so-do-chu-t-tai-khoan-155-300x174-3000826

Sơ đồ chữ T tài khoản 155 “Thành phẩm” theo thông tư 133. Sơ đồ phản ánh cách hạch toán tài khoản 155 theo TT 133 một cách tóm tắt nhất. Để hiểu rõ hơn sơ đồ chữ T tài khoản 155, chúng ta cùng nghiên cứu các nội dung: Tài khoản 155 theo thông tư 133 là gì? Nguyên tắc hạch toán kế toán TK 155 “Thành phẩm”; Kết cấu và nội dung phản ánh của tài khoản 155.

logo-1623185Tài khoản 155 theo thông tư 133 là gì?

Tại điều 27 thông tư 133/2016/TT-BTC. Tài khoản 155 chỉ sử dụng tại bên giao ủy thác, không sử dụng tại bên nhận ủy thác (bên nhận giữ hộ).

Nguyên tắc hạch toán của tài khoản 155″Thành phẩm” theo TT 133.Nguyên tắc hạch toán của thông tin tài khoản 155 ″ Thành phẩm ” theo TT 133 .

Muốn hiểu được Sơ đồ chữ T thông tin tài khoản 155 “ Thành phẩm ” hay còn gọi là sơ đồ hạch toán TK 155, một cách kỹ lưỡng >> > Bạn phải nắm rõ Nguyên tắc hạch toán của thông tin tài khoản 155. Mời bạn xem Nguyên tắc hạch toán của thông tin tài khoản 155 tại :

Kết cấu và nội dung phản ánh của TK 155″Thành phẩm” theo TT 133.Kết cấu và nội dung phản ánh của TK 155 ″ Thành phẩm ” theo TT 133 .

Theo thông tư 133, TK 155 có nội dung và cấu trúc như sau :

Tài khoản 155

Bên nợ

Bên có

tick-xanh-tai-lieu-on-thi-chung-chi-dai-ly-thue-8765313 Trị giá của thành phẩm nhập khoTrị giá của thành phẩm nhập khoTrị giá của thành phẩm thừa khi kiểm kê  Trị giá thực tế của thành phẩm xuất khoTrị giá trong thực tiễn của thành phẩm xuất kho

 Trị giá của thành phẩm thiếu hụt khi kiểm kê

 Kết chuyển giá trị của thành phẩm tồn kho cuối kỳ (trường hợp doanh nghiệp hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kiểm kê định kỳ).Kết chuyển giá trị của thành phẩm tồn dư cuối kỳ ( trường hợp doanh nghiệp hạch toán hàng tồn dư theo giải pháp kiểm kê định kỳ ) .  Kết chuyển trị giá thực tế của thành phẩm tồn kho đầu kỳ (trường hợp doanh nghiệp hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kiểm kê định kỳ).Kết chuyển trị giá thực tiễn của thành phẩm tồn dư đầu kỳ ( trường hợp doanh nghiệp hạch toán hàng tồn dư theo giải pháp kiểm kê định kỳ ) .
 Số dư bên  Nợ:  Trị giá thực tế của thành phẩm tồn kho cuối kỳ.

Hiểu rõ được TK 155 phản ánh những nội dung gì (Tài khoản 155 theo thông tư 133 là gì?); Nguyên tắc kế toán của TK 155; Kết cấu của TK 155 >>> Bạn sẽ hiểu rõ Sơ đồ chữ t tài khoản 155 “Thành phẩm”.

icon-on-thi-chung-chi-dai-ly-thue-6912947 Sơ đồ chữ T tài khoản 155 “Thành phẩm” theo Thông tư 133.

Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh liên quan đến TK 155, được sơ đồ hóa qua Sơ đồ chữ T tài khoản 155 “Thành phẩm” như sau:

  • Sơ đồ chữ T thông tin tài khoản 155 “ Thành phẩm ” so với những Doanh nghiệp kế toán hàng tồn dư theo giải pháp Kê khai tiếp tục .

so-do-chu-t-tai-khoan-155-01-3977615

  • Sơ đồ chữ T thông tin tài khoản 155 “ Thành phẩm ” so với những Doanh nghiệp kế toán hàng tồn dư theo giải pháp Kiểm kê định kỳ .

so-do-chu-t-tai-khoan-155-300x174-6225986

Hi vọng qua Sơ đồ chữ T tài khoản 155 theo TT 133, Bạn đọc hình dung được nhanh nhất những nội dung phản ánh của TK 155 và cách hạch toán TK 155.

Nếu bạn chưa nắm rõ cách hạch toán (định khoản) các tài khoản. Hoặc chưa có bí quyết định khoản nhanh và đúng chế độ kế toán. Bạn có thể tham khảo KHÓA HỌC KẾ TOÁN TỔNG HỢP THỰC TẾ của Kế Toán Hà Nội.

Bạn là một kế toán chuyên nghiệp, nay muốn nâng cao hơn nữa về nghiệp vụ để KHẲNG ĐỊNH BẢN THÂN. Có thể tìm hiểu về LỚP ÔN THI CHỨNG CHỈ ĐẠI LÝ THUẾ. Thông qua lớp ôn luyện, bạn sẽ được trang bị đầy đủ kiến tức cũng như kỹ năng thi lấy CHỨNG CHỈ ĐẠI LÝ THUẾ. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.