Trắc nghiệm Lịch Sử 11 Bài 16 (có đáp án): Các nước Đông Nam Á giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 -1939) (phần 1)

Trắc nghiệm Lịch Sử 11 Bài 16 (có đáp án): Các nước Đông Nam Á giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 -1939) (phần 1)

Câu 1. Sau Chiến tranh thế giới thứ nhất, ở Đông Nam Á, các nước tư bản phương Tây đã

Quảng cáo

A. tăng cường chủ trương khai thác và bóc lột thuộc địa .
B. tăng cường tăng trưởng kinh tế tài chính, chính trị, xã hội ở thuộc địa .
C. hợp tác, giao lưu thôi thúc kinh tế tài chính đối ngoại ở những thuộc địa .
D. tăng cường cuộc chiến tranh tranh giành thuộc địa .
Hiển thị đáp án

Đáp án: A

Giải thích : Mục 1 ( phần I ) Trang 83 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 2. Nội dung nào không phản ánh đúng nét nổi bật về kinh tế của các nước Đông Nam Á sau Chiến tranh thế giới thứ nhất?

A. Bị hội nhập cưỡng bức vào mạng lưới hệ thống kinh tế tài chính tư bản chủ nghĩa

Quảng cáo

B. Là thị trường tiêu thụ sản phẩm & hàng hóa của những nước tư bản
C. Là nơi phân phối nguyên vật liệu cho những nước tư bản
D. Công nghiệp có bước tăng trưởng khởi sắc, nhất là công nghiệp nặng
Hiển thị đáp án

Đáp án: D

Giải thích : Mục 1 ( phần I ) Trang 84 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 3. Đặc điểm chung về tình hình chính trị của các nước Đông Nam Á sau Chiến tranh thế giới thứ nhất là

A. vẫn duy trì chế độ quân chủ chuyên chế
B. bị chính quyền sở tại thực dân khống chế
C. đều giành được độc lập dân tộc bản địa .
D. đều giành được quyền tự trị .

Quảng cáo

Hiển thị đáp án

Đáp án: B

Giải thích : Mục 1 ( phần I ) Trang 84 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 4. Tình hình xã hội các nước Đông Nam Á sau Chiến tranh thế giới thứ nhất có đặc điểm gì nổi bật?

A. Giai cấp công nhân đã nắm ngọn cờ chỉ huy cách mạng .
B. Sự phân hóa giai cấp xã hội diễn ra ngày càng thâm thúy .
C. Các giai cấp cũ trong xã hội đều bị xóa bỏ .
D. Giai cấp tư sản dân tộc bản địa trở thành tay sai của đế quốc .
Hiển thị đáp án

Đáp án: B

Giải thích: Mục 1 (phần I) Trang 84 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 5. Sự kiện lịch sử thế giới nào đã tác động mạnh mẽ đến phong trào độc lập dân tộc ở Đông Nam Á sau Chiến tranh thế giới thứ nhất?

A. Thắng lợi của Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917

B. Cuộc khủng hoảng kinh tế những năm 1929 – 1933 .
C. Sự thất bại của chủ nghĩa phát xít trong cuộc chiến tranh quốc tế .
D. Sự sinh ra của chính đảng vô sản ở những nước Khu vực Đông Nam Á .
Hiển thị đáp án

Đáp án: A

Giải thích : Mục 1 ( phần I ) Trang 84 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 6. Sau Chiến tranh thế giới thứ nhất, phong trào độc lập dân tộc ở Đông Nam Á phát triển với quy mô như thế nào?

A. Chỉ diễn ra ở ba nước Đông Dương .
B. Diễn ra ở hầu khắp những nước Khu vực Đông Nam Á .
C. Chỉ diễn ra ở những nước Khu vực Đông Nam Á hải đảo .
D. Chỉ diễn ra ở những nước Khu vực Đông Nam Á lục địa .
Hiển thị đáp án

Đáp án: B

Giải thích : Mục 2 ( phần I ) Trang 84 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 7. Nội dung nào không phản ánh đúng nét mới trong phong trào dân tộc ở Đông Nam Á sau Chiến tranh thế giới thứ nhất?

A. Phong trào dân tộc bản địa tư sản có bước tiến rõ ràng
B. Phong trào của sĩ phu phong kiến tăng trưởng mạnh
C. Giai cấp công nhân bước lên vũ đài chính trị
D. Xuất hiện khuynh hướng cách mạng mới – khuynh hướng cách mạng vô sản
Hiển thị đáp án

Đáp án: B

Giải thích : Mục 2 ( phần I ) Trang 84 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 8. Nội dung nào không phản ánh đúng nét mới trong phong trào dân tộc tư sản ở Đông Nam Á sau Chiến tranh thế giới thứ nhất?

A. Mục tiêu giành độc lập được đặt ra rõ ràng
B. Có sự link với những trào lưu khác trong cả nước
C. Một số chính đảng tư sản được xây dựng và có ảnh hưởng tác động thoáng đãng
D. Diễn ra dưới nhiều hình thức đa dạng chủng loại
Hiển thị đáp án

Đáp án: B

Giải thích : Mục 2 ( phần I ) Trang 84 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 9. Nội dung nào dưới đây không phản ánh đúng mục tiêu đấu tranh của giai cấp tư sản dân tộc ở Đông Nam Á ngay sau Chiến tranh thế giới thứ nhất?

A. Đòi quyền tự do kinh doanh thương mại .
B. Đòi tự chủ về chính trị .
C. Đòi dùng tiếng mẹ đẻ trong nhà trường .
D. Đòi độc lập, chủ quyền lãnh thổ cho dân tộc bản địa .
Hiển thị đáp án

Đáp án: D

Giải thích : Mục 2 ( phần I ) Trang 84 SGK Lịch sử 11 cơ bản
Xem thêm câu hỏi trắc nghiệm Lịch Sử 11 có đáp án, hay khác :

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 11 tại khoahoc.vietjack.com

Đã có app VietJack trên điện thoại thông minh, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi trực tuyến, Bài giảng …. không lấy phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS .

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k5: fb.com/groups/hoctap2k5/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Theo dõi chúng tôi không tính tiền trên mạng xã hội facebook và youtube :

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.