bai-1-2-5-1657782699-9039907
Tailieumoi. vn ra mắt Giải bài tập Toán lớp 3 trang 75, 76, 77 Tiền Nước Ta chi tiết cụ thể sách Toán 3 Tập 2 Chân trời phát minh sáng tạo giúp học viên xem và so sánh giải thuật từ đó biết cách làm bài tập môn Toán 3. Mời những bạn đón xem :

Giải bài tập Toán lớp 3 trang 75, 76, 77 Tiền Việt Nam

Toán lớp 3 Tập 2 trang 75 Thực hành 1: Đọc số ghi trên mỗi tờ tiền trên để biết mệnh giá của các tờ tiền.

bai-1-1-7-1657782447-6793259

Phương pháp giải:

Đọc số ghi trên mỗi tờ tiền .

Lời giải:

2 000 : hai nghìn .
5 000 : năm nghìn .
10 000 : mười nghìn .
20 000 : hai mươi nghìn .
50 000 : năm mươi nghìn .
100 000 : một trăm nghìn .

Toán lớp 3 Tập 2 trang 75 Thực hành 2: Đọc chữ ghi trên mỗi tờ tiền sau để biết mệnh giá của các tờ tiền.

2-1657782480-8208332

Phương pháp giải:

Quan sát tờ tiền rồi đọc mệnh giá .

Lời giải:

200 000 : hai trăm nghìn đồng .
500 000 : năm trăm nghìn đồng .

Toán lớp 3 Tập 2 trang 76 Thực hành 3: Đếm rồi nói (theo mẫu).

bai-3-7-1657782530-2914287

Phương pháp giải:

Đếm số lượng tiền trong mỗi hình rồi đọc theo mẫu .

Lời giải:

a ) Em thấy có 7 tờ 10 000. Có toàn bộ bảy mươi nghìn đồng .
b ) Em thấy có 10 tờ 5 000. Có tổng thể năm mươi nghìn đồng .
c ) Có tổng thể một trăm nghìn đồng .

Toán lớp 3 Tập 2 trang 76 Thực hành 4: Kiểm đếm số lượng các tờ tiền có trong bài 3.

bai-4-8-1657782615-4877476

Phương pháp giải:

Đếm số lượng các tờ tiền có trong bài 3 rồi điền số thích hợp để hoàn thiện bảng thống kê các tờ tiền.

Lời giải:

tr-loi-b4-1657782639-4705397

Toán lớp 3 Tập 2 trang 77 Luyện tập 1: Nếu có 50 000 đồng thì em mua được những đồ vật nào dưới đây?

bai-1-2-5-1657782699-2498804

Phương pháp giải:

So sánh giá tiền của mỗi vật phẩm với 50 000 đồng rồi chọn vật phẩm có giá nhỏ hơn 50 000 .

Lời giải:

Nếu có 50 000 thì em mua được những vật phẩm sau : Hộp bút màu, con búp bê, quyển truyện, hộp nhạc hình công chúa, bút chì, gọt bút chì, xe hơi đồ chơi, dây nhảy

Toán lớp 3 Tập 2 trang 77 Luyện tập 2: Giá tiền 1 kg cà chua là 17 000 đồng. Với số tiền 50 000 đồng, mẹ có thể mua được 2 kg cà chua không?

Phương pháp giải:

Tính giá tiền 2 kg cà chua rồi so sánh số tiền đó với 50 000 đồng để vấn đáp thắc mắc .

Lời giải:

2 kg cà chua có giá tiền là :
17 000 x 2 = 34 000 ( đồng )
Ta có 34 000 đồng < 50 000 đồng . Vậy với số tiền 50 000 đồng, mẹ hoàn toàn có thể mua được 2 kg cà chua .

Toán lớp 3 Tập 2 trang 77 Vui học: Có thể lấy các tờ tiền nào để vừa đúng giá tiền mỗi đồ vật?

a )

vh-1-1657782743-4418335

vh-1-1657782753-4331241

Phương pháp giải:

Lấy những tờ tiền có tổng bằng giá của mỗi vật phẩm .

Lời giải:

a ) Chiếc áo có giá 75 000 đồng :
– Có thể lấy 1 tờ 50 000 đồng, 1 tờ 20 000 đồng, 1 tờ 5 000 đồng .
– Có thể lấy 1 tờ 50 000 đồng, 2 tờ 10 000 đồng, 1 tờ 5 000 đồng .
– Có thể lấy 2 tờ 20 000 đồng, 3 tờ 10 000 đồng, 1 tờ 5 000 đồng .

b) Chiếc váy có giá 99 000 đồng:

– Có thể lấy 1 tờ 50 000 đồng, 1 tờ 20 000 đồng, 2 tờ 10 000 đồng, 1 tờ 5 000 đồng, 1 tờ 2000 đồng và 2 tờ 1 000
– Có thể lấy 1 tờ 50 000 đồng, 1 tờ 20 000 đồng, 1 tờ 10 000 đồng, 3 tờ 5 000 đồng, 1 tờ 2000 đồng và 2 tờ 1 000
– Có thể lấy 1 tờ 50 000 đồng, 3 tờ 10 000 đồng, 3 tờ 5 000 đồng, 1 tờ 2000 đồng và 2 tờ 1 000

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.