q1-2498130
Cách hạch toán thông tin tài khoản 133 – thuế GTGT được khấu trừ như thế nào ? Trong bài viết dưới đây, mái ấm gia đình kế toán sẽ hướng dẫn bạn đọc cách hạch toán thông tin tài khoản 133 .

15536-2208572

>>>Xem thêm: Những nội dung và nguyên tắc phản ánh tài khoản 154

1. Nguyên tắc hạch toán kế toán thông tin tài khoản 133

-Tài khoản này dùng để phản ánh số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ, đã khấu trừ và còn được khấu trừ của doanh nghiệp.

– Kế toán phải hạch toán riêng thuế GTGT nguồn vào được khấu trừ và thuế GTGT đầu vào không được khấu trừ. Trường hợp không hề hạch toán riêng được 15 thì số thuế GTGT nguồn vào được hạch toán vào Tài khoản 133. Cuối kỳ, kế toán phải xác lập số thuế GTGT được khấu trừ và không được khấu trừ theo lao lý của pháp lý về thuế GTGT .

– Việc xác định số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ, kê khai, quyết toán, nộp thuế phải tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật về thuế GTGT. các thuật ngữ trong ngành logistics

– Số thuế GTGT đầu vào không được khấu trừ được tính vào giá trị gia tài được mua, giá vốn của hàng bán hoặc chi phí sản xuất, kinh doanh thương mại tùy theo từng trường hợp đơn cử. – Việc xác lập số thuế GTGT nguồn vào được khấu trừ, kê khai, quyết toán, nộp thuế phải tuân thủ theo đúng pháp luật của pháp lý về thuế GTGT .

2. Kết cấu và nội dung của thông tin tài khoản 133

q1-8582262

Bên Nợ Bên Có
Số thuế GTGT nguồn vào được khấu trừ
Số thuế GTGT đầu vào còn được khấu trừ, số thuế GTGT nguồn vào được hoàn trả nhưng NSNN chưa hoàn trả .
– Kết chuyển số thuế GTGT đầu vào không được khấu trừ
– Số thuế GTGT nguồn vào đã khấu trừ
– Thuế GTGT nguồn vào của vật tư, sản phẩm & hàng hóa mua vào nhưng đã trả lại, được chiết khấu, giảm giá
– Số thuế GTGT nguồn vào đã được hoàn trả .

Tài khoản 133 – Thuế GTGT được khấu trừ, có 2 tài khoản cấp 2:

– Tài khoản 1331 – Thuế GTGT được khấu trừ của sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ : Phản ánh thuế GTGT nguồn vào được khấu trừ của vật tư, sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ mua ngoài dùng vào sản xuất, kinh doanh thương mại sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng người dùng chịu thuế GTGT tính theo giải pháp khấu trừ thuế .
– Tài khoản 1332 – Thuế GTGT được khấu trừ của gia tài cố định và thắt chặt : Phản ánh thuế GTGT nguồn vào của quy trình góp vốn đầu tư, shopping gia tài cố định và thắt chặt, bất động sản góp vốn đầu tư dùng vào hoạt động giải trí sản xuất, kinh doanh thương mại sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng người dùng chịu thuế GTGT tính theo giải pháp khấu trừ thuế .

3. Hạch toán một số ít nhiệm vụ kế toán với thông tin tài khoản 133

-Khi mua vật tư, hàng hoá, công cụ, dịch vụ dùng ngay vào sản xuất:

Nợ những TK 621, 623, 627, 641, 642, 241, 142, 242 ,. .. ( Giá mua chưa có thuế GTGT )
Nợ TK 133 – Thuế GTGT được khấu trừ ( 1331 )
Có TK 111, 112, 331 ,. .. ( Tổng giá thanh toán giao dịch )

 -Khi mua vật tư, hàng hóa, TSCĐ dùng vào hoạt động sản xuất, kinh doanh :

Nợ TK 152 – Nguyên liệu, vật liệu mẫu 08 thông tư 95

Nợ TK 153 – Công cụ, dụng cụ
Nợ TK 156 – Hàng hoá
Nợ TK 211 – TSCĐ hữu hình

Nợ TK 213 – TSCĐ vô hình

Nợ TK 217 – Bất động sản góp vốn đầu tư
Nợ TK 611 – Mua hàng
Nợ TK 133 – Thuế GTGT được khấu trừ ( 1331, 1332 )
Có những TK111, 112, 331 ,. .. ( Tổng giá giao dịch thanh toán ) .

 -Khi mua hàng hoá giao bán ngay ghi:

Nợ TK 632 – Giá vốn hàng bán ( Giá mua chưa có thuế GTGT )
Nợ TK 133 – Thuế GTGT được khấu trừ ( 1331 )
Có những TK 111, 112, 331 ,. .. ( Tổng giá giao dịch thanh toán )

– Cuối tháng, kế toán xác định số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ vào số thuế GTGT đầu ra khi xác định số thuế GTGT phải nộp trong kỳ, ghi:

Nợ TK 3331 – Thuế GTGT phải nộp ( 33311 )
Có TK 133 – Thuế GTGT được khấu trừ .

– Khi mua vật tư, hàng hoá, TSCĐ, ghi:

Nợ TK những 152, 153, 156, 211, 213 ( Giá mua chưa có thuế GTGT )
Nợ TK 133 – Thuế GTGT được khấu trừ ( Thuế GTGT nguồn vào )
Có TK 111, 112, 331 ,. . .

Nguồn bài viết: Kế toán Lê Ánh

Mong bài viết của mái ấm gia đình kế toán sẽ có ích cho bạn đọc !

>>>>>Bài viết được quan tâm: Cảnh báo các trung tâm đào tạo kế toán thực hành lừa đảo

Bên cạnh những bài viết sâu xa về kế toán, chúng tôi cũng sẽ gửi tới bạn những bài viết review học xuất nhập khẩu ở đâu tốt, về những TT giảng dạy xuất nhập khẩu

5/5 – ( 2 bầu chọn )

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.