Ngày đăng : 15/08/2013, 13 : 35

kế toán bán hàng Trường Đại học Thương Mại Khóa Luận Tốt Nghiệp TÓM LƯỢC Nền kinh tế Việt Nam là nền kinh tế thị trường định hướng Xã hội chủ nghĩa, đang từng bước mở cửa hội nhập quốc tế. Trong điều kiện đó, các doanh nghiệp thương mại đã ra đời ngày càng nhiều. Doanh nghiệp phải tự xây dựng chiến lược kinh doanh cho riêng mình để tăng khả năng cạnh tranh và thúc đẩy công tác tiêu thụ, tìm đầu ra cho sản phẩm. Khâu bán hàng đóng vai trò quan trọng trong hoạt động kinh doanh. Nó quyết định thành công hay thất bại của một doanh nghiệp. Công tác hạch toán nói chung và công tác hạch toán kế toán bán hàng nói riêng trở nên vô cùng quan trọng. Nhận thức được vai trò của công tác kế toán bán hàng, kết hợp với các kiến thức đã học trên nhà trường, qua thời gian thực tập tại Công ty TNHH dịch vụ kỹ thuật điện & xúc tiến thương mại, em đã chọn đề tài: “Kế toán bán mặt hàng đèn điện tại Công ty TNHH dịch vụ kỹ thuật điện & xúc tiến thương mại” cho khóa luận của mình. Trong bài khóa luận em trình bày những nội dung cơ bản sau: Những khái niệm cơ bản và một số lý thuyết về kế toán bán hàng trong các doanh nghiệp thương mại và nội dung kế toán bán hàng trong các DNTM. Khóa luận đi sâu nghiên cứu thực trạng kế toán bán mặt hàng đèn điện tại công ty TNHH dịch vụ kỹ thuật điện và xúc tiến thương mại. Sau khi nghiên cứu thực trạng kế toán bán hàng tại công ty TNHH Dịch vụ kỹ thuật điện và xúc tiến thương mại em đã nhận ra thực tế đã đạt được và chưa đạt được trong công tác hạch toán kế toán bán hàng trong doanh nghiệp. Trên cơ sở đó đề ra các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán tại Công ty TNHH DVKT Điện & xúc tiến thương mại. Hà nội, ngày 10 tháng 03 năm 2013 Sinh viên thực hiện Nguyễn Thị Ngọc Hà LỜI CẢM ƠN Sv: Nguyễn Thị Ngọc Hà – K7.HK1C2 1 GVHD: ThS. Nguyễn Thu Hoài Trường Đại học Thương Mại Khóa Luận Tốt Nghiệp Em xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới toàn thể thầy cô Trường Đại Học Thương Mại, đặc biệt là tất cả thầy cô Khoa Kế Toán Kiểm Toán đã tận tình giảng dạy và truyền đạt kiến thức cho em trong thời gian qua. Mặc dù về mặt lý thuyết còn nhiều hạn chế so với thực tế nhưng đã giúp em có một vốn kiến thức tương đối đầy đủ để có thể tiếp cận thực tế. Em xin chân thành cảm ơn Cô Nguyễn Thu Hoài, người đã tận tình hướng dẫn và giúp đỡ em hoàn thành khóa luận tốt nghiệp này. Kính gửi đến Ban Giám Đốc Công ty TNHH DVKT Điện & Xúc tiến thương mại và toàn thể các anh, chị ở phòng kế toán lời cảm ơn chân thành. Đặc biệt là chị Lý Thị Hằng dù phải bận rộn với công việc nhưng vẫn tận tình hướng dẫn, giúp đỡ và tạo điều kiện tốt nhất để em hoàn thành khóa luận tốt nghiệp của mình. Tuy chỉ thực tập trong một thời gian ngắn nhưng em đã có thêm kiến thức thực tế để củng cố thêm kiến thức lý thuyết. Sau một thời gian thực tập ở Công ty TNHH DVKT Điện & Xúc tiến thương mại, được sự quan tâm giúp đỡ của các cô chú, anh chị trong Công ty và cùng với sự cố gắng của bản thân, đồng thời được sự hướng dẫn nhiệt tình của cô giáo Th.S Nguyễn Thu Hoài, em đã hoàn thành khóa luận này. Nhưng do thời gian và trình độ còn hạn chế nên không tránh khỏi những thiếu sót. Em mong nhận được sự góp ý bổ sung để củng cố kiến thức của bản thân để bìa khóa luận của em được hoàn thiện tốt hơn. Sinh viên thực hiện Nguyễn Thị Ngọc Hà Sv: Nguyễn Thị Ngọc Hà – K7.HK1C2 2 GVHD: ThS. Nguyễn Thu Hoài Trường Đại học Thương Mại Khóa Luận Tốt Nghiệp MỤC LỤC TÓM LƯỢC………………………………… …………… ………………………1 LỜI CẢM ƠN……….……………………………………… …………………… .2 MỤC LỤC. ……….……………………………………………………….…………3 DANH MỤC VIẾT TẮT………………………………………………… ……… .5 PHẦN MỞ ĐẦU…………………………………………………………….……….6 1. Tính cấp thiết, ý nghĩa của kế toán bán hàng………………………………… … 6 2. Mục tiêu đặt ra cần giải quyết………………………………………………………6 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu………………………………………………….7 4. Phương pháp thực hiện đề tài…………………………………………………… 7 5. Kết cấu khóa luận……………………………………………………………….….7 CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA KẾ TOÁN BÁN HÀNG TRONG CÁC DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI………………….…………… ………………9 1.1. Cơ sở lý luận về kế toán bán hàng trong các DNTM…… …………… ….9 1.1.1 Một số khái niệm cơ bản……… ………………………………………… 9 1.1.2 Một số lý thuyết về kế toán bán hàng…….……………………………….10 1.1.2.1 Phương thức bán hàng…………………….……………………………….10 1.1.2.2 Phương thức thanh toán……………………………………………………13 1.1.3 Nhiệm vụ của kế toán bán hàng…….………………………………………14 1.2 Nội dung của kế toán bán hàng trong DNTM…… ………………………… 14 1.2.1 Quy định kế toán bán hàng theo chuẩn mực Việt Nam .…………………….14 1.2.1.1 Chuẩn mực số 01 “Chuẩn mực chung”……………………… ………… 14 1.2.1.2 Chuẩn mực số 02 “Hàng tồn kho”…………………………………………15 1.2.1.3 Chuẩn mực số 14 “Doanh thu và thu nhập khác”……………………………16 1.2.2 Kế toán bán hàng theo quyết định số 15/2006/QĐ-BTC…………………….17 1.2.2.1Chứng từ sử dụng……….……………………………………………………17 1.2.2.2 Tài khoản sử dụng………………………………………………………….18 1.2.2.3Trình tự hạch toán…………………………………………………………….20 1.2.2.4 Sổ kế toán……………………………………………………………………27 CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN BÁN MẶT HÀNG ĐÈN ĐIỆN TẠI CÔNG TY TNHH DVKT ĐIỆN & XTTM……………… …………………… .29 2.1.Tổng quan tình hình và ảnh hưởng nhân tố môi trường đến kế toán bán đèn điện tại công ty TNHH dịch vụ kỹ thuật điện & xúc tiến thương mại……………… ….29 2.1.1. Tổng quan tình hình nghiên cứu kế toán bán hàng…………… …………….29 Sv: Nguyễn Thị Ngọc Hà – K7.HK1C2 3 GVHD: ThS. Nguyễn Thu Hoài Trường Đại học Thương Mại Khóa Luận Tốt Nghiệp 2.1.2. Ảnh hưởng nhân tố môi trường tới kế toán bán đèn điện tại công ty TNHH dịch vụ kỹ thuật điện & xúc tiến thương mại…………………………………………… 31 2.1.2.1 Nhân tố bên ngoài…………….…………………………………………… 31 2.1.2.2 Nhân tố bên trong……………………………………………………………33 2.2 Thực trạng về kế toán bán mặt hàng đèn điện tại công ty TNHH dịch vụ kỹ thuật điện & xúc tiến thương mại………………………………………………………….34 2.2.1.Đặc điểm kế toán bán mặt hàng đèn điện…………………………………… .34 2.2.2. Phương pháp kế toán bán mặt hàng đèn điện tại công ty TNHH dịch vụ kỹ thuật điện & xúc tiến thương mại………………………….…………………… .…35 CHƯƠNG III: CÁC KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT NHẰM HOÀN THIỆN KẾ TOÁN BÁN MẶT HÀNG ĐÈN ĐIỆN VÀ XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI……….40 3.1. Các kết luận và phát hiện về kế toán bán đèn điện tại công ty TNHH dịch vụ kỹ thuật điện & xúc tiến thương mại………………….………….………………… 40 3.1.1. Các kết quả đạt được……………………………………………………… .40 3.1.2. Những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân…………………………….……… .41 3.2. Các đề xuất, kiến nghị về kế toán bán đèn điện tại công ty TNHH dịch vụ kỹ thuật điện & xúc tiến thương mại…………………………….…………………… .42 3.3. Điều kiện thực hiện…………………………… .………………………………44 KẾT LUẬN …………………………………………………………………………45 PHỤ LỤC Sv: Nguyễn Thị Ngọc Hà – K7.HK1C2 4 GVHD: ThS. Nguyễn Thu Hoài Trường Đại học Thương Mại Khóa Luận Tốt Nghiệp DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT TNHH DVKT Trách nhiệm hữu hạn dịch vụ kỹ thuật DTBH Doanh thu bán hàng KTBH Kế toán bán hàng DN, DNTM Doanh nghiệp, Doanh nghiệp thương mại KKTX Kê khai thường xuyên TK Tài khoản GHVB Giá vốn hàng bán GTGT Giá trị gia tăng CPBH Chi phí bán hàng CMKT, CĐKT Chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán Sv: Nguyễn Thị Ngọc Hà – K7.HK1C2 5 GVHD: ThS. Nguyễn Thu Hoài Trường Đại học Thương Mại Khóa Luận Tốt Nghiệp PHẦN MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết, ý nghĩa của kế toán bán hàng Có thể nói rằng, trong nền kinh tế thị trường hiện nay thực hiện chế độ hạch toán kinh tế theo cơ chế thị trường có sự quản lý của nhà nước đòi hỏi các doanh nghiệp một mặt phải tự trang trải được các chi phí, mặt khác phải thu được lợi nhuận, đảm bảo sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp. Mục tiêu đó chỉ có thể đạt được trên sự quản lý chặt chẽ các loại tài sản, vật tư, chi phí, quản lý chặt chẽ quá trình bán hàng, và xác định kết quả kinh doanh. Mặt khác, mục tiêu của các doanh nghiệp là tối đa hóa lợi nhuận, đem lại hiệu quả kinh tế cao nhất. Để đạt được điều đó đòi hỏi các nhà quản lý phải có biện pháp thiết thực trong chiến lược kinh doanh của mình. Một trong những chiến lược mũi nhọn của các doanh nghiệp là tập trung vào khâu bán hàng. Do đó,chất lượng thông tin bán hàng ngày càng đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao sức mạnh cạnh tranh của sản phẩm trên thị trường, thúc đẩy lưu chuyển hàng hóa, quay vòng nhanh, mang lại lợi nhuận cho doanh nghiệp. Vì vậy, kế toán bán hàng đóng vai trò rất quan trọng, nó góp phần phục vụ đắc lực hoạt động bán hàng của doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp tăng khả năng thu hồi vốn, kịp thời tổ chức quá trình kinh doanh tiếp theo, cung cấp thông tin nhanh chóng để từ đó doanh nghiệp phân tích, đánh giá lựa chọn các phương án đầu tư có hiệu quả. Trong quá trình thực tập tại công ty em nhận thấy công tác kế toán bán hàng của công ty còn gặp phải một số hạn chế như: công ty chưa sử dụng các tài khoản giảm giá hàng bán và hàng bán bị trả lại để hạch toán, mà khi có phát sinh các khoản giảm trừ cho khách hàng thì kế toán công ty hạch toán vào TK 641 và coi đó như một khoản chi phí bán hàng. Như vậy, là chưa đúng với quy định, chế độ kế toán hiện hành. Do đó, kế toán bán hàng tại công ty TNHH DVKT Điện & Xúc tiến thương mại cần được nghiên cứu và hoàn thiện hơn để đáp ứng tốt yêu cầu của hoạt động bán hàng…. 2. Mục tiêu cụ thể đặt ra cần giải quyết Về mặt lý luận: Hệ thống các lý luận cơ bản về kế toán bán hàng theo chế độ và chuẩn mực kế toán Việt Nam hiện hành. Về thực tiễn: Qua thời gian thực tập và khảo sát thực trạng kế toán bán mặt hàng đèn điện tại công ty có những ưu điểm gì cần phát huy, những hạn chế, vướng mắc còn tồn tại, đi sâu nghiên cứu các giải pháp góp phần hoàn thiện kế toán bán hàng tại công ty. Sv: Nguyễn Thị Ngọc Hà – K7.HK1C2 6 GVHD: ThS. Nguyễn Thu Hoài Trường Đại học Thương Mại Khóa Luận Tốt Nghiệp 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu: Kế toán bán mặt hàng đèn điện tại công ty TNHH DVKT Điện & Xúc tiến thương mại. Thời gian: số liệu minh họa cho đề tài được lấy ở quý I /2013 Không gian thực hiện: Trong phạm vi nghiên cứu tại công ty TNHH DVKT Điện & Xúc tiến thương mại. Địa chỉ: Số 43, ngõ 17, tổ 36 Phùng Chí Kiên, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội. 4. Phương pháp thực hiện đề tài Trong quá trình thực hiện đề tài, để tìm hiểu và nghiên cứu thực tế phần hàng kế toán bán hàng tại công ty TNHH DVKT Điện & Xúc tiến thương mại, em đã sử dụng kết hợp các phương pháp nghiên cứu đó là: Phương pháp thu thập dữ liệu và phương pháp phân tích xử lý số liệu. Phương pháp thu thập tài liệu thứ cấp Là phương pháp thu thập dữ liệu thông qua tìm hiểu và nghiên cứu hệ thống chuẩn mực, chế độ kế toán Việt Nam, các thông tư có liên quan, báo chí, internet, các bài khóa luận về kế toán bán hàng đã được thực hiện và các chứng từ, sổ sách…do công ty cung cấp. Phương pháp xử lý dữ liệu: Dựa vào những dữ liệu đã thu thập được từ các phương pháp trên, tiến hành tổng hợp dữ liệu để tiến hành chọn lọc, so sánh và phân tích nhằm đưa ra những kết luận, đánh giá tổng quát và cụ thể về phần hành kế toán bán hàng tại công ty TNHH DVKT Điện & Xúc tiến thương mại. 5. Kết cấu khóa luận Ngoài lời mở đầu và kết luận, khóa luận gồm 3 chương: Chương I: Cơ sở lý luận chung về kế toán bán hàng tại các doanh nghiệp thương mại Chương II: Thực trạng kế toán bán mặt hàng đèn điện tại công ty TNHH DVKT Điện & Xúc tiến thương mại Chương III: Các kết luận đề xuất nhằm hoàn thiện kế toán bán mặt hàng đèn điện tại công ty TNHH DVKT Điện & Xúc tiến thương mại. Sv: Nguyễn Thị Ngọc Hà – K7.HK1C2 7 GVHD: ThS. Nguyễn Thu Hoài Trường Đại học Thương Mại Khóa Luận Tốt Nghiệp CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA KẾ TOÁN BÁN HÀNG TRONG CÁC DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI 1.1 Cơ sở lý luận về kế toán bán hàng trong doanh nghiệp thương mại 1.1.1 Một số khái niệm cơ bản • Giá bán: Là biểu hiện bằng tiền của giá trị hàng hóa, nghĩa là số lượng tiền phải trả cho hàng hóa đó. (Trích giáo trình chủ nghĩa Mác Lê Nin) • Bán hàng: Là khâu cuối cùng trong quá trình hoạt động kinh doanh của DNTM, nó là quá trình chuyển giao quyền sở hữu về hàng hóa từ tay người bán sang tay người mua để nhận quyền sở hữu về tiền tệ hoặc đòi tiền ở người mua. (Trích giáo trình kế toán tài chính DNTM – Trường ĐH Thương Mại) • Doanh thu: Là tổng giá trị các lợi ích kinh tế doanh nghiệp thu được trong kỳ kế toán, phát sinh từ các hoạt động sản xuất, kinh doanh thông thường của doanh nghiệp, góp phần làm tăng vốn chủ sở hữu. (Trích chuẩn mực số 14 – doanh thu và thu nhập khác) • Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ: là toàn bộ số tiền thu được hoặc sẽ thu được từ các giao dịch và nghiệp vụ phát sinh doanh thu như bán sản phẩm, hàng hóa, cung cấp dịch vụ cho khách hàng bao gồm các khoản phụ thu và phí thu thêm ngoài giá bán (nếu có). (Trích giáo trình kế toán tài chính DNTM – Trường ĐH Thương Mại) • Giá vốn (giá gốc): Giá gốc hàng tồn kho bao gồm: Chi phí thu mua, chi phí chế biến, và các chi phí liên quan trực tiếp khác phát sinh để có được hàng tồn kho ở địa điểm và trạng thái hiện tại. (Trích chuẩn mực số 02 – Hàng tồn kho) • Các khoản giảm trừ doanh thu: Chiết khấu thương mại: là khoản tiền chênh lệch giữa giá bán nhỏ hơn giá niêm yết doanh nghiệp đã giảm trừ cho người mua hàng do việc người mua hàng đã mua sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ với khối lượng lớn theo thỏa thuận về chiết khấu thương mại đã được ghi trong hợp đồng kinh tế mua bán hoặc các cam kết mua, bán hàng hóa. (Trích giáo trình kế toán tài chính – Học Viện Tài Chính) Hàng bán bị trả lại: là số sản phẩm, hàng hóa doanh nghiệp đã xác định tiêu thụ, đã ghi nhận doanh thu nhưng bị khách hàng trả lại do vi phạm các điều kiện đã cam kết trong hợp đồng kinh tế hoặc theo chính sách bảo hành, như: hàng kém phẩm chất, sai quy cách, chủng loại. (Trích giáo trình kế toán tài chính – Học Viện Tài Chính) Sv: Nguyễn Thị Ngọc Hà – K7.HK1C2 8 GVHD: ThS. Nguyễn Thu Hoài Trường Đại học Thương Mại Khóa Luận Tốt Nghiệp Giảm giá hàng bán: là khoản tiền doanh nghiệp (bên bán) giảm trừ cho bên mua hàng trong trường hợp đặc biệt vì lý do hàng bán bị kém phẩm chất, không đúng quy cách, hoặc không đúng thời hạn…đã ghi trong hợp đồng. (Trích giáo trình kế toán tài chính – Học Viện Tài Chính) 1.1.2 Một số lý thuyết về bán hàng 1.1.2.1 Phương thức bán hàng Trong các doanh nghiệp thương mại, việc tiêu thụ hàng hóa có thể thực hiện theo các phương thức sau: a. Phương thức bán buôn hàng hóa • Khái niệm: Phương thức bán buôn hàng hóa là phương thức bán hàng cho các đơn vị thương mại, các doanh nghiệp sản xuất…để thực hiện bán ra hoặc để gia công chế biến rồi bán ra. • Đặc điểm của hàng hóa bán buôn là hàng hóa vẫn nằm trong lĩnh vực lưu thông, chưa đi vào lĩnh vực tiêu dùng, do vậy giá trị và giá trị sử dụng của hàng hóa chưa được thực hiện. Hàng thường được bán theo lô hàng hoặc theo số lượng lớn, giá bán biến động tùy thuộc vào khối lượng hàng bán và phương thức thanh toán. • Các phương thức bán buôn: gồm có bán buôn hàng hóa qua kho và phương thức bán buôn hàng hóa vận chuyển thẳng. Phương thức bán buôn hàng hóa qua kho : Bán buôn hàng hóa qua kho là phương thức bán buôn hàng hóa mà trong đó hàng hóa được xuất từ kho bảo quản của doanh nghiệp. Trong phương thức này có hai hình thức: + Bán buôn qua kho theo hình thức giao hàng trực tiếp tại kho: Theo hình thức này, khách hàng cử người mang giấy ủy nhiệm đến kho của doanh nghiệp trực tiếp nhận hàng và áp tải hàng về. Sau khi giao nhận hàng hóa, đại diện bên mua ký nhận đã đủ hàng vào chứng từ bán hàng của bên bán đồng thời trả tiền ngay hoặc ký nhận nợ. + Bán buôn qua kho theo hình thức gửi hàng: Bên bán căn cứ vào hợp đồng kinh tế đã ký kết, hoặc theo đơn đặt hàng của người mua xuất kho gửi hàng cho người mua bằng phương tiện vận tải của mình hoặc thuê ngoài. Chi phí vận chuyển gửi hàng bán có thể do bên bán chịu hoặc có thể do bên mua chịu tùy theo hợp đồng kinh tế đã ký kết. Hàng gửi đi bán vẫn thuộc quyền sở hữu của doanh nghiệp đến khi nào bên mua nhận được hàng, chứng từ và đã chấp nhận thanh toán thì quyền sở hữu hàng mới được chuyển giao từ người bán sang người mua. Phương thức bán buôn hàng hóa vận chuyển thẳng Bán buôn hàng hóa vận chuyển thẳng là phương thức bán buôn hàng hóa mà trong đó hàng hóa bán ra khi mua về từ nhà cung cấp không đem về nhập kho của Sv: Nguyễn Thị Ngọc Hà – K7.HK1C2 9 GVHD: ThS. Nguyễn Thu Hoài Trường Đại học Thương Mại Khóa Luận Tốt Nghiệp doanh nghiệp mà giao ngay hoặc chuyển bán ngay cho khách hàng. Phương thức này có thể thực hiện theo các hình thức sau: + Bán buôn vận chuyển thẳng theo hình thức giao hàng trực tiếp (hình thức giao tay ba): Doanh nghiệp thương mại bán buôn sau khi nhận hàng từ nhà cung cấp của mình thì giao bán trực tiếp cho khách hàng của mình tại địa điểm do hai bên thỏa thuận. Sau khi giao hàng hóa cho khách hàng thì đại diện bên mua sẽ ký nhận vào chứng từ bán hàng và quyền sở hữu hàng hóa đã được chuyển giao cho khách hàng, hàng hóa được xác định là tiêu thụ. + Bán buôn vận chuyển thẳng theo hình thức gửi hàng: theo hình thức này doanh nghiệp thương mại sau khi mua hàng, nhận hàng mua, dùng phương tiện vận tải của mình hoặc thuê ngoài để vận chuyển hàng đến giao cho bên mua ở địa điểm đã được thỏa thuận. Hàng hóa chuyển bán trong trường hợp này vẫn thuộc quyền sở hữu của doanh nghiệp thương mại. Khi nhận được tiền của bên mua thanh toán hoặc giấy báo của bên mua đã nhận được hàng và chấp nhận thanh toán thì hàng hóa đã được tiêu thụ. b. Phương thức bán lẻ hàng hóa • Khái niệm: Bán lẻ hàng hóa là phương thức bán hàng trực tiếp cho người tiêu dùng hoặc tổ chức kinh tế hoặc các đơn vị kinh tế tập thể mua về mang tính chất tiêu dùng nội bộ. • Đặc điểm: Hàng hóa đã ra khỏi lĩnh vực lưu thông và đi vào lĩnh vực tiêu dùng. Giá trị và giá trị sử dụng của hàng hóa đã được thực hiện. Bán lẻ thường bán đơn chiếc hoặc với số lượng nhỏ, giá bán thường ổn định. • Các phương thức bán lẻ hàng hóa: Hình thức bán lẻ thu tiền tập trung : là hình thức bán hàng mà trong đó việc thu tiền ở người mua và giao hàng cho người mua tách rời nhau. Theo hình thức này, mỗi quầy hàng có một nhân viên thu tiền làm nhiệm vụ thu tiền của khách rồi viết hóa đơn, tích kê giao cho khách hàng để họ đến nhận hàng ở quầy do hộ tách rời nhau. Theo hình thức này, mỗi quầy hàng có một nhân viên thu tiền làm nhiệm vụ thu tiền của khách rồi viết hóa đơn, tích kê giao cho khách hàng để họ đến nhận hàng ở quầy do mậu dịch viên bán hàng giao. Hết ca hoặc ngày bán hàng thì mậu dịch viên căn cứ vào hóa đơn, tích kê giao hàng cho khách và kết quả kiểm kê hàng tồn quầy, xác định số lượng hàng đã bán trong ngày, trong ca là cơ sở cho việc lập báo cáo bán hàng. Nhân viên thu tiền làm giấy nộp tiền và nộp tiền cho thủ quỹ. Sv: Nguyễn Thị Ngọc Hà – K7.HK1C2 10 GVHD: ThS. Nguyễn Thu Hoài . Thị Ngọc Hà – K7.HK1C2 – 8 – GVHD: ThS. Nguyễn Thu Hoài Trường Đại học Thương Mại Khóa Luận Tốt Nghiệp – Giảm giá hàng bán: là khoản tiền doanh nghiệp (bên. Ngọc Hà – K7.HK1C2 – 10 – GVHD: ThS. Nguyễn Thu Hoài Trường Đại học Thương Mại Khóa Luận Tốt Nghiệp Do có sự tách rời việc mua hàng và thanh toán tiền hàng

– Xem thêm –

Xem thêm: khóa luận tốt nghiệp – đại học thương mại,

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *