Giải bài tập Toán 7 Bài 4 : Giá trị tuyệt đối của 1 số ít hữu tỉ. Cộng, trừ, nhân chia số thập phân, Giải bài tập Toán 7 trang 15, 16 giúp những em học viên lớp 7 xem

Bài 4: Giá trị tuyệt đối của một số hữu tỉ. Cộng, trừ, nhân chia số thập phân trang 15, 16 được Tài Liệu Học Thi tổng hợp chi tiết, chính xác, đầy đủ nội dung chương trình sách giáo khoa Toán 7.

Bạn Đang Xem : Giải bài tập Toán 7 Bài 4 : Giá trị tuyệt đối của 1 số ít hữu tỉ. Cộng, trừ, nhân chia số thập phân

Với tài liệu này sẽ giúp các bạn lớp 7 có thêm nhiều tư liệu tham khảo, ôn luyện và nắm vững hơn kiến thức trên lớp. Nội dung chi tiết mời các bạn theo dõi bài viết dưới đây.

nội dung

Giải bài tập Toán 7 chương I trang 15 Tập 1

Bài 17 ( trang 15 – SGK Toán lớp 7 Tập 1 )

1 ) Trong những khẳng định chắc chắn sau đây, khẳng định chắc chắn nào đúng ?
a ) | – 2,5 | = 2,5 ;
b ) | – 2,5 | = – 2,5 ;
c ) | – 2,5 | = – ( – 2,5 )
2 ) Tìm x, biết :

a) |x| = holder-8801363;

b ) | x | = 0,37 ;
c ) | x | = 0 ;
d ) | x | =
Xem gợi ý đáp án

1)

a ) Đúng
b ) Sai
c ) Đúng. Vì – ( – 2,5 ) = 2,5

2)

a ) | x | = 15 thì x = 15 hoặc x = – 15
b ) | x | = 0,37 thì x = 0,37 hoặc x = – 0,37
c ) | x | = 0 ⇒ x = 0
d ) | x | = 123 thì x = 123 hoặc x = – 123

Bài 18 ( trang 15 – SGK Toán lớp 7 Tập 1 )

Tính
a ) – 5,17 – 0,469
b ) – 2,05 + 1,73
c ) ( – 5,17 ). ( – 3,1 )
d ) ( – 9,18 ) : 4,25
Xem gợi ý đáp án
a ) – 5,17 – 0,469 = – ( 5,17 + 0,469 ) = – 5,639
b ) – 2,05 + 1,73 = – ( 2,05 – 1,73 ) = – 0,32
c ) ( – 5,17 ). ( – 3,1 ) = 16,027
d ) ( – 9,18 ) : 4,25 = – 2,16

Bài 19 ( trang 15 – SGK Toán lớp 7 Tập 1 )

Với bài tập : Tính tổng S = ( – 2,3 ) + ( + 41,5 ) + ( – 0,7 ) + ( – 1,5 ), hai bạn Hùng và Liên đã làm như sau :
Bài làm của Hùng
S = ( – 2,3 ) + ( + 41,5 ) + ( – 0,7 ) + ( – 1,5 )
= [ ( – 2,3 ) + ( – 0,7 ) + ( – 1,5 ) ] + 41,5
= ( – 4,5 ) + 41,5
= 37
Bài làm của Liên
S = ( – 2,3 ) + ( + 41,5 ) + ( – 0,7 ) + ( – 1,5 )
= [ ( – 2,3 ) + ( – 0,7 ) ] + [ ( + 41,5 ) + ( – 1,5 ) ]
Xem Thêm : Thuyết minh về quản trị Hồ Chí Minh ( Dàn ý + 6 Mẫu )= ( – 3 ) + 40
= 37
a ) Hãy lý giải cách làm mỗi bạn .
b ) Theo em nên làm cách nào .
Xem gợi ý đáp án
a ) Bạn Hùng vận dụng đặc thù giao hoán để nhóm những số hạng cùng dấu lại rồi thu gọn sau đó tính tổng hai số thập phân trái dấu. Bạn Liên nhóm cặp những số hạng một cách hài hòa và hợp lý thu gọn rồi tính tổng hai số hạng trái dấu .
b ) Theo em trong trường hợp trên nên làm theo cách của Liên vì nó dễ làm hài hòa và hợp lý và giải thuật đẹp hơn .

Bài 20 ( trang 15 – SGK Toán lớp 7 Tập 1 )

Tính nhanh :
a ) 6,3 + ( − 3,7 ) + 2,4 + ( − 0,3 )
a ) 6,3 + ( − 3,7 ) + 2,4 + ( − 0,3 )
b ) ( – 4,9 ) + 5,5 + 4,9 + ( – 5,5 )
d ) ( – 6,5 ). 2,8 + 2,8. ( – 3,5 )
Xem gợi ý đáp án
a ) 6,3 + ( – 3,7 ) + 2,4 + ( – 0,3 )
= ( 6,3 + 2,4 ) + [ ( – 3,7 ) + ( – 0,3 ) ]
= 8,7 + ( – 4 )
= 4,7
b ) ( – 4,9 ) + 5,5 + 4,9 + ( – 5,5 )
= [ ( – 4,9 ) + 4,9 ] + [ 5,5 + ( – 5,5 ) ]
= 0
c ) 2,9 + 3,7 + ( – 4,2 ) + ( – 2,9 ) + 4,2

= [2,9 + (-2,9)] + [4,2 + (-4,2)]+ 3,7

= 3,7
d ) ( – 6,5 ). 2,8 + 2,8. ( – 3,5 )
= 2,8. [ ( – 6,5 ) + ( – 3,5 ) ]
= 2,8. ( – 10 )
= – 28

Lưu ý: Trong thực hành, ta thường cộng, trừ, nhân hai số thập phân theo quy tắc veef giá trị tuyệt đối và về dấu tương tự như đối với số nguyên.

Bài 21 ( trang 15 – SGK Toán lớp 7 Tập 1 )

a ) Trong những phân số sau những phân số nào trình diễn số hữu tỉ ?

b ) Viết ba phân số cùng màn biểu diễn số hữu tỉ
Xem gợi ý đáp án
a )
Ta có :

Vậy những phân số cùng màn biểu diễn 1 số ít hữu tỉ .
Ta có :

Vậy những phân số và cùng màn biểu diễn 1 số ít hữu tỉ .
b ) Ba cách viết của số hữu tỉ

Giải bài tập Toán 7 chương I trang 16 : Luyện tập

Bài 23 ( trang 16 – SGK Toán lớp 7 Tập 1 )

Sắp xếp những số hữu tỉ sau theo thứ tự lớn dần :
Xem Thêm : Đề kiểm tra học kỳ I môn Địa lí lớp 6 – Đề số 1
Xem gợi ý đáp án
Ta có :

Hướng dẫn: Đổi các phân số ra số thập phân rồi so sánh và sắp xếp theo thứ tự lớn dần.

Bài 24 ( trang 16 – SGK Toán lớp 7 Tập 1 )

Áp dụng đặc thù những phép tính để tính nhanh
a ) ( – 2,5. 0,38. 0,4 ) – [ 0,125. 3,15. ( – 8 ) ]
b ) [ ( – 20,83 ). 0,2 + ( – 9,17 ). 0,2 ] : [ 2,47. 0,5 – ( – 3,53 ). 0,5 ]
Xem gợi ý đáp án
a ) ( – 2,5. 0,38. 0,4 ) – [ 0,125. 3,15. ( – 8 ) ]
= [ ( – 2,5 ). 0,4. 0,38 ] – [ ( – 8 ). 0,125. 3,15 ]
= ( – 1 ). 0,38 – ( – 1 ). 3,15 = – 0,38 – ( – 3,15 ) = 3,15 – 0,38 = 2,77
b ) [ ( – 20,83 ). 0,2 + ( – 9,17 ). 0,2 ] : [ 2,47. 0,5 – ( – 3,53 ). 0,5 ]
= [ ( – 20,83 ) – 9,17. 0,2 ] : [ ( 2,47 + 3,53 ). 0,5 ]
= [ ( – 30 ). 0,2 ] : ( 6. 0,5 ) = ( – 6 ) : 3 = – 2

Lưu ý: Khi thực hiện tính, ta tính phép tính trong ngoặc trước.

Bài 25 ( trang 16 – SGK Toán lớp 7 Tập 1 )

a ) | x – 1,7 | = 2,3
b )
Xem gợi ý đáp án
a ) | x – 1,7 | = 2,3
⇒ x – 1,7 = 2,3 hoặc x – 1,7 = – 2,3
+ ) Với x – 1,7 = 2,3 ⇒ x = 2,3 + 1,7 = 4
+ ) Với x – 1,7 = – 2,3 ⇒ x = – 2,3 + 1,7 = – 0,6
Vậy x = 4 hoặc x = – 0,6
b )

hoặc
+ ) Với
+ ) Với
Vậy hoặc

Bài 26 ( trang 16 – SGK Toán lớp 7 Tập 1 )

Dùng máy tính bỏ túi để tính :
a ) ( – 3,1597 ) + ( – 2,39 )
b ) ( – 0,793 ) – ( – 2,1068 )
c ) ( – 0,5 ). ( – 3,2 ) + ( – 10,1 ). 0,2
d ) 1,2. ( – 2,6 ) + ( – 1,4 ) : 0,7
Xem gợi ý đáp án

a) (-3,1597) + (-2,39) = -5,5497

b ) ( – 0,793 ) – ( – 2,1068 ) = 1,3138
c ) ( – 0,5 ). ( – 3,2 ) + ( – 10,1 ). 0,2 = – 0,42
d ) 1,2. ( – 2,6 ) + ( – 1,4 ) : 0,7 = – 5,12

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *