Trắc nghiệm Giáo dục quốc phòng 11 Bài 2 có đáp án | Trắc nghiệm GDQP 11

Trắc nghiệm Giáo dục quốc phòng 11 Bài 2 có đáp án

Với 30 câu hỏi trắc nghiệm Giáo dục đào tạo quốc phòng lớp 11 Bài 2 : Luật nghĩa vụ và trách nhiệm quân sự chiến lược và nghĩa vụ và trách nhiệm của học viên có đáp án, tinh lọc sẽ giúp học viên ôn tập trắc nghiệm GDQP 11 đạt hiệu quả cao .

Câu 1. Nội dung nào dưới đây không phản ánh đúng sự cần thiết ban hành luật nghĩa vụ quân sự?

A. Kế thừa và phát huy truyền thống yêu nước của nhân dân Việt Nam.

B. Tạo điều kiện kèm theo cho công dân làm tròn nghĩa vụ và trách nhiệm bảo vệ Tổ quốc Nước Ta .
C. Đáp ứng nhu yếu kiến thiết xây dựng quân đội trong thời kì công nghiệp hóa, hiện đại hóa .
D. Phục vụ tiềm năng kiến thiết xây dựng quân đội hùng mạnh số 1 khu vực châu Á .

Hiển thị đáp án

Đáp án: D

Câu 2. Kế thừa và phát huy chế độ tình nguyện tòng quân, miền Bắc Việt Nam bắt đầu thực hiện nghĩa vụ quân sự từ năm nào?

A. Năm 1960 .
B. Năm 1976 .
C. Năm 1976 .
D. Năm 1986 .

Hiển thị đáp án

Đáp án: A

Câu 3. Ở Việt Nam, chế độ nghĩa vụ quân sự được thực hiện trên phạm vi cả nước từ năm nào?

A. Năm 1960 .
B. Năm 1976 .
C. Năm 1976 .
D. Năm 1986 .

Hiển thị đáp án

Đáp án: B

Câu 4. Cấu trúc Luật nghĩa vụ quân sự 2005 của Việt Nam bao gồm:

A. Lời trình làng, 10 chương, 70 điều .
B. Lời nói đầu, 11 chương, 71 điều .
C. Thư ngỏ, 12 chương, 72 điều .
D. Lời hiệu triệu, 13 chương, 73 điều .

Hiển thị đáp án

Đáp án: B

Câu 5. Ở Việt Nam, theo Luật nghĩa vụ quân sự 2005, công dân thực hiện nghĩa vụ quân sự trong độ tuổi từ

A. 15 đến 45 tuổi .
B. 20 đến 50 tuổi .
C. 18 đến 45 tuổi .
D. 18 đến 25 tuổi .

Hiển thị đáp án

Đáp án: C

Câu 6. Ở Việt Nam, theo Luật nghĩa vụ quân sự 2005, độ tuổi phục vụ tại ngũ của công dân là từ

A. 15 đến hết 45 tuổi .
B. 20 đến hết 50 tuổi .
C. 18 đến hết 45 tuổi .
D. 18 đến hết 25 tuổi .

Hiển thị đáp án

Đáp án: D

Câu 7. Nội dung nào dưới đây không phản ánh đúng nghĩa vụ của quân nhân tại ngũ và quân nhân dự bị?

A. Nêu cao ý thức cẩn trọng cách mạng, chuẩn bị sẵn sàng hi sinh để bảo vệ Tổ quốc Nước Ta .
B. Gương mẫu chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, pháp lý của Nhà nước .
C. Kiên quyết bảo vệ gia tài xã hội chủ nghĩa, bảo vệ tính mạng con người và gia tài của nhân dân .
D. Chỉ cần chấp hành điều lệnh, điều lệ của Quân đội ; không chăm sóc đến lao lý .

Hiển thị đáp án

Đáp án: D

Câu 8. Ở Việt Nam, đối tượng nào dưới đây không được thực hiện nghĩa vụ quân sự?

A. Công dân là phái mạnh .
B. Công dân là phái đẹp .
C. Người đang bị giam giữ .
D. Người theo đạo Công giáo .

Hiển thị đáp án

Đáp án: C

Câu 9. Ở Việt Nam, trong thời bình, công dân nữ trong trong độ tuổi bao nhiêu có trách nhiệm đăng kí nghĩa vụ quân sự?

A. 18 tuổi đến 45 tuổi .
B. 20 tuổi đến 45 tuổi .
C. 18 tuổi đến 40 tuổi .
D. 20 tuổi đến 40 tuổi .

Hiển thị đáp án

Đáp án C

Câu 10. Theo Luật nghĩa vụ quân sự 2005, thời hạn phục vụ tại ngũ trong thời bình của hạ sĩ quan và binh sĩ là

A. 17 tháng .
B. 18 tháng .
C. 19 tháng .
D. 20 tháng .

Hiển thị đáp án

Đáp án: B

Câu 11. Thời hạn phục vụ tại ngũ trong thời bình của hạ sĩ quan chỉ huy, hạ sĩ quan và binh sĩ chuyên môn kĩ thuật do quân đội đào tạo, hạ sĩ quan và binh lính trên tàu hải quân là

A. 21 tháng .
B. 22 tháng .
C. 23 tháng .
D. 24 tháng .

Hiển thị đáp án

Đáp án: D

Câu 12. Công dân nam thuộc trường hợp nào dưới đây không được tạm hoãn gọi nhập ngũ trong thời bình?

A. Có anh, chị hoặc em ruột là hạ sĩ quan, binh sĩ đang Giao hàng tại ngũ .
B. Công dân đi du học ở quốc tế có thời hạn đào tạo và giảng dạy dưới 6 tháng .
C. Học sinh học tập theo chương trình giáo dục liên tục cấp trung học cơ sở .
D. Học viên là hạ sĩ quan, binh sĩ đang học tập tại những trường quân đội .

Hiển thị đáp án

Đáp án B

Câu 13. Công dân thuộc trường hợp nào dưới đây không được miễn gọi nhập ngũ trong thời bình?

A. Con của liệt sĩ, con của thương – thương bệnh binh hạng một .
B. Một người anh hoặc em trai của liệt sĩ .
C. Con trai / gái của thương – thương bệnh binh hạng ba .
D. Cán bộ viên chức đã ship hàng trên 24 tháng ở vùng sâu, vùng xa .

Hiển thị đáp án

Đáp án C

Câu 14. Hạ sĩ quan và binh sĩ khi xuất ngũ sẽ được hưởng trợ cấp xuất ngũ, trợ cấp tạo việc làm tương đương với

A. 6 tháng lương cơ bản .
B. 12 tháng lương cơ bản .
C. 18 tháng lương cơ bản .
D. 24 tháng lương cơ bản .

Hiển thị đáp án

Đáp án: A

Câu 15. Hạ sĩ quan, binh sĩ tại ngũ từ tháng thứ mấy thì được hưởng thêm 250% phụ cấp quân hàm hiện hưởng hàng tháng?

A. Từ tháng thứ 22 trở đi .
B. Từ tháng thứ 25 trở đi .
C. Từ tháng thứ 27 trở đi .
D. Từ tháng thứ 30 trở đi .

Hiển thị đáp án

Đáp án: B

Câu 16. Hạ sĩ quan, binh sĩ tại ngũ từ tháng thứ mấy thì được hưởng thêm 200% phụ cấp quân hàm hiện hưởng hàng tháng?

A. Từ tháng thứ 19 trở đi .
B. Từ tháng thứ 20 trở đi .

C. Từ tháng thứ 21 trở đi.

D. Từ tháng thứ 22 trở đi .

Hiển thị đáp án

Đáp án: A

Câu 17. Ở Việt Nam, hạ sĩ quan và binh sĩ tại ngũ được hưởng chính sách nào dưới đây?

A. Cung cấp rất đầy đủ lương thực, thực phẩm, quân trang, thuốc men …
B. Được hưởng phụ cấp quân hàm và nghỉ phép ngay từ khi mới nhập ngũ .
C. Được cấp quyền sở hữu nhà ở và đất canh tác theo lao lý của Nhà nước .
D. Hàng tháng được nhận tiền trợ cấp tương tự 6 tháng lương cơ bản .

Hiển thị đáp án

Đáp án: A

Câu 18. Hạ sĩ quan và binh sĩ khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự, xuất ngũ về địa phương được hưởng quyền lợi nào sau đây?

A. Ưu tiên trong tuyển sinh, tuyển dụng hoặc xử lý việc làm .
B. Được cấp quyền sở hữu nhà ở và đất canh tác tại địa phương .
C. Nhận trợ cấp xuất ngũ tương tự với 12 tháng lương cơ bản .
D. Được tuyển thẳng vào tổng thể những trường Đại học / Cao đẳng .

Hiển thị đáp án

Đáp án: A

Câu 19. Việc kiểm tra sức khỏe cho những người đăng kí nghĩa vụ quân sự lần đầu sẽ được thực hiện khi công dân

A. 16 tuổi .
B. 17 tuổi .
C. 18 tuổi .
D. 19 tuổi .

Hiển thị đáp án

Đáp án: B

Câu 20. Việc kiểm tra sức khỏe cho những người đăng kí nghĩa vụ quân sự lần đầu do cơ quan nào phụ trách?

A. Cơ quan quân sự cấp huyện ( Q. ) .
B. Hội đồng khám sức khỏe thể chất cấp huyện ( Q. ) .
C. Ban chỉ huy quân sự chiến lược cấp huyện ( Q. ) .
D. Hội đồng khám sức khỏe thể chất cấp xã ( phường ) .

Hiển thị đáp án

Đáp án: A

Câu 21. Cơ quan nào phụ trách việc khám sức khỏe cho những người trong diện được gọi nhập ngũ?

A. Cơ quan quân sự cấp huyện ( Q. ) .
B. Hội đồng khám sức khỏe thể chất cấp huyện ( Q. ) .
C. Ban chỉ huy quân sự chiến lược cấp huyện ( Q. ) .
D. Hội đồng khám sức khỏe thể chất cấp xã ( phường ) .

Hiển thị đáp án

Đáp án: B

Câu 22. Nội dung nào không phản ánh đúng trách nhiệm của học sinh trong việc tuân thủ Luật nghĩa vụ quân sự?

A. Học tập chính trị, quân sự chiến lược, rèn luyện thể lực do trường học tổ chức triển khai .
B. Chấp hành pháp luật về đăng kí nghĩa vụ và trách nhiệm quân sự chiến lược .
C. Đi kiểm tra sức khỏe thể chất, khám sức khỏe thể chất ; chấp hành lệnh gọi nhập ngũ .
D. Chỉ triển khai đăng kí nghĩa vụ và trách nhiệm quân sự chiến lược khi bản thân thấy hứng thú .

Hiển thị đáp án

Đáp án: D

Câu 23. Theo Luật nghĩa vụ quân sự 2015, thời hạn phục vụ tại ngũ trong thời bình của hạ sĩ quan và binh sĩ là

A. 18 tháng .
B. 24 tháng .
C. 30 tháng .
D. 36 tháng .

Hiển thị đáp án

Đáp án: B

Câu 24. Theo Luật nghĩa vụ quân sự 2015, đối với trường hợp: công dân được đào tạo trình độ cao đẳng, đại học đã được tạm hoãn gọi nhập ngũ, thì độ tuổi nhập ngũ là từ

A. 18 đến hết 25 tuổi .
B. 18 đến hết 27 tuổi .
C. 20 đến hết 25 tuổi .
D. 20 đến hết 27 tuổi .

Hiển thị đáp án

Đáp án: B

Câu 25. Theo Luật nghĩa vụ quân sự 2015, trường hợp nào dưới đây được tạm hoãn gọi nhập ngũ trong thời bình?

A. Là lao động duy nhất trực tiếp nuôi dưỡng thân nhân không còn năng lực lao động .
B. Là con của liệt sĩ hoặc con của thương bệnh binh hạng một .
C. Cán bộ công chức đã Giao hàng trên 24 tháng ở vùng đặc biệt quan trọng khó khăn vất vả .
D. Người làm công tác làm việc cơ yếu không phải là quân nhân, công an nhân dân .

Hiển thị đáp án

Đáp án: A

Câu 26. Theo Luật nghĩa vụ quân sự 2015, trường hợp nào dưới đây được miễn gọi nhập ngũ trong thời bình?

A. Là lao động duy nhất trực tiếp nuôi dưỡng thân nhân không còn năng lực lao động .
B. Chưa đủ sức khỏe thể chất Giao hàng tại ngũ theo Kết luận của Hội đồng khám sức khỏe thể chất .
C. Người làm công tác làm việc cơ yếu không phải là quân nhân, công an nhân dân .
D. Sinh viên đang được huấn luyện và đào tạo trình độ Đại học / Cao đẳng hệ chính quy .

Hiển thị đáp án

Đáp án: C

Câu 27. Theo Luật nghĩa vụ quân sự 2015, đối tượng nào dưới đây được miễn đăng kí nghĩa vụ quân sự trong thời bình?

A. Người đã chấp hành xong hình phạt tù nhưng chưa được xóa án tích .
B. Người đang bị truy cứu nghĩa vụ và trách nhiệm hình sự .
C. Người đang chấp hành hình phạt tù / tái tạo không giam giữ .
D. Người khuyết tật, mắc bệnh hiểm nghèo, bệnh tâm thần .

Hiển thị đáp án

Đáp án: D

Câu 28. Theo Luật nghĩa vụ quân sự 2015, trường hợp nào dưới đây không được đăng kí nghĩa vụ quân sự trong thời bình?

A. Người khuyết tật, mắc bệnh hiểm nghèo, bệnh tâm thần .
B. Công dân là nữ giới từ 18 đến hết 40 tuổi .
C. Công dân là phái mạnh từ 18 đến hết 45 tuổi .
D. Người bị tước quyền ship hàng trong lực lượng vũ trang nhân dân .

Hiển thị đáp án

Đáp án: D

Câu 29. Một trong những điểm mới của Luật nghĩa vụ quân sự 2015 so với Luật nghĩa vụ quân sự 2005 là gì?

A. Quy định thời hạn ship hàng tại ngũ của hạ sĩ quan và binh sĩ là 24 tháng .
B. Kéo dài tuổi đăng kí nghĩa vụ và trách nhiệm quân sự chiến lược của sinh viên đến hết 25 tuổi .
C. Miễn gọi nhập ngũ so với con của thương – thương bệnh binh hạng ba .
D. Tạm hoãn nhập ngũ so với con liệt sĩ, con của thương bệnh binh hạng một .

Hiển thị đáp án

Đáp án: A

Câu 30. Nội dung nào dưới đây không phản ánh đúng điểm mới của Luật nghĩa vụ quân sự 2015 so với Luật nghĩa vụ quân sự 2005?

A. Quy định thời hạn Giao hàng tại ngũ của hạ sĩ quan và binh sĩ là 24 tháng .
B. Kéo dài tuổi đăng kí nghĩa vụ và trách nhiệm quân sự chiến lược của sinh viên đến hết 27 tuổi .
C. Người lao động được trả lương cho ngày nghỉ để đi khám nghĩa vụ và trách nhiệm quân sự chiến lược .
D. Miễn đăng kí nghĩa vụ và trách nhiệm quân sự chiến lược cho những công dân nữ từ 18 đến hết 40 tuổi .

Hiển thị đáp án

Đáp án: D

Xem thêm câu hỏi trắc nghiệm Giáo dục đào tạo quốc phòng lớp 11 có đáp án, tinh lọc hay khác :

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 11 tại khoahoc.vietjack.com

Đã có app VietJack trên điện thoại thông minh, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi trực tuyến, Bài giảng …. không lấy phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS .

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k5: fb.com/groups/hoctap2k5/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Theo dõi chúng tôi không lấy phí trên mạng xã hội facebook và youtube :

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.