 trang 33 sgk Hóa 9 

Hãy dẫn ra một dung dịch muối khi tính năng với một dung dịch chất khác thì tạo ra :
a ) Chất khí ;
b ) Chất kết tủa .
Viết phương trình hóa học .

Đáp án hướng dẫn giải chi tiết 

a ) Ta chọn những muối cacbonat hoặc muối sunfit tính năng với axit mạnh .
Thí dụ : CaCO3 + HCl → CaCl2 + CO2 ↑ + H2O
Na2SO3 + H2SO4 → Na2SO4 + SO2 ↑ + H2O
Na2CO3 + 2HC l → 2N aCl + CO2 + H2O
NaHCO3 + HCl → NaCl + H2O + CO2
b ) Ta dựa vào bảng tính tan của muối để chọn những muối không tan ( BaSO4, AgCl, BaCO3 … ) hoặc bazơ không tan, từ đó tìm ra muối và chất tham gia phản ứng còn lại, thí dụ :
BaCl2 + H2SO4 → 2HC l + BaSO4 ↓
Na2CO3 + Ba ( NO3 ) 2 → 2N aNO3 + BaCO3 ↓
CuSO4 + 2N aOH → Cu ( OH ) 2 + Na2SO4 ↓
NaCl + AgNO3 → NaNO3 + AgCl

Bài 2 trang 33 sgk Hóa 9 

Có 3 lọ dung dịch bị mất nhãn, mỗi lọ đựng một dung dịch muối : CuSO4, AgNO3, NaCl. Hãy dùng những dung dịch có sẵn trong phòng thí nghiệm để nhận ra chất đựng trong mỗi lọ. Viết những phương trình hóa học .

Đáp án hướng dẫn giải chi tiết 

Dùng dung dịch NaCl tự pha chế để phân biệt dung dịch AgNO3
Xuất hiện chất kết tủa trắng AgCl
AgNO3 + NaCl → AgCl ↓ + NaNO3
Dùng dung dịch NaOH trong phòng thí nghiệm để phân biệt dung dịch CuSO4 màu xanh lam

CuSO4 + NaOH → Cu(OH)2 + Na2SO4

Dung dịch còn lại trong lọ không nhãn là dung dịch NaCl

Bài 3 trang 33 sgk Hóa 9 

Có những dung dịch muối sau : Mg ( NO3 ) 2, CuCl2. Hãy cho biết muối nào hoàn toàn có thể công dụng với :
a ) Dung dịch NaOH ;
b ) Dung dịch HCl ;
c ) Dung dịch AgNO3 .
Nếu có phản ứng, hãy viết những phương trình hóa học .

Đáp án hướng dẫn giải chi tiết 

a ) Cả hai muối công dụng với dung dịch NaOH vì mẫu sản phẩm tạo thành có Mg ( OH ) 2, Cu ( OH ) 2 không tan ,
Mg ( NO3 ) 2 + 2N aOH → 2N aNO3 + Mg ( OH ) 2 ↓
CuCl2 + 2N aOH → 2N aCl + Cu ( OH ) 2 ↓
b ) Không có muối nào công dụng với dung dịch HCl vì không có chất kết tủa hay chất khí tạo thành .
c ) Chỉ có muối CuCl2 công dụng với dung dịch AgNO3 vì loại sản phẩm tạo thành có AgCl không tan .
CuCl2 + 2A gNO3 → 2A gCl ↓ + Cu ( NO3 ) 2

Bài 4 trang 33 sgk Hóa 9 

Cho những dung dịch muối sau đây phản ứng với nhau từng đôi một, hãy ghi dấu ( x ) nếu có phản ứng, dấu ( o ) nếu không .

Na2CO3 KCl Na2SO4 NaNO3
Pb ( NO3 ) 2
BaCl2

Viết phương trình hóa học ở ô có dấu ( x ) .

Đáp án hướng dẫn giải chi tiết

Na2CO3 KCl Na2SO4 NaNO3
Pb ( NO3 ) 2 x x x o
BaCl2 x o x o

Phương trình hóa học của những phản ứng :
Pb ( NO3 ) 2 + Na2CO3 → 2N aNO3 + PbCO3 ↓
Pb ( NO3 ) 2 + 2KC l → 2KNO3 + PbCl2 ↓
Pb ( NO3 ) 2 + Na2SO4 → 2N aNO3 + PbSO4 ↓
BaCl2 + Na2CO3 → 2N aCl + BaCO3 ↓
BaCl2 + Na2SO4 → 2N aCl + BaSO4 ↓

Các dạng bài tập về tính chất hoá học của muối

Do tính chất hóa học của muối khá phức tạp, thế cho nên cách để nhớ được bài học kinh nghiệm ký hơn là cần làm bài tập nhiều và lặp đi lặp lại .

Dạng bài: Chất dư chất hết 

Bước 1 : Tính số mol mỗi thấy tham gia phản ứng .
Bước 2 : Ta có 2 tỉ lệ :

  • A = mol chất X trong đề bài / thông số chất X trong phản ứng
  • B = mol chất Y trong đề bài / thông số chất Y trong phản ứng

=> So sánh A và B, số nào có giá trị nhỏ hơn thì chất đó đã phản ứng hết .
Bước 3 : Tính lượng những chất khác theo phản ứng hết .
Bước 4 : Tính lượng chất dư bằng cách lấy lượng chất bắt đầu trừ đi lượng chất đã tham gia phản ứng .

Các dạng bài tập thường gặp về tính chất hóa học của muối

Dạng bài nhận biết chất 

a / Hãy nhận ra 3 ống nghiệm có chứa NaCl, NaOH, Na2SO4 bằng phương pháp hóa học trong Bài 9 .
b / Có 6 lọ mất nhãn chứa những dung dịch sau : HCl, H2SO4, CaCl2, Na2SO4, Ba ( OH ) 2, KOH. hãy dùng quỳ tím để nhận ra .

Dạng bài hoàn thành phản ứng hóa học 

Hoàn thành những phản ứng sau ( nếu có ) và cho biết những phản ứng này có phải phản ứng trao đổi hay không ?
a / MgCl2 + NaNO3 …
b / MgCl2 + NaNO3 …
c ) … + 2HNO3 → Ca ( NO3 ) 2 + 2H2 O

Dạng bài sơ đồ phản ứng 

Dạng bài này Open khá nhiều trong những bài kiểm tra. Tuy nhiên, nếu làm được bài này, bạn sẽ hoàn toàn có thể ghi nhớ được tất tần tật tính chất hóa học của muối .
a / Fe ( NO3 ) 3 – > Fe ( OH ) 3 – > Fe2O3 – > FeCl3 – > Fe – > FeCl2 – > AgCl
b / Na – > Na2O – > Na2SO3 – > NaCl – > NaOH – > Fe ( OH ) 3 – > Fe2O3 – > Fe2 ( SO4 ) 3
Trên đây là kiến thức và kỹ năng cô đọng nhất về tính chất hóa học của muối. Vì muối có tính chất khá phong phú nên sẽ làm những bạn lúng túng khi làm bài tập, do đó hãy dành thời hạn để làm bài tập nhiều hơn .

tinh-chat-hoa-hoc-cua-muoi-3-4652353

Sơ đồ tư duy tính chất hoá học của muối

tinh-chat-hoa-hoc-cua-muoi-4-2200054

Xem thêm :

Vậy là tất cả chúng ta đã khám phá tất tần tật những kỹ năng và kiến thức cụ thể nhất về khái niệm và tính chất hóa học của muối. Và để nhớ kiến thức và kỹ năng lâu hơn thì những bạn đừng quên chăm chỉ làm bài tập nhé ! Chúc những bạn nắm vững kỹ năng và kiến thức để sẵn sàng chuẩn bị thật tốt cho kỳ thi tốt nghiệp đạt hiệu quả cao như bạn mong ước .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.