Trắc nghiệm Lịch Sử 12 Bài 12 (có đáp án): Phong trào dân tộc dân chủ (phần 1)

Trắc nghiệm Lịch Sử 12 Bài 12 (có đáp án): Phong trào dân tộc dân chủ (phần 1)

Bộ 70 câu hỏi trắc nghiệm Lịch Sử lớp 12 Bài 12 : Phong trào dân tộc bản địa dân chủ ở Nước Ta từ năm 1919 đến năm 1925 có đáp án, tinh lọc với những câu hỏi trắc nghiệm rất đầy đủ những mức độ phân biệt, thông hiểu, vận dụng giúp học viên ôn luyện trắc nghiệm, củng cố kỹ năng và kiến thức để đạt điểm cao trong bài thi trắc nghiệm môn Lịch Sử lớp 12 .
Trắc nghiệm Lịch Sử 12 Bài 12 có đáp án

Câu 1. Chương trình khai thác thuộc địa lần thứ hai của thực dân Pháp ở Việt Nam (1919 – 1929) diễn ra trong bối cảnh nào?

Quảng cáo

A. Pháp gặp nhiều khó khăn vất vả khi cuộc chiến tranh quốc tế thứ hai đang bước vào quy trình tiến độ quyết định hành động .
B. Nước Pháp bị tàn phá nặng nề sau Chiến tranh quốc tế thứ nhất, trở thành con nợ của Mĩ .
C. Pháp đang lâm vào cuộc khủng hoảng kinh tế nặng nề nhất trong lịch sử vẻ vang – ” khủng hoảng thừa ” .
D. Thực dân Pháp đang gặp nhiều khó khăn vất vả, thử thách do bị phát xít Đức chiếm đóng chủ quyền lãnh thổ .
Hiển thị đáp án

Đáp án: B

Giải thích : Bước ra khỏi Chiến tranh quốc tế thứ nhất với tư thế người thắng trận nhưng nước Pháp bị thiệt hại rất nặng nề : 1,4 triệu người chết, thiệt hại vật chất lên tới 200 tỉ phrăng, trở thành con nợ lớn nhất của nước Mĩ. Để bù đắp thiệt hại cuộc chiến tranh, một mặt thực dân Pháp tăng cường bóc lột nhân dân trong nước, mặt khác triển khai khai thác thuộc địa .

Câu 2. Trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai ở Việt Nam, tư bản Pháp đầu tư nhiều nhất vào ngành

A. công nghiệp. B. nông nghiệp .
C. giao thông vận tải vận tải đường bộ. D. thương mại .
Hiển thị đáp án

Đáp án: B

Giải thích : Trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai ở Nước Ta, tư bản Pháp góp vốn đầu tư nhiều nhất vào ngành nông nghiệp .

Quảng cáo

Câu 3. Loại hình đồn điền nào phát triển mạnh ở Việt Nam trong thời kì 1919 – 1929?

A. Đồn điền trồng lúa .
B. Đồn điền trồng cao su đặc .
C. Đồn điền trồng chè .
D. Đồn điền trồng cafe .
Hiển thị đáp án

Đáp án: B

Giải thích : Trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai ở Nước Ta, tư bản Pháp góp vốn đầu tư nhiều nhất vào ngành nông nghiệp, hầu hết là đồn điền cao su đặc. Do đó loại đồn điền này rất tăng trưởng ở Nước Ta thời kì 1919 – 1929 .

Câu 4. Cuộc khai thác thuộc địa lần hai của Pháp ở Việt Nam (1919 – 1929) có điểm gì tương đồng so với cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất (1987 – 1914)?

A. Chú trọng góp vốn đầu tư vào ngành khai thác mỏ .
B. Không góp vốn đầu tư nhiều vào những ngành công nghiệp nặng .
C. Đẩy mạnh hoạt động giải trí thương mại xuất – nhập khẩu .
D. Không góp vốn đầu tư nhiều vào kiến thiết xây dựng hạ tầng .
Hiển thị đáp án

Đáp án: B

( Giải thích : Trong cả hai cuộc khai thác thuộc địa, Pháp không góp vốn đầu tư nhiều vào những ngành công nghiệp nặng nhằm mục đích cột chặt Đông Dương trong mối quan hệ nhờ vào với công nghiệp chính quốc, biến Đông Dương thành thị trường độc chiếm của tư bản Pháp và Nước Ta vẫn là 1 nước có nền kinh tế tài chính lỗi thời, què quặt nhờ vào vào nền kinh tế tài chính Pháp. )

Câu 5. Điểm nổi bật nền kinh tế Việt Nam trong thời kì khai thác thuộc địa lần hai của thực dân Pháp là:

A. kinh tế tài chính tư bản chủ nghĩa tăng trưởng can đảm và mạnh mẽ, tổng lực .
B. kinh tế tài chính tư bản chủ nghĩa tăng trưởng tổng lực .
C. kinh tế tài chính nông nghiệp lỗi thời, phụ thuộc vào kinh tế tài chính Pháp .
D. kinh tế tài chính công – nông nghiệp khá tăng trưởng .

Quảng cáo

Hiển thị đáp án

Đáp án: C

Giải thích : Điểm điển hình nổi bật nền kinh tế tài chính Nước Ta trong thời kì khai thác thuộc địa lần hai của thực dân Pháp là kinh tế tài chính nông nghiệp lỗi thời, phụ thuộc vào kinh tế tài chính Pháp .

Câu 6. Bổ sung từ còn thiếu trong câu nói nổi tiếng của Nguyễn Ái Quốc : “Rượu cồn và thuốc phiện cùng báo chí phản động của bọn cầm quyền bổ sung cho cái công cuộc… của Chính phủ. Máy chém và nhà tù làm nốt phần còn lại”.

A. trị dân. B. khai hoá .
C. an dân. D. ngu dân .
Hiển thị đáp án

Đáp án: D

Giải thích : ” Rượu cồn và thuốc phiện cùng báo chí truyền thông phản động của bọn cầm quyền bổ trợ cho cái công cuộc ngu dân của nhà nước. Máy chém và nhà tù làm nốt phần còn lại ” .

Câu 7. Thực dân Pháp tiến hành cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai ở Việt Nam khi

A. Chiến tranh quốc tế thứ nhất bùng nổ .
B. Chiến tranh quốc tế thứ nhất đã kết thúc .
C. Chiến tranh quốc tế thứ hai bùng nổ .
D. Chiến tranh quốc tế thứ hai đã kết thúc .
Hiển thị đáp án

Đáp án: B

Giải thích : Thực dân Pháp thực thi cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai ở Nước Ta từ năm 1919 đến năm 1929, khi Chiến tranh quốc tế thứ nhất đã kết thúc .

Câu 8. Chương trình khai thác thuộc địa lần thứ hai của thực dân Pháp (1919 – 1929) được bắt đầu trong thời kì cầm quyền của ai ở Đông Dương?

A. Toàn quyền Pát-ki-ê .
B. Toàn quyền Pôn Đu-me .
C. Toàn quyền Méc-lanh .
D. Toàn quyền An-be Xa-rô .
Hiển thị đáp án

Đáp án: D

Giải thích : Chương trình khai thác thuộc địa lần thứ hai của thực dân Pháp ( 1919 – 1929 ) được khởi đầu trong thời kì cầm quyền Toàn quyền An-be Xa-rô ở Đông Dương .

Câu 9. Chính sách giáo dục của Pháp ở Việt Nam trong thời kì 1919 – 1929 là

A. liên tục duy trì nền giáo dục Nho học lỗi thời .
B. lan rộng ra hai mạng lưới hệ thống trường Tây học và Nho học .
C. không biến hóa gì so với cuộc khai thác lần thứ nhất .
D. lan rộng ra hơn mạng lưới hệ thống trường Tây học .
Hiển thị đáp án

Đáp án: D

Giải thích : Chính sách giáo dục của Pháp ở Nước Ta trong thời kì 1919 – 1929 là lan rộng ra hơn mạng lưới hệ thống trường Tây học .

Câu 10. Thuế trực thu là loại thuế nào ?

A. Thuế thân. B. Thuế rượu .
C. Thuế muối. D. Thuế thuốc phiện .
Hiển thị đáp án

Đáp án: A

Giải thích : Thuế trực thu là thuế thân dưới thời kì Pháp thuộc ở Nước Ta .

Câu 11. Ngôn ngữ nào được sử dụng trong các trường Pháp – Việt trong những năm 1919 – 1929 ở Việt Nam?

A. Tiếng Việt .
B. Tiếng Pháp .
C. Tiếng Việt và tiếng Pháp .
D. Tuỳ sự lựa chọn của học viên .
Hiển thị đáp án

Đáp án: B

Giải thích : Ngôn ngữ được sử dụng trong những trường Pháp – Việt trong những năm 1919 – 1929 ở Nước Ta là tiếng Pháp .

Câu 12. Nội dung nào không phản ánh nguyên nhân dẫn đến tình trạng phát triển chậm chạp của giai cấp tư sản Việt Nam sau Chiến tranh thế giới thứ hai?

A. Bị tư bản Pháp chèn ép .
B. Bị thương nhân Hoa kiều cạnh tranh đối đầu triệt để .
C. Sự cản trở của quan hệ sản xuất phong kiến trong nước .
D. Chính sách cải cách chính trị – hành chính của thực dân Pháp .
Hiển thị đáp án

Đáp án: D

Giải thích : Chính sách cải cách chính trị – hành chính của thực dân Pháp không phải là nguyên do dẫn đến thực trạng tăng trưởng lừ đừ của giai cấp tư sản Nước Ta sau Chiến tranh quốc tế thứ hai .

Câu 13. Điền tên nhà tư sản nổi tiếng ở Việt Nam đầu thế kỉ XX còn thiếu trong câu sau : “Nhất Sĩ, nhĩ Phương, tam Xương, tứ…”

A. Bền ( Trương Văn Bền ) .
B. Hỏa ( Huỳnh Văn Hoa ) .
C. Vĩnh ( Lê Phát Vĩnh ) .
D. Sản ( Trịnh Duy Sản ) .
Hiển thị đáp án

Đáp án: B

Giải thích : ” Nhất Sĩ, nhì Phương, tam Xương, tứ Hỏa ” là câu nói nhắc đến bốn nhà tư sản giàu sang nhất ở Hồ Chí Minh lúc bấy giờ là Lê Phát Đạt, Đỗ Hữu Phương, Lý Tường Quan và Huỳnh Văn Hoa .

Câu 14. Chính sách thương mại của thực dân Pháp trong thời kì khai thác thuộc địa lần thứ hai ở Việt Nam (1919 – 1929) là

A. cho tự do kinh doanh thương mại kinh doanh .
B. tạo điều kiện kèm theo cho thương nhân Hoa kiều, Pháp kinh doanh .
C. bảo lãnh thuế quan cho hàng hoá Pháp .
D. tạo điều kiện kèm theo cho thương nhân người Việt, Pháp kinh doanh .
Hiển thị đáp án

Đáp án: C

Giải thích : Chính sách thương mại của thực dân Pháp trong thời kì khai thác thuộc địa lần thứ hai ở Nước Ta ( 1919 – 1929 ) là bảo lãnh thuế quan cho hàng hoá Pháp .

Câu 15. Nhận định nào là đúng về giai cấp địa chủ Việt Nam dưới tác động của cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai của thực dân Pháp?

A. Là giai cấp đầu hàng, tay sai của thực dân Pháp .
B. Là giai cấp bóc lột của chính sách phong kiến, trọn vẹn không có thế lực chính trị .
C. Là một giai cấp có thế lực kinh tế tài chính độc lập với Pháp, có ý thức dân tộc bản địa cao .
D. Một bộ phận là tay sai của thực dân, một bộ phận có niềm tin dân tộc bản địa chống Pháp .
Hiển thị đáp án

Đáp án: D

Giải thích : Dưới tác động ảnh hưởng của cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai của thực dân Pháp, giai cấp địa chủ Nước Ta phân hóa thành ba bộ phận : đại địa chủ là tay sai của thực dân, trung và tiểu địa chủ không ít có ý thức dân tộc bản địa chống Pháp .

Câu 16. Đặc điểm của giai cấp tư sản Việt Nam là :

A. sinh ra sau giai cấp vô sản .
B. có quyền hạn kinh tế tài chính – chính trị gắn bó với thế lực thực dân .
C. từ khi mới sinh ra đã là chỗ dựa cho chính quyền sở tại thuộc địa .
D. có ý thức đấu tranh nhất quyết .
Hiển thị đáp án

Đáp án: A

Giải thích : Đặc điểm của giai cấp tư sản Nước Ta là sinh ra sau giai cấp vô sản, có thế lực kinh tế tài chính nhưng không có quyền lực tối cao chính trị, chịu sự áp bức của thực dân nên có ý thức chống Pháp, tuy nhiên thái độ chống Pháp không kiên cường, dễ thỏa hiệp .

Câu 17. Giai cấp nông dân là một lực lượng cách mạng to lớn của dân tộc vì

A. đây là giai cấp có đủ năng lực chỉ huy cách mạng giải phóng dân tộc bản địa ở nước ta .
B. đây là giai cấp có số lượng đông, có niềm tin cách mạng triệt để .
C. đây là giai cấp rất nhạy cảm chính trị, nhiệt huyết với công cuộc canh tân quốc gia .
D. đây là lực lượng lao động chính, tạo ra mọi giá trị vật chất cho xã hội .
Hiển thị đáp án

Đáp án: B

Giải thích : Giai cấp nông dân là một lực lượng cách mạng to lớn của dân tộc bản địa vì đây là giai cấp có số lượng đông, có ý thức cách mạng triệt để .

Câu 18. Bộ phận có tinh thần dân tộc, hăng hái cách mạng nhất trong giai cấp tiểu tư sản là

A. kinh doanh nhỏ lẻ .
B. thị dân .
C. thợ thủ công .
D. học viên, sinh viên .
Hiển thị đáp án

Đáp án: D

Giải thích : Do dễ được tiếp cận mới nhiều luồng tư tưởng mới từ bên ngoài vào nên bộ phận tri thức, học viên, sinh viên là bộ phận có niềm tin dân tộc bản địa, nhiệt huyết cách mạng nhất trong giai cấp tiểu tư sản .

Câu 19. Mâu thuẫn lớn nhất trong xã hội Việt Nam giai đoạn 1919 – 1929 là

A. xích míc giữa nông dân với địa chủ phong kiến .
B. xích míc giữa công nhân, nông dân với tư sản .
C. xích míc giữa nhân dân Nước Ta với giai cấp tư sản .
D. xích míc giữa toàn thể nhân dân Nước Ta với đế quốc, tay sai .
Hiển thị đáp án

Đáp án: D

Giải thích : Dưới tác động ảnh hưởng của cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai của thực dân Pháp, trong xã hội Nước Ta sống sót nhiều xích míc giai cấp và xích míc dân tộc bản địa, trong đó xích míc lớn nhất là xích míc giữa toàn thể nhân dân Nước Ta với đế quốc và tay sai .

Câu 20. Đối tượng chủ yếu mà cách mạng Việt Nam cần đánh đổ là

A. địa chủ, tư sản .
B. tư sản, đế quốc .
C. đế quốc, địa chủ .
D. đế quốc, tay sai .
Hiển thị đáp án

Đáp án: D

Giải thích : Đối tượng hầu hết mà cách mạng Nước Ta cần đánh đổ là đế quốc Pháp và tay sai của chúng, gồm có triều đình phong kiến, đại địa chủ và tư sản mại bản .

Câu 21. Từ năm 1917 đến năm 1925, Phan Bội Châu chủ yếu hoạt động cách mạng đâu ?

A. Thailand. B. Trung Quốc .
C. Nước Ta. D. Pháp .
Hiển thị đáp án

Đáp án: D

Giải thích : Năm 1925, Phan Bội Châu bị thực dân Pháp bắt ở Thượng Hải ( Trung Quốc ). Chúng phán quyết tù rồi đưa ông về an trí ở Huế .

Câu 22. Phạm Hồng Thái là thành viên của tổ chức yêu nước :

A. Tâm tâm xã .
B. Nước Ta Quang phục hội .
C. Hội Phục Việt .
D. Hội Nước Ta Nghĩa đoàn .
Hiển thị đáp án

Đáp án: A

Giải thích : Phạm Hồng Thái là thành viên của tổ chức triển khai Tâm tâm xã .

Câu 23. Điền tiếp từ còn thiếu trong câu nói của Phan Bội Châu : “Đương lúc khói độc mây mù, thình lình có một trận gió xuân thổi tới. Đương giữa lúc trời khuya đất ngủ, thình lình có một tia thái dương mọc ra. Trận gió xuân ấy, tia thái dương ấy là …”

A. chủ nghĩa xã hội .
B. Nguyễn Ái Quốc .
C. Cách mạng Nga năm 1917 .
D. Cách mạng Tân Hợi ở Trung Quốc .
Hiển thị đáp án

Đáp án: A

Giải thích : ” Đương lúc khói độc mây mù, thình lình có một trận gió xuân thổi tới. Đương giữa lúc trời khuya đất ngủ, thình lình có một tia thái dương mọc ra. Trận gió xuân ấy, tia thái dương ấy là chủ nghĩa xã hội ” .

Câu 24. Đối tượng đấu tranh của phong trào “Chấn hưng nội hoá” (1919) của tư sản Việt Nam là

A. tư sản Pháp .
B. tư sản Hoa kiểu .
C. tư sản mại bản .
D. tư sản Pháp và tư sản Hoa kiều .
Hiển thị đáp án

Đáp án: B

Giải thích : Đối tượng đấu tranh của trào lưu ” Chấn hưng nội hoá ” ( 1919 ) của tư sản Nước Ta là tư sản Hoa kiều .

Câu 25. Cuộc đấu tranh của công nhân Ba Son (8/1925) đã “đánh dấu một bước tiến mới của phong trào công nhân Việt Nam” vì

A. đây là cuộc đấu tranh tiên phong của công nhân Nước Ta sau Chiến tranh quốc tế thứ nhất .
B. đây là cuộc đấu tranh có tổ chức triển khai, có quy mô và trong bước đầu giành được thắng lợi của công nhân Nước Ta .
C. đây là sự kiện bộc lộ giai cấp công nhân Nước Ta đã hướng tới đấu tranh đòi quyền hạn chính trị cho giai cấp mình .
D. đây là trào lưu đấu tranh tiên phong của giai cấp công nhân do tổ chức triển khai Hội Nước Ta Cách mạng Thanh niên chỉ huy .
Hiển thị đáp án

Đáp án: B

Giải thích : Cuộc đấu tranh của công nhân Ba Son ( 8/1925 ) đã ” ghi lại một bước tiến mới của trào lưu công nhân Nước Ta ” vì đây là cuộc đấu tranh có tổ chức triển khai, có quy mô và trong bước đầu giành được thắng lợi của công nhân Nước Ta .

Câu 26. Là người đã từng tham gia vụ binh biến trên tàu chiến Pháp ở Biển Đen (năm 1918) phản đối chính sách can thiệp cách mạng Nga của đế quốc Pháp, khi về nước đã lập ra tổ chức đầu tiên của công nhân Việt Nam. Ông là ai ?

A. Phan Anh. B. Tôn Đức Thắng .
C. Trường Chinh. D. Lê Duẩn .
Hiển thị đáp án

Đáp án: B

Giải thích : Tôn Đức Thắng là người đã từng tham gia vụ binh biến trên tàu chiến Pháp ở Biển Đen ( năm 1918 ) phản đối chủ trương can thiệp cách mạng Nga của đế quốc Pháp, khi về nước đã lập ra tổ chức triển khai tiên phong của công nhân Nước Ta – Công hội .

Câu 27. Tổ chức Công hội được thành lập đầu tiên ở đâu ?

A. Hải Phòng Đất Cảng. B. Quảng Ninh .
C. Hồ Chí Minh – Chợ Lớn. D. TP. Hà Nội .
Hiển thị đáp án

Đáp án: C

Giải thích : Năm 1920, tổ chức triển khai Công hội được xây dựng tiên phong ở TP HCM – Chợ Lớn .

Câu 28. Hạn chế của phong trào đấu tranh của tư sản dân tộc trong những năm sau Chiến tranh thế giới thứ nhất là

A. chỉ đòi quyền hạn kinh tế tài chính cho dân tộc bản địa .
B. chưa đấu tranh đòi quyền lợi và nghĩa vụ kinh tế tài chính .
C. không cung ứng được nhu yếu của dân tộc bản địa .
D. chưa xây dựng những tổ chức triển khai chính trị đòi quyền hạn .
Hiển thị đáp án

Đáp án: C

Giải thích : Hạn chế của trào lưu đấu tranh của tư sản dân tộc bản địa trong những năm sau Chiến tranh quốc tế thứ nhất là không phân phối được nhu yếu của dân tộc bản địa là độc lập .

Câu 29. Thái độ chính trị của giai cấp tư sản Việt Nam trong phong trào dân tộc dân chủ 1919 – 1925 là:

A. đấu tranh vì quyền lợi của. giai cấp tư sản, dễ thỏa hiệp với giai cấp vô sản .
B. đấu tranh vì quyền lợi của dân tộc bản địa, dễ thỏa hiệp với giai cấp vô sản .
C. đấu tranh vì quyền lợi của giai cấp vô sản, dễ thỏa hiệp với giai cấp nông dân .
D. đấu tranh vì quyền lợi của giai cấp tư sản, dễ thỏa hiệp với thế lực thực dân .
Hiển thị đáp án

Đáp án: D

Giải thích : Thái độ chính trị của giai cấp tư sản Nước Ta trong trào lưu dân tộc bản địa dân chủ 1919 – 1925 là đấu tranh vì quyền lợi của giai cấp mình và dễ thỏa hiệp với thế lực thực dân .

Câu 30. Thực chất cuộc vận động chống độc quyền ở thương cảng Sài Gòn, độc quyền xuất khẩu lúa gạo ở Nam Kì (1923) là

A. cuộc hoạt động chính trị, tập hợp quần chúng của giai cấp tư sản Nước Ta .
B. cuộc xung đột quyền hạn của tư sản Nước Ta với tư sản Pháp .
C. cuộc hoạt động đấu tranh dân tộc bản địa của tư sản Nước Ta .
D. cuộc xung đột quyền lợi và nghĩa vụ của tư sản Nước Ta với tư sản Hoa Kiều .
Hiển thị đáp án

Đáp án: B

Giải thích : Thực chất cuộc hoạt động chống độc quyền ở thương cảng Hồ Chí Minh, độc quyền xuất khẩu lúa gạo ở Nam Kì ( 1923 ) là cuộc xung đột quyền lợi và nghĩa vụ của tư sản Nước Ta với tư sản Pháp .

Câu 31. Nguyên nhân nào khiến cho thực dân Pháp buộc phải “tha bổng” Phan Bội Châu ?

A. Vì Phan Bội Châu đã nhận được sự trợ giúp của một luật sư giỏi .
B. Vì Pháp không tìm được một vật chứng đơn cử về những hoạt động giải trí chống lại chính quyền sở tại bảo lãnh của Phan Bội Châu .
C. Vì Pháp muốn tận dụng Phan Bội Châu để tuyên truyền tư tưởng ” Pháp – Việt đề huề ” .
D. Vì cuộc đấu tranh to lớn của nhân dân ta, nhất là giới tri thức, học viên, sinh viên sản đòi giảm án cho Phan Đội Châu .
Hiển thị đáp án

Đáp án: D

Giải thích : cuộc đấu tranh to lớn của nhân dân ta, nhất là giới tri thức, học viên, sinh viên sản đòi giảm án cho Phan Đội Châu đã khiến cho thực dân Pháp buộc phải ” tha bổng ” Phan Bội Châu

Câu 32. Sự kiện bãi công của công nhân Ba Son (8/1925) “đánh dấu bước tiến mới của phong trào công nhân Việt Nam”, đó là

A. giai cấp công nhân đã trở thành một lực lượng nòng cốt của trào lưu dân tộc bản địa .
B. trào lưu công nhân Nước Ta mở màn hướng tới tiềm năng dân tộc bản địa .
C. giai cấp công nhân Nước Ta khởi đầu đi vào thời kì đấu tranh tự giác .
D. giai cấp công nhân Nước Ta đã bước vào thời kì đấu tranh tự giác trọn vẹn .
Hiển thị đáp án

Đáp án: C

Giải thích : Sự kiện bãi công của công nhân Ba Son ( 8/1925 ) ” ghi lại bước tiến mới của trào lưu công nhân Nước Ta “, đó là giai cấp công nhân Nước Ta khởi đầu đi vào thời kì đấu tranh tự giác .

Câu 33. Năm 1919, Nguyễn Ái Quốc đã tham gia tổ chức nào?

A. Đảng Xã hội Pháp .
B. Đảng Cộng sản Pháp .
C. Đảng Công nhân Xã hội dân chủ Đức .
D. Đảng Công nhân Xã hội dân chủ Nga .
Hiển thị đáp án

Đáp án: A

Giải thích : Năm 1919, Nguyễn Ái Quốc đã tham gia Đảng Xã hội Pháp – đảng bênh vực cho quyền hạn của những nước thuộc địa và nhờ vào .

Câu 34. Bản Yêu sách của nhân dân An Nam mà Nguyễn Ái Quốc gửi tới Hội nghị Véc-xai (1919) đã yêu cầu Chính phủ Pháp và các nước phải công nhận những quyền nào của nhân dân Việt Nam?

A. Tự do, dân chủ, cơm áo và độc lập .
B. Độc lập, chủ quyền lãnh thổ, thống nhất và toàn vẹn chủ quyền lãnh thổ .
C. Độc lập, tự do, dân chủ và tự quyết .
D. Tự do, dân chủ, bình đẳng và quyền tự quyết .
Hiển thị đáp án

Đáp án: D

Giải thích : Bản Yêu sách của nhân dân An Nam mà Nguyễn Ái Quốc gửi tới Hội nghị Véc-xai ( 1919 ) đã nhu yếu nhà nước Pháp và những nước phải công nhận những quyền tự do, dân chủ, bình đẳng và quyền tự quyết của nhân dân Nước Ta .

Câu 35. Nguyễn Ái Quốc trở thành đảng viên Đảng Cộng sản vào thời gian nào?

A. Năm 1920. B. Năm 1923 .
C. Năm 1924. D. Năm 1930 .
Hiển thị đáp án

Đáp án: A

Giải thích : Năm 1920, Nguyễn Ái Quốc tham gia Đại hội XVIII của Đảng Xã hội Pháp. Người đã bỏ phiếu ưng ý gia nhập Quốc tế Cộng sản và trở thành một trong những người sáng lập Đảng Cộng sản Pháp .

Câu 36. Điền thêm từ còn thiếu trong câu nói sau của Nguyễn Ái Quốc: “Muốn cứu nước và giải phóng dân tộc, không có con đường nào khác ngoài con đường … ”

A. cách mạng thuộc địa .
B. cách mạng tư sản .
C. cách mạng vô sản .
D. cách mạng xã hội chủ nghĩa .
Hiển thị đáp án

Đáp án: C

Giải thích : ” Muốn cứu nước và giải phóng dân tộc bản địa, không có con đường nào khác ngoài con đường cách mạng vô sản ” .

Câu 37. Điền từ còn thiếu trong câu nói sau của Nguyễn Ái Quốc: “Muốn được giải phóng, các dân tộc chỉ có thể trông cậy vào lực lượng …”

A. của bản thân mình .
B. của nhân dân quốc tế .
C. của Quốc tế Cộng sản .
D. của nhân dân những nước chính quốc .
Hiển thị đáp án

Đáp án: A

Giải thích : ” Muốn được giải phóng, những dân tộc bản địa chỉ hoàn toàn có thể trông cậy vào lực lượng của bản thân mình ” .

Câu 38. Điền từ còn thiếu trong câu nói sau đây của Nguyễn Ái Quốc: “Tôi hiểu rõ một điều : Quốc tế III rất chú ý đến vấn đề …, tự do cho đồng bào tôi, độc lập cho Tổ quốc tôi, đây là tất cả những điều tôi mong muốn”

A. giải phóng giai cấp .
B. giải phóng thuộc địa .
C. giải phóng dân tộc bản địa .
D. giải phóng nhân dân lao động .
Hiển thị đáp án

Đáp án: B

Giải thích : ” Tôi hiểu rõ một điều : Quốc tế thứ III rất quan tâm đến yếu tố giải phóng thuộc địa, tự do cho đồng bào tôi, độc lập cho Tổ quốc tôi, đây là toàn bộ những điều tôi mong ước ” .

Câu 39. Năm 1920, có sự chuyển đổi nào trong lập trường tư tưởng của Nguyễn Ái Quốc?

A. Tư tưởng dân chủ tư sản ⇒ tư tưởng vô sản .
B. Tư tưởng vô sản ⇒ dân tộc bản địa chủ nghĩa .
C. Lập trường dân tộc bản địa chủ nghĩa ⇒ tư tưởng dân chủ tư sản .
D. Lập trường dân tộc bản địa chủ nghĩa ⇒ cách mạng vô sản .
Hiển thị đáp án

Đáp án: D

Giải thích : Năm 1920, Nguyễn Ái Quốc tham gia Đại hội lần thứ XVIII của Đảng Xã hội Pháp. Tại đây, Người đã bỏ phiếu ưng ý gia nhập Quốc tế Cộng sản và tham gia sáng lập Đảng Cộng sản Pháp. Sự kiện này ghi lại bước ngoặt quan trọng trong cuộc sống hoạt động giải trí của Nguyễn Ái Quốc, đó là chuyển từ lập trường dân tộc bản địa sang lập trường vô sản .

Câu 40: Từ năm 1919 đến 1925, Nguyễn Ái Quốc chủ yếu hoạt động cách mạng ở những nước nào?

A. Pháp, Nga, Trung Quốc
B. Pháp, Trung Quốc, Vương Quốc của nụ cười
C. Pháp, Liên Xô, Trung Quốc
D. Pháp, Anh, Liên Xô
Hiển thị đáp án

Đáp án: C

Giải thích : Từ năm 1919 đến 1925, Nguyễn Ái Quốc đa phần hoạt động giải trí cách mạng ở Pháp, Liên Xô, Trung Quốc .

Câu 41. Thực dân Pháp tiến hành cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai ở Việt Nam (1919 – 1925) nhằm

A. bù đắp những thiệt hại trong cuộc khai thác lần thứ nhất .
B. bù đắp những thiệt hại do Chiến tranh quốc tế thứ nhất gây ra .
C. thôi thúc sự tăng trưởng kinh tế tài chính – xã hội ở Nước Ta .
D. tạo điều kiện kèm theo cho những thuộc địa của Pháp rút ngắn khoảng cách với chính quốc .
Hiển thị đáp án

Đáp án: B

Giải thích : Thực dân Pháp thực thi cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai ở Nước Ta ( 1919 – 1925 ) nhằm mục đích bù đắp những thiệt hại do Chiến tranh quốc tế thứ nhất gây ra .

Câu 42. Tổng số vốn mà pháp đầu tư vào Đông Dương trong những năm 1924 – 1929 là khoảng

A. 2 tỉ phrăng .
B. 4 tỉ phrăng .
C. 6 tỉ phrăng .
D. 8 tỉ phrăng .
Hiển thị đáp án

Đáp án: B

Giải thích : Tổng số vốn mà pháp góp vốn đầu tư vào Đông Dương trong những năm 1924 – 1929 là khoảng chừng 4 tỉ phrăng .

Câu 43. Trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai (1919 – 1929), thực dân Pháp đầu tư vốn nhiều nhất vào các ngành nào?

A. Công nghiệp chế biến .
B. Nông nghiệp và khai thác mỏ .
C. Nông nghiệp và thương nghiệp .
D. Giao thông vận tải đường bộ .
Hiển thị đáp án

Đáp án: B

Giải thích : Trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai ( 1919 – 1929 ), thực dân Pháp góp vốn đầu tư vốn nhiều nhất vào những ngành nông nghiệp và khai thác mỏ .

Câu 44. Chương trình khai thác thuộc địa lần thứ hai của thực dân Pháp ở Việt Nam được tiến hành trong khoảng thời gian nào?

A. Từ năm 1914 đến năm 1919 .
B. Từ năm 1914 đến năm 1929 .
C. Từ năm 1919 đến năm 1929 .
D. Từ năm 1921 đến năm 1929 .
Hiển thị đáp án

Đáp án: C

Giải thích : Chương trình khai thác thuộc địa lần thứ hai của thực dân Pháp ở Nước Ta được triển khai từ năm 1919 đến năm 1929 .

Câu 45. Thủ đoạn thâm độc nhất của thực dân Pháp trong lĩnh vực nông nghiệp ở Việt Nam sau Chiến tranh thế giới thứ nhất là gì?

A. Đánh thuế nặng vào những loại sản phẩm nông sản .
B. Tước đoạt ruộng đất của nông dân .
C. Bắt nông dân đi phu phen, tạp dịch .
D. Không cho nông dân tham gia sản xuất .
Hiển thị đáp án

Đáp án: B

Giải thích : Thủ đoạn thâm độc nhất của thực dân Pháp trong nghành nông nghiệp ở Nước Ta sau Chiến tranh quốc tế thứ nhất là tước đoạt ruộng đất của nông dân .

Câu 46. Nội dung nào không phản ánh nguyên nhân khiến tư bản Pháp chú trọng đến việc khai thác mỏ than ở Việt Nam?

A. Ở Nước Ta có trữ lượng than lớn .
B. Than là nguyên, nguyên vật liệu đa phần ship hàng cho công nghiệp chính quốc .
C. Than đá đang là loại sản phẩm thiết yếu của nền công nghiệp quốc tế .
D. Pháp muốn tăng trưởng công nghiệp nặng ở thuộc địa .
Hiển thị đáp án

Đáp án: D

Giải thích : Thực dân Pháp không khi nào tạo điều kiện kèm theo cho công nghiệp nặng ở thuộc địa tăng trưởng vì sẽ tạo ra sự cạnh tranh đối đầu với nền công nghiệp nặng ở chính quốc. Vì vậy, nhu yếu tăng trưởng công nghiệp nặng ở thuộc địa không phải là nguyên do khiến tư bản Pháp chú trọng đến việc khai thác mỏ than ở Nước Ta .

Câu 47. Nội dung nào không phản ánh nguyên nhân khiến thực dân Pháp hạn chế phát triển công nghiệp nặng ở Việt Nam?

A. Nhằm cột chặt nền kinh tế tài chính Nước Ta chịu ràng buộc vào kinh tế tài chính Pháp .
B. Biến Nước Ta thành thị trường tiêu thụ hàng hoá của Pháp .
C. Ngăn chặn năng lực cạnh tranh đối đầu so với nền kinh tế tài chính chính quốc .
D. Công nghiệp nặng không tạo điều kiện kèm theo cho kinh tế tài chính tăng trưởng .
Hiển thị đáp án

Đáp án: D

Giải thích : Công nghiệp nặng không tạo điều kiện kèm theo cho kinh tế tài chính tăng trưởng không phải là nguyên do khiến thực dân Pháp hạn chế tăng trưởng công nghiệp nặng ở Nước Ta .

Câu 48. Để độc chiếm thị trường Đông Dương, Pháp đánh thuế rất nặng vào hàng hoá của các nước nào khi nhập khẩu vào thị trường Đông Dương?

A. Hàng hoá của Anh, Ấn Độ .
B. Hàng hoá củaTrung Quốc, Nhật Bản .
C. Hàng hoá của xứ sở của những nụ cười thân thiện, Xin-ga-po .
D. Hàng hoá của Anh, Mĩ .
Hiển thị đáp án

Đáp án: B

Giải thích : Để độc chiếm thị trường Đông Dương, Pháp đánh thuế rất nặng vào hàng hoá của Trung Quốc, Nhật Bản khi nhập khẩu vào thị trường Đông Dương

Câu 49. Chương trình khai thác thuộc địa lần thứ hai của thực dân Pháp ở Việt Nam làm cho nền kinh tế Việt Nam có những chuyển biến như thế nào?

A. Nền kinh tế tài chính tăng trưởng theo hướng tư bản chủ nghĩa .
B. Nền kinh tế tài chính Open giao lưu với kinh tế tài chính bên ngoài .
C. Nền kinh tế tài chính nông nghiệp lỗi thời, què quặt, phụ thuộc vào kinh tế tài chính Pháp .
D. Nền kinh tế tài chính thương nghiệp và công nghiệp tăng trưởng .
Hiển thị đáp án

Đáp án: C

Giải thích : Chương trình khai thác thuộc địa lần thứ hai của thực dân Pháp ở Nước Ta không tạo nhiều chuyển biến cho nền kinh tế tài chính. Kinh tế Nước Ta vẫn là nền kinh tế tài chính nông nghiệp lỗi thời, phụ thuộc vào kinh tế tài chính Pháp .

Câu 50. Chương trình khai thác thuộc địa lần thứ hai của thực dân Pháp bắt đầu vào năm

A. 1914 B. 1918 C. 1919 D. 1920
Hiển thị đáp án

Đáp án: C

Giải thích : Chương trình khai thác thuộc địa lần thứ hai của thực dân Pháp khởi đầu vào năm 1919 và kết thúc vào năm 1929 .

Câu 51. Điểm mới trong chương trình khai thác thuộc địa lần thứ hai của thực dân Pháp ở Việt Nam là

A. vừa khai thác vừa chế biến .
B. góp vốn đầu tư tăng trưởng công nghiệp nhẹ .
C. góp vốn đầu tư tăng trưởng công nghiệp nặng .
D. tăng cường góp vốn đầu tư thu lãi cao .
Hiển thị đáp án

Đáp án: D

Giải thích : Điểm mới trong chương trình khai thác thuộc địa lần thứ hai của thực dân Pháp ở Nước Ta là tăng cường góp vốn đầu tư thu lãi cao .

Câu 52. Các giai cấp nào ở Việt Nam được hình thành sau Chiến tranh thế giới thứ nhất?

A. Nông dân, công nhân .
B. Tư sản, công nhân .
C. Tiểu tư sản, tư sản .
D. Địa chủ, nông dân .
Hiển thị đáp án

Đáp án: C

Giải thích : Trước Chiến tranh quốc tế thứ nhất, tiểu tư sản, tư sản ở Nước Ta mới là một những tầng lớp xã hội. Từ sau Chiến tranh quốc tế thứ nhất, những những tầng lớp này đã tăng trưởng thành giai cấp .

Câu 53. Trong chính sách thương nghiệp, Pháp đã đánh thuế nặng các hàng hóa nước ngoài chủ yếu vì

A. muốn tạo sự cạnh tranh đối đầu giữa sản phẩm & hàng hóa những nước nhập vào Đông Dương .
B. muốn cản trở sự xâm nhập của sản phẩm & hàng hóa quốc tế .
C. muốn độc chiếm thị trường Nước Ta và Đông Dương .
D. tạo điều kiện kèm theo cho thương nghiệp Đông Dương tăng trưởng .
Hiển thị đáp án

Đáp án: C

Giải thích : Trong chủ trương thương nghiệp, Pháp đã đánh thuế nặng những sản phẩm & hàng hóa quốc tế đa phần vì muốn độc chiếm thị trường Nước Ta và Đông Dương .

Câu 54. Nhằm độc chiếm thị trường Đông Dương, tư bản Pháp đã

A. ban hành đạo luật đánh thuế nặng những sản phẩm & hàng hóa nhập khẩu từ những nước khác .
B. cản trở hoạt động giải trí của tư bản Trung Quốc, Nhật Bản .
C. xây dựng ngân hàng nhà nước Đông Dương .
D. chỉ nhập hàng hoá Pháp vào thị trường Đông Dương .
Hiển thị đáp án

Đáp án: A

Giải thích : Nhằm độc chiếm thị trường Đông Dương, tư bản Pháp đã ban hành đạo luật đánh thuế nặng những sản phẩm & hàng hóa nhập khẩu từ những nước khác, đặc biệt quan trọng là sản phẩm & hàng hóa Trung Quốc và Nhật Bản .

Câu 55. Chính sách khai thác thuộc địa lần thứ hai của thực dân Pháp ở Việt Nam (1919 – 1929) về căn bản không thay đổi vì

A. không kiến thiết xây dựng những ngành công nghiệp nặng ở nước ta .
B. tăng cường đánh thuế nặng vào những loại sản phẩm thiết yếu .
C. hạn chế tăng trưởng công nghiệp đặc biệt quan trọng là công nghiệp nặng, biến Đông Dương thành thị trường độc chiếm của tư bản Pháp .
D. bỏ vốn nhiều vào nông nghiệp và khai thác mỏ xem đó là cơ sở tăng trưởng kinh tế tài chính Đông Dương .
Hiển thị đáp án

Đáp án: C

Giải thích : Chính sách khai thác thuộc địa lần thứ hai của thực dân Pháp ở Nước Ta ( 1919 – 1929 ) về cơ bản không đổi khác vì hạn chế tăng trưởng công nghiệp, đặc biệt quan trọng là công nghiệp nặng, biến Đông Dương thành thị trường độc chiếm của tư bản Pháp .

Câu 56. Chương trình khai thác thuộc địa lần thứ hai của Pháp (1919 – 1929) đã khiến nền kinh tế Việt Nam

A. tăng trưởng độc lập .
B. tăng trưởng vượt bậc .
C. lâm vào khủng hoảng cục bộ .
D. mất cân đối trầm trọng .
Hiển thị đáp án

Đáp án: D

Giải thích : Chương trình khai thác thuộc địa lần thứ hai của Pháp ( 1919 – 1929 ) đã khiến nền kinh tế tài chính Nước Ta mất cân đối trầm trọng về cơ cấu tổ chức ngành và cơ cấu tổ chức vùng kinh tế tài chính. Nền kinh tế tài chính Nước Ta vẫn lỗi thời và chịu ràng buộc nhiều vào kinh tế tài chính Pháp .

Câu 57. Chính sách cai trị của thực dân Pháp đối với Việt Nam được thể hiện qua việc

A. mọi quyền hành đều nằm trong tay người Pháp .
B. mọi quyền hành đều nằm trong tay vua quan Nam triều .
C. quyền hành nằm trong tay người Pháp và vua quan Nam triều .
D. phần nhiều quyền hành nằm trong tay người Pháp .
Hiển thị đáp án

Đáp án: A

Giải thích : Chính sách quản lý của thực dân Pháp so với Nước Ta được bộc lộ qua việc mọi quyền hành đều nằm trong tay người Pháp .

Câu 58. Những thủ đoạn nào của thực dân Pháp về chính trị và văn hoá giáo dục nhằm nô dịch lâu dài nhân dân ta sau Chiến tranh thế giới thứ nhất?

A. Lôi kéo, mua chuộc người Nước Ta thuộc những tầng lớp trên của xã hội .
B. Thâu tóm quyền lực tối cao vào tay người Pháp .
C. Thực hiện chủ trương “ chia để trị ” và thực thi có văn hóa truyền thống nô dịch, ngu dân .
D. Mở trường dạy tiếng Pháp để đào tạo và giảng dạy công chức Giao hàng cho việc quản lý .
Hiển thị đáp án

Đáp án: C

Giải thích : Những thủ đoạn thực thi chủ trương chia để trị và thực thi có văn hóa truyền thống nô dịch, ngu dân của thực dân Pháp được triển khai nhằm mục đích nô dịch vĩnh viễn nhân dân ta .

Câu 59. Chính sách “chia để trị” mà bọn thực dân Pháp áp dụng ở Việt Nam được thể hiện như thế nào?

A. Chia Nước Ta thành ba Kì : Nam Kì là xứ thuộc Pháp, Trung Kì là xứ nửa bảo lãnh, Bắc Kì là xứ bảo lãnh .
B. Chia Nước Ta thành ba Kì : Nam Kì là xứ bảo lãnh, Trung Kì là xứ thuộc Pháp, Bắc Kì là xứ nửa bảo lãnh .
C. Chia Nước Ta thành ba Kì : Nam Kì là xứ nửa bảo lãnh, Trung Kì là xứ bảo lãnh, Bắc Kì là xứ thuộc Pháp .
D. Chia Nước Ta thành ba Kì : Nam Kì là xứ nửa bảo lãnh, Trung Kì là xứ thuộc Pháp, Bắc Kì là xứ bảo lãnh .
Hiển thị đáp án

Đáp án: A

Giải thích : Chính sách “ chia để trị ” mà thực dân Pháp vận dụng ở Nước Ta được biểu lộ ở chỗ chia Nước Ta thành ba Kì : Nam Kì là xứ thuộc Pháp, Trung Kì là xứ nửa bảo lãnh, Bắc Kì là xứ bảo lãnh .

Câu 60. Chính sách văn hoá, giáo dục mà Pháp thực hiện ở Việt Nam nhằm mục đích

A. đào tạo và giảng dạy đội ngũ tri thức ở Nước Ta để đưa sang Pháp .
B. ” khai hoá ” văn minh cho dân tộc bản địa ta .
C. nô dịch nhân dân ta .
D. tăng trưởng văn hóa truyền thống Nước Ta .
Hiển thị đáp án

Đáp án: C

Giải thích : Chính sách văn hoá, giáo dục mà Pháp triển khai ở Nước Ta nhằm mục đích mục tiêu nô dịch nhân dân ta .

Câu 61. Những giai cấp cũ trong xã hội Việt Nam có từ trước cuộc khai thác thuộc địa của Pháp là

A. nông dân và địa chủ phong kiến .
B. nông dân và tiểu tư sản .
C. công nhân và tư sản .
D. tư sản và tiểu tư sản .
Hiển thị đáp án

Đáp án: A

Giải thích : Những giai cấp cũ trong xã hội Nước Ta có từ trước cuộc khai thác thuộc địa của Pháp là nông dân và địa chủ phong kiến .

Câu 62. Giai cấp nào ở Việt Nam mới ra đời sau Chiến tranh thế giới thứ nhất?

A. Giai cấp công nhân .
B. Giai cấp tiểu tư sản .
C. Giai cấp nông dân .
D. Giai cấp địa chủ .
Hiển thị đáp án

Đáp án: B

Giải thích : Sau Chiến tranh quốc tế thứ nhất, hai giai cấp tư sản và tiểu tư sản được sinh ra ở Nước Ta .

Câu 63. Trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai của thực dân Pháp, thái độ chính trị của tầng lớp đại địa chủ phong kiến như thế nào?

A. Sẵn sàng thỏa hiệp với nông dân để chống tư sản dân tộc bản địa .
B. Sẵn sàng phối hợp với tư sản dân tộc bản địa để chống Pháp .
C. Sẵn sàng thỏa hiệp với Pháp để hưởng quyền hạn .
D. Sẵn sàng đứng lên chống thực dân để giải phóng dân tộc bản địa .
Hiển thị đáp án

Đáp án: C

Giải thích : Trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai của thực dân Pháp, thái độ chính trị của những tầng lớp đại địa chủ phong kiến là chuẩn bị sẵn sàng thỏa hiệp với Pháp để hưởng quyền lợi và nghĩa vụ .

Câu 64. Giai cấp tư sản Việt Nam được thực dân Pháp đối xử như thế nào?

A. Được thực dân Pháp dung dưỡng .
B. Bị thực dân pháp chèn ép, ngưng trệ .
C. Bị thực dân Pháp bóc lột nặng nề nhất .
D. Được thực dân Pháp tạo điều kiện kèm theo kinh doanh thương mại .
Hiển thị đáp án

Đáp án: B

Giải thích : Giai cấp tư sản Nước Ta bị thực dân pháp chèn ép, ngưng trệ, từ từ phân hóa thành hai bộ phận : tư sản mại bản làm tay sai cho Pháp ; tư sản dân tộc bản địa không ít có ý thức dân tộc bản địa dân chủ .

Câu 65. Sau Chiến tranh thế giới lần thứ nhất, lực lượng nào dưới đây trở thành đối tượng của cách mạng Việt Nam?

A. Giai cấp nông dân .
B. Giai cấp công nhân .
C. Tầng lớp đại địa chủ phong kiến .
D. Tầng lớp tư sản dân tộc bản địa .
Hiển thị đáp án

Đáp án: C

Giải thích : Sau Chiến tranh quốc tế lần thứ nhất, ngoài đế quốc Pháp và triều đình phong kiến, những tầng lớp đại địa chủ phong kiến cũng trở thành đối tượng người tiêu dùng của cách mạng Nước Ta .

Câu 66. Trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai của thực dân Pháp ở Việt Nam (1919 – 1929), giai cấp tư sản phân hoá thành

A. tư sản dân tộc bản địa và tư sản thương nghiệp .
B. tư sản dân tộc bản địa và tư sản công nghiệp .
C. tư sản dân tộc bản địa và tư sản mại bản .
D. tư sản dân tộc bản địa và tư sản công thương .
Hiển thị đáp án

Đáp án: C

Giải thích : Trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai của thực dân Pháp ở Nước Ta ( 1919 – 1929 ), giai cấp tư sản phân hoá thành tư sản dân tộc bản địa và tư sản mại bản .

Câu 67. Trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai của thực dân Pháp ở Việt Nam, thái độ chính trị của giai cấp tư sản dân tộc như thế nào?

A. Có thái độ nhất quyết trong việc đấu tranh chống Pháp .
B. Có thái độ không kiên cường, dễ thỏa hiệp, cải lương khi được nhượng bộ .
C. Có niềm tin đấu tranh cách mạng triệt để trong sự nghiệp giải phóng dân tộc bản địa .
D. Là giai cấp đi đầu trong mọi cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc bản địa .
Hiển thị đáp án

Đáp án: B

Giải thích : Trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai của thực dân Pháp ở Nước Ta, thái độ chính trị của giai cấp tư sản dân tộc bản địa không kiên cường, dễ thỏa hiệp, cải lương khi được thực dân nhượng bộ 1 số ít quyền hạn .

Câu 68. Giai cấp tiểu tư sản trở thành bộ phận quan trọng của cách mạng dân tộc dân chủ ở nước ta vì

A. có năng lực vươn lên nắm ngọn cờ cách mạng .
B. đời sống bấp bênh do thực dân Pháp chèn ép .
C. là lực lượng phần đông nhất trong xã hội .
D. có mối liên hệ mật thiết với công nhân .
Hiển thị đáp án

Đáp án: B

Giải thích : Chính đời sống bấp bênh do thực dân Pháp chèn ép đã khiến giai cấp tiểu tư sản nhiệt huyết tham gia vào trào lưu dân tộc bản địa dân chủ và trở thành bộ phận quan trọng của cách mạng Nước Ta .

Câu 69. Giai cấp nào có số lượng tăng nhanh nhất trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai của thực dân Pháp (1919 – 1929)?

A. Nông dân. B. Tư sản dân tộc bản địa .
C. Địa chủ. D. Công nhân .
Hiển thị đáp án

Đáp án: D

Giải thích : Giai cấp công nhân có số lượng tăng nhanh nhất trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai của thực dân Pháp do chủ trương tăng trưởng đồn điền cao su đặc, khai mỏ và công nghiệp nhẹ của Pháp .

Câu 70. Sau Chiến tranh thế giới thứ nhất, lực lượng hăng hái và đông đảo nhất của cách mạng Việt Nam là

A. công nhân. B. nông dân .
C. tiểu tư sản. D. tư sản dân tộc bản địa .
Hiển thị đáp án

Đáp án: B

Giải thích: Giai cấp nông dân Việt Nam chiếm 90% dân số. Trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai, họ bị thực dân, phong kiến, địa chủ chèn ép đến mức bần cùng hóa. Do đó họ có tinh thần đấu tranh rất hăng hái và trở thành lực lượng đông đảo nhất trong phong trào cách mạng.

Xem thêm câu hỏi trắc nghiệm Lịch Sử 12 có đáp án ôn thi THPT Quốc gia hay khác :

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Ngân hàng trắc nghiệm miễn phí ôn thi THPT Quốc Gia tại khoahoc.vietjack.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.