nội dung

Trắc nghiệm Lịch Sử 12 Bài 2 (có đáp án): Liên Xô và các nước Đông Âu (1945-1991) (phần 1)

Trắc nghiệm Lịch Sử 12 Bài 2 (có đáp án): Liên Xô và các nước Đông Âu (1945-1991) (phần 1)

Bộ 50 câu hỏi trắc nghiệm Lịch Sử lớp 12 Bài 2 : Liên Xô và những nước Đông Âu ( 1945 – 1991 ). Liên Bang Nga ( 1991 – 2000 ) có đáp án, tinh lọc với những câu hỏi trắc nghiệm rất đầy đủ những mức độ nhận ra, thông hiểu, vận dụng giúp học viên ôn luyện trắc nghiệm, củng cố kiến thức và kỹ năng để đạt điểm cao trong bài thi trắc nghiệm môn Lịch Sử lớp 12 .
Trắc nghiệm Lịch Sử 12 Bài 2 có đáp án

Câu 1. Kế hoạch 5 năm khôi phục kinh tế sau chiến tranh ở Liên Xô diễn ra trong khoảng thời gian nào ?

Quảng cáo

A. 1945 – 1949. B. 1946 – 1950 .
C. 1947 – 1951. D. 1945 – 1951 .
Hiển thị đáp án

Đáp án: B

Giải thích : Kế hoạch 5 năm Phục hồi kinh tế tài chính sau cuộc chiến tranh ở Liên Xô diễn ra trong những năm 1946 – 1950 .

Câu 2. Những thành tựu của kế hoạch khôi phục kinh tế sau chiến tranh ở Liên Xô (1945 – 1950) là

A. sản lượng công nghiệp và nông nghiệp năm 1950 đạt mức sản lượng năm 1940 .
B. sản lượng nông nghiệp, công nghiệp đều vượt mức sản lượng năm 1940 .

Quảng cáo

C. sản lượng công nghiệp tăng 73 %, nông nghiệp đạt mức trước cuộc chiến tranh .
D. sản lượng công nghiệp và nông nghiệp đều tăng 73 % .
Hiển thị đáp án

Đáp án: C

Giải thích : Những thành tựu của kế hoạch Phục hồi kinh tế tài chính sau cuộc chiến tranh ở Liên Xô ( 1945 – 1950 ) là sản lượng công nghiệp tăng 73 %, nông nghiệp đạt mức trước cuộc chiến tranh .

Câu 3. Liên Xô chế tạo thành công bom nguyên tử vào thời gian nào?

A. Năm 1948. B. Năm 1949 .
C. Năm 1950. D. Năm 1947 .
Hiển thị đáp án

Đáp án: B

Giải thích : Năm 1949, Liên Xô sản xuất thành công xuất sắc bom nguyên tử .

Câu 4. Việc Liên Xô chế tạo thành công bom nguyên tử có ý nghĩa gì ?

A. Khẳng định vai trò to lớn của Liên Xô đối cách mạng quốc tế .

Quảng cáo

B. Đưa quốc tế bước vào thời đại cuộc chiến tranh hạt nhân .
C. Thế độc quyền vũ khí nguyên tử của Mĩ bị phá vỡ .
D. Khiến Liên Xô trở thành nước tiên phong chiếm hữu vũ khí nguyên tử .
Hiển thị đáp án

Đáp án: C

Giải thích : Việc Liên Xô sản xuất thành công xuất sắc bom nguyên tử đã phá vỡ thế độc quyền vũ khí hạt nhân của Mĩ .

Câu 5. Nội dung nào phản ánh đúng vị trí của kinh tế Liên Xô trong nền kinh tế thế giới từ những năm 1950 đến nửa đầu những năm 70 của thế kỉ XX?

A. Liên Xô là siêu cường kinh tế tài chính duy nhất .
B. Liên Xô là cường quốc công nghiệp thứ hai ở châu Âu .
C. Liên Xô là cường quốc công nghiệp thứ hai trên quốc tế .
D. Liên Xô là một nước có nền nông nghiệp văn minh nhất quốc tế .

Hiển thị đáp án

Đáp án: C

Giải thích : Từ những năm 1950 đến nửa đầu những năm 70 của thế kỉ XX, Liên Xô trở thành cường quốc công nghiệp thứ hai trên quốc tế ( sau Mĩ ) .

Câu 6. Vào năm 1957, Liên Xô đã

A. đưa con người bay vòng quanh Trái Đất. B. phóng thành công xuất sắc vệ tinh nhân tạo .
C. sản xuất thành công xuất sắc bom nguyên tử. D. đứng đầu quốc tế về sản lượng công nghiệp .
Hiển thị đáp án

Đáp án: B

Giải thích : Năm 1957, Liên Xô là nước tiên phong phóng thành công xuất sắc vệ tinh nhân tạo .

Câu 7. Một trong những thành công của Liên Xô trong hơn 20 năm xây dựng chủ nghĩa xã hội (1950 – những năm 70) là :

A. trở thành nước đi đầu trong ngành công nghiệp ngoài hành tinh .
B. trở thành nước tiên phong trong cuộc ” cách mạng xanh ” trong nông nghiệp .
C. trở thành vương quốc số 1 quốc tế về vũ khí sinh học .
D. trở thành vương quốc có thu nhập trung bình đầu người cao nhất châu Âu .
Hiển thị đáp án

Đáp án: A

Giải thích : Một trong những thành công xuất sắc của Liên Xô trong hơn 20 năm kiến thiết xây dựng chủ nghĩa xã hội ( 1950 – những năm 70 ) là trở thành nước đi đầu trong ngành công nghiệp thiên hà .

Câu 8. Yuri Ga-ga-rin là ai ?

A. Là người tiên phong thám hiểm Mặt Trăng .
B. Là nhà du hành ngoài hành tinh tiên phong bay vòng quanh Trái Đất
C. Là người tiên phong thám hiểm sao Hỏa .
D. Là người đã phong cách thiết kế – sản xuất thành công xuất sắc vệ tinh nhân tạo Spút-ních .
Hiển thị đáp án

Đáp án: B

Giải thích : Yuri Ga-ga-rin là nhà du hành thiên hà tiên phong bay vòng quanh Trái Đất .

Câu 9. Sau hơn 20 năm xây dựng chủ nghĩa xã hội, Liên Xô đã đạt được thành tựu lớn trong lĩnh vực giáo dục là?

A. Hoàn thành phổ cập giáo dục Tiểu học .
B. Bắt đầu triển khai phổ cập giáo dục Trung học trong cả nước .
C. Trở thành một trong những nước có mặt bằng dân trí cao nhất quốc tế .
D. Là nước đào tạo và giảng dạy được một đội ngũ cán bộ khoa học kĩ thuật hùng hậu nhất quốc tế .
Hiển thị đáp án

Đáp án: C

Giải thích : Sau hơn 20 năm thiết kế xây dựng chủ nghĩa xã hội, Liên Xô đã trở thành một trong những nước có mặt bằng dân trí cao nhất quốc tế .

Câu 10. Thuận lợi lớn của Liên Xô sau Chiến tranh thế giới thứ hai là:

A. những nước tư bản dỡ bỏ cấm vận, vây hãm .
B. vị thế, uy tín của được nâng cao trên quốc tế .
C. trở thành chỗ dựa vững chãi cho trào lưu cách mạng quốc tế .
D. Liên bang Xô Viết được lan rộng ra, số thành viên tăng lên 15 nước .
Hiển thị đáp án

Đáp án: B

Giải thích : Vì là một trong những nước trụ cột trong cuộc chiến đấu chống chủ nghĩa phát xít trong Chiến tranh quốc tế thứ hai, nên sau cuộc chiến tranh, vị thế và uy tín của Liên Xô được nâng cao trên trường quốc tế .

Câu 11. Trong những năm 1946 – 1950, nhân dân Liên Xô đã

A. thực thi công cuộc Phục hồi kinh tế tài chính .
B. thực thi kiến thiết xây dựng cơ sở vật chất – kĩ thuật của chủ nghĩa xã hội .
C. thực thi công cuộc cải tổ quốc gia .
D. thực thi đấu tranh chống chủ nghĩa phát xít .
Hiển thị đáp án

Đáp án: A

Giải thích : Liên Xô là nước thiệt hại nặng nề nhất sau Chiến tranh quốc tế thứ hai. Vì vậy, từ năm 1946 đến năm 1950, nhân dân Liên Xô đã thực thi công cuộc Phục hồi kinh tế tài chính .

Câu 12. Kế hoạch 5 năm khôi phục kinh tế (1946 – 1950) ở Liên Xô đã hoàn thành trước thời hạn

A. 7 tháng .
B. 8 tháng .
C. 9 tháng .
D. 10 tháng .
Hiển thị đáp án

Đáp án: C

Giải thích : Kế hoạch 5 năm Phục hồi kinh tế tài chính ( 1946 – 1950 ) ở Liên Xô đã hoàn thành xong trong vòng 4 năm 3 tháng, tức là hoàn thành xong trước thời hạn 9 tháng .

Câu 13. Chiến tranh thế giới thứ hai đã gây thiệt hại như thế nào đối với Liên Xô?

A. Làm 25 triệu người chết. B. Làm 26 triệu người chết .
C. Làm 27 triệu người chết. D. Làm 28 triệu người chết .
Hiển thị đáp án

Đáp án: C

Giải thích : Chiến tranh quốc tế thứ hai đã khiến 27 triệu người ở Liên Xô chết, đa phần là người trẻ tuổi tham gia cuộc chiến tranh .

Câu 14. Trong giai đoạn 1945 – 1950, Liên Xô đạt được thành tựu nào sau đây?

A. Chế tạo thành công xuất sắc bom nguyên tử .
B. Trở thành cường quốc công nghiệp thứ hai quốc tế .
C. Là nước tiên phong phóng thành công xuất sắc vệ tinh nhân tạo .
D. Đưa con người bay vòng quanh Trái Đất .
Hiển thị đáp án

Đáp án: A

Giải thích : Trong quá trình 1945 – 1950, Liên Xô đạt được thành tựu sản xuất thành công xuất sắc bom nguyên tử. Các thành tựu còn lại ở quá trình sau .

Câu 15. Từ năm 1950 đến những năm 1970, nhân dân Liên Xô đã thực hiện nhiệm vụ nào sau đây?

A. Chiến đấu chống lại chủ nghĩa phát xít .
B. Tiến hành công cuộc Phục hồi kinh tế tài chính .
C. Xây dựng cơ sở vật chất – kĩ thuật của chủ nghĩa xã hội .
D. Cải tổ quốc gia theo con đường cộng sản chủ nghĩa .
Hiển thị đáp án

Đáp án: C

Giải thích : Từ năm 1950 đến những năm 1970, nhân dân Liên Xô đã liên tục thiết kế xây dựng cơ sở vật chất – kĩ thuật của chủ nghĩa xã hội .

Câu 16. Công cuộc xây dựng cơ sở vật chất – kĩ thuật của chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô từ năm 1950 đến những năm 1970 được thực hiện bởi

A. những kế hoạch thời gian ngắn .
B. những kế hoạch dài hạn .
C. sự giúp sức của những nước liên minh .
D. sự viện trợ của Mĩ .
Hiển thị đáp án

Đáp án: B

Giải thích : Công cuộc kiến thiết xây dựng cơ sở vật chất – kĩ thuật của chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô từ năm 1950 đến những năm 1970 được thực thi bởi những kế hoạch dài hạn .

Câu 17. Từ năm 1950 đến những năm 70 của thế kỉ XX, Liên Xô đi đầu thế giới trong những ngành nào?

A. Công nghiệp nặng, nông nghiệp .
B. Tài chính, thương mại .
C. Công nghiệp nhẹ, công nghiệp nặng .
D. Công nghiệp thiên hà, công nghiệp điện hạt nhân .
Hiển thị đáp án

Đáp án: D

Giải thích : Từ năm 1950 đến những năm 70 của thế kỉ XX, Liên Xô đi đầu quốc tế trong những ngành công nghiệp thiên hà, công nghiệp điện hạt nhân .

Câu 18. Từ năm 1950 đến những năm 70 của thế kỉ XX, Liên Xô trở thành cường quốc công nghiệp đứng thứ mấy trên thế giới?

A. Thứ nhất. B. Thứ hai .
C. Thứ ba. D. Thứ tư .
Hiển thị đáp án

Đáp án: B

Giải thích : Từ năm 1950 đến những năm 70 của thế kỉ XX, Liên Xô trở thành cường quốc công nghiệp đứng thứ hai trên quốc tế .

Câu 19. Sự kiện mở đầu kỉ nguyên chinh phục vũ trụ của loài người là

A. Liên Xô sản xuất thành công xuất sắc động cơ phản lực ( 1949 ). B. Liên Xô phóng thành công xuất sắc vệ tinh nhân tạo ( 1957 ) .
C. Liên Xô phóng tàu thiên hà bay vòng quanh Trái Đất ( 1961 ). D. Liên Xô thiết kế xây dựng trạm vệ tinh ngoài Trái Đất ( 1972 ) .
Hiển thị đáp án

Đáp án: C

Giải thích : Năm 1961, Liên Xô phóng thành công xuất sắc tàu thiên hà đưa con người bay vòng quanh Trái Đất, mở màn kỉ nguyên chinh phục thiên hà của loài người .

Câu 20. Thành tựu về mặt xã hội của Liên Xô trong khoảng 20 năm xây dựng cơ sở vật chất – kĩ thuật của chủ nghĩa xã hội (1950 – nửa đầu những năm 70) là

A. tỉ lệ công nhân chiếm hơn 50 % người lao động trong cả nước .
B. trở thành vương quốc có nền giáo dục tiên tiến và phát triển nhất quốc tế .
C. trình độ học vấn của người dân cao nhất quốc tế .
D. tỉ lệ nông dân chiếm 90 % dân số trong cả nước .
Hiển thị đáp án

Đáp án: A

Giải thích : Thành tựu về mặt xã hội của Liên Xô trong khoảng chừng 20 năm kiến thiết xây dựng cơ sở vật chất – kĩ thuật của chủ nghĩa xã hội ( 1950 – nửa đầu những năm 70 ) là tỉ lệ công nhân chiếm hơn 50 % người lao động trong cả nước .

Câu 21. Chính sách đối ngoại của Liên Xô sau Chiến tranh thế giới thứ hai là

A. độc lập, trung lập .
B. chi phối liên minh .
C. ngăn cản trào lưu giải phóng dân tộc bản địa .
D. bảo vệ tự do quốc tế .
Hiển thị đáp án

Đáp án: D

Giải thích : Chính sách đối ngoại của Liên Xô là bảo vệ tự do quốc tế, ủng hộ trào lưu giải phóng dân tộc bản địa và trợ giúp những nước xã hội chủ nghĩa .

Câu 22. Nội dung nào không phản ánh đúng chính sách đối ngoại của Liên Xô sau Chiến tranh thế giới thứ hai?

A. Khống chế, chi phối những nước xã hội chủ nghĩa trên quốc tế .
B. Thực hiện chủ trương ngoại giao nước lớn .
C. Thực hiện chủ trương bảo vệ độc lập quốc tế .
D. Ủng hộ trào lưu giải phóng dân tộc bản địa trên quốc tế .
Hiển thị đáp án

Đáp án: A

Giải thích : Sau Chiến tranh quốc tế thứ hai, Liên Xô thực thi chủ trương ngoại giao nước lớn, đó là bảo vệ độc lập quốc tế, ủng hộ trào lưu giải phóng dân tộc bản địa và trợ giúp những nước xã hội chủ nghĩa .

Câu 23. Một trong những nguyên nhân khiến Liên Xô có thể nhanh chóng khôi phục kinh tế sau Chiến tranh thế giới thứ hai là

A. sự trợ giúp của những nước xã hội của Mĩ .
B. sự viện trợ của Mĩ và những nước tư bản .
C. niềm tin tự lực, tự cường của nhân dân .
D. sự trợ giúp của những tổ chức triển khai quốc tế .
Hiển thị đáp án

Đáp án: C

Giải thích : Một trong những nguyên do khiến Liên Xô hoàn toàn có thể nhanh gọn Phục hồi kinh tế tài chính sau Chiến tranh quốc tế thứ hai là niềm tin tự lực, tự cường của nhân dân .

Câu 24. Một trong những nguyên nhân khiến Liên Xô có thể thực hiện chính sách ngoại giao nước lớn sau Chiến tranh thế giới thứ hai là

A. tiềm lực về kinh tế tài chính và quốc phòng .
B. sự trợ giúp của những nước liên minh .
C. sự suy yếu của Mĩ và những nước tư bản .
D. sự viện trợ của tổ chức triển khai Liên hợp quốc .
Hiển thị đáp án

Đáp án: A

Giải thích : Tiềm lực về kinh tế tài chính và quốc phòng vững mạnh chính là nguyên do quan trọng nhất khiến Liên Xô hoàn toàn có thể triển khai chủ trương ngoại giao nước lớn sau Chiến tranh quốc tế thứ hai .

Câu 25. Nội dung nào không phản ánh đúng ý nghĩa của sự kiện Liên Xô chế tạo thành công bom nguyên tử (1949)?

A. Phá thế độc quyền về vũ khí nguyên tử của Mĩ .

B. Làm đảo lộn hoàn toàn chiến lược toàn cầu của Mĩ.

C. Chứng tỏ sự tăng trưởng vượt bậc của nền khoa học – kĩ thuật Xô viết .
D. Tạo ra thế cân đối về vũ khí nguyên tử giữa Mĩ và Liên Xô .
Hiển thị đáp án

Đáp án: B

Giải thích : Sự kiện Liên Xô sản xuất thành công xuất sắc bom nguyên tử ( 1949 ) mới chỉ trong bước đầu làm đảo lộn kế hoạch toàn thế giới của Mĩ vì đã khiến Mĩ mất độc quyền vũ khí nguyên tử – một loại vũ khí mang tính diệt trừ cao lúc bấy giờ .

Câu 26. Hội đồng tương trợ kinh tế (SEV) tuyên bố giải thể khi nào?

A. Trước khi Chiến tranh lạnh chấm hết .
B. Trước khi Chiến tranh lạnh khởi đầu .
C. Sau khi Putin lên làm Tổng thống Liên bang Nga .
D. Sau khi chính sách xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô sụp đổ .
Hiển thị đáp án

Đáp án: D

Giải thích : Hội đồng tương hỗ kinh tế tài chính ( SEV ) công bố giải thể năm 1991, ngay sau khi chính sách xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô sụp đổ .

Câu 27. Nguyên nhân chủ quan khiến chủ nghĩa xã hội sụp đổ ở Liên Xô là

A. sự chống phá của những thế lực thù địch bên ngoài .
B. sự mất đoàn kết trong khối xã hội chủ nghĩa .
C. chủ trương vây hãm, cấm vận của Mĩ .
D. gặp nhiều sai lầm đáng tiếc khi cải tổ quốc gia .
Hiển thị đáp án

Đáp án: D

Giải thích : Nguyên nhân chủ quan khiến chủ nghĩa xã hội sụp đổ ở Liên Xô là gặp nhiều sai lầm đáng tiếc khi cải tổ quốc gia. Các giải pháp còn lại là nguyên do khách quan .

Câu 28. Nguyên nhân khách quan dẫn đến sự sụp đổ của chế độ xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô và Đông Âu là

A. đường lối chỉ huy mang tính chủ quan, duy ý chí .
B. thiếu dân chủ và công minh trong xã hội .
C. chính sách quản lí tập trung chuyên sâu quan liêu bao cấp .
D. sự chống phá của Mĩ và những nước tư bản chủ nghĩa .
Hiển thị đáp án

Đáp án: D

Giải thích : Sự chống phá của Mĩ và những nước tư bản chủ nghĩa là nguyên do khách quan dẫn đến sự sụp đổ của chính sách xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô và Đông Âu .

Câu 29. Nguyên nhân chủ quan khiến chủ nghĩa xã hội sụp đổ ở Đông Âu là

A. rập khuôn máy móc quy mô chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô .
B. sự vây hãm và chống phá của những nước tư bản Tây Âu .
C. chủ trương phá hoạt của những thế lực thù địch trong nước .
D. sự mất đoàn kết trong khối xã hội chủ nghĩa .
Hiển thị đáp án

Đáp án: A

Giải thích : Một trong những nguyên do khiến chủ nghĩa xã hội sụp đổ ở Đông Âu là rập khuôn máy móc quy mô chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô, nên khi Liên Xô lâm vào khủng hoảng cục bộ, những nước này cũng nhanh gọn rơi vào khủng hoảng cục bộ và tan rã .

Câu 30. Sai lầm lớn nhất của Liên Xô trong quá trình thực hiện cải tổ đất nước là

A. triển khai kinh tế thị trường .
B. triển khai đa nguyên chính trị .
C. triển khai dân chủ hoá đời sống chính trị .
D. triển khai kinh tế tài chính bao cấp trong một thời hạn dài .
Hiển thị đáp án

Đáp án: B

Giải thích : Sai lầm lớn nhất của Liên Xô trong quy trình thực thi cải tổ quốc gia là triển khai đa nguyên chính trị, từ đó đánh mất vai trò chỉ huy của Đảng Cộng sản. Và dẫn đến sự sụp đổ của chính sách xã hội chủ nghĩa .

Câu 31. Bài học kinh nghiệm rút ra cho Việt Nam từ sự sụp đổ của chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô và Đông Âu là

A. giữ vững vai trò chỉ huy của Đảng Cộng sản .
B. tập trung chuyên sâu cải cách chính trị .
C. thừa nhận chính sách đa nguyên đa đảng .
D. duy trì nền kinh tế tài chính bao cấp .
Hiển thị đáp án

Đáp án: A

Giải thích : Bài học kinh nghiệm tay nghề rút ra cho Nước Ta từ sự sụp đổ của chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô và Đông Âu là giữ vững vai trò chỉ huy của Đảng Cộng sản .

Câu 32. Từ sự sụp đổ của Liên bang Xô Viết năm 1991, em có nhận thức gì về công cuộc cải tổ đất nước ở Liên Xô ?

A. Cải tổ quốc gia là sai lầm đáng tiếc lớn, đưa đất Liên Xô lâm vào cuộc khủng hoảng cục bộ tổng lực .
B. Cải tổ quốc gia ở Liên Xô tại thời gian đó là trọn vẹn không tương thích, không thiết yếu .
C. Cải tổ là một tất yếu, nhưng trong quy trình thực thi, Liên Xô liên tục mắc phải sai lầm đáng tiếc nên đã đẩy nhanh quy trình sụp đổ của chủ nghĩa xã hội .
D. Mô hình chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô có quá nhiều thiếu sót, sai lầm đáng tiếc nên dù công cuộc cải tổ được thực thi tích cực vẫn không hề cứu vãn được tình hình .
Hiển thị đáp án

Đáp án: C

Giải thích : Cải tổ ở Liên Xô là một tất yếu, nhưng trong quy trình thực thi, Chính quyền Xô viết liên tục mắc phải sai lầm đáng tiếc nên đã đẩy nhanh quy trình sụp đổ của chủ nghĩa xã hội ở Liên bang Xô viết .

Câu 33. Sau khi Liên Xô tan rã, quốc gia nào là “quốc gia kế tục Liên Xô”?

A. Liên bang Nga .
B. Nga Xô viết .
C. Lítva .
D. Ucraina .
Hiển thị đáp án

Đáp án: A

Giải thích : Sau khi Liên Xô tan rã, Liên bang Nga là “ vương quốc kế tục Liên Xô ” .

Câu 34. Nội dung nào phản ánh đúng tình hình kinh tế Liên bang Nga giai đoạn 1990 – 1995?

A. Tăng trưởng âm .
B. Tăng trưởng nhanh gọn .
C. Phát triển xen kẽ khủng hoảng cục bộ .
D. Tăng trưởng chậm .
Hiển thị đáp án

Đáp án: A

Giải thích : Giai đoạn 1990 – 1995, vận tốc tăng trưởng kinh tế tài chính của Liên bang Nga luôn là số âm : 1990 : – 3,6 % ; 1995 : – 4,1 % .

Câu 35. Sự sụp đổ của chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô và Đông Âu đã có tác động như thế nào đến tình hình thế giới ?

A. Thúc đẩy sự sụp đổ trọn vẹn của chủ nghĩa xã hội trên khoanh vùng phạm vi toàn thế giới .
B. Trật tự quốc tế hai cực Ianta trọn vẹn sụp đổ .
C. Mĩ vươn lên nắm quyền chỉ huy quốc tế, xác lập trật tự quốc tế ” một cực ” .
D. Chấm dứt cuộc chạy đua vũ trang trên quy mô toàn thế giới .
Hiển thị đáp án

Đáp án: B

Giải thích : Sự sụp đổ của chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô và Đông Âu đã khiến cho trật tự quốc tế hai cực Ianta trọn vẹn sụp đổ, vì “ cực ” Liên Xô đã sụp đổ, chỉ còn lại “ cực ” duy nhất là Mĩ .

Câu 36. Tổng thống đầu tiên của Liên bang Nga là ai ?

A. M. Goócbachốp .
B. B. Enxin .
C. V. Putin .
D. D Međvêdev .
Hiển thị đáp án

Đáp án: B

Giải thích : Tổng thống tiên phong của Liên bang Nga là B. Enxin .

Câu 37. Một trong những đường lối đối ngoại của Liên bang Nga trong thập niên 90 của thế kỉ XX là

A. cạnh tranh đối đầu kinh khủng với Mĩ .
B. vươn lên nắm quyền chi phối quốc tế .
C. nỗ lực duy trì vị thế của một cường quốc xã hội chủ nghĩa .
D. Phục hồi và tăng trưởng mối quan hệ với những nước châu Á .
Hiển thị đáp án

Đáp án: D

Giải thích : Một trong những đường lối đối ngoại của Liên bang Nga trong thập niên 90 của thế kỉ XX là Phục hồi và tăng trưởng mối quan hệ với những nước châu Á .

Câu 38. Hiến pháp Liên bang Nga 12/1993, quy định cho phép mỗi chính khách chỉ có thể đảm nhận vị trí Tổng thống Liên bang trong mấy nhiệm kì?

A. Một nhiệm kì. B. Hai nhiệm kì .
C. Ba nhiệm kì. D. Bốn nhiệm kì .
Hiển thị đáp án

Đáp án: B

Giải thích : Hiến pháp Liên bang Nga 12/1993 pháp luật được cho phép mỗi chính khách chỉ hoàn toàn có thể đảm nhiệm vị trí Tổng thống Liên bang hai nhiệm kì .

Câu 39. Người được bầu làm Tổng thống Nga năm 2000 là

A. M. Goócbachốp .
B. B. Enxin .
C. V. Putin .
D. D Međvêdev .
Hiển thị đáp án

Đáp án: C

Giải thích : Năm 2000, V. Putin được bầu làm Tổng thống Liên bang Nga .

Câu 40. Sự sụp đổ của chế độ xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô và Đông Âu là

A. sự sụp đổ của chính sách xã hội chủ nghĩa trên khoanh vùng phạm vi toàn quốc tế .
B. sự sụp đổ của một quy mô chủ nghĩa xã hội chưa đúng đắn .
C. sự thất bại của lí thuyết về chủ nghĩa xã hội khoa học trong trong thực tiễn .
D. mốc chấm hết cuộc Chiến tranh lạnh trên khoanh vùng phạm vi quốc tế .
Hiển thị đáp án

Đáp án: B

Giải thích : Sự sụp đổ của chính sách xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô và Đông Âu là sự sụp đổ của một quy mô chủ nghĩa xã hội chưa đúng đắn, còn nhiều thiết sót, khuyết điểm .

Câu 41. Hiến pháp Liên nga Nga (12/1993) quy định nước Nga theo thể chế

A. Tổng thống Liên bang .
B. quân chủ lập hiến .
C. cộng hòa quý tộc .
D. quân chủ chuyên chế .
Hiển thị đáp án

Đáp án: A

Giải thích : Hiến pháp Liên nga Nga ( 12/1993 ) pháp luật nước Nga theo thể chế Tổng thống Liên bang .

Câu 42. Trong giai đoạn 1946 – 1950, Liên Xô đã đạt được thắng lợi to lớn gì trong công cuộc khôi phục kinh tế?

A. Hoàn thành thắng lợi kế hoạch 5 năm trước 9 tháng .
B. Phóng thành công xuất sắc vệ tinh nhân tạo tiên phong của Trái đất
C. Xây dựng cơ sở vật chất – kĩ thuật của chủ nghĩa xã hội
D.Thành lập Liên bang cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô viết .
Hiển thị đáp án

Đáp án: A

Giải thích : Trong quá trình 1946 – 1950, Liên Xô đã đề ra kế hoạch năm Phục hồi kinh tế tài chính ( 1946 – 1950 ) và hoàn thành xong trước thời hạn 9 tháng .

Câu 43. Năm 1949 đã ghi dấu ấn vào lịch sử Liên Xô bằng sự kiện nổi bật nào?

A. Liên Xô phóng thành công xuất sắc vệ tinh nhân tạo .
B. Liên Xô sản xuất thành công xuất sắc bom hạt nhân .
C. Liên Xô đập tan sự vây hãm của Mĩ và những nước tư bản .
D. Liên Xô sản xuất thành công xuất sắc bom nguyên tử .
Hiển thị đáp án

Đáp án: D

Giải thích : Năm 1949, Liên Xô sản xuất thành công xuất sắc bom nguyên tử, phá thế độc quyền vũ khí nguyên tử của Mĩ .

Câu 44. Liên Xô dựa vào thuận lợi nào là chủ yếu để xây dựng lại đất nước sau Chiến tranh thế giới thứ hai?

A. Những thành tựu từ công cuộc kiến thiết xây dựng chủ nghĩa xã hội trước cuộc chiến tranh .
B. Sự ủng hộ của trào lưu cách mạng quốc tế .
C. Tính ưu việt của chủ nghĩa xã hội và sự nhiệt tình của nhân dân .
D. Lãnh thổ lớn và tài nguyên đa dạng chủng loại .
Hiển thị đáp án

Đáp án: C

Giải thích : Tính ưu việt của chủ nghĩa xã hội và sự nhiệt tình của nhân dân chính là những tác nhân thuận tiện nhất để Liên Xô thiết kế xây dựng lại quốc gia sau Chiến tranh quốc tế thứ hai .

Câu 45. Thành tựu quan trọng nhất mà Liên Xô đạt được trong giai đoạn 1950 – nửa đầu những năm 70 của thế kỉ XX là

A. sản xuất thành công xuất sắc bom nguyên tử .
B. phóng thành công xuất sắc vệ tinh nhân tạo lên quỹ đạo Trái đất .
C. trở thành nước tiên phong phóng thành công xuất sắc tàu thiên hà có người lái .
D. trở thành cường quốc công nghiệp đứng thứ hai quốc tế .
Hiển thị đáp án

Đáp án: D

Giải thích : Thành tựu quan trọng nhất mà Liên Xô đạt được trong tiến trình 1950 – nửa đầu những năm 70 của thế kỉ XX là trở thành cường quốc công nghiệp đứng thứ hai quốc tế .

Câu 46. Liên Xô chế tạo thành công bom nguyên tử vào thời gian nào?

A. Năm 1945. B. Năm 1947. C. Năm 1949. D. Năm 1951 .
Hiển thị đáp án

Đáp án: C

Giải thích : Năm 1949, Liên Xô sản xuất thành công xuất sắc bom nguyên tử .

Câu 47. So với Mĩ, điểm khác biệt về mục đích sử dụng năng lượng nguyên tử của Liên Xô là

A. dùng để rộng chủ quyền lãnh thổ .
B. duy trì nền tự do quốc tế
C. ủng hộ trào lưu cách mạng quốc tế .
D. khống chế những nước khác .
Hiển thị đáp án

Đáp án: B

Giải thích : Mục đích sử dụng nguồn năng lượng nguyên tử :
– Mĩ : Thực hiện kế hoạch toàn thế giới, thủ đoạn bá chủ quốc tế .
– Liên Xô : phá vỡ thế độc quyền của Mĩ, duy trì tự do quốc tế .

Câu 48. Một trong những chính sách đối ngoại của Liên bang Nga trong những năm cuối thế kỉ XX là

A. ngả về phương Tây với kỳ vọng nhận được sự viện trợ về kinh tế tài chính .
B. tăng cường chạy đua vũ trang để phát động cuộc cuộc chiến tranh mới .
C. hợp tác tổng lực với Mĩ và những nước tư bản chủ nghĩa .
D. thực thi chủ trương độc lập, trung lập với bên ngoài .
Hiển thị đáp án

Đáp án: A

Giải thích : Về đối ngoại, trong những năm cuối thế kỉ XX, một mặt Liên bang Nga ngả về phương Tây với kỳ vọng nhận được sự ủng hộ về chính trị và viện trợ về kinh tế tài chính ; mặt khác Phục hồi quan hệ với những nước châu Á .

Câu 49.Nhà máy điện nguyên tử đầu tiên trên thế giới được xây dựng tại đâu?

A. Mĩ B. Đức .
C. Liên Xô. D. Trung Quốc .
Hiển thị đáp án

Đáp án: C

Giải thích : Liên Xô đi đầu quốc tế trong công nghiệp điện hạt nhân, và nhà máy sản xuất điện nguyên tử tiên phong trên quốc tế được kiến thiết xây dựng ở Liên Xô .

Câu 50. Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, Liên Xô chú trọng vào ngành kinh tế nào để đưa đất nước phát triển?

A. Công nghiệp nhẹ .
B. Nông nghiệp .
C. Tài chính .
D. Công nghiệp nặng .
Hiển thị đáp án

Đáp án: D

Giải thích: Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, Liên Xô chú phát triển ngành công nghiệp nặng để đưa đất nước phát triển.

Xem thêm câu hỏi trắc nghiệm Lịch Sử 12 có đáp án ôn thi THPT Quốc gia hay khác :

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Ngân hàng trắc nghiệm miễn phí ôn thi THPT Quốc Gia tại khoahoc.vietjack.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *