nội dung

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI

KHOA KINH TẾ – LUẬT

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

Đề tài:

“NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ

TRUYỀN THÔNG SẮC VIỆT TRÊN

THỊ TRƯỜNG NỘI ĐỊA”

NGÀNH ĐÀO TẠO: KINH TẾ

CHUYÊN NGÀNH: QUẢN LÝ KINH TẾ

Giáo viên hướng dẫn Sinh viên thực tập

  • Họ và tên: Phạm Thị Dự – Họ và tên: Lê Khánh Hằng
  • Bộ môn: Quản lý kinh tế – Lớp: K54F

HÀ NỘI, 2021

i

TÓM LƯỢC

Hội nhập nền kinh tế tài chính quốc tế mang lại nhiều thời cơ tăng trưởng hơn về khoa học kỹ thuật đến với những vương quốc còn yếu thế trong kỹ thuật công nghệ tiên tiến, khi mà quốc tế đang hướng đến thời đại công nghệ tiên tiến 4 gần chạm 5. Nước Ta gia nhập vào nhiều thỏa thuận hợp tác thương mại sẽ tương hỗ cho những doanh nghiệp tư nhân trong nước có cái nhìn rõ ràng hơn về tầm vóc và sự vững mạnh của nhiều quốc gia trên quốc tế. Sự vững mạnh của nền kinh tế tài chính sẽ kéo theo nhiều cạnh tranh đối đầu, nhiều đối thủ cạnh tranh phải dè chừng. Áp lực cạnh tranh đối đầu như con dao hai lưỡi, tùy vào cách sử dụng những doanh nghiệp sẽ gặt hái được tác dụng tương ứng .Khi nhắc đến cạnh tranh đối đầu nóng bức từ hội nhập nền kinh tế tài chính quốc tế, ngành truyền thông online và vui chơi đang cần chú ý quan tâm rất nhiều với sự cọ sát giữa những doanh nghiệp tiếp thị quảng cáo trong và ngoài nước là vô cùng lớn. Với sự tăng trưởng nhanh gọn của mạng xã hội truyền thông online và Internet, rào giữa truyền thông online với mỗi người đang thu hẹp dần vầ bất kể ai cũng hoàn toàn có thể tự tạo cho bản thân một tên thương hiệu riêng để tham gia vào giới vui chơi mới. Cũng do đó mà số doanh nghiệp sản xuất những chương trình truyền thống lịch sử có lịch sử vẻ vang tăng trưởng truyền kiếp đang dần ít đi vì không cung ứng được những loại sản phẩm theo thị hiếu người tiêu dùng, ngành tiếp thị quảng cáo cổ xưa hoàn toàn có thể mất đi giá trị dân tộc bản địa của nó .

Để hiểu rõ hơn về truyền thông văn hóa dân tộc cũng như mục đích gìn giữ những
doanh nghiệp trong ngành đang sản xuất kinh doanh những sản phẩm truyền thông
mang đề tài văn hóa và lịch sử. Bên cạnh đó cũng tìm hiểu để nâng cao năng lực cạnh
tranh của doanh nghiệp thông qua những yếu tố có ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp
lên doanh nghiệp, Khóa luận tốt nghiệp này sẽ tập trung vào nghiên cứu vấn đề tại một
công ty truyền thông sản xuất phim tài liệu, phim phóng sự và chương trình truyền hình
với các chuyên đề về văn hóa lịch sử, du lịch khám phá và kiến thức tâm linh, đó là:
Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Truyền thông Sắc Việt. Trên cơ sở đó, đưa ra
đánh giá và đề xuất các nhóm giải pháp nhằm mục đích nâng cao năng lực cạnh tranh
của Công ty trên lãnh thổ đất nước Việt Nam.

iii

MỤC LỤC

TÓM LƯỢC …………………………………………………………………………………………………… i
LỜI CẢM ƠN ………………………………………………………………………………………………… 1
MỤC LỤC …………………………………………………………………………………………………….. iii
DANH MỤC BẢNG BIỂU ……………………………………………………………………………… v
DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT ………………………………………………………………………….. vi
LỜI MỞ ĐẦU ………………………………………………………………………………………………… 1
1. Tính cấp thiết của đề tài ……………………………………………………………………………. 1
2. Các công trình nghiên cứu có liên quan …………………………………………………….. 2
3. Đố i tượng, mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu …………………………………………….. 4
4. Phạm vi nghiên cứu ………………………………………………………………………………….. 6
5. Phương pháp nghiên cứu ………………………………………………………………………….. 6
6. Kết cấu khóa luận tốt nghiệp …………………………………………………………………….. 7
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA DOANH
NGHIỆP
………………………………………………………………………………………………………… 8
1. Tổng quan về năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp …………………………….. 8
1.1. Khái niệm cạnh tranh …………………………………………………………………………… 8
1.1. Khái niệm năng lực cạnh tranh ……………………………………………………………… 8
1. Một số lý thuyết về cạnh tranh và năng lực cạnh tranh …………………………. 10
1.2. Một số lý thuyết về cạnh tranh …………………………………………………………….. 10
1.2. Một số lý thuyết về năng lực cạnh tranh ……………………………………………….. 14
1. Nội dung và chính sách nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp. 21
1.3. Các tiêu chí đánh giá năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp …………………. 21
1.3. Chính sách nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp ………………….. 24
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÔNG TY CỔ
PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ TRUYỀN THÔNG SẮC VIỆT TRÊN THỊ
TRƯỜNG NỘI ĐỊA
…………………………………………………………………………………….. 27
2. Tổng quan tình hình và các nhân tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của
Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Truyền thông Sắc Việt trên thị trường
nội địa
………………………………………………………………………………………………………….. 27
2.1. Tổng quan tình hình năng lực cạnh tranh của Công ty Cổ phần Đầu tư Thương
mại và Truyền thông Sắc Việt trên thị trường nội địa …………………………………………. 27
2.1. Các nhân tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của Công ty Cổ phần Đầu tư
Thương mại và Truyền thông Sắc Việt trên thị trường nội địa ……………………………… 28

iv

2. Phân tích thực trạng năng lực cạnh tranh của Công ty Cổ phần Đầu tư
Thương mại và Truyền thông Sắc Việt trên thị trường nội địa
………………………. 39
2.2. Lao động và năng suất lao động ………………………………………………………….. 39
2.2. Trình độ công nghệ sản xuất ……………………………………………………………….. 40
2.2. Thị phần doanh nghiệp ……………………………………………………………………….. 41
2.2. Chủng loại và chất lượng sản phẩm ……………………………………………………… 43
2.2. Giá thành sản phẩm ……………………………………………………………………………. 44
2. Các kết luận và phát hiện qua nghiên cứu thực trạng năng lực cạnh tranh
của Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Truyền thông Sắc Việt trên thị trường
nội địa
………………………………………………………………………………………………………….. 45
2.3. Những thành công ……………………………………………………………………………… 45
2.3. Những hạn chế và nguyên nhân …………………………………………………………… 47
CHƯƠNG 3: ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ NÂNG CAO NĂNG LỰC
CẠNH TRANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ
TRUYỀN THÔNG SẮC VIỆT TRÊN THỊ TRƯỜNG NỘI ĐỊA
……………………. 50
3. Quan điểm và định hướng nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của Công ty
Cổ phần Đầu tư Thương mại và Truyền thông Sắc Việt trên thị trườ ng nôi địa
50
3.1. Quan điểm nâng cao năng lực cạnh tranh của Công ty Cổ phần Đầu tư Thương
mại và Truyền thông Sắc Việt trên thị trường nội địa …………………………………………. 50
3.1. Định hướng nâng cao năng lực cạnh tranh của Công ty Cổ phần Đầu tư
Thương mại và Truyền thông Sắc Việt trên thị trường nội địa ……………………………… 51
3. Đề xuất giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của Công ty Cổ phần Đầu
tư Thương mại và Truyền thông Sắc Việt trên thị trường nội địa
…………………… 52
3.2. Giải pháp sử dụng nguồn lực tài chính …………………………………………………. 52
3.2. Giải pháp xúc tiến thương mại …………………………………………………………….. 53
3.2. Giải pháp phát triển thương hiệu và nhãn hiệu ……………………………………… 54
3.2. Giải pháp mở rộng hệ thống kênh phân phối …………………………………………. 55
3.2. Giải pháp nâng cao nguồn lao động và năng suất lao động ……………………. 56
3.2. Giải pháp nâng cao chủng loại và chất lượng sản phẩm …………………………. 57
3. Một số kiến nghị nâng cao năng lực cạnh tranh của Công ty Cổ phần Đầu tư
Thương mại và Truyền thông Sắc Việt trên thị trường nội địa
………………………. 57
3.3. Kiến nghị đối với Bộ Tài chính …………………………………………………………….. 57
3.3. Kiến nghị đối với Bộ Thông tin và Truyền thông ……………………………………. 58
3. Những vấn đề đặt ra cần tiếp tục nghiên cứu ……………………………………….. 59
TÀI LIỆU THAM KHẢO …………………………………………………………………………….. 60

vi

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

STT Viết tắt Nguyên nghĩa
1 BH&CCDV Bán hàng và cung cấp dịch vụ
2 DN Doanh nghiệp
3 KH Khách hàng
4 LĐ Lao động
5 LNST Lợi nhuận sau thuế
6 NSLĐ Năng suất lao động
7 SP Sản phẩm

1

LỜI MỞ ĐẦU

1. Tính cấp thiết của đề tài
Với sự xoay chuyển và vận động không ngừng của thị trường ở tất cả các ngành
nghề và lĩnh vực, các doanh nghiệp luôn phải cố gắng biến đổi thích nghi với bối cảnh
theo cách thị trường hoạt động để tạo cho mình một vị trí và chiếm lĩnh những phân
khúc thị trường nhất định. Sự cạnh tranh gay gắt đòi hỏi họ phải xây dựng cho mình
một chiến lược cạnh tranh có hiệu quả để đứng vững, không chỉ với các công ty trong
nước mà cả với các hãng tư bản nước ngoài có tiềm lực tài chính, nguồn lực dồi dào và
ngành công nghệ thông tin phát triển mạnh mẽ. Trong nền kinh tế thị trường của một
quốc gia nói riêng và trên toàn thế giới nói chung, cạnh tranh không phải là vấn đề mới
nhưng nói luôn là một đề tài mạnh tính thời sự và cần được phát huy ở mọi ngành nghề
trong mọi thời điểm, cạnh tranh khiến thương trường ngày càng trở nên nóng bỏng, thu
hút sự quan tâm, giúp cho bất kỳ cá nhân hoặc tập thể thể hiện tối đa năng lực tiềm tàng,
từ đó kéo theo là sự phát triển của toàn xã hội.
Việt Nam đã và đang tích cực tham gia vào các hoạt động hội nhập quốc tế, mở
cửa ngoại giao với toàn thế giới, nỗ lực hướng tới danh hiệu là một nước công nghiệp
và theo kịp thời đại công nghệ số 4. Với sự giúp đỡ của hệ thống công nghệ tiên tiến
và trí tuệ con người, ngành công nghiệp phim ảnh đang ngày càng phát triển hùng mạnh
ở các quốc gia khác. Ngoài những chương trình cung cấp những thông tin cần thiết về
cuộc sống, xã hội và thế giới quanh ta cần cập nhật mỗi ngày được phát sóng trên các
phương tiện truyền thông truyền thống như đài phát thanh hay tivi, có rất nhiều chương
trình giải trí từ các đơn vị sản xuất có chuyên môn, tính sáng tạo cao mang đến cho
người xem những giây phút thư giãn, vui vẻ bên người thân và gia đình từ nhiều hệ
thống mạng xã hội như YouTube, Facebook, Instagram,… Sự phát triển của mạng xã
hội chia sẻ đã mang đến một cuộc cách mạng mới cho ngành truyền thông trên toàn thế
giới nói chung cũng như Việt Nam nói riêng, mở ra tràn ngập các cơ hội mới cho tất cả
những đối tượng có nhu cầu muốn phát triển hơn trong lĩnh vực truyền thông và giải trí.
Các chương trình truyền hình nhằm đáp ứng nhu cầu được giải trí của người tiêu
dùng đang ngày càng nhiều và chiếm lĩnh trên thị trường ngành truyền thông, khiến ít
nhiều các doanh nghiệp sản xuất chương trình truyền thống khó lòng giữ vững thị phần
của mình trên thị trường. Với tỉ lệ người trẻ tuổi gia tăng mạnh hàng năm, để có thể tận
dụng tốt lợi thế từ luôn thích thú với điều mới lạ và sự giải trí, các doanh nghiệp sản
xuất chương trình giải trí dần được sinh ra và hiện nay đang rất vững mạnh trên thị

3doanh nghiệp, hiện tại có rất nhiều khu công trình được tìm hiểu thêm và học hỏi trong đó gồm có : ( 1 ) Mai Anh Dũng ( 2021 ), Nâng cao năng lượng cạnh tranh đối đầu của Công ty Cổ phần Bia Thành Phố Hà Nội – Thanh Hóa, Luận văn thạc sỹ Khoa Quản trị kinh doanh thương mại – Trường Đại học Công Đoàn. Tác giả Mai Anh Dũng đã nghiên cứu và phân tích những yếu tố có ảnh hưởng tác động đến năng lượng cạnh tranh đối đầu của Công ty Cổ phần Bia Thành Phố Hà Nội ở Thanh Hóa gồm những yếu tố mẫu sản phẩm dịch vụ, nguồn lực kinh tế tài chính, nguồn nhân lực, công nghệ tiên tiến sản xuất và thực trạng thị trường, tăng trưởng tên thương hiệu. Qua việc điều tra và nghiên cứu về tình hình những yếu tố diễn ra tại doanh nghiệp, tác giả đã hiểu đang những thành công xuất sắc và yếu điểm của doanh nghiệp và đề xuất kiến nghị ra 4 giải pháp nhằm mục đích cải tổ năng lượng của Công ty Cổ phần Bia TP. Hà Nội tại Thanh Hóa gồm có : Nâng cao chất lượng mẫu sản phẩm, nâng cao năng lượng của những nguồn lực, nâng cao năng lượng kinh tế tài chính và tăng trưởng tên thương hiệu. ( 2 ) Phạm Thu Hương ( 2017 ), Năng lực cạnh tranh đối đầu của những doanh nghiệp nhỏ và vừa, điều tra và nghiên cứu trên địa phận Thành Phố Hà Nội, Luận án Tiến sĩ kinh tế tài chính Ngành Quản lý kinh tế tài chính – Trường Đại học Mỏ – Địa chất. Tác giả Phạm Thu Hương đã nghiên cứu và phân tích 6 yếu tố tác động ảnh hưởng đến năng lượng cạnh tranh đối đầu của doanh nghiệp vừa và nhỏ đó là : Năng lực tổ chức triển khai quản trị Doanh Nghiệp, năng lượng Marketing, năng lượng kinh tế tài chính, năng lượng tiếp cận và thay đổi công nghệ tiên tiến, năng lượng tổ chức triển khai dịch vụ, năng lượng tạo lập mối quan hệ. ( 3 ) Đỗ Thị Diệu Linh ( 2021 ), Nâng cao năng lượng cạnh tranh đối đầu của Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Quảng cáo và Truyền thông Sinh Phú, Khóa luận tốt nghiệp Khoa Kinh tế – Luật – Trường Đại học Thương Mại. Để khám phá được về năng lượng cạnh tranh đối đầu của Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Quảng cáo và Truyền thông Sinh Phú, tác giả Đỗ Thị Diệu Linh đã nghiên cứu và phân tích năng lượng cạnh tranh đối đầu của doanh nghiệp dựa trên những chỉ tiêu nhìn nhận gồm có : Thị phần doanh nghiệp, tỷ suất lợi nhuận, hiệu suất lao động, tên thương hiệu và uy tín của doanh nghiệp, kinh nghiệm tay nghề của doanh nghiệp dựa trên những tác dụng tìm hiểu và khám phá và tích lũy trong thực tiễn khi thực tập và học hỏi tại Công ty. Qua việc nghiên cứu và điều tra tình hình tác giả đã đề ra 5 nhóm giải pháp nhằm mục đích nâng cao năng lượng cạnh tranh đối đầu của Công ty. ( 4 ) Nguyễn Thị Huyền Trâm ( năm trước ), Nâng cao năng lượng cạnh tranh đối đầu của những doanh nghiệp Nước Ta trong thời kỳ hội nhập, Báo cáo tổng kết đề tài Khoa học và Công nghệ cấp trường – Trường Đại học Sư Phạm Kỹ Thuật Thành phố Hồ Chí Minh. Việc gia nhập tổ chức triển khai thương mại thế giới ( WTO ) và Khu vực mậu dịch tự do AFTA đem đến cho những doanh nghiệp Nước Ta nhiều thời cơ nhưng cũng khiến những doanh nghiệp gặp nhiều thử thách. Sản phẩm của những doanh nghiệp Nước Ta hoàn toàn có thể4vươn ra quốc tế, doanh nghiệp Nước Ta hoàn toàn có thể tìm kiếm thị trường cho mẫu sản phẩm của mình, nhưng bên cạnh thực trạng đó, mẫu sản phẩm của doanh nghiệp Nước Ta cũng phải cạnh tranh đối đầu với loại sản phẩm của những nước khác. Để việc gia nhập có lợi nhiều hơn có hại thì những doanh nghiệp Nước Ta cần phải nâng cao năng lượng cạnh tranh đối đầu. Đó là những yếu tố chính được điều tra và nghiên cứu và làm rõ trong bài điều tra và nghiên cứu. ( 5 ) Phạm Thị Lê Vy ( 2017 ), Nâng cao năng lượng cạnh tranh đối đầu của Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Quảng Thành Nước Ta, Khóa luận tốt nghiệp Khoa Quản trị kinh doanh thương mại – Trường Đại học dân lập Hải Phòng Đất Cảng. Khóa luận đã kiến thiết xây dựng quy mô nghiên cứu và điều tra năng lượng cạnh cạnh tranh đối đầu của Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Quảng Thành Nước Ta dựa trên những yếu tố thiên nhiên và môi trường trong doanh nghiệp, thiên nhiên và môi trường ngoài doanh nghiệp, cách những yếu tố quản lý và vận hành và có tác động ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp đến năng lượng cạnh tranh đối đầu của doanh nghiệp như thế nào từ đó yêu cầu ra 3 nhóm giải pháp tương quan đến tăng trưởng nguồn nhân lực, triển khai xong mạng lưới hệ thống tổ chức triển khai doanh nghiệp và giải pháp nâng cao hoạt động giải trí marketing của Công ty nhằm mục đích nâng cao năng lượng cạnh tranh đối đầu của Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Quảng Thành Nước Ta .Bên cạnh những khu công trình nêu trên còn có rất nhiều khu công trình khác tương quan nhưng nhận xét chung thì những khu công trình nghiên cứu và điều tra này mới chỉ nghiên cứu và điều tra một góc nhìn nhỏ về năng lượng cạnh tranh đối đầu trong khoanh vùng phạm vi số lượng giới hạn của doanh nghiệp mà đề tài đó điều tra và nghiên cứu. Các yếu tố tương quan đến năng lượng cạnh tranh đối đầu của doanh nghiệp cần phải được khám phá kỹ càng và sâu xa hơn nữa mới hoàn toàn có thể hiểu rõ được yếu tố của doanh nghiệp. Mặc dù, có nhiều điều tra và nghiên cứu có tương quan đến nội dung đề tài, nhưng cho đến khi Khóa luận tốt nghiệp này được triển khai, chưa có tác giả nào nghiên cứu và điều tra và viết luận văn, luận án về Nâng cao năng lượng cạnh tranh đối đầu của Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Truyền thông Sắc Việt. Từ đó đưa ra một số ít khuyến nghị, giải pháp nhằm mục đích nâng cao năng lượng cạnh tranh đối đầu của Công ty được triển khai có hiệu suất cao hơn .

3. Đố i tượng, mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu
3. Đố i tượng nghiên cứu
Đối tượng nghiên cứu của để tài là năng lực và thực trạng năng lực cạnh tranh của
một công ty đầu tư thương mại và truyền thông, trong đó chủ yếu xoay quanh năng lực
truyền thông phương tiện và sản xuất kinh doanh phim tài liệu, phim phóng sự và các
loại hình phim ảnh khác được kinh doanh của Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và
Truyền thông Sắc Việt.

6

4. Phạm vi nghiên cứu
Phạm vi nội dung: Trong phạm vi tìm hiểu và nghiên cứu của một đề tài nâng cao
năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, Khóa luận sẽ tập trung nghiên cứu vào một số
khía cạnh: Thực trạng năng lực cạnh tranh của Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và
Truyền thông Sắc Việt qua các chỉ tiêu lao động và năng suất lao động, trình độ công
nghệ sản xuất, chủng loại và chất lượng sản phẩm, giá thành sản phẩm sau khi đã tổng
hợp tài liệu cần thiết cho nghiên cứu về doanh nghiệp để đánh giá năng lực cạnh tranh
của Sắc Việt khi hoạt độngg sản xuất kinh doanh trong ngành truyền thông.
Phạm vi không gian: Đề tài tập trung nghiên cứu trong phạm vi đất nước Việt
Nam, tại cả ba miền Bắc, Trung, Nam trên tất cả các phương tiện có kênh phát sóng sản
phẩm phim của Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Truyền thông Sắc Việt. Từ đó
có thể có được cái nhìn khách quan về năng lực cạnh tranh của Sắc Việt trên thị trường
nội địa.
Phạm vị thời gian: Đề tài tập trung nghiên cứu thực trạng năng lực cạnh tranh của
Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Truyền thông Sắc Việt, với khoảng thời gian
để phân tích là giai đoạn từ 2017 – 2020. Từ đó đưa ra đánh giá và đề xuất giải pháp để
nâng cao năng lực cạnh tranh của Công ty trong tương lai.

5. Phương pháp nghiên cứu
5. Phương pháp thu thập số liệu
Do có sự giới hạn về thời gian cũng như điều kiện thu thập dữ liệu, đề tài khóa
luận sẽ chỉ chủ yếu sử dụng phương pháp thu thập dữ liệu qua các nguồn thứ cấp. Đây
là phương pháp thu thập thông tin gián tiếp thông qua các tài liệu, sổ sách, báo chí,
internet… cùng các số liệu báo cáo của Công ty, chủ yếu là các số liệu liên quan tới
năng lực cạnh tranh của Công ty thông quan các tài liệu về nhân lực, tài chính, công
nghệ kỹ thuật, hoạt động kinh doanh sản phẩm, hoạt động thương mại, kênh phân phối
của Công ty từ năm 2017 tới năm 2020. Qua đó tổng hợp thống kê về thực trạng năng
lực cạnh tranh của Công ty, từ đó dự báo được xu hướng cũng như đề xuất các giải pháp
nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của Công ty. Phương pháp này được sử dụng chủ
yếu phục vụ cho nội dung chương 2 và chương 3 của đề tài khóa luận.

5. Phương pháp giải quyết và xử lý và phân tích số liệu  Phương pháp thống kê : Thống kê những số liệu tích lũy được qua công tác làm việc tích lũy số liệu thành dạng bảng. Ngoài ra, những tài liệu tích lũy được đã được giải quyết và xử lý dưới dạng đồ thị, biểu đồ. Từ những bảng số liệu, lập ra biểu đồ để trải qua đó quan sát và rút ra những nhìn nhận tổng quát về tình hình năng lượng cạnh tranh đối đầu của Công ty .7 Phương pháp so sánh so sánh : Sau khi đã thống kê số liệu dưới dạng bảng và sắp xếp tương thích, triển khai so sánh so sánh số liệu qua những năm vào những thời gian đơn cử để làm điển hình nổi bật nên năng lực cạnh tranh đối đầu của Công ty qua những năm tăng trưởng và quản lý và vận hành. Qua đó thấy được năng lượng cạnh tranh đối đầu của Công ty trong khoảng chừng thời hạn qua . Phương pháp chỉ số : Phương pháp chỉ số để nhìn nhận sự tăng lên hay giảm xuống về tỷ trọng, sự đổi khác về những tác nhân ảnh hưởng tác động đến năng lượng cạnh tranh đối đầu của Công ty, qua đó nhìn nhận và có cái nhìn tổng quát những yếu tố về năng lực cạnh tranh đối đầu trong quy trình tiến độ lúc bấy giờ để dẫn đến những giải pháp tương thích nhằm mục đích nâng cao năng lượng cạnh tranh đối đầu của Công ty trong tương lai . Phương pháp nghiên cứu và phân tích tổng hợp : Sử dụng giải pháp duy vật biện chứng để nghiên cứu và phân tích tổng hợp, ngoài những còn sử dụng chiêu thức logic và giải pháp tiến hành, quy nạp trong quy trình nghiên cứu và phân tích lý luận và thực tiễn về năng lượng cạnh tranh đối đầu của Công ty trong một quá trình nhất định gần nhất với hiện tại .

6. Kết cấu khóa luận tốt nghiệp
Ngoài phần tóm lược, lời cảm ơn, danh mục từ viết tắt, danh mục bảng biểu, sơ
đồ, mục lục, lời mở đầu, tài liệu tham khảo, đề tài được kết cấu gồm 3 chương:
Chương 1: Một số lý luận cơ bản về năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp.
Chương 2: Thực trạng năng lực cạnh tranh của Công ty Cổ phần Đầu tư Thương
mại và Truyền thông Sắc Việt trên thị trường nội địa.
Chương 3: Đề xuất giải pháp và kiến nghị nâng cao năng lực cạnh tranh của Công
ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Truyền thông Sắc Việt trên thị trường nội địa.

9Năng lực cạnh tranh đối đầu là năng lực sống sót trong kinh doanh thương mại và đạt được 1 số ít tác dụng mong ước dưới dạng doanh thu, giá thành, cống phẩm hoặc chất lượng những loại sản phẩm cũng như năng lượng của nó để khai thác những thời cơ thị trường lúc bấy giờ và làm phát sinh thị trường mới. Năng lực cạnh tranh đối đầu của doanh nghiệp biểu lộ tiềm năng và lợi thế của doanh nghiệp so với đối thủ cạnh tranh cạnh tranh đối đầu trong việc thỏa mãn nhu cầu tốt nhất những yên cầu của người mua để thu doanh thu ngày càng cao. Theo từ điển Bách khoa toàn thực Nước Ta : Năng lực cạnh tranh đối đầu là năng lực của một mẫu sản phẩm, một đơn vị chức năng kinh doanh thương mại, hoặc một nước giành thắng lợi ( kể cả giành lại một phần hay hàng loạt thị trường ) trong cuộc cạnh tranh đối đầu trên thị trường tiêu thụ. Theo Michael Porter : Năng lực cạnh tranh đối đầu của công ty hoàn toàn có thể hiểu là năng lực sở hữu thị trường tiêu thụ những mẫu sản phẩm cùng loại ( hay loại sản phẩm sửa chữa thay thế ) của công ty đó. Năng lực giành giật và sở hữu thị trường tiêu thụ cao thì doanh nghiệp đó có năng lượng cạnh tranh đối đầu cao. Micheal Porter không bó hẹp ở những đối thủ cạnh tranh cạnh tranh đối đầu trực tiếp mà ông lan rộng ra ra những đối thủ cạnh tranh cạnh tranh đối đầu tiềm ẩn và những mẫu sản phẩm thay thế sửa chữa. Theo tác giả Vũ Trọng Lâm : Năng lực cạnh tranh đối đầu của doanh nghiệp là năng lực tạo dựng, duy trì sử dụng và phát minh sáng tạo mới những lợi thế cạnh tranh đối đầu của doanh nghiệp. Như vậy, những định nghĩa trên cho thấy, năng lượng cạnh tranh đối đầu của doanh nghiệp trước hết phải được tạo ra từ năng lực, tiềm năng của doanh nghiệp. Một số doanh nghiệp được coi là có Năng lực cạnh tranh đối đầu khi doanh nghiệp đó dám đồng ý việc giành những điều kiện kèm theo thuận tiện có lợi cho doanh nghiệp. Doanh nghiệp cần phải có tiềm lực đủ mạnh để bảo vệ đứng vững trong cạnh tranh đối đầu. Năng lực cạnh tranh đối đầu của doanh nghiệp dựa trên nhiều yếu tố như : Giá trị sử dụng và chất lượng loại sản phẩm cao, điều kiện kèm theo sản xuất không thay đổi do sản xuất hầu hết trên cơ sở kĩ thuật văn minh, công nghệ tiên tiến tiên tiến và phát triển, quy mô sản xuất lớn và nhờ đó giá tiền và giá thành mẫu sản phẩm hạ. Các yếu tố xã hội như giữ được chữ tín trên thị trường, việc tuyên truyền, hướng dẫn tiêu dùng, quảng cáo cũng có ảnh hưởng tác động quan trọng. Năng lực cạnh tranh đối đầu của doanh nghiệp cũng chịu ảnh hưởng tác động bởi yếu tố môi trường tự nhiên kinh doanh thương mại và sự dịch chuyển khôn lường của nó, cùng một sự đổi khác của thiên nhiên và môi trường kinh doanh thương mại hoàn toàn có thể là thời cơ tăng trưởng cho doanh nghiệp này cũng hoàn toàn có thể là rủi ro tiềm ẩn phá sản những doanh nghiệp khác .10

1. Một số lý thuyết về cạnh tranh và năng lực cạnh tranh
1.2. Một số lý thuyết về cạnh tranh
1.2.1. Vai trò của cạnh tranh

Đối với nền kinh tế
Đối với nền kinh tế, cạnh tranh không chỉ là môi trường và động lực của sự phát
triển nới chung, thúc đẩy sản xuất kinh doanh phát triển, tăng năng suất lao động mà
còn là yếu tố quan trọng làm lành mạnh hóa quan hệ xã hội, cạnh tranh còn là điều kiện
giáo dục tính năng động của các doanh nghiệp.
Tuy nhiên bên cạnh nững lợi ích to lớn mà cạnh tranh đem lại thì nó vẫn còn mang
lại những mặt hạn chế như cạnh tranh không lành mạnh tạo sự phân hóa giàu nghèo,
cạnh tranh không lành mạnh sẽ dẫn đến những manh mối làm ăn vi phạm pháp luật như
trốn thuế, lậu thuế buôn bán trái phép những mặt hàng mà Nhà Nước và pháp luật
nghiêm cấm.
Đối với doanh nghiệp
Tồn tại và đứng vững trên thị trường
Cạnh tranh sẽ tạo ra môi trường kinh doanh và những điều kiện thuận lợi để đáp
ứng nhu cầu khách hàng, làm cho khách hàng tin rằng sản phẩm của doanh nghiệp mình
là tốt nhất, phù hợp với thị hiếu nhu cầu của người tiêu dùng nhất. Doanh nghiệp nào
càng đáp ứng tốt nhu cầu của khách hàng thì doanh nghiệp đó mới có khả năng tồn tại
trong nền kinh thị trường hiện nay.
Phát triển, mở rộng sản xuất kinh doanh
Cạnh tranh buộc các doanh nghiệp phải luôn tự làm mới mình, phải đưa ra các sản
phẩm có chất lượng caao hơn, tiện dụng với người tiêu dùng hơn. Muốn vậy các doanh
nghiệp phải áp dụng những thành tựu khoa học kỹ thuật vào quá trình sản xuất kinh
doanh, tăng cường công tác quản lý, nâng cao trình độ tay nghề cho công nhân, cử các
cán bộ đi học nghề để nâng cao trình độ chuyên môn. Đó là cơ sở, là điều kiện mở rộng
sản xuất kinh doanh, tái sản xuất xã hội, tạo đà phát triển mạnh cho nền kinh tế.
Nâng cao khả năng cạnh tranh để thực hiện các mục tiêu
Bất kỳ một doanh nghiệp nào dù lớn hay nhỏ khi thực hiện hoạt động kinh doanh
đều có những mục tiêu nhất định. Tùy thuộc vào từng giai đoạn phát triển àm doanh
nghiệp đặt ra cho mình những mục tiêu khác nhau. Để đạt được các mục tiêu doanh
nghiệp cần phải nâng cao năng lực cạnh tranh của mình, chỉ có vậy thì doanh nghiệp
mới tìm ra phương cách, biện pháp tối ưu để sáng tạo, tạo ra những sản phẩm đạt chất
lượng cao hơn, cung ứng những dịch vụ tốt hơn, thỏa mãn nhu cầu khách hàng.

12

lại, có những thủ đoạn phi pháp, nhằm tiêu diệt đối phương chứ không phải bằng nỗ lực
vươn lên của mình, gọi là cạnh tranh bất hợp pháp hay cạnh tranh không lành mạnh
(Unfair Competition).
Xét theo hình thái cạnh tranh, thì có: cạnh tranh hoàn hảo và cạnh tranh không
hoàn hảo.
Cạnh tranh hoàn hảo (Perfect Competition) hay gọi là cạnh tranh thuần túy (Pure
Competition) là tình trạng cạnh tranh mà giá cả của một loại hàng hóa là không đổi
trong toàn bộ các nơi của thị trường do có nhiều người bán và người mua, họ có đủ
thông tin về các điều kiện của thị trường. Trên thực tế đời sống kinh tế, ít tồn tại hình
thái cạnh tranh hoàn hảo này.
Cạnh tranh không hoàn hảo (Imperfect Competition) là hình thái chiếm ưu thế
trong các ngành sản xuất kinh doanh. ở đó, các nhà sản xuất bán hàng đủ mạnh để chi
phối giá cả các sản phẩm của mình trên thị trường hoặc từng nơi, từng khu vực cụ thể.
Trong cạnh tranh không hoàn hảo lại phân ra hai loại là: độc quyền nhóm và cạnh tranh
mang tính chất độc quyền. Độc quyền nhóm là một ngành chỉ có một số ít người sản
xuất và họ đều nhận thức được giá cả của mình không chỉ phụ thuộc vào sản lượng của
mình mà còn phụ thuộc vào hoạt động cạnh tranh của những đối thủ quan trọng trong
ngành đó. Cạnh tranh mang tính độc quyền là một ngành có nhiều người bán, sản xuất
ra những sản phẩm dễ thay thế cho nhau, mỗi hãng chỉ có thể hạn chế ảnh hưởng tới giá
cả sản phẩm của mình ở mức độ nhất định.
Xét theo các công đoạn của quá trình kinh doanh hàng hóa thì có cạnh tranh trước
khi bán hàng, trong khi bán hàng và cạnh tranh sau khi bán hàng.
Ngoài các loại hình cạnh tranh đã nêu trên, người ta còn xét theo một số tiêu chí
khác nữa: điều kiện không gian, lợi thế tài nguyên, nhân lực, đặc điểm tập quán sản
xuất, tiêu dùng, văn hóa… ở từng dân tộc, khu vực, từng quốc gia khác nhau mà phân
loại thành cạnh tranh giữa các nước và các khu vực trên thế giới; cạnh tranh trong và
ngoài nước, cạnh tranh giữa cộng đồng, các vùng có bản sắc dân tộc và tập quán sản
xuất tiêu dùng khác nhau.

1.2.1. Các công cụ cạnh tranh của doanh nghiệp

Cạnh tranh bằng giá thành sản phẩm
Giá cả là hình thức biểu hiện bằng tiền giá trị của hàng hoá. Nó thể hiện mối quan
hệ trực tiếp giữa người mua và người bán. Đối với các doanh nghiệp, giá cả trực tiếp
tạo ra doanh thu và lợi nhuận thực tế. Còn đối với người mua, giá hàng hoá luôn được
coi là chỉ số đầu tiên để họ đánh giá phần “được” và chi phí phải bỏ ra để sở hữu và tiêu
dùng hàng hoá. Vì vậy, những quyết định về giá luôn giữ vai trò quan trọng và phức tạp

13

nhất mà một doanh nghiệp phải đối mặt khi soạn thảo các chiến lược cạnh tranh của
mình.
Cùng với chất lượng sản phẩm thì giá bán cũng là công cụ cạnh tranh chủ yếu của
các doanh nghiệp. Giá cả tác động rất lớn đến cạnh tranh, chúng thường được sử dụng
khi doanh nghiệp mới ra thị trường hoặc khi muốn thâm nhập vào một thị trường mới
hoặc muốn tiêu diệt một đối thủ cạnh tranh khác. Cạnh tranh về giá sẽ có ưu thế hơn
đối với các doanh nghiệp có vốn và sản lượng lớn hơn nhiều so với các đối thủ khác.
Cạnh tranh bằng chất lượng sản phẩm
Sản phẩm được doanh nghiệp sử dụng làm công cụ để tăng khả năng cạnh tranh
bằng cách làm ra các sản phẩm có chất lượng cao nhằm phục vụ một cách tốt nhất nhu
cầu của người tiêu dùng, hoặc là tạo ra sự khác biệt để thu hút khách hàng. Mặt khác
doanh nghiệp nào có sản phẩm chất lượng càng cao thì uy tín và hình ảnh của nó trên
thị trường cũng càng cao. Đồng thời chất lượng sản phẩm tạo nên sự trung thành của
khách hàng đối với các nhãn hiệu của doanh nghiệp. Vì vậy nó tạo ra lợi thế cạnh tranh
lớn và lâu dài cho doanh nghiệp trước các đối thủ cạnh tranh.
Chính vì vậy việc kiểm tra chất lượng sản phẩm là rất cần thiết. Tuy nhiên để có
căn cứ đánh giá chất lượng, doanh nghiệp phải xác định các tiêu chuẩn chất lượng sản
phẩm: chỉ tiêu về hình dáng màu sắc kích thước, trọng lượng, tính chất cơ lý hoá, độ
bền, độ an toàn và các chỉ tiêu khác.
Thực tế cho thấy các doanh nghiệp thành đạt trong kinh doanh đều có thái độ tích
cực như nhau trong quản lý chất lượng sản phẩm. Nguyên tắc chung của họ là đảm bảo
chất lượng tuyệt đối với độ tin cậy cao khi sử dụng và tính trung thực trong quan hệ
mua bán. Chất lượng sản phẩm là vấn đề sống còn đối với doanh nghiệp, khi chất lượng
sản phẩm không được đảm bảo không thoả mãn nhu cầu của khách hàng thì ngay lập
tức khách hàng sẽ rời bỏ doanh nghiệp. Do đó, để tồn tại và chiến thắng trong cạnh
tranh, doanh nghiệp cần phải đảm bảo chất lượng sản phẩm.
Cạnh tranh bằng hệ thống kênh phân phối
Hệ thống kênh phân phối là cách thức mà doanh nghiệp cung ứng sản phầm cho
khách hàng. Vì vậy, doanh nghiệp nào có cách thức tổ chức hệ thống phân phối sản
phầm, dịch vụ của mình tốt, tạo ra sự thuận tiện nhanh chóng cho người tiêu dùng thì
việc đó sẽ góp phần làm tăng khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp trên thị trường lên
khá nhiều. Nhờ có mạng lưới kênh phân phối mà khắc phục được những khác biệt về
thời gian và địa điểm giữa người sản xuất và người tiêu dùng.
Hiện nay, các doanh nghiệp sử dụng nhiều hình thức khách nhau để phân phối
hàng hóa tới người tiêu dùng nhưng về lý thuyết có ba loại kênh phân phối cơ bản là:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *