Tóm tắt Vĩnh biệt Cửu Trùng Đài hay, ngắn nhất (10 mẫu)

Tóm tắt Vĩnh biệt Cửu Trùng Đài hay, ngắn nhất (10 mẫu)

Bản tóm tắt bài Vĩnh biệt Cửu Trùng Đài Ngữ văn lớp 11 gồm những bài tóm tắt ngắn gọn, hay nhất giúp học viên biết cách tóm tắt tác phẩm Vĩnh biệt Cửu Trùng Đài từ đó nắm được những nét chính về nội dung của văn bản để học tốt môn Ngữ văn lớp 11 .

Tóm tắt Vĩnh biệt Cửu Trùng Đài – Mẫu 1

Quảng cáo

Vĩnh biệt cửu trùng đài là vở kịch đầu tay của Vũ Như Tô. Vở kịch là một bi kịch lịch sử gồm năm hồi, viết về sự kiện xảy ra ở Thăng Long khoảng năm 1516 -1517 dưới triều Lê Tương Dực. Đoạn trích trong sách giáo khoa thuộc hồi năm (Một cung cấm) của vở kịch.

Đoạn trích Vĩnh biệt cửu trùng đài xoay quanh cuộc đời nhân vật chính là Vũ Như Tô – một nhà kiến trúc sư tài giỏi. Theo lệnh của bị hôn quân Lê Tương Dực, Vũ Như Tô bị bắt xây dựng Cửu Trùng đài để cho vua hưởng lạc, vui chơi với các cung nữ. Vì là một nghệ sĩ chân chính, Vũ Như Tô từ chối mệnh lệnh của vua.

Đam Thiềm, một cung nữ đã thuyết phục được Vũ Như Tô xây Cửu Trùng Đài. Từ đó, ông dồn hết tâm lý để xây được một tòa đài sao cho hùng vĩ, trang trọng. Thế nhưng, ông đã vô tình gây ra biết bao tại họa cho người dân : tăng thuế, bắt thợ giỏi, tróc nã, hành hạ những người chống đối khiến lòng dân oán hận .
Quận công Trịnh Duy Sản – kẻ đứng đầu chống đối triều đình đã làm mưa làm gió giết Lê Tương Dực, Vũ Như Tô và Cửu trùng đài bị thiêu hủy .

Tóm tắt Vĩnh biệt Cửu Trùng Đài

Tóm tắt Vĩnh biệt Cửu Trùng Đài – Mẫu 2

Biết tin có binh biến, bạo loạn nguy khốn đến tính mạng con người Vũ Như Tô, Đan Thiềm hết lời khuyên và giục chàng đi trốn. Nhưng Vũ khăng khăng không nghe vì tự thấy mình không có tội. Cuối cùng, khi Đan Thiềm bị bắt, quân khởi loạn đốt Cửu Trùng đài, Vũ Như Tô mới tỉnh ngộ, vĩnh biệt Cửu trùng đài .

Tóm tắt Vĩnh biệt Cửu Trùng Đài – Mẫu 3

Quảng cáo

Vở kịch Vũ Như Tô được chia thành năm hồi, nội dung vở kịch viết về sự kiện xảy ra ở Thăng Long khoảng chừng năm 1516 – 1517 khi nước ta đang trong tiến trình phong kiến của thời nhà Lê .Nhân vật chính của vở kịch là kiến trúc sư có tài năng, thẳng thắn tên là Vũ Như Tô. Lê Tương Dực vị vua bạo chúa chỉ thích ăn chơi khoái lạc, tận hưởng đã bắt Vũ Như Tô xây Cửu trùng đài làm nơi đi dạo tận hưởng. Vũ Như Tô vốn cương trực, trọng nghĩa khinh tài đã phủ nhận mặc dầu đối lập rủi ro tiềm ẩn vi giết hại. Đan Thiềm cung nữ đã hết lòng khuyên vị kiến trúc sư này kiến thiết xây dựng cửu trùng đài xem như thể cách để Vũ Như Tô để lại siêu phẩm và bộc lộ năng lực của mình cho muôn đời chiêm ngưỡng và thưởng thức. Công trình này to lớn, tiêu tốn rất nhiều tiền của và xương máu càng khiến cho nhân dân lầm than, cơ cực. Nhân dân nổi dậy phản kháng giết Vũ Như Tô và cửu trùng đài cũng chịu chung số phận bị hủy hoại .

Tóm tắt Vĩnh biệt Cửu Trùng Đài – Mẫu 4

Vũ Như Tô một kiến trúc sư có tài, tính tình cương trực. Lê Tương Dực vị vua nổi tiếng hôn quân chỉ biết khoái lạc, ăn chơi. Lê Tương Dực ra lệnh Vũ Như Tô kiến thiết xây dựng chốn ăn chơi đó là Cửu trùng đài. Vốn không màn đến danh vọng, cương trực ông đã thẳng thắn khước từ nhà vua dự bị vua thù ghét. Cung nữ Đan Thiềm khuyên nhũ Vũ Như Tô và thuyết phục rằng những tòa nhà mà ông kiến thiết xây dựng sẽ còn mãi và được người đời thán phục, kính trọng .Công trình Cửu trùng đài nguy nga, trang trọng vốn tiêu tốn nhiều tiền của, sức người và cả máu của nhân dân thế cho nên ai cũng chán ghét. Quận công Trịnh Duy Sản kích động thợ và nhân dân nổi dậy giết Vũ Như Tô và cửu trùng đài bị thiêu rụi .

Tóm tắt Vĩnh biệt Cửu Trùng Đài – Mẫu 5

Quảng cáo

Vở kịch Vĩnh biệt cửu trùng đài viết về thời nhà Lê đó là vua Lê Tương Dực nổi tiếng tận hưởng, chểnh mảng triều chính. Vũ Như Tô một kiến trúc sư có đức và có tài. Tại kinh thành Thăng Long vua ra lệnh cho Vũ Như Tô phải phong cách thiết kế và thiết kế xây dựng Cửu trùng đài ship hàng ăn chơi. Vũ Như Tô khước từ mặc dầu vua dọa giết chết vì làm trái lệnh. Cung nữ Đan Thiềm cũng như bị ruồng bỏ trong cung đã hết lòng thuyết phục Vũ Như Tô về một khu công trình nguy nga để lại tiếng thơm cho đời. Xây dựng cửu trùng đài vốn trái ý nhân dân, hao ngươi hao của. Quận công Trịnh Duy Sản lôi kéo và giết chết Vũ Như Tô, còn Cửu trùng đài bị đốt phá .

Tóm tắt Vĩnh biệt Cửu Trùng Đài – Mẫu 6

Vĩnh biệt cửu trùng đài viết về thời nhà Lê, có vua Lê Tương Dực nổi tiếng tận hưởng, chểnh mảng triều chính. Vũ Như Tô một kiến trúc sư có đức và có tài. Tại kinh thành Thăng Long vua ra lệnh cho Vũ Như Tô phải phong cách thiết kế và thiết kế xây dựng Cửu trùng đài Giao hàng ăn chơi. Vũ Như Tô khước từ mặc dầu vua dọa giết chết vì làm trái lệnh. Biết tin có binh biến, bạo loạn nguy khốn đến tính mạng con người Vũ Như Tô, Đan Thiềm hết lời khuyên và giục chàng đi trốn. Nhưng Vũ khăng khăng không nghe vì tự thấy mình không có tội. Cuối cùng, khi Đan Thiềm bị bắt, quân khởi loạn đốt Cửu Trùng đài, Vũ Như Tô mới tỉnh ngộ, vĩnh biệt Cửu trùng đài .

Tóm tắt Vĩnh biệt Cửu Trùng Đài – Mẫu 7

Vở kịch Vũ Như Tô được Nguyễn Huy Tưởng viết xong vào mùa hè 1941, đề tựa tháng 6-1942, đăng trên Tạp chí Tri Tân năm 1943 – 1944, sau in trong tập Kịch Nguyễn Huy Tưởng ( NXB Văn học, TP. Hà Nội, 1963 ) Dựa vào sự kiện lịch sử dân tộc có thật năm 1516 ( hôn quân Lê Tương Dực bị giết, Cửu Trùng Đài bị phá, kiến trúc sư Vũ Như Tô cũng bị giết ) Nguyễn Huy Tưởng bằng kĩ năng hư cấu nghệ thuật và thẩm mỹ đã sáng tác nên vở kịch dài Vũ Như Tô gồm 5 hồi. Kịch Vũ Như Tô được kiến thiết xây dựng trên hai xích míc cơ bản : xích míc giữa phe Lê Tương Dực và phe làm mưa làm gió, thực ra là xích míc giữa thế lực phong kiến thối nát sống xa hoa, trụy lạc với quần chứng nhân dân bần hàn ; và xích míc giữa lí tưởng nghệ thuật và thẩm mỹ cao siêu, thuần túy của muôn đời với quyền lợi thiết thân và trực tiếp của nhân dân. Hai xích míc này cùng song hành diễn ra và tăng trưởng trong suốt bốn hồi đầu của vở kịch, để đến hồi V được đẩy lên đến cao trào và đỉnh điểm .
……………………………….
……………………………….
……………………………….

Tác giả tác phẩm Vĩnh biệt Cửu Trùng Đài

Vĩnh biệt Cửu Trùng Đài - Ngữ văn lớp 11

A. Nội dung tác phẩm

Đoạn trích Vĩnh biệt cửu trùng đài xoay quanh cuộc đời nhân vật chính là Vũ Như Tô – một nhà kiến trúc sư tài giỏi. Theo lệnh của bị hôn quân Lê Tương Dực, Vũ Như Tô bị bắt xây dựng Cửu Trùng đài để cho vua hưởng lạc, vui chơi với các cung nữ. Vì là một nghệ sĩ chân chính, Vũ Như Tô từ chối mệnh lệnh của vua. Đam Thiềm, một cung nữ đã thuyết phục được Vũ Như Tô xây Cửu Trùng Đài. Từ đó, ông dồn hết tâm trí để xây được một tòa đài sao cho hùng vĩ, tráng lệ. Thế nhưng, ông đã vô tình gây ra biết bao tại họa cho người dân: tăng thuế, bắt thợ giỏi, tróc nã, hành hạ những người chống đối khiến lòng dân oán hận. Quận công Trịnh Duy Sản – kẻ cầm đầu chống đối triều đình đã nổi loạn giết Lê Tương Dực, Vũ Như Tô và Cửu trùng đài bị thiêu hủy.

B. Đôi nét về tác phẩm

1. Tác giả

– Nguyễn Huy Tưởng ( 1912 – 1960 ), ông sinh ra trong một mái ấm gia đình nhà nho có niềm tin yêu nước ở làng Dục Tú, huyện Từ Sơn, tỉnh Thành Phố Bắc Ninh ( nay là xã Dục Tú, huyện đông Anh, Thành Phố Hà Nội ) .
– Năm 1930, ông tham gia những hoạt động giải trí yêu nước của người trẻ tuổi học viên ở Hải Phòng Đất Cảng .
– Năm 1935 ông làm thư ký nhà Đoan ( Thuế quan ) ở Hải Phòng Đất Cảng, sau đó quay về TP. Hà Nội .
– Năm 1938 ông tham gia Hội Truyền bá Quốc ngữ và trào lưu hướng đạo sinh ở TP. Hải Phòng .
– Năm 1943 ông gia nhập nhóm Văn hóa cứu quốc bí hiểm và được bầu làm Tổng thư ký Hội Truyền bá Quốc ngữ TP. Hải Phòng .
– Sau đó ông liên tục hoạt động giải trí ở Thành Phố Hà Nội, Tỉnh Nam Định và Phúc Yên .
– Tháng 6 – 1945, Nguyễn Huy Tưởng tham gia ban chỉnh sửa và biên tập tạp chí Tiên Phong của Văn hóa cứu quốc .
– Tháng 8 – 1945, Nguyễn Huy Tưởng đi dự Đại hội quốc dân ở Tân Trào. Ông còn là đại biểu văn hóa truyền thống cứu quốc, giúp chỉnh sửa và biên tập những tờ báo Cờ giải phóng, Tiên Phong .
– Tiếp đó ông giữ chức vụ Tổng thư ký Ban Trung ương Vận động đời sống mới .
– Cách mạng Tháng Tám thành công xuất sắc, Nguyễn Huy Tưởng trở thành người chỉ huy chủ chốt của Hội văn hóa truyền thống cứu quốc .
– Năm 1951, ông tham gia chiến dịch biên giới .
– Hòa bình 1954, ông làm Uỷ viên ban chấp hành Hội Nhà văn Nước Ta

– Quan niệm sáng tác: Nguồn cảm hứng lớn về lịch sử, viết để tỏ lòng yêu nước.

– Tác phẩm chính: Vũ Như Tô (kịch, 1941), Bắc Sơn (kịch, 1946), Những người ở lại (kịch, 1948), Đêm hội Long Trì (tiểu thuyết, 1942), An Tư (tiểu thuyết, 1945), Sống mãi với thủ đô (tiểu thuyết, 1961), Kí sự Cao Lạng (kí, 1951)…

– Trong văn của ông luôn đầy chất thơ của đời sống và chất chứa những bài ca kỳ vọng, những bài học kinh nghiệm về tình thương yêu những người thân trong gia đình, xóm giềng, hội đồng và đồng loại .
– Văn phong giản dị và đơn giản, trong sáng, đôn hậu, thâm trầm, thâm thúy .

2. Tác phẩm

a. Hoàn cảnh sáng tác :

– Vở kịch Vũ Như Tô gồm 5 hồi viết về một sự kiện xảy ra ở Thăng Long khoảng năm 1516 – 1517.

– Tác phẩm được viết xong vào mùa hè năm 1941, tựa đề vào tháng 6 năm 1942 .
b. Xuất xứ : Đoạn trích thuộc hồi thứ V ( Một cung cấm ) của vở kịch .
c. Thể loại : Kịch .
d. Phương thức diễn đạt : Tự sự, biểu cảm .
e. Ý nghĩa nhan đề :

Vĩnh biệt Cửu Trùng Đài cũng là vĩnh biệt vẻ đẹp cao siêu, lí tưởng mà con người (trong những hoàn cảnh nhất định) khó lòng đạt tới. Vĩnh biệt Cửu Trùng Đài cũng nhằm kết thúc mọi oán thán, hận thù của con người do nó mà trở nên lao khổ hay độc ác.

– Nhan đề tác phẩm tiềm ẩn nhiều ẩn ý nhưng cũng là một lời chào vĩnh biệt trực tiếp sự huỷ diệt của đài Cửu Trùng .
f. Giá trị nội dung : Qua tấn thảm kịch của Vũ Như Tô, tác giả đã đặt ra yếu tố thâm thúy, có ý nghĩa muôn thủa về mối quan hệ giữa thẩm mỹ và nghệ thuật với đời sống, giữa lí tưởng nghệ thuật và thẩm mỹ thuần túy cao siêu muôn đời với quyền lợi thiết thân và trực tiếp của nhân dân .
g. Giá trị thẩm mỹ và nghệ thuật
– Mâu thuẫn kịch tập trung chuyên sâu dẫn đến cao trào, tăng trưởng thành đỉnh điểm với những hành vi kịch dồn dập đầy kịch tính .
– Ngôn ngữ kịch điêu luyện, có tính tổng hợp cao .
– Xây dựng nhân vật kịch rực rỡ, khắc họa rõ tính cách, miêu tả đúng tâm trạng qua ngôn từ và hành vi .
– Lớp kịch trong hồi V được chuyển một cách linh động, tự nhiên, logic, liền lạc tạo nên sự mê hoặc và hấp dẫn người đọc .

C. Đọc hiểu văn bản

1. Những mâu thuẫn trong đoạn trích

– Mâu thuẫn giữa phe làm mưa làm gió và phe Lê Tương Dực .
+ Phe làm mưa làm gió gồm nhiều nhân vật : dân chúng, thợ xây ; những nhân vật này đã Open từ những đoạn trước .

  • Xuất hiện qua lời của Đan Thiềm: Dân gian đói kém nổi lên tứ tung,… khi dân nổi lên, họ nông nổi vô cùng
  • Xuất hiện qua lời của tên nội gián: Thợ xây Cửu Trùng Đài quá nửa theo về quân phản nghịch.

+ Phe trái chiều trong triều đứng đầu là Trịnh Duy Sản, sau Trịnh Duy Sản là Ngô Hạch, An Hòa Hầu .
⇒ Mâu thuẫn trong hồi V đạt đến đỉnh điểm và được xử lý toàn vẹn : Trịnh Duy Sản, Ngô Hạch giết chết Lê Tương Dực. Đây là xích míc bị chi phối bởi những xích míc khác. Và đây cũng là xích míc cơ bản, thâm sâu, căn cốt đẩy xung đột lên đến đỉnh điểm .
– Mâu thuẫn giữa phe Trịnh Duy Sản với Kim Phượng và những cung nữ :
+ Trịnh Duy Sản coi Kim Phượng và những cung nữ là phương tiện đi lại hành lạc của vua Lê Tương Dực, chính vì thế xích míc này cũng được đẩy lên đến đỉnh điểm .
+ Kim Phượng và những cung nữ đã lái sự chán ghét đó sang Đan Thiềm, Vũ Như Tô để mong thoát tội, mong thoát khỏi sự trừng phạt của phe làm mưa làm gió .
– Mâu thuẫn giữa nhân dân, thợ thuyền và Vũ như Tô :
+ Một bộ phận lớn thợ xây Cửu Trùng Đài tham gia nổi lọa do bị đói khổ, bị áp bức đến không thở được. Họ oán hận triều đình, oán hận Vũ Như Tô. Họ cho rằng chính ông là thủ phạm .
+ Vũ Như Tô say sưa với khu công trình nghệ thuật và thẩm mỹ, quên cả thực tiễn lòng dân. Đến khi cuộc khởi nghĩa nổ ra, Vũ Như Tô vẫn cho mình là vô tội, còn muốn chứng tỏ sự quang minh chính đại của mình, còn hy vọng thuyết phục được An Hòa Hầu .

2. Bi kịch của Vũ Như Tô

– Là một kiến trúc sư tài ba, sống gắn bó với nhân dân và luôn có khát vọng cao đẹp là điểm tô cho quốc gia .
– Bị hôn quân Lê Tương Dực bắt xây Cửu Trùng Đài để làm nơi ăn chơi hưởng lạc với những cung nữ. Vũ Như Tô không những không chấp thuận đồng ý mà còn lớn tiếng chửi mắng hôn quân .
– Đan Thiềm thuyết phục Vũ Như Tô xây Cửu Trùng Đài, tận dụng tiền tài và quyền lực tối cao của Lê Tương Dực để xây một tòa thành tháp điểm tô cho quốc gia, để nhân dân nghìn sau còn hãnh diện .
– Vũ Như Tô đã dốc hết tận tâm, năng lực và sức lực lao động để thiết kế xây dựng Cửu Trùng Đài. Ông đã nỗ lực kiến thiết xây dựng một khu công trình vững chắc như trăng sao, hoàn toàn có thể tranh tinh xảo với hóa công .
– Nhưng đài xây càng cao thì nhân dân càng oán hận. Bởi để triển khai xong khu công trình, Vũ Như Tô đã cho thu thêm thuế, tróc nã thợ giỏi, giết những người bỏ trốn, …
– Lợi dụng tình hình đó, quân đối nghịch trong triều đình đã khiêu khích thợ thuyền làm phản. Họ nổi dây giết chết Lê Tương Dực, Vũ Như Tô, Đan Thiềm và đốt phá Cửu Trùng Đài .
– Bi kịch của Vũ Như Tô chính là xích míc giữa khát vọng cao đẹp của ông và thực tiễn xã hội. Ông là người sống gắn bó với nhân dân nhưng chính nhân dân nổi dậy và hủy hoại khu công trình ông đã dốc tâm sức kiến thiết xây dựng và giết chết ông .
– Trong khi đó, Vũ Như Tô vẫn còn đắm chìm trong ảo tưởng của mình, ông muốn sống chết cùng Cửu Trùng Đài, vì ông coi đó là lẽ sống của chính mình .
→ Mâu thuẫn giữa con người xã hội và con người thẩm mỹ và nghệ thuật trong Vũ Như Tô. Khát vọng thẩm mỹ và nghệ thuật của Vũ Như Tô đã làm cho biết bao mảnh đời phải chịu cảnh lầm than, khốn khó. Có thể nói đó là khát vọng chân chính nhưng đặt không đúng chỗ, không hợp thời, không tính đến giá trị đời sống .
⇒ Thông qua thảm kịch của Vũ Như Tô, nhà viết kịch Nguyễn Huy Tưởng đã khẳng định chắc chắn mối quan hệ giữa cuộc sống và nghệ thuật và thẩm mỹ. Nếu thẩm mỹ và nghệ thuật không gắn bó với cuộc sống, không Giao hàng cho quyền lợi của nhân dân thì nó chẳng khác nào “ bông hoa nhuốm đầy máu ”, nó đi ngược lại nghệ thuật và thẩm mỹ chân chính .

3. Nhân vật Đan Thiềm

– Là một con người biết trân trọng cái đẹp, trân trọng người tài : Thuyết phục vũ Như Tô xây Cửu Trùng Đài để điểm tô cho quốc gia ; thuyết phục Vũ Như Tô bỏ trốn để bảo toàn tính mạng con người trong cơn biến loạn .
– Chính tấm lòng trân trọng người tài đã đẩy Đan Thiềm vào thảm kịch. Bi kịch của Đan Thiềm cũng phát sinh từ xích míc giữa khát vọng và hiện thực : Thuyết phục Vũ Như Tô xây Cửu Trùng Đài là Đan Thiềm đã có tội với nhân dân, nàng đã trở thành “ thủ phạm ” đẩy nhân dân rơi vào cơn khốn đốn .
– Cuối cùng Đan Thiềm cũng bị giết chết cùng với khát vọng còn dang dở .

D. Sơ đồ tư duy

Vĩnh biệt Cửu Trùng Đài

Để học tốt bài học kinh nghiệm Vĩnh biệt Cửu Trùng Đài lớp 11 hay khác :
Tham khảo những bài Soạn văn lớp 11 ngắn nhất, hay khác :

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 11 tại khoahoc.vietjack.com

Đã có app VietJack trên điện thoại cảm ứng, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi trực tuyến, Bài giảng …. không tính tiền. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS .

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k5: fb.com/groups/hoctap2k5/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Theo dõi chúng tôi không lấy phí trên mạng xã hội facebook và youtube :

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.

vinh-biet-cuu-trung-dai.jsp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.