Trắc nghiệm Địa Lí 12 Bài 11 (có đáp án): Thiên nhiên phân hóa đa dạng

Trắc nghiệm Địa Lí 12 Bài 11 (có đáp án): Thiên nhiên phân hóa đa dạng

Câu 1: Thiên nhiên nước ta có sự phân hóa theo chiều

Quảng cáo

A. Bắc – Nam, Đông Bắc – Tây Nam và theo độ cao
B. Bắc – Nam, Đông – Tây và theo độ cao
C. Bắc – Nam, Đông – Tây và Đông Bắc – Tây Nam
D. Đông – Tây và Đông Bắc – Tây Nam và theo độ cao
Hiển thị đáp án

Đáp án: B

Giải thích : SGK/48-49-51, địa lí 12 cơ bản.

Câu 2: Thiên nhiên phần lãnh thổ phía Bắc ( từ dãy Bạch Mã trở ra) đặc trưng cho vùng khí hậu nào

A. Nhiệt đới ẩm gió mùa có mùa đông lạnh
B. Cận xích đạo gió mùa
C. Cận nhiệt đơi hải dương
D. Nhiệt đới lục địa khô

Quảng cáo

Hiển thị đáp án

Đáp án: A

Giải thích : Mục 1 – ý a, SGK/48 địa lí 12 cơ bản.

Câu 3: Thiên nhiên phần lãnh thổ phía Nam ( từ dãy Bạch Mã trở vào) đặc trưng cho vùng khí hậu

A. Nhiệt đới ẩm gió mùa có mùa đông lạnh
B. Cận xích đạo gió mùa
C. Cận nhiệt đơi hải dương
D. Nhiệt đới lục địa khô
Hiển thị đáp án

Đáp án: B

Giải thích : Mục 1 – ý b, SGK/48 địa lí 12 cơ bản.

Câu 4: Đặc điểm và nhiệt độ của khí hậu phần lãnh thổ phía Bắc( từ dãy Bạch Mã trở ra ) là

A. Nhiệt độ trung bình trên 20 oC, biên độ nhiệt độ trung bình năm lớn
B. Nhiệt độ trung bình trên 20 oC, biên độ nhiệt độ trung bình năm nhỏ
C. Nhiệt độ trung bình trên 25 oC, biên độ nhiệt độ trung bình năm lớn
D. Nhiệt độ trung bình trên 25 oC, biên độ nhiệt độ trung bình năm nhỏ
Hiển thị đáp án

Đáp án: A

Giải thích : Mục 1 – ý a, SGK/48 địa lí 12 cơ bản.

Câu 5: Đặc điểm và nhiệt độ của khí hậu phần lãnh thổ phía Nam( từ dãy Bạch Mã trở vào ) là

A. Nhiệt độ trung bình trên 20 oC, biên độ nhiệt độ trung bình năm lớn
B. Nhiệt độ trung bình trên 20 oC, biên độ nhiệt độ trung bình năm nhỏ
C. Nhiệt độ trung bình trên 25 oC, biên độ nhiệt độ trung bình năm lớn

D. Nhiệt độ trung bình trên 25oC, biên độ nhiệt độ trung bình năm nhỏ

Hiển thị đáp án

Đáp án: D

Giải thích :Mục 1 – ý b, SGK/48 địa lí 12 cơ bản.

Quảng cáo

Câu 6: Đặc điểm nhiệt độ nào dưới đây không phải của khí hậu phần lãnh thổ phía Bắc( từ dãy Bạch Mã trở ra)

A. Nền nhiệt độ thiên về khí hậu xích đạo
B. Nhiệt độ trung bình trên 20 oC
C. Trong 2-3 tháng nhiêt độ trung bình thấp hơn 18 oC
D. Biên độ nhiệt độ trung bình năm lớn
Hiển thị đáp án

Đáp án: A

Giải thích : Mục 1 – ý a, SGK/48 địa lí 12 cơ bản

Câu 7: Đặc điểm nhiệt độ nào dưới đây không phải của khí hậu phần lãnh thổ phía Nam( từ dãy Bạch Mã trở vào)

A. Nền nhiệt độ thiên về khí hậu xích đạo
B. Nhiệt độ trung bình trên 20 oC
C. Trong 2-3 tháng nhiêt độ trung bình thấp hơn 18 oC
D. Biên độ nhiệt độ trung bình năm nhỏ
Hiển thị đáp án

Đáp án: C

Giải thích : Mục 1 – ý b, SGK/48 địa lí 12 cơ bản.

Câu 8: cảnh quan thiên nhiên tiêu biểu củ phần lãnh thổ phía Bắc ( từ dãy Bạch Mã trở ra)

A. Đới rừng cận xích đạo gió mùa
B. Đới rừng nhiệt đới gió mùa gió mùa
C. Đới rừng xích đạo
D. Đới rừng lá kim
Hiển thị đáp án

Đáp án: B

Giải thích : Mục 1 – ý a, SGK/48 địa lí 12 cơ bản.

Câu 9: Cảnh quan thiên nhiên tiêu biểu củ phần lãnh thổ phía Nam ( từ dãy Bạch Mã trở vào)

A. Đới rừng cận xích đạo gió mùa
B. Đới rừng xích đạo
C. Đới rừng nhiệt đới gió mùa gió mùa
D. Đới rừng lá kim
Hiển thị đáp án

Đáp án: A

Giải thích : Mục 1 – ý b, SGK/48 địa lí 12 cơ bản.

Câu 10: Ở phần lãnh thổ phía Nam ( từ dãy Bạch Mã trở vào), nơi xuất hiện loại rừng thưa nhiệt đới khô nhiều nhất là:

A. Đông Nam Bộ
B. Cực Nam Trung Bộ
C. Vùng ven biển miền Trung
D. Tây Nguyên
Hiển thị đáp án

Đáp án: D

Giải thích :Mục 1 – ý b, SGK/48 địa lí 12 cơ bản.

Xem thêm câu hỏi trắc nghiệm Địa Lí 12 có đáp án, hay khác :

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Ngân hàng trắc nghiệm miễn phí ôn thi THPT Quốc Gia tại khoahoc.vietjack.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.