Trắc nghiệm Lịch Sử 11 Bài 3 (có đáp án): Trung Quốc (phần 1)

Trắc nghiệm Lịch Sử 11 Bài 3 (có đáp án): Trung Quốc (phần 1)

Câu 1. Từ thế kỉ XVIII, nhất là sang thế kỉ XIX, Trung Quốc đứng trước nguy cơ trở thành

Quảng cáo

A. “ sân sau ” của những nước đế quốc
B. “ ván bài ” trao đổi giữa những nước đế quốc
C. “ quân cờ ” cho những nước đế quốc điều khiển và tinh chỉnh
D. “ miếng mồi ” cho những nước đế quốc phân loại, xâu xé
Hiển thị đáp án

Đáp án: D

Giải thích : Mục 1 Trang 12 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 2. Thực dân Anh đã dựa vào cớ nào để xâm lược Trung Quốc?

A. Triều đình nhà Thanh cấm đạo, giết giáo sĩ .
B. Chính quyền nhà Thanh thực thi chủ trương bế quan tỏa cảng .
C. Chính quyền nhà Thanh gây hấn với thực dân Anh .
D. Chính quyền nhà Thanh tịch thu và đốt thuốc phiện của những tàu buôn Anh .

Quảng cáo

Hiển thị đáp án

Đáp án: D

Giải thích : Mục 1 Trang 13 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 3. Với Hiệp ước Nam Kinh (1842), Trung Quốc đã trở thành một nước

A. nửa thuộc địa, nửa phong kiến
B. thuộc địa, nửa phong kiến
C. phong kiến quân phiệt
D. phong kiến độc lập
Hiển thị đáp án

Đáp án: A

Giải thích : Mục 1 Trang 13 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 4. Phong trào đấu tranh chống thực dân, phong kiến của nhân dân Trung Quốc bắt đầu bùng nổ từ

Quảng cáo

A. đầu thế kỉ XIX B. giữa thế kỉ XIX
C. cuối thế kỉ XIX D. đầu thế kỉ XX
Hiển thị đáp án

Đáp án: B

Giải thích : Mục 2 Trang 13 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 5. Chiến tranh thuốc phiện năm 1840 – 1842 là cuộc chiến tranh giữa

A. Pháp và Trung Quốc       B. Anh và Trung Quốc

C. Anh và Pháp D. Đức và Trung Quốc
Hiển thị đáp án

Đáp án: B

Giải thích : Mục 1 Trang 13 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 6. Lãnh đạo cuộc khởi nghĩa Thái bình Thiên quốc (1851 – 1864) là

A. Trần Thắng B. Ngô Quảng
C. Hồng Tú Toàn D. Chu Nguyên Chương
Hiển thị đáp án

Đáp án: C

Giải thích : Mục 2 Trang 14 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 7. Cuộc khởi nghĩa Thái bình Thiên quốc nổ ra tại

A. Kim Điền ( Quảng Tây ) B. Dương Tử ( Quảng Đông )
C. Mãn Châu ( vùng Đông Bắc ) D. Nam Kinh ( Quảng Đông )

Hiển thị đáp án

Đáp án: A

Giải thích : Mục 2 Trang 14 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 8. Kết quả lớn nhất của cuộc khởi nghĩa Thái bình Thiên quốc là

A. kiến thiết xây dựng được chính quyền sở tại Trung ương Thiên Kinh ( Nam Kinh )
B. buộc những nước đế quốc phải thu hẹp vùng chiếm đóng
C. xóa bỏ sự sống sót của chính sách phong kiến
D. lan rộng ra địa thế căn cứ khởi nghĩa ra khắp cả nước
Hiển thị đáp án

Đáp án: A

Giải thích : Mục 2 Trang 14 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 9. Chính sách tiến bộ nhất của chính quyền Trung ương Thiên Kinh (Nam Kinh) là

A. triển khai chủ trương trung bình ruộng đất, bình quyền nam nữ
B. xóa bỏ sự bóc lột của giai cấp địa chủ phong kiến
C. xóa bỏ mọi loại thuế khóa cho nhân dân
D. thực thi những quyền tự do dân chủ
Hiển thị đáp án

Đáp án: A

Giải thích : Mục 2 Trang 14 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 10. Người khởi xướng cuộc vận động Duy tân Mậu Tuất (1898) ở Trung Quốc là

A. Hồng Tú Toàn và Lương Khải Siêu
B. Khang Hữu Vi và Lương Khải Siêu
C. Từ Hi Thái hậu và Khang Hữu Vi
D. Khang Hữu Vi và Tôn Trung Sơn
Hiển thị đáp án

Đáp án: B

Giải thích : Mục 2 Trang 14 SGK Lịch sử 11 cơ bản
Xem thêm câu hỏi trắc nghiệm Lịch Sử 11 có đáp án, hay khác :

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 11 tại khoahoc.vietjack.com

Đã có app VietJack trên điện thoại thông minh, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi trực tuyến, Bài giảng …. không lấy phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS .

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k5: fb.com/groups/hoctap2k5/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Theo dõi chúng tôi không lấy phí trên mạng xã hội facebook và youtube :

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.